Genealogie van Petrus Joosen uit Turnhout

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


I. Petrus Joosen, tr. Pauwelina Coppens, ged. Turnhout 25 jan. 1592, begr. ald. 28 juli 1661, dr. van Michael en Cornelia.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Joosen, tr. Turnhout 16 jan. 1657 Joannes Loots.
2. Paschasia Joosen, tr. Jacobus Vermeren.
3. Petrus, volgt IIa.
4. Joanna Joosen, ged. Turnhout 24 febr. 1628, † na 1675, tr. Turnhout 7 juli 1662 Joannes Gijsbrechts Hoppenbrouwers.
5. Anna Joosen, ged. Turnhout 21 febr. 1629, † ald. 28 nov. 1668, tr. Jacobus Rummens, † na 1678; hij hertr. Turnhout 26 febr. 1669 Helwigis Kos.
6. Michael, volgt IIb.

IIa. Petrus Joosen, ged. Turnhout 17 aug. 1622, † vóór 1677, tr. Turnhout 1649 Maria Sibs, † Turnhout 4 aug. 1683.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius, volgt IIIa.
2. Petrus Joosen, ged. Turnhout 20 jan. 1655, † vóór 1683.
3. Gerardus Joosen, ged. Turnhout 7 april 1658, † na 1685.

IIIa. Cornelius Joosen, ged. Turnhout 17 sept. 1651, † ald. 2 maart 1697, tr. 1e Catharina Jacobs, † Turnhout 25 febr. 1692; tr. 2e Turnhout 11 jan. 1679 Joanna Vuechs, † Turnhout 7 maart 1690, dr. van Nicolaus en N.N.; tr. 3e Turnhout 4 maart 1695 Elisabetha Jansen, ged. Turnhout 2 mei 1674, † na 1709, dr. van Bartholomeus en Maria van Gestel; zij hertr. Turnhout 29 nov. 1699 Cornelius Sibs.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Joosen, ged. Turnhout 14 febr. 1692, † vóór 1698.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria Joosen, ged. Turnhout 6 sept. 1680, † vóór 1691.
3. Nicolaus Joosen, ged. Turnhout 13 juli 1684, † vóór 1709.
4. Petrus, volgt IVa.
5. Joanna Maria Joosen, ged. Turnhout 5 maart 1690, geestelijke dochter, † na 1721.
Uit het derde huwelijk:
6. Gerardus Joosen, ged. Turnhout 27 april 1697, † na 1721.

IVa. Petrus Joosen, ged. Turnhout 2 jan. 1688, † vóór 1774, tr. Turnhout 25 febr. 1710 Catharina Nuijts.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Dioosen, ged. Turnhout 2 april 1711, † na 1774, tr. Turnhout 9 sept. 1737 Adrianus (Adriaen) Wouters, landbouwer (1754), † vóór 1774.
2. Cornelius, volgt Va.
3. Gerardus (Geert), volgt Vb.
4. Anna Catharina Dioosen, ged. Turnhout 11 mei 1718, † vóór 1774, tr. Turnhout 29 juli 1744 Joannes Baptista van Eijck, † na 1774.

Va. Cornelius Joosen, ged. Turnhout 24 juni 1712, beddesetter en boer (1754), † Turnhout 16 april 1765, tr. Turnhout 4 juli 1745 Anna Catharina Beijens, † vóór 1765.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Joosen, ged. Turnhout 16 april 1746, † ald. 4 mei 1796, tr. Turnhout 8 mei 1781 Joannes Baptista Dierckx, ged. Turnhout 28 juni 1738, boer, landbouwer, † Turnhout 6 dec. 1806, zn. van Henricus en Catharina Haeckx; hij hertr. Turnhout 23 febr. 1797 Maria Catharina Wouters.
2. Petrus Joosen, ged. Turnhout 28 nov. 1747, cultivateur (1806), akkerman, † Turnhout 27 april 1826, tr. Turnhout 21 mei 1806 Anna Maria Plas, ged. Turnhout 10 nov. 1778, domestique (1806), † na 1826, dr. van Joannes en Maria Luijckx.
3. Joannes Nicolaus Joosen, ged. Turnhout 25 nov. 1749, landbouwer, † Turnhout 4 febr. 1805.
4. Franciscus Joesen, ged. Turnhout 9 maart 1752, cultivateur (1806), † Turnhout 7 nov. 1808.
5. Gerardus Benedictus Joosen, ged. Turnhout 13 april 1754, † ald. 14 nov. 1755.
6. Gerardus Benedictus Joosen, ged. Turnhout 3 sept. 1756.
7. Joanna Maria Joosen, ged. Turnhout 3 sept. 1756, hovenierster, † Turnhout 18 febr. 1842, tr. Turnhout 30 okt. 1786 Franciscus Cleijmans, ged. Turnhout 30 juni 1742, boer, landbouwer, † Turnhout 13 juli 1809, zn. van Petrus en Joanna Heurckmans.
8. Maria Theresia Joosen, ged. Turnhout 14 april 1760, landbouwster, † Turnhout 27 nov. 1831, tr. Turnhout 26 nov. 1793 Bruno Govaerts, ged. Turnhout 7 juni 1761, landbouwer, de huidige Bruno’sstraat in Oud-Turnhout verwijst naar deze Bruno Govaerts, † Turnhout 4 dec. 1811, zn. van Cornelius Govaers en Lucia Gijs.
9. Anna Maria Joosen, ged. Turnhout 25 aug. 1762, landbouwster, † Turnhout 31 aug. 1839, tr. Turnhout 9 sept. 1798 Wilhelmus Clijmans, ged. Turnhout 6 okt. 1760, potbakker, † Turnhout 25 juli 1841, zn. van Willebrordus en Helena Clijmans.

Vb. Gerardus (Geert) Joosen, ged. Turnhout 24 aug. 1715, boer (1754), † Turnhout 23 juni 1768, tr. Turnhout 8 febr. 1752 Joanna Maria van Hout, ged. Retie 1 dec. 1724, † Turnhout 10 aug. 1759, dr. van Godefridus van Hauwt en Ida Smeijers.
Uit dit huwelijk:
1. Ida Joosen, ged. Turnhout 12 april 1753, † ald. 11 juni 1786, tr. Turnhout 15 april 1777 Martinus Sips, ged. Turnhout 5 april 1742, † ald. 4 okt. 1794, zn. van Joannes en Magrita Michilsen; hij hertr. Turnhout 11 sept. 1792 Maria Catharina Fleerakkers.
2. Anna Maria Joosen, ged. Turnhout 14 april 1755.
3. Maria Theresia Joosen, ged. Turnhout 13 juni 1758, tr. Turnhout 24 febr. 1783 Gummarus vandenPutte, ged. Oevel 3 dec. 1756, particulier (1841), † Grobbendonk 12 mei 1841, zn. van Joannes Franciscus en Anna Maria Brandts en wedr. van Maria Dymphna Van Looy.

IIb. Michael Joosen, ged. Turnhout 7 juni 1635, tr. 1e Turnhout 19 jan. 1660 Elisabetha Bogaerts, ged. Turnhout 13 maart 1635, † ald. 17 juli 1662, dr. van Cornelius en Heijlwigis Anthonis; tr. 2e Turnhout 24 jan. 1666 Maria Schoenmakers, ged. Turnhout 26 sept. 1651, dr. van Cornelius en Anna van Mierdt; tr. 3e Turnhout 9 dec. 1681 Anna de Bie, † Turnhout 14 juli 1686; tr. 4e Turnhout 22 sept. 1687 Maria Theeuws.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus, volgt IIIb.
2. Cornelius, volgt IIIc.
Uit het tweede huwelijk:
3. Paulina Joosen, ged. Turnhout 2 maart 1667.
Uit het derde huwelijk:
4. Joannes Baptista Joosen, ged. Turnhout 23 maart 1683.

IIIb. Petrus Joosen, ged. Turnhout 20 okt. 1660, tr. Turnhout 9 sept. 1688 Anna Hoefmans, † na 1725.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius, volgt IVb.
2. Maria Catharina Joosen, ged. Turnhout 11 nov. 1691.
3. Maria Elisabetha Joosen, ged. Turnhout 28 juli 1693.
4. Joanna Maria Joosen, ged. Turnhout 22 sept. 1695, † vóór 1738, tr. Turnhout 21 nov. 1723 Arnoldus Roevens, † na 1742.
5. Michael, volgt IVc.
6. Elisb Joosen, ged. Turnhout 2 april 1699.
7. Petrus Joosen, ged. Turnhout 10 sept. 1702.

IVb. Cornelius Joosen, ged. Turnhout 15 april 1690, † ald. 21 juli 1753, tr. Barbara de Meijer, ged. Turnhout 25 juni 1695, † na 1766, dr. van Christianus en Elisabetha van Buijten.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Diosen, ged. Turnhout 2 maart 1722, † vóór 1727.
2. Christianus Diosen, ged. Turnhout 28 nov. 1723, † na 1763.
3. Anna Gertrudis Joosen, ged. Turnhout 19 okt. 1725, geestelijke dochter (1777), regentine van het armenhuis van Turnhout (1777), † Turnhout 18 maart 1814.
4. Maria Elisabeth Joosen, ged. Turnhout 26 sept. 1727, koopvrouw, zelfstandige, † Turnhout 15 okt. 1818, tr. Turnhout 28 jan. 1766 Joannes Baptista Hendrickx, ged. Turnhout 18 jan. 1737, koopman, winkelier, † Turnhout 18 jan. 1808, zn. van Jacobus en Maria Govaerts.
5. Petrus Franciscus Joosen, ged. Turnhout 2 okt. 1730, koopman "op Duijts-land", † vóór 1814, tr. Turnhout 20 dec. 1755 Maria Anna Vueghs, † Turnhout 17 juni 1779.
6. Joannes Antonius Joosen, ged. Turnhout 17 mei 1732.
7. Augustinus, volgt Vc.
8. Walterus Joosen, ged. Turnhout 5 febr. 1738.

mb-joosen.jpg

Het bidprentje van Maria Barbara Joosen (Vc-1) uit 1829 is een vroeg exemplaar. Hoewel de eerste bidprentjes in Vlaanderen stammen uit de 18e eeuw werd het pas in de tweede helft van de 19e eeuw een algemeen gebruik. (Collectie Centraal Bureau voor Genealogie)

Vc. Augustinus Joosen, ged. Turnhout 15 dec. 1734, particulier (1806), † na 1806, tr. Turnhout 25 nov. 1765 Anna Maria Clara van Alphen, ged. 17 mei 1739, marchand (1806), † na 1806, dr. van Franciscus en Theresia Josepha van Broeckhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Barbara Joosen, ged. Turnhout 15 aug. 1766, winkelierster, † Turnhout 15 okt. 1829.
2. Petrus Franciscus Josephus Joosen, ged. Turnhout 26 juli 1768, particulier (1806), onderhandelaar, priester, had in 1792 de 31e plaats onder de post lineales aan de Pedagogie Het Varken van de Universiteit van Leuven, † Turnhout 30 juni 1852.
3. Maria Theresia Catharina Joosen, ged. Turnhout 18 aug. 1770, winkelierster, † Turnhout 21 maart 1843.
4. Augustinus Antonius, volgt VIa.
5. Franciscus Joosen, ged. Turnhout 29 nov. 1775.
6. Joannes Baptista Joosen, ged. Turnhout 22 okt. 1777, particulier (1806, 1856), koopman, winkelier, † Turnhout 20 juli 1861.

pfj-joosen-1.jpg

pfj-joosen-2.jpg

Petrus Franciscus Josephus Joosen (Vc-2) doet op 2 maart 1817 zijn eerste mis als priester in de Onze-Lieve-Vrouw-parochie in Mechelen. Ter gelegenheid daarvan is een 'Gelukwensch aen den eerweerdigen heer' geschreven. De gelukwens wordt afgesloten met een 'Jaer-Wyzer', een chronogram waaruit het jaartal is op te maken: "Dat Joosen 't heYLIg prIestersChap beLeeft Met rYpe WeetensChap". Als de hoofdletters DJYLIICLMYWC worden gelezen als Romeinse cijfers geeft dit het jaar 1817. (Collectie Stadsbibliotheek Antwerpen)

VIa. Augustinus Antonius Joosen, ged. Turnhout 11 maart 1773, marchand (1806, 14), koopman (1834), handelaar, winkelier, † Turnhout 6 mei 1834, tr. Turnhout 12 febr. 1806 Maria Dorothea Loyens, ged. Turnhout 24 nov. 1771, particuliere (1806, 14), † Turnhout 12 jan. 1814, dr. van Joannes Baptist Egidus en Maria Dorothea Dierckx.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Dorothea Joosen, geb. Turnhout 17 april 1806, † ald. 30 april 1806.
2. Franciscus Joannes (Frans Jan), volgt VII.
3. Joannes Baptista Joosen, geb. Turnhout 12 okt. 1808, priester gewijd 25 mei 1839, hulppriester Zondereigen 14 aug. 1839, onderpastoor Kapellen 16 aug. 1841, onderpastoor Kapellen/Ertbrand 7 feb. 1843, † Kapellen 18 april 1871.
4. Josephus Antonius Joosen, geb. Turnhout 18 maart 1810, † ald. 2 sept. 1810.
5. Maria Theresia Dorothea Joosen, geb. Turnhout 6 nov. 1812, particuliere (1856), † Turnhout 27 dec. 1890, tr. Turnhout 18 aug. 1856 Franciscus Cornelius (Francois Corneille) Loyens, geb. Turnhout 22 nov. 1818, rentmeester (1856), conseiller communal (1881), membre de la Commission des Hospices (1881), † Turnhout 9 dec. 1881, zn. van Joannes Baptista Franciscus en Maria Gertrudis Desomer.

VII. Franciscus Joannes (Frans Jan) Joosen, geb. Turnhout 12 juli 1807, zonder beroep (1857), † Rekem 11 dec. 1857, tr. Hasselt 8 aug. 1832 Maria Josephina Van Mierlo, geb. Hasselt 17 juni 1806, zonder beroep (1855), † Hasselt 28 okt. 1855, dr. van Godefridus en Ida Josephina Doblestein.
Uit dit huwelijk:
1. Augustinus Antonius Leopoldus, volgt VIIIa.
2. Maria Theresia Dorothea Joosen, geb. Hasselt 13 april 1842, sans profession (1865), tr. Mechelen 6 sept. 1865 David Joseph de Saint Remy, geb. Hasselt 29 nov. 1841, commis a l’administration des chemins de fer, postes et télégraphes (1865), beamte (1893), comptable (1894), zn. van Carolus Sigbertus Philippus Joseph en Coleta Joanna de Meulenaere.
3. Jean Baptiste, volgt VIIIb.

a-joosen.jpg

Portret van Augustinus Antonius Leopoldus Joosen (VIIIa) uit 1862 door A. Lavaerts. (Collectie Stedelijke Musea Mechelen)

VIIIa. Augustinus Antonius Leopoldus Joosen, geb. Hasselt (België) 9 mei 1833, geemployeerden bij de stedelijke belastingen van Brussel (1857), gediend hebbende bij het eerste Regiment van linie (1857), employé a l’administration des chemins de fer de l’Etat (1865, 80), † Mechelen (België) 2 maart 1889, tr. Hasselt (België) 19 dec. 1857 Maria Elisabeth Gertrudis Meeuwis, geb. Tongeren (België) 31 mei 1837, naeijster (1857), sans profession (1880), staatsgepensioneerde (1892, 93, 1907), dr. van Joannes Nicolaas Meuwis en Anna Maria Helena Bellefroid.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Elise Joosen.
2. Alphonse Auguste Jean Baptiste, volgt IX.
3. Marie Thérèse Joosen, geb. Lier (België) 14 febr. 1859, † Mechelen (België) 12 dec. 1865.
4. Pauline Joosen, geb. Vilvoorde (België) 26 aug. 1861, † Mechelen (België) 30 juni 1866.
5. Marie Thérèse Dorothée Joosen, geb. Mechelen (België) 29 okt. 1863, † ald. 23 juni 1866.
6. Marie Françoise Clémentine Joosen, geb. Mechelen (België) 2 dec. 1864, † ald. 23 juni 1866.
7. Jan Baptist Leopold (Jean) Joosen, geb. Mechelen (België) 6 jan. 1868, beamte (1893, 1907, 09), tr. Mechelen (België) 10 april 1893 Constancia Apers, geb. Mechelen (België) 9 april 1870, zonder beroep (1893), † Mechelen (België) 29 maart 1921, dr. van Jacob Lodewijk en Coleta Verlinden.
8. Eligius Lodewijk Philip Joosen, geb. Mechelen (België) 1 dec. 1870, juwelier (1892), goudsmid (1907), tr. Mechelen (België) 7 mei 1892 Maria Josephina Constancia Rosalia De Bruyne, geb. Mechelen (België) 7 febr. 1869, zonder beroep (1892), dr. van Jacob Lodewijk Maria en Sophia Maria Cappuyns.
9. Julia Therese Dorothee Joosen, geb. Mechelen (België) 10 okt. 1873.
10. Celina Antonia Charlotte Joosen, geb. Mechelen (België) 18 okt. 1876, † Walem (België) 8 okt. 1959, tr. Eduard Stevens.
11. Maria Virginia Natalia Joosen, geb. Mechelen (België) 9 juli 1879, zonder beroep (1907), tr. Mechelen (België) 23 dec. 1907 Constant De Keyser, geb. Mechelen (België) 12 maart 1880, onderwijzer (1907), zn. van Jan Hendrik en Joanna Leontina Van Sanfoort.
12. Arthur Alfons Jozef Joosen, geb. Mechelen (België) 29 jan. 1883.

IX. Alphonse Auguste Jean Baptiste Joosen, geb. Namen (België) 28 maart 1856, employé (1880), zaakwaarnemer (1892), géomètre (1894), zaakwaarnemer en landmeter (1909), tr. Mechelen (België) 10 jan. 1880 Joanna Los, geb. Klaaswaal 13 jan. 1861, sans profession (1880), lerares van muziek (1909), dr. van Henricus Wieland en Annetje Elizabeth Mast.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Mechelen (België) 14 jan. 1880, † ald. 15 jan. 1880.
2. August Alfons, volgt X.
3. Antoon Hendrik Alfons Joosen, geb. Mechelen (België) 18 aug. 1884, † ald. 29 dec. 1884.
4. Joanna Elisa Nelly Joosen, geb. Mechelen (België) 3 juni 1887.

X. August Alfons Joosen, geb. Mechelen (België) 30 nov. 1882, staatsbeamte (1909), bibliothecaris van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, † Mechelen (België) 6 okt. 1944, tr. Mechelen (België) 14 april 1909 Maria Catharina Gertrudis (Gertrude) Broeckx, geb. Mechelen (België) 6 okt. 1880, zonder beroep (1909), dr. van Frans Eduard en Maria Theresia Agnes Feremans.
Uit dit huwelijk:
Dr. Henry Joosen, geb. Mechelen (België) 17 aug. 1911, gepromoveerd in de wijsbegeerte en letteren Vrije Universiteit Brussel (1935), leraar aan het Kon. Atheneum (1940), secretaris (1940-1966) en voorzitter (1967-1981) van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, † Mechelen (België) 12 febr. 1997, tr. Germaine Van den Brande.

VIIIb. Jean Baptiste Joosen, geb. Hasselt (België) 17 aug. 1844, sans profession (1865), agent de police (1870, 73), cabaretier (1894), tr. Saint-Ghislain (België) 7 maart 1870 Eulodie Elisa Passelecq, geb. Saint-Ghislain (België) 1 april 1844, bouchère (1870), dr. van Albert Joseph en Isabelle Lhoir.
Uit dit huwelijk:
1. Auguste Leopold Antoine Amand Joosen, geb. Saint-Ghislain (België) 12 okt. 1870, employé communal (1894), tr. Brussel (België) 5 nov. 1894 Marie Melanie Clothilde Van der Stichelen, geb. Sint-Blasius-Boekel (België) 24 nov. 1871, sans profession (1894), dr. van Ivo en Christine Van Huffel.
2. Jean Alexandre Joosen, geb. Saint-Ghislain (België) 15 febr. 1873.

IVc. Michael Joosen, ged. Turnhout (België) 13 juli 1697, † vóór 1753, tr. 1e Turnhout (België) 21 dec. 1721 Joanna Maria Tielemans, ged. Turnhout (België) 24 nov. 1698, † vóór 1739, dr. van Cornelius en Maria Vervort; tr. 2e Turnhout (België) 28 juni 1739 Barbara Dirx, ged. Turnhout (België) 10 febr. 1700, dr. van Petrus en Catarina Loiens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelius D’Iosen, ged. Turnhout (België) 26 nov. 1722, † vóór 1725.
2. Petrus Josephus Joosen, ged. Turnhout (België) 4 mei 1724.
3. Cornelius D’Iosen, ged. Turnhout (België) 21 nov. 1725.
4. Franciscus Anthonius D’Iosen, ged. Turnhout (België) 14 juni 1728.
5. Anna Maria Joosen, ged. Turnhout (België) 3 sept. 1730.
6. Petrus Ignatius Joosen, ged. Turnhout (België) 7 febr. 1732.
7. Maria Catharina D’Iosen, ged. Turnhout (België) 21 febr. 1733.
8. Joannes Nicolaus, volgt Vd.
9. Maria Barbara Joosen, ged. Turnhout (België) 22 juli 1738, † vóór 1741.
Uit het tweede huwelijk:
10. Maria Theresia Diosen, ged. Turnhout (België) 11 maart 1740.
11. Maria Barbara Joossen, ged. Turnhout (België) 14 maart 1741.

Vd. Joannes Nicolaus Joosen, ged. Turnhout (België) 17 aug. 1735, dienstbode, † vóór 1779, tr. Turnhout (België) 11 mei 1760 Anna Maria Dielen, † vóór 1779.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Josepha Joosen, ged. Turnhout (België) 19 maart 1761, † ald. 19 maart 1827.
2. Christianus, volgt VIb.
3. Adrianus Joosen, ged. Turnhout (België) 6 sept. 1765.

VIb. Christianus Joosen, ged. Turnhout (België) 28 jan. 1763, domestique (1805), winkelier, wever, † Turnhout (België) 10 april 1830, tr. Turnhout (België) 24 april 1805 Adriana De Wilde, ged. Baarle 24 april 1769, servante (1805), † na 1830, dr. van Joannes Baptista en Maria Catharina Gillis.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptista Joosen, geb. Turnhout (België) 25 maart 1806, † ald. 14 april 1806.
2. Maria Josephina Joosen, geb. Turnhout (België) 29 juli 1807, † Geel (België) 16 febr. 1876.
3. Joannes Baptista Joosen, geb. Turnhout (België) 29 juli 1810, kapelaan (1835-1847), † 3 juli 1847.

IIIc. Cornelius Joosen, ged. Turnhout (België) 2 juli 1662, tr. Turnhout (België) 17 juli 1685 Maria Rombouts, ged. Turnhout (België) 5 sept. 1655, dr. van Henricus en Anna Lemmens.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabetha Joosen, ged. Turnhout (België) 19 juni 1686, tr. Matheus Anthonissen, ged. Turnhout (België) 24 dec. 1686, wever (1714), zn. van Anthonius en Joanna Maria van Endt.
2. Joannes Baptista Joosen, ged. Turnhout (België) 4 juni 1688.
3. Michael, volgt IVd.
4. Maria Helena Joosen, ged. Turnhout (België) 22 mei 1693.

IVd. Michael Joosen, ged. Turnhout (België) 27 juli 1690, tr. Turnhout (België) 25 mei 1711 Elisabeth Kaers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Doosen, ged. Turnhout (België) 9 april 1712.
2. Cornelius Diosen, ged. Turnhout (België) 2 febr. 1714.
3. Catharina Diosen, ged. Turnhout (België) 4 dec. 1715.
4. Maria Diosen, ged. Turnhout (België) 29 okt. 1717.
5. Elisabeta Doisen, ged. Turnhout (België) 1 dec. 1719.
6. Anna Joesens, ged. Turnhout (België) 16 juni 1721, † vóór 1723.
7. Anna Joosen, ged. Turnhout (België) 1 nov. 1723.
8. Joes Bapt D’Iosen, ged. Turnhout (België) 10 sept. 1726.

 


 

Verantwoording

Voor het opstellen van deze genealogie is dankbaar gebruik gemaakt van het werk "Joosten, Joosen en Diosen in Turnhout en Oud-Turnhout 1566-1905", samengesteld door Caroline Joosten, gepubliceerd eind 2007.