Genealogie van Joos Roelof Jacobs uit Dongen

Laatst gewijzigd 26 november 2023 (eerste versie 16 mei 2007)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. U kunt onderstaande formulier invullen of mij mailen op meel.gif


De voorouders van Joos Roelof Jacobs

Dankzij de enorme inspanningen van Jan van den Bergh, Frans van Lieshout en B.J. Koolstra om het Oud Rechterlijk Archief van Dongen te transcriberen, is het mogelijk daar op zoek te gaan naar de voorouders van Joos Roelof Jacobs. Het (onzekere) tussentijdse resultaat is het volgende:

I. Joos Roelof Jacobs, tr. Anna Jan Claessen Brebers

-I. Roelof Jacop Jan Roelofs (vermeld 1577-1642), tr. N.N.

-II. Jacop Jan Roelofs, + 1578, tr. N.N.

Voor de ouders van deze Jacop zijn er momenteel twee mogelijkheden.

– Het is mogelijk dat Jacop voluit Jacop Jan Roelof Adriaens de Wagemaker heette. In dat geval is het mogelijk de stamreeks op te voeren met nog eens 6 generaties tot Lauwereijs die Wagemaker, die aan het eind van de 14e eeuw in Dongen moet hebben geleefd.

– Het is ook mogelijk dat Jacop voluit Jacop Jan Roelofs van Dongen heette. Dan is zijn vader Jan Roelofsz van Dongen alias van Dalem, brouwer aan de heuvel te Dongen, schepen ald. 1527. De stamreeks kan dan worden opgevoerd met nog eens 9 generaties tot de ridder Herbaren van der Lede, die vermeld werd van 1227-1243.


I. Joos Roelof Jacobs, tr. Anna Jan Claessen Brebers.
Uit dit huwelijk:

II. Jan Joosen Roelofs, ged. Dongen 13 febr. 1628, tr. Jenneken Gerit Janssen van den Nieuwenhuysen, ged. Dongen 8 aug. 1630, dr. van Geerit Jan Wouters en Catharina Adriaan Adriaan Jannis.
Uit dit huwelijk:
1. Judocus Jan Joosen, ged. Dongen 16 sept. 1655.
2. Adriaen Jan, volgt III.
3. Adamus Jan Joosen, ged. Dongen 4 dec. 1662.

III. Adriaen Jan Joosen, ged. Dongen 28 okt. 1657, † na 1729, tr. Marie Dircken van Riel, begr. Dongen 30 sept. 1727.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Adriaen Joosen, tr. Peter Huijbreght Claassen.
2. Claes Adriaen Joosen.
3. Jenneken Adriaen Jan Joost Roelofs, † Dongen 23 sept. 1767, tr. Dongen 25 dec. 1712 Cornelis Jan Gijsbert Adriaan Broeders, ged. Oosterhout 4 dec. 1683, begr. Dongen 13 febr. 1758, zn. van Jan Gijsbrechts en Maria Jansdr Huijbrecht Dillis.
4. Gerardus Adriaen Joosen, ged. Dongen 10 dec. 1685.
5. Josephus Adriaen Joosen, ged. Dongen 9 febr. 1693.
6. Anna Adriaan Jan Joosen, ged. Dongen 20 dec. 1695, † ald. 23 mei 1758, tr. 1e Hendrick Adriaenssen van Dongen, begr. Dongen 10 mei 1724; tr. 2e Rijck Maarten Rijcken Cornelissen, ged. Dongen 30 mei 1700, † ald. 22 juni 1758, zn. van Maarten Rijcken Cornelissen Warres en Nicolaa Jans Broeders.
7. Joannes Adriaen, volgt IV.

IV. Joannes Adriaen Joosen, ged. Dongen 1 dec. 1698, † ald. 11 okt. 1763, tr. 1e omstr. 1730 Aldegundis Willeborts van der Veecken; tr. 2e omstr. 1740 Anna Embertus Huijberden Claesen, ged. Dongen 28 dec. 1719, † ald. 12 april 1792, dr. van Embertus Huybert Claesen en Catharina Adriaensen de Weert.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus Jan Joosen, volgt Va.
2. Willebrordis Joosen, ged. Dongen 1 juni 1732.
3. Maria Anna Joosen, ged. Dongen 11 okt. 1733.
4. Joanna Joosen, ged. Dongen 25 nov. 1734.
5. Joannes Joosen, ged. Dongen 30 jan. 1737.
Uit het tweede huwelijk:
6. Aldegundis Joannes Joosen, ged. Dongen 7 febr. 1741, † ald. 1 sept. 1794, tr. Dongen 21 april 1771 Gerardus Constatinus Vermeulen, † vóór 1794.
7. Catharina Janzen Joosen, ged. Dongen 17 sept. 1743.
8. Embregt (Embertus) Jan Joosen, ged. Dongen 25 febr. 1745, † ald. 19 dec. 1811, tr. Catharina Embregt Raessen, geb. omstr. 1730, † Dongen 7 febr. 1814, dr. van Embregt en Ida Horsten.
9. Maria Joosen, ged. Dongen 27 maart 1746.
10. Anna Joosen, ged. Dongen 26 juli 1747.
11. Johannes Jan Joosen, ged. Dongen 25 jan. 1749, † ald. 8 mei 1774.
12. Maria Jan Joosen, ged. Dongen 5 mei 1750, vertrok 8 augustus 1780 van Dongen naar Oosterhout, arbeidster (1819), † Oosterhout 10 maart 1819, tr. Dongen 31 okt. 1779 Matheus Keulemans, geb. Oosterhout 21 jan. 1754, slagter (1819), zonder beroep (1825), † Oosterhout 31 dec. 1825, zn. van Franciscus en Hendrina de Gros.
13. Helena Jan Joosen, ged. Dongen 22 juli 1751, landbouwster (1819), † Dongen 25 maart 1819, tr. Dongen 12 sept. 1773 Wilhelmus Joannis Weiteringhs, ged. Dongen 30 okt. 1722, landbouwer te Klein-Dongen, † Dongen 12 juli 1795, zn. van Jan Sebrecht Weyteringhs en Cornelia Peter Horsten en wedr. van Anna Johanna Ansems.
14. Laureijs Jan, volgt Vb.
15. Anna Joosen, ged. Dongen 12 juli 1756, huisvrouw (1831), † Dongen 13 mei 1831, tr. Laurens van Riethoven, geb. Oosterhout omstr. 1757, bouwman (1831), † Dongen 13 april 1831, zn. van Jan en Johanna van Gulp.

Va. Adrianus Jan Joosen van Dongen, ged. Dongen 26 febr. 1731, mr. broodbakker, begr. Zevenbergen 28 juli 1800, tr. 1e Zevenbergen 2 juni 1765 Elisabeth Crillaarts, geb. Rotterdam, wed. van Henricus van Tussenbroek; tr. 2e Zevenbergen 15 okt. 1769 Helena van Teteringh, ged. Zevenbergen 4 dec. 1747, † ald. 8 okt. 1826, dr. van Cornelius Adriaanse van Tetering en Anna Peterse Donkers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes van Dongen, ged. Zevenbergen 5 maart 1766.
Uit het tweede huwelijk:
2. Anna van Dongen, ged. Zevenbergen 5 juni 1771, † Rotterdam 13 nov. 1822, tr. 1e Rotterdam 21 nov. 1802 Sijbartus Jacobus Schuuren, ged. Rotterdam 27 maart 1759, zn. van Sibertus en Machtildis van Lieshoudt en wedr. van Joanna Margareta Bruijns; tr. 2e Rotterdam 3 jan. 1816 Louis Jan van de Casteele, zn. van Jan en Maria Catharina de Fever.
3. Aldegondes van Dongen, ged. Zevenbergen 6 febr. 1773, grossierster in wijnen en sterke drank, tapster, † Rotterdam 23 jan. 1848, tr. Rotterdam 2 mei 1802 Albertus Blokken, ged. Heythuysen 3 nov. 1766, mr. schoenmaker, † Rotterdam 6 febr. 1813, zn. van Henricus Blocken en Petronella Vossen.
4. Joannes van Dongen, ged. Zevenbergen 15 juli 1775, begr. ald. 16 sept. 1776.
5. Joannes van Dongen, ged. Zevenbergen 5 nov. 1777.
6. Cornelia van Dongen, ged. Zevenbergen 16 febr. 1781, † Rotterdam 23 juni 1841, tr. Rotterdam 11 mei 1806 Gerardus van der Roer, ged. Zevenbergen 26 maart 1773, kleermaker, † Rotterdam 14 febr. 1828, zn. van Gerardus en Adriana Kaij.
7. Cornelius van Dongen, ged. Zevenbergen 22 sept. 1782, begr. ald. 14 nov. 1782.
8. Adrianus van Dongen, ged. Zevenbergen 24 maart 1784, bakkersknecht, † Rotterdam 21 juli 1816.
9. Willebrordus van Dongen, ged. Zevenbergen 15 mei 1786, kleermaker, † Zevenbergen 16 okt. 1861, tr. Zevenbergen 19 nov. 1837 Catharina Huijsmans, geb. omstr. 1808, † Zevenbergen 2 juni 1852, dr. van Johannis en Adriana Tolenaars en wed. van Adriaan Heijligers.
10. Cornelius van Dongen, ged. Zevenbergen 8 april 1789.

Vb. Laureijs Jan Joosen, ged. Dongen 7 nov. 1754, kreeg 22 mei 1794 akte van indemniteit voor vertrek van Dongen naar Oosterhout, bouwman (1820, 21), † Oosterhout 18 nov. 1821, tr. Johanna Goverde, ged. Oosterhout 9 aug. 1773, bouwvrouw (1831, 35, 36, 50), landbouwster (1831), zonder beroep (1843), † Oosterhout 1 april 1852, dr. van Govert en Maria Mertens.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt VIa.
2. Govert, volgt VIb.
3. Wilhelmus (Willem) Joosen, ged. Oosterhout 16 dec. 1797, bouwman (1831, 32, 75), zonder beroep (1885), † Made en Drimmelen 12 maart 1885, tr. Made en Drimmelen 21 jan. 1832 Joanna Jacobs, ged. Made 17 febr. 1803, bouwvrouw (1832), bouweresse (1875), † Made en Drimmelen 22 aug. 1875, dr. van Arnoldus Adriaanse en Maria Goverde.
4. Catharina Joosen, ged. Oosterhout 5 okt. 1799, partikuliere (1820), zonder beroep (1847, 63, 83), † Oosterhout 30 maart 1883, tr. Oosterhout 4 mei 1820 Johannes Olislagers, ged. Oosterhout 8 aug. 1791, bouwman (1820), arbeider (1847), † Oosterhout 23 april 1847, zn. van Cornelis en Maria Hulshout.
5. Johanna (Anna) Joosen, ged. Oosterhout 5 april 1801, zonder beroep (1835, 46, 81), † Raamsdonk 21 april 1881, tr. Oosterhout 16 mei 1835 Martinus de Bot, ged. Raamsdonk 9 sept. 1795, arbeider (1835, 46), † Zijpe 26 april 1846, zn. van Adriaan en Elisabeth van Onzenoort.
6. Elisabeth Joosen, ged. Oosterhout 19 nov. 1802, dienstbode (1831), zonder beroep (1869), † Oosterhout 5 febr. 1869, tr. Dussen 14 mei 1831 Cornelis van Dongen, ged. Dussen 19 jan. 1799, bouwman (1831), landbouwer (1863), † Dussen 12 juli 1863, zn. van Willem en Anna Maria van Es.
7. Johanna Joosen, ged. Oosterhout 12 aug. 1804, zonder beroep (1835, 50, 78), † Oosterhout 11 nov. 1878, tr. Oosterhout 7 mei 1835 Johannes van Gils, ged. Oosterhout 6 mei 1791, arbeider (1835, 50), † Oosterhout 6 juni 1850, zn. van Cornelis Janse en Adriana Olislagers.
8. Adrianus (Adriaan), volgt VIc.
9. Embertus, volgt VId.
10. Maria Joosen, geb. Oosterhout 7 aug. 1812, zonder beroep (1843, 79), † Oosterhout 29 mei 1879, tr. Oosterhout 18 mei 1843 Antonie van Steenhoven, geb. Teteringen 22 nov. 1812, arbeider (1843), † Teteringen 20 mei 1870, zn. van Marc en Paulina Fikke.
11. Zoon, geb. Oosterhout 27 jan. 1815, † ald. 27 jan. 1815.

VIa. Johannes Joosen, ged. Oosterhout 5 april 1795, bouwman (1820), arbeider aan het kanaal in de Zijpe (1822), † Zijpe 9 sept. 1822, tr. Oosterhout 4 mei 1820 Elisabeth Haneveer, ged. Teteringen 5 maart 1792, dienstmeid (1820), zonder beroep (1849), dr. van Adriaan en Adriana Maria (alias Adriana Maria Jansen) Joosen.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 14 april 1821, broodbakker (1849-81), zonder beroep (1886-1901), † Breda 13 jan. 1901, tr. Oosterhout 21 juni 1849 Maria Smits, geb. Oosterhout 13 mei 1826, zonder beroep (1849-76), † Oosterhout 7 april 1876, dr. van Pieter en Pietronella Jacoba Schuurmans.
Uit dit huwelijk:
1. Pietronella Joosen, geb. Oosterhout 15 mei 1850, zonder beroep (1873, 1911), † Breda 14 mei 1911, tr. Oosterhout 15 mei 1873 Adrianus Cornelis van der Sanden, geb. Etten-Leur 26 nov. 1839, dienstplichtig militair (1858-1863), schipper (1873, 1911), zonder beroep (1913, 31), † Made en Drimmelen 21 dec. 1913, zn. van Johannes en Antonia Bakkers.
2. Johanna Joosen, geb. Oosterhout 6 juni 1851, zonder beroep (1881, 95), † Hooge en Lage Zwaluwe 19 juli 1895, tr. Oosterhout 17 febr. 1881 Johannes Baptist Maria van Besouw, geb. Breda 16 juli 1849, broodbakker (1881, 95), zn. van Henricus en Johanna de Graaf.
3. Elisabeth Cornelia Joosen, geb. Ginneken en Bavel 16 sept. 1852, zonder beroep (1898), † Breda 22 juni 1898.
4. Johannes, volgt VIIIa.
5. Adriana Maria Joosen, geb. Oosterhout 24 maart 1855, zonder beroep (1886, 95, 1921, 38), † Breda 6 juni 1938, tr. 1e Made en Drimmelen 7 mei 1886 Adriaan Goor, geb. Steenbergen 23 febr. 1865, kleermaker (1886, 93), † Made en Drimmelen 25 aug. 1893, zn. van Gerard Frans en Anna Cornelia Luijks; tr. 2e Made en Drimmelen 13 sept. 1895 Cornelis van Dongen, geb. Made en Drimmelen 19 juni 1846, bouwman (1895), zonder beroep (1921, 26), † Breda 1 dec. 1926, zn. van Johannes en Maria Klijs.
6. Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 7 april 1856, † ald. 9 mei 1857.
7. Cornelia Joosen, geb. Oosterhout 9 juni 1857, † ald. 10 aug. 1857.
8. Dochter, geb. Oosterhout 26 sept. 1858, † ald. 26 sept. 1858.
9. Petrus Johannes Joosen, geb. Oosterhout 27 dec. 1859, ziekenverpleger (1890), zonder beroep (1912), † Breda 11 juni 1912.
10. Dochter, geb. Oosterhout 17 mei 1867, † ald. 17 mei 1867.
Adrianus Cornelis van der Sanden en Petronella Joosen (VIIa-1). (Collectie Aad van der Sanden)

VIIIa. Johannes Joosen, geb. Oosterhout 7 jan. 1854, dienstplichtig militair (1874-1879), garcon boulanger (1878), broodbakker (1881, 92, 93, 94, 96, 1931), bakker (1891, 1929), † Made en Drimmelen 21 maart 1931, tr. Waspik 17 nov. 1891 Maria Selders, geb. Waspik 23 dec. 1854, zonder beroep (1891, 92, 93, 94, 96, 1929), † Made en Drimmelen 30 aug. 1929, dr. van Sebastiaan en Cornelia Smits.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Made en Drimmelen 9 juli 1892, † ald. 9 juli 1892.
2. Zoon, geb. Made en Drimmelen 9 juli 1892, † ald. 9 juli 1892.
3. Maria Cornelia Joosen, geb. Made en Drimmelen 21 juli 1893, zonder beroep (1958), † Breda 28 april 1958.
4. Sebastiaan Joosen, geb. Made en Drimmelen 23 nov. 1894, † Breda 25 april 1971.
5. Cornelia Maria Joosen, geb. Made en Drimmelen 12 nov. 1896, zonder beroep (1963), † Breda 8 sept. 1963.

VIb. Govert Joosen, ged. Oosterhout 6 maart 1796, dienstplichtig militair 2e afdeling Nationale Infanterie (1814-1819), kleermaker (1822, 26, 31, 47, 50, 53), † Raamsdonk 14 okt. 1853, tr. Raamsdonk 10 mei 1821 Elisabeth Blom, ged. Raamsdonk 29 juli 1794, werkster (1821), † Raamsdonk 1 maart 1831, dr. van Adriaan en Antonetta van der Hoofde.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Joosen, geb. Raamsdonk 20 sept. 1822, zonder beroep (1847, 89), naaister (1850), † Raamsdonk 7 mei 1889, tr. Raamsdonk 18 juli 1850 Dingeman Loonen, geb. Oosterhout 3 juni 1821, dienstplichtig militair 1e Regiment artillerie (1840-1841), arbeider (1850, 62), † Antwerpen 10 jan. 1862, zn. van Adrianus Josephus (Adriaan) en Cornelia Oomen.
2. Antonetta Joosen, geb. Raamsdonk 12 dec. 1824, zonder beroep (1847, 57, 58, 84, 85, 93), dienstmeid (1858), † Oosterhout 11 jan. 1892, tr. Oosterhout 14 jan. 1858 Adrianus (Adriaan) Joosen (VIc).
3. Laurens, volgt VIIb.

VIIb. Laurens Joosen, geb. Raamsdonk 2 maart 1826, scheepstimmerman (1850-1895), † Waspik 1 aug. 1912, tr. Waspik 19 okt. 1850 Wilhelmina Jacoba de Ruijter, geb. Waspik 8 nov. 1829, zonder beroep (1850-1895), † Waspik 11 nov. 1906, dr. van Johannes en Maria Anna Aerts.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Joosen, geb. Waspik 2 jan. 1852, zonder beroep (1884), † Waspik 13 sept. 1892, tr. Waspik 15 mei 1884 Pieter Ramstijn, geb. Capelle 20 maart 1851, schoenmaker (1884), † Waspik 22 sept. 1910, zn. van Martinus en Trijntje de Jager.
2. Maria Anna Joosen, geb. Waspik 25 jan. 1854, dienstbode (1887), zonder beroep (1922), † Oosterhout 2 april 1922, tr. Waspik 26 mei 1887 Antonie van Bergen, geb. Oosterhout 5 sept. 1856, schoenmaker (1887), zonder beroep (1923), † Oosterhout 22 mei 1923, zn. van Hendrik en Maria Bekkers.
3. Margo Joosen, geb. Waspik 22 jan. 1857, zonder beroep (1886, 1918, 41), † ’s-Hertogenbosch 28 april 1941, tr. Waspik 2 juni 1886 Hermanus Adrianus Tabbers, geb. Waspik 13 sept. 1851, leerlooier (1886, 95), zonder beroep (1938), † Vught 1 febr. 1938, zn. van Johannes en Aaltje de Vos.
4. Johanna Joosen, geb. Waspik 12 juni 1860, zonder beroep (1879), † Waspik 8 mei 1900, tr. Waspik 13 nov. 1879 Wilhelmus Hooijmaijers, geb. Waspik 17 maart 1852, schoenmaker (1879, 92), kuiper (1924), koopman, arbeider, † Waspik 4 okt. 1926, zn. van Johannes en Cornelia Bossers.
5. Godefridus, volgt VIIIb.
6. Christianus Johannes (Tinus), volgt VIIIc.
7. Antonetta Maria Joosen, geb. Waspik 20 febr. 1869, zonder beroep (1895), tr. Waspik 9 mei 1895 Adam de Vos, geb. Waspik 20 febr. 1861, dienstplichtig militair (1881-1886), schoenmaker (1895), † Rotterdam 14 maart 1956, zn. van Jacobus en Louwerina van Biesen.

VIIIb. Godefridus Joosen, geb. Waspik 4 juni 1863, scheepstimmerman (1887-1910), † Waspik 1 juni 1923, tr. Waspik 9 mei 1895 Allegonda de Hoogh, geb. Waspik 21 maart 1872, zonder beroep (1895-1932), † Drunen 20 mei 1960, dr. van Leendert en Catharina Freijssen.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Wilhelmina Joosen, geb. Waspik 7 april 1896, sigarenhandelaarster (1931), tr. ’s-Gravenhage 3 juni 1931 Adriaan Bammens, geb. Geertruidenberg 30 dec. 1880, monteur van constructiewerken (1931), schipper (1936, 1946), op schip, † Breukelen-Nijenrode 12 sept. 1946, zn. van Justinus en Wilhelmina Kipping en wedr. van 1e Petronella Schijvens en 2e Anna Maria Schijvens.
2. Leonardus Albertus Joosen, geb. Waspik 15 maart 1897, † ald. 7 mei 1897.
3. Wilhelmina Jacoba Joosen, geb. Waspik 7 febr. 1898, † ald. 14 mei 1898.
4. Catharina Johanna Joosen, geb. Waspik 1 sept. 1900, † ald. 29 maart 1901.
5. Laurentius, volgt IXa.
6. Leonardus Laurentius Antonius Joosen, geb. Waspik 5 juli 1910, † ald. 29 jan. 1911.

IXa. Laurentius Joosen, geb. Waspik 28 juni 1903, chauffeur (1932), † Tilburg 10 aug. 1979, tr. Waalwijk 15 april 1932 Maria de Gouw, geb. Drunen omstr. 1900, winkelbediende (1932), dr. van Hendrikus en Agnes Merx.
Uit dit huwelijk:
1. Godefridus Hendrikus Adriaan Maria Joosen, geb. Loon op Zand 2 jan. 1934.
2. Hendrikus Laurentius Maria Joosen, geb. Drunen 1 maart 1937.
Christianus Johannes (Tinus) Joosen (VIIIc). (Collectie Gemeentearchief Waalwijk)

VIIIc. Christianus Johannes (Tinus) Joosen, geb. Waspik 28 maart 1866, scheepstimmerman (1892-1932), zonder beroep (1935), † Waspik 7 jan. 1953, tr. Waspik 23 juni 1892 Margaretha Peijs, geb. Waspik 16 april 1872, naaister (1892), zonder beroep (1892-1932), † Waspik 25 febr. 1934, dr. van Adriaan en Adriana van de Grint.
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius Adrianus Joosen, geb. Waspik 16 nov. 1892, † ald. 5 dec. 1892.
2. Adriana Wilhelmina Joosen, geb. Waspik 13 okt. 1894, † ald. 22 nov. 1894.
3. Adrianus Wilhelmus Joosen, geb. Waspik 13 okt. 1894.
4. Wilhelmina Adriana Maria Joosen, geb. Waspik 2 febr. 1896, † ald. 25 mei 1896.
5. Adrianus Laurentius (Janus) Joosen, geb. Waspik 19 jan. 1897, scheepstimmerman (1926), timmerman (1930, 35), scheepsbeschieter bij N.V. Scheepswerven P. en A. Ruijtenberg te Waspik (1957), ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1957), † Waspik 17 maart 1985, tr. Waspik 28 jan. 1926 Antonia Huberdina van Diemen, geb. Waspik 3 maart 1901, zonder beroep (1926), † Waspik 9 nov. 1966, dr. van Johannes en Dingena Netten.
6. Laurens Joosen, geb. Waspik 28 jan. 1898, timmerman (1926, 28, 35), scheepstimmerman (1932), scheepstimmerman bij N.V. Scheepswerven P. en A. Ruijtenberg te Waspik (1957), ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1957), † Eindhoven 30 juli 1978, tr. Waspik 15 mei 1930 Maria Catharina van Limpt, geb. Waspik omstr. 1903, zonder beroep (1930), dr. van Johannes en Maria Johanna Rekkers.
7. Christiaan Joosen, geb. Waspik 26 sept. 1900, † ald. 8 okt. 1900.
8. Godefridus Joosen, geb. Waspik 22 mei 1902, † ald. 19 maart 1922.
9. Johannes Joosen, geb. Waspik 5 aug. 1904, † ald. 8 nov. 1904.
10. Adriana Maria Joosen, geb. Waspik 13 okt. 1906, † ald. 29 jan. 1907.
11. Wilhelmina Maria Joosen, geb. Waspik 13 okt. 1906, zonder beroep (1935), † Waspik 23 aug. 1991, tr. Waspik 27 juni 1935 Pieter Schellekens, geb. Waspik omstr. 1911, leerbewerker (1935), zn. van Hubertus en Pieternella Huberdina Snoeren.

VIc. Adrianus (Adriaan) Joosen, ged. Oosterhout 8 nov. 1807, landbouwer (1857), bouwman (1858, 60, 81, 84), † Oosterhout 6 juli 1884, tr. Oosterhout 14 jan. 1858 Antonetta Joosen (VIb,2).
Uit dit huwelijk:

VIIc. Johannes Joosen, geb. Oosterhout 24 juli 1847, landbouwer (1885-1919), † Oosterhout 4 mei 1919, tr. 1e Oosterhout 30 april 1885 Johanna Verdaas, geb. Terheijden 26 dec. 1852, zonder beroep (1885-1898), † Oosterhout 21 jan. 1898, dr. van Petrus en Adriana Verhoeven; tr. 2e Oosterhout 12 jan. 1899 Maria Vervest, geb. Ginneken en Bavel 20 mei 1862, zonder beroep (1899, 1900), † Oosterhout 23 okt. 1900, dr. van Petrus en Cornelia Goossens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dochter, geb. Oosterhout 1 aug. 1886, † ald. 1 aug. 1886.
2. Zoon, geb. Oosterhout 7 sept. 1887, † ald. 7 sept. 1887.
3. Adrianus, volgt VIIId.
4. Petrus, volgt VIIIe.
5. Zoon, geb. Oosterhout 18 maart 1893, † ald. 18 maart 1893.
6. Zoon, geb. Oosterhout 12 dec. 1897, † ald. 12 dec. 1897.

VIIId. Adrianus Joosen, geb. Oosterhout 13 okt. 1888, zonder beroep (1916), arbeider (1916, 18, 19), † Oosterhout 1 febr. 1966, tr. Oosterhout 8 juni 1916 Pietronella van Ginneken, geb. Oosterhout 26 okt. 1888, zonder beroep (1916, 18, 19), † Oosterhout 4 sept. 1975, dr. van Huijbertus en Wilhelmina Bul.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hubertus (Jan) Joosen, geb. Oosterhout 5 sept. 1916, † ald. 27 maart 2005, tr. Sjaan van Dun, geb. Oosterhout 25 mei 1917, † Geertruidenberg 26 juni 2006.
2. Wilhelmina Johanna Joosen, geb. Oosterhout 5 mei 1918, † ald. 21 maart 1919.
3. Hubertus Petrus (Bertus) Joosen, geb. Oosterhout 6 nov. 1919, † Rotterdam 5 april 2000.
4. Johanna Wilhelmina Maria (Jo) Joosen, geb. Oosterhout 21 mei 1922, † Geertruidenberg 6 sept. 2003, tr. 1956 Cornelis Adrianus (Kees) Buijs, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 maart 1927, † Breda 4 juni 2008.
5. Wilhelmus Cornelis Joseph Joosen, geb. Oosterhout 18 maart 1924, tr. Maria Elisabeth van Riel.
6. Petrus Adrianus Antonius Joosen, geb. Oosterhout 13 nov. 1925, † Geertruidenberg 14 aug. 2000, tr. Fien van de Koolwijk.

VIIIe. Petrus Joosen, geb. Oosterhout 29 jan. 1890, dienstplichtig militair (1910-1912), arbeider (1912), polderwerker (1913), magazijnknecht (1914), grondwerker (1917), † Oosterhout 7 okt. 1969, tr. Oosterhout 15 febr. 1912 Johanna Meijer, geb. Oosterhout 16 jan. 1894, zonder beroep (1912, 13, 14, 17, 58), † Oosterhout 3 febr. 1958, dr. van Gerrit Hendrik en Johanna Bakx.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Joosen, geb. Oosterhout 11 april 1913, tr. Oosterhout 4 aug. 1938 Cornelis Josephus Godschalk, zn. van Johannes en Elisabeth van de Reijen.
2. Johanna Maria Joosen, geb. Oosterhout 28 febr. 1914, † ald. 21 dec. 1992, tr. Oosterhout 25 okt. 1934 Jacobus van Gils, geb. Oosterhout 24 dec. 1911, † ald. 24 mei 1980, zn. van Willem en Elisabeth de Bont.
3. Maria Joosen, geb. Oosterhout 8 jan. 1917, † ald. 25 juli 1917.
4. Henrika Pietronella Joosen, geb. Oosterhout 13 juli 1920, † ald. 22 maart 2006, tr. Martinus J. Schumacher.

VId. Embertus Joosen, ged. Oosterhout 14 jan. 1810, bouwman (1836, 41), arbeider (1844, 47, 48, 51, 65, 70, 76, 88), † Oosterhout 23 okt. 1888, tr. Oosterhout 13 mei 1836 Maria van Bavel, ged. Oosterhout 1 sept. 1808, zonder beroep (1836, 41, 44, 47, 51, 65, 70, 76, 88, 94), arbeidster (1848), † Oosterhout 6 juli 1894, dr. van Andries en Maria Hendrikx.
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius (Louis), volgt VIId.
2. Maria Joosen, geb. Oosterhout 18 jan. 1839, winkelierster (1914), † Oosterhout 27 okt. 1914.
3. Johanna Joosen, geb. Oosterhout 15 april 1841, dienstmeid (1870), zonder beroep (1906), † Oosterhout 1 mei 1906, tr. Oosterhout 3 nov. 1870 Adriaan Kokx, geb. Dongen 6 aug. 1839, leerlooijersknecht (1870), leerlooier (1908), † Oosterhout 20 jan. 1908, zn. van Embrecht en Catharina Elands.
4. Catharina Joosen, geb. Oosterhout 17 mei 1844, † ald. 5 nov. 1848.
5. Pieter, volgt VIIe.
6. Andries, volgt VIIf.

VIId. Laurentius (Louis) Joosen, geb. Oosterhout 29 maart 1837, dienstplichtig militair (1856-1860), arbeider (1865-1878), timmerman (1873), tuinman (1883-1913), † Oosterhout 4 okt. 1913, tr. Oosterhout 4 mei 1865 Adriana Hendrika van Strien, geb. Geertruidenberg 19 nov. 1835, dienstmeid (1865), zonder beroep (1865-1885), † Oosterhout 4 febr. 1885, dr. van Adrianus en Petronella Schellekens.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan (Adrianus Petrus) Joosen, geb. Oosterhout 26 april 1866, † Geertruidenberg 28 dec. 1866.
2. Embertus Joosen, geb. Oosterhout 26 april 1866, † ald. 24 mei 1866.
3. Embertus, volgt VIIIf.
4. Adriaan Petrus Joosen, geb. Oosterhout 6 maart 1869, † ald. 17 juli 1869.
5. Maria Petronella Joosen, geb. Oosterhout 25 april 1870, zonder beroep (1895, 1903), † Oosterhout 19 aug. 1903, tr. Oosterhout 9 mei 1895 Cornelis Verhulst, geb. Oosterhout 5 okt. 1869, dienstplichtig militair 6e Regiment Infanterie (1889-1895), schoenmaker (1895, 1902), † Oosterhout 3 febr. 1947, zn. van Franciscus en Maria Josina Michielse; hij hertr. Oosterhout 11 aug. 1904 Johanna Adriana Braat.
6. Adrianus Petrus Joosen, geb. Oosterhout 26 mei 1872, † ald. 10 juni 1873.
7. Adrianus Petrus, volgt VIIIg.
8. Pietronella Johanna Joosen, geb. Oosterhout 14 april 1876, † ald. 16 juli 1876.
9. Pietronella Johanna Joosen, geb. Oosterhout 26 mei 1877, † ald. 7 juni 1877.
10. Antonetta Petronella Joosen, geb. Oosterhout 15 aug. 1878, † ald. 30 aug. 1878.
Foto uit 1899 met vlnr Embertus Joosen (VIIIf), Laurentius Petrus Joosen, Pieter Michiel de Hoogh (vader van Cornelia de Hoogh), (baby) Catharina Hendrika Joosen, Petrus Michiel Joosen en Cornelia Goverdina de Hoogh. (Collectie Wouter van Ham)

VIIIf. Embertus Joosen, geb. Oosterhout 13 okt. 1867, dienstplichtig militair 4e Regiment Vesting-Artillerie (1887-1891), leerlooiersknecht/leerlooier (1891-1932), zonder beroep (1942-45), † Oosterhout 23 mei 1945, tr. Oosterhout 25 juni 1891 Cornelia Goverdina de Hoogh, geb. Oosterhout 12 april 1869, zonder beroep (1891-1941), † Oosterhout 30 jan. 1941, dr. van Pieter Michiel en Catharina Tempelaars.
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius Petrus (Lowie), volgt IXb.
2. Petrus Michiel (Piet), volgt IXc.
3. Hendrikus Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 20 sept. 1896, † ald. 27 okt. 1897.
4. Catharina Hendrika (To) Joosen, geb. Oosterhout 23 nov. 1898, zonder beroep (1924), † Oosterhout 24 juli 1974, tr. Oosterhout 3 juli 1924 Pieter (Piet) van Rooten, geb. Oosterhout 7 jan. 1899, sigarenmaker (1924), † Oosterhout 18 juli 1974, zn. van Adam en Cornelia van Vugt.
5. Henricus Adrianus Joosen, geb. Oosterhout 12 juni 1901, † ald. 28 april 1902.
6. Adrianus Hendrikus Joosen, geb. Oosterhout 17 nov. 1902, † ald. 25 nov. 1902.
7. Adrianus Marinus (Janus), volgt IXd.
8. Hendrika Maria (Rika) Joosen, geb. Oosterhout 29 juli 1905, ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, † Breda 21 april 1974, begr. Oosterhout 24 april 1974.
9. Maria Goverdina (Riet) Joosen, geb. Oosterhout 24 aug. 1907, zonder beroep (1932), † Oosterhout 5 febr. 1972, tr. Oosterhout 26 mei 1932 Adrianus van Pelt, geb. Oosterhout omstr. 1907, mijnstekersknecht (1932), zn. van Pieter en Elisabeth Opstroom.
10. Goverdina Maria Joosen, geb. Oosterhout 22 juni 1910, † ald. 12 jan. 1911.
11. Antonetta Henrica (Net) Joosen, geb. Oosterhout 21 mei 1912, † Breda 7 sept. 1991, tr. 1e Aloysius Cornelis van de Wijngaart, geb. Teteringen 13 dec. 1911, † Breda 6 jan. 1997; tr. 2e Oosterhout 17 aug. 1939 Johannes Cornelis Jansen, geb. Oosterhout omstr. 1913, arbeider, † Breda 10 mei 1940, zn. van Willem Johannes en Anna Maria Kops.
De kinderen van Laurentius Petrus Joosen (IXb) en Johanna Josepha Verhulst: vlnr. Cornelia Goverdina Antonia (Cor) Joosen, Antonia Theresia (Tony) Joosen, E. A. (Bert) Joosen, Maria Antonia (Rie) Joosen en Jacoba Johanna Maria (Coba) Joosen. (Collectie Hubert van Strien)

IXb. Laurentius Petrus (Lowie) Joosen, geb. Oosterhout 14 mei 1892, besteller (1918), tramconducteur (1922, 24, 32), cassier (1942), incasseerder (1943), zonder beroep (1964), † Oosterhout 7 maart 1964, tr. Oosterhout 26 sept. 1918 Johanna Josepha Verhulst, geb. Oosterhout 19 aug. 1894, zonder beroep (1918, 42, 43), † Oosterhout 26 sept. 1971, dr. van Antonie en Maria Zopfi.
Uit dit huwelijk:
1. Embertus Antonius (Bert) Joosen, geb. Oosterhout 12 jan. 1920, wever (1942), † Oosterhout 16 mei 2002, tr. Oosterhout 23 juli 1942 Maria Allegonda (Riet) Lambregts, geb. Geertruidenberg 2 juni 1920, zonder beroep (1942), † Oosterhout 8 mei 2002, dr. van Johannes en Allegonda Johanna Jacobs.
2. Maria Antonia (Rie) Joosen, geb. Oosterhout 10 okt. 1921, † Gorinchem 1 aug. 2003, tr. Oosterhout 12 jan. 1949 Josephus Adrianus Antonius (Jos) van Strien, geb. Raamsdonksveer 30 nov. 1911, † Gorinchem 1 nov. 1985, zn. van Cornelis Josephus en Maria Catharina van Disseldorp.
3. Cornelia Goverdina Antonia (Cor) Joosen, geb. Oosterhout 9 april 1923, werkster (1943), † Breda 5 juli 1992, tr. Breda 3 mei 1943 Hendricus Johannes (Henk) Nooijen, geb. Oosterhout omstr. 1918, expeditieknecht (1943), zn. van Louis Cornelis en Antonetta Johanna Cornelia van Dijk.
4. Antonia Theresia (Tony) Joosen, geb. Oosterhout 22 sept. 1928, tr. Antonius Adrianus (Toon) Snelders, geb. Oosterhout 11 maart 1926, † ald. 8 sept. 1981.
5. Jacoba Johanna Maria (Coba) Joosen, geb. Oosterhout 5 mei 1935, tr. Johannes van Ham, geb. Oosterhout 15 juni 1932, calculator (1971), † Breda 27 okt. 1971, zn. van Wouter en Maria Govaerts.

IXc. Petrus Michiel (Piet) Joosen, geb. Oosterhout 13 april 1894, tramconducteur (1922, 24, 32), chauffeur (1942), † Oosterhout 2 dec. 1942, tr. Oosterhout 9 nov. 1922 Johanna Jacoba Jansen, geb. Oosterhout 16 jan. 1898, zonder beroep (1922), † Oosterhout 12 nov. 1970, dr. van Andries en Pietronella Snelders.
Uit dit huwelijk:
1. Andries Embertus Joosen, geb. Oosterhout 16 jan. 1923, tr. T. Snelders.
2. Embertus Cornelis (Bert) Joosen, geb. Oosterhout 7 aug. 1924, † Roosendaal en Nispen 10 nov. 2006, tr. Maria Johanna (An) van der Put, geb. Ginneken en Bavel 14 febr. 1929, † Roosendaal en Nispen 22 okt. 2000.
3. Pietronella Cornelia (Nellie) Joosen, geb. Oosterhout 2 dec. 1925, tr. Nico Braat, geb. Oosterhout 21 febr. 1924, † ald. 17 juli 1986.
4. Cornelia Goverdina (Cor) Joosen, geb. Oosterhout 17 april 1932, † ald. 21 maart 1985, tr. Martinus Johannes Janssens, geb. 14 juli 1929, † Oosterhout 3 jan. 1995, zn. van Petrus Adriaan en Petronella Braat.

IXd. Adrianus Marinus (Janus) Joosen, geb. Oosterhout 14 nov. 1903, drukker (1932, 33), typograaf (1941), † Geertruidenberg 19 juli 1986, tr. Oosterhout 22 juni 1932 Cornelia Maria Jansens, geb. Oosterhout 11 april 1907, zonder beroep (1932, 33), coupeuse, † Oosterhout 25 sept. 2004, dr. van Marinus en Wilhelmina de Wijs.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Oosterhout 17 mei 1933, † ald. 17 mei 1933.
2. Cornelia Wilhelmina (Corrie) Joosen, geb. Oosterhout 17 mei 1933.
3. Wilhelmina Maria Joosen, geb. Oosterhout 6 febr. 1937.

VIIIg. Adrianus Petrus Joosen, geb. Oosterhout 29 april 1874, leerlooiersknecht (1897, 98), leerlooier (1901, 03), tuinman (1923), bloemist (1933), zonder beroep (1958, 61), † Breda 5 mei 1961, tr. Oosterhout 3 juni 1897 Maria Goverdina (Mien) Sips, geb. Oosterhout 1 jan. 1874, zonder beroep (1897, 98, 1923, 56), † Oosterhout 12 april 1956, dr. van Adriaan en Antonetta Tempelaars.
Uit dit huwelijk:

IXe. Laurentius Adriaan (Louis) Joosen, geb. Oosterhout 8 maart 1898, drukker (1923, 26, 32, 33, 58), drukker bij de Drukkerijen Louis Vermijs N.V. te Breda-Oosterhout (1957), ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1957), † Oosterhout 3 maart 1958, tr. Oosterhout 8 febr. 1923 Christina (Stien) Cornelisse, geb. Oosterhout 23 april 1899, zonder beroep (1923, 32, 33, 63), † Oosterhout 13 juli 1963, dr. van Martinus Johannes en Adriana Broekhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria Joosen, geb. Oosterhout 31 aug. 1924, tr. Leo Boeren, geb. Made en Drimmelen 4 sept. 1920, † Dussen 23 sept. 1989.
2. Adrianus Martinus (Ad) Joosen, geb. Oosterhout 1 aug. 1925, boekhouder, † Oosterhout 15 aug. 1992, tr. nov. 1952 Leny Musters, geb. Teteringen 10 dec. 1925, † Breda 19 febr. 2010, wed. van Frans Hendriks.
3. Martinus Andreas Joosen, geb. Oosterhout 2 sept. 1928, tr. 1957 Hendrika Catharina (Rieka) van den Broek, geb. Terheijden 23 juli 1931, † Breda 5 april 2006.
4. Martinus Jacobus Hubertus Joosen, geb. Oosterhout 3 nov. 1930, tr. L. Doms.
5. Andries Petrus Joosen, geb. Oosterhout 11 juli 1932, † ald. 31 juli 1932.
6. Maria Pietronella Joosen, geb. Oosterhout 29 juli 1933, † ald. 23 dec. 1933.
7. Maria Pietronella (Ria) Joosen, geb. Oosterhout 26 sept. 1934, tr. Theo Spijkers, † 9 nov. 2006.
8. Clasina Jacoba Joosen, geb. Oosterhout 27 dec. 1937.
Laurentius Andries (Louis) Joosen (VIIe-3) (Collectie Saskia Joosen)

VIIe. Pieter Joosen, geb. Oosterhout 25 juni 1847, arbeider (1867), schoenmaker (1870-80), postbode/brievenbesteller (1881-1911), zonder beroep (1914-1916), † Geertruidenberg 6 dec. 1916, tr. Oosterhout 28 april 1870 Anna Maria van Tilburg, geb. Oosterhout 13 nov. 1847, zonder beroep (1870-1918), † Geertruidenberg 16 mei 1918, dr. van Hendrik en Maria van Alphen.
Uit dit huwelijk:
1. Embertus, volgt VIIIh.
2. Hendrik, volgt VIIIi.
3. Laurentius Andries Joosen, geb. Oosterhout 10 maart 1875, kleermaker (1905-48), † Geertruidenberg 13 febr. 1948.
4. Arnoldus Johannes, volgt VIIIj.
5. Andries Joosen, geb. Oosterhout 6 nov. 1879, † ald. 22 maart 1880.
6. Andries, volgt VIIIk.
7. Maria Johanna Joosen, geb. Oosterhout 2 febr. 1884.
8. Pietronella Maria Joosen, geb. Oosterhout 6 sept. 1886, † Geertruidenberg 17 mei 1887.
9. Petrus Adrianus Antonius, volgt VIII-l.
10. Adriana Maria Joosen, geb. Geertruidenberg 12 dec. 1890, zonder beroep (1921), † Harmelen 2 sept. 1967, tr. Geertruidenberg 27 april 1921 Cornelis Petrus Jooren, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 sept. 1893, bankwerker (1921), zn. van Johannes en Catharina Verhoef.
11. Adrianus Marinus Joosen, geb. Oosterhout 28 juni 1893, zonder beroep (1917), † Geertruidenberg 2 febr. 1917.
Neeltje Hooijschuur en Embertus Joosen (VIIIh). (Collectie Frans Joosen)

VIIIh. Embertus Joosen, geb. Oosterhout 4 febr. 1871, kleermaker (1895-1935), † Beverwijk 12 maart 1943, tr. Wormerveer 6 febr. 1895 Neeltje Hooijschuur, geb. Zaandam 6 maart 1871, zonder beroep (1895-1935), † Velsen 5 april 1938, dr. van Nicolaas en Naatje van Bemmelen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Nicolaas (Piet) Joosen, geb. Geertruidenberg 31 okt. 1895, kantoorambtenaar (1921), kantoorbediende (1935), beheerder bijkantoor PTT Krommenie (1950), † Zaandam 9 okt. 1955, tr. Wormerveer 7 sept. 1921 Cornelia Catharina Sicking, geb. Wormerveer 27 sept. 1892, zonder beroep (1921, 70), † Zaandam 8 febr. 1970, dr. van Josephus Johannes Maria en Geertruida Maria Fust.
2. Nicolaas Petrus (Nico) Joosen, geb. Wormerveer 19 mei 1897, lithograaf (1921, 25, 28), † Assendelft 31 aug. 1964, tr. Wormerveer 22 april 1925 Grietje Bank, geb. Wormerveer 6 okt. 1901, zonder beroep (1925), dr. van Cornelis en Hillegonda Butter.
3. Anthonius Martinus (Antoon), volgt IXf.
4. Embertus Maria (Bertus) Joosen, geb. Wormerveer 1 okt. 1904, kantoorbediende (1928, 35), † Wormerveer 28 jan. 1972, tr. Krommenie 20 febr. 1935 Cornelia Maria Bakkum, geb. Uitgeest 2 mei 1910, zonder beroep (1935), † 17 april 1994, dr. van Arie en Aafje Rouwendaal.
Berichten uit de ‘Alkmaarsche Courant’ van 28 december 1933 en 17 juli 1934. Als dirigent van verschillende harmonie- en fanfare-orkesten wist Petrus Nicolaas Joosen (VIIIh-1) vele successen te behalen.

IXf. Anthonius Martinus (Antoon) Joosen, geb. Wormerveer 13 april 1899, koopman (1925), fabrieksarbeider (1928), tr. Krommenie 23 aug. 1928 Catharina Elizabeth Maria Jinssen, geb. Krommenie 22 april 1905, zonder beroep (1928), dr. van Gerardus en Catharina Wittebrood.
Uit dit huwelijk:
Embertus Gerardus Maria Joosen, geb. ’s-Gravenhage 11 maart 1930.

VIIIi. Hendrik Joosen, geb. Oosterhout 15 okt. 1872, boekhouder (1897, 1905, 07, 22, 23, 30, 31), zonder beroep (1946), † Breda 15 nov. 1946, tr. Geertruidenberg 23 nov. 1897 Pieternella van der Ploeg, geb. Geertruidenberg 28 aug. 1873, zonder beroep (1897, 1905, 07, 22, 23, 31, 49), dr. van Gerardus en Cornelia van Alphen.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Gerardus, volgt IXg.
2. Gerardus Antonius, volgt IXh.
3. Antonius Hendrikus Joosen, geb. Breda 15 nov. 1903, † ald. 7 maart 1905.
4. Cornelia Anna Joosen, geb. Breda 21 sept. 1906, † ald. 5 april 1907.
5. Cornelia Anna Joosen, geb. Breda 8 okt. 1909, zonder beroep (1942), † 11 nov. 1994, tr. Hendrikus Joseph Sonder, geb. 3 juli 1908, † 13 juni 1978.

IXg. Pieter Gerardus Joosen, geb. Geertruidenberg 12 dec. 1898, telegrafist (1922, 31), rijkstelegrafist (1923), lid commandopost luchtbeschermingsdienst Tilburg (1944), boekhouder (1946, 49), † ’s-Gravenhage 25 dec. 1949, tr. 1e Breda 3 juli 1922 Johanna Jacoba Beumer, geb. Breda 20 mei 1899, zonder beroep (1922, 30), † Tilburg 19 juni 1930, dr. van Antonius Johannes en Hendrika Kolthoff; tr. 2e Tilburg 13 april 1931 Anna Maria Henrica Francisca van Woerkum, geb. Tilburg 23 nov. 1897, zonder beroep (1931), † Kaatsheuvel 26 aug. 1972, dr. van Adam Franciscus Ludovicus en Cornelia Arnolda de Bont.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrika Petronella (Ria) Joosen, geb. Tilburg 5 jan. 1925, tr. The Montulet, geb. Tilburg 20 aug. 1922, † Goirle 28 maart 1998.
2. Hendrik Antonius Joosen, geb. Tilburg 9 okt. 1926, tr. N.N. Vermeulen.
3. Antonius Cornelis Joosen, geb. Tilburg 23 aug. 1928.
Uit het tweede huwelijk:
4. Frans J. Joosen, geb. Tilburg 29 maart 1932, † Oosterhout 8 sept. 2021, tr. 1952 C.P.T. (Tine) Lips, geb. 1929, † 2014.

IXh. Gerardus Antonius Joosen, geb. Geertruidenberg omstr. 1901, sergeant der genie (1922), sergeant radiotelegrafist (1923), adjudant onderofficier (1947), † Utrecht 7 nov. 1947, tr. Teteringen 1 okt. 1923 Elisabeth Maria van Berkom, geb. Breda omstr. 1899, zonder beroep (1923, 58, 65), dr. van Petrus en Jacoba Charlotta Van Meenen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Petrus Joosen, geb. Utrecht omstr. 1925, elektromonteur (1965), † Utrecht 9 dec. 1965, tr. Pieternella van Deventer.
2. Petrus Hendrik Joosen, geb. Utrecht omstr. 1928, kantoorbediende (1958), † Utrecht 11 sept. 1958, tr. Clasina Rütze.

VIIIj. Arnoldus Johannes Joosen, geb. Oosterhout 25 juli 1877, timmerman (1905, 06, 09, 10, 11), aannemer en onderaannemer, † Rotterdam 26 juni 1934, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 16 mei 1905 Antonia Jooren, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 sept. 1881, zonder beroep (1905, 09, 11, 36, 37), † Rotterdam 19 juni 1945, dr. van Johannes en Catharina Verhoef.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes Joosen, geb. Woensel 26 febr. 1906, marinier 1e klasse (1934), marinier (1936), † Schoonhoven 14 sept. 1992, tr. Rotterdam 21 okt. 1936 Johanna Alberdina de Vrijer, geb. Rotterdam 25 mei 1908, zonder beroep (1936), † Gouda 3 nov. 2006, dr. van Cornelis Johannes en Hendrika Petronella Remeijssen.
2. Catharina Anna Joosen, geb. Nijmegen 27 aug. 1907, tr. Rotterdam 6 april 1932 Matheus Antonius Fortuin, geb. omstr. 1907, zn. van Jan en Cornelia Stuijfbergen.
3. Anna Maria Joosen, geb. ’s-Hertogenbosch 23 mei 1909.
4. Johannes Petrus (John) Joosen, geb. Apeldoorn 15 juli 1911, timmerman en schrijnwerker (1925-1934), timmerman (1934-1952), † Walnut Creek (Californië, Verenigde Staten) 17 dec. 2003, tr. 1e Audrey M. Garrett, geb. 27 jan. 1913, † Concord (Californië, Verenigde Staten) 31 aug. 2006; tr. 2e Schiedam 21 juli 1937 Antje de Bruin, geb. Schiedam 6 juni 1914, zonder beroep (1937), dr. van Pieter en Elizabeth Sijbrigje Heij.
5. Antonia Joosen, geb. Apeldoorn 7 juni 1913, zonder beroep (1936), tr. Rotterdam 4 maart 1936 Albertus Anthonius van Arendonk, geb. Rotterdam omstr. 1914, fabrieksarbeider (1936), zn. van Hendrik Cornelis Johannes Laurentius en Hermina Barbara Eilering.
6. Adriana Maria Joosen, geb. Haarlem 11 juli 1916.
7. Adrianus Marinus Joosen, geb. Rotterdam 9 nov. 1919.
8. Christoffel Maria Joosen, geb. Rotterdam 25 jan. 1922, † Brisbane (Australië) 16 febr. 1997, tr. Joan Bernadette, geb. omstr. 1925, † Brisbane (Australië) 5 nov. 2000.
9. Arnolda Johanna Joosen, geb. Rotterdam 17 dec. 1923.
10. Hendrika Cornelia Joosen, geb. Rotterdam 25 jan. 1925.
11. Maria Louisa Catharina Joosen, geb. Rotterdam 6 jan. 1929.
Het gezin van Andries (Dries) Joosen (VIIIk) en Cornelia Maria Adriana Bul. (Collectie Saskia Joosen)

VIIIk. Andries Joosen, geb. Oosterhout 3 mei 1881, schoenmaker (1905-1911), brievenbesteller (1910-1938), winkelier (1947), † Geertruidenberg 13 aug. 1967, tr. Geertruidenberg 26 juni 1907 Cornelia Maria Adriana Bul, geb. Geertruidenberg 6 juli 1879, naaister (1907), zonder beroep (1909-1947), † Geertruidenberg 26 febr. 1953, dr. van Johannes en Johanna Maria Goossens.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes Aloysius (Piet) Joosen, geb. Geertruidenberg 18 mei 1909, onderwijzer in Oisterwijk (1938), hoofd eener school (1947), hoofd der school in Berndijk (Kaatsheuvel), † Loon op Zand 8 juni 1947, tr. Raamsdonk 25 april 1938 Adriana Petronella Antonia (Adri) de Beer, geb. Raamsdonk 27 febr. 1910, muziekonderwijzeres (1938), pianolerares, organiste, † Breda 11 aug. 1973, dr. van Hubertus Marinus Simon en Johanna Maria van Gerwen.
2. Johannes Petrus Joosen, geb. Geertruidenberg 26 mei 1910, † ald. 13 nov. 1910.
3. Johanna Maria Cornelia Joosen, geb. Geertruidenberg 12 aug. 1911, † ald. 19 okt. 1911.
4. Johannes Petrus Joosen, geb. Geertruidenberg 4 nov. 1912, kantoorbediende (1928), † Geertruidenberg 18 nov. 1928.
5. Antonius Embertus Joosen, geb. Geertruidenberg 5 maart 1914, † ald. 4 maart 1922.
6. Anna Maria Cornelia (Annie) Joosen, geb. Geertruidenberg 7 juni 1915, † ald. 12 juli 1957.
7. Cornelia Maria (Cor) Joosen, geb. Geertruidenberg 29 okt. 1916, † ald. 15 okt. 1976.
8. Johanna Maria (Jo) (Zuster Andree) Joosen, geb. Geertruidenberg 9 jan. 1918, religieuze (lid van de Congregatie der Zusters van Liefde) (ingetreden 1 nov. 1936, geprofest 27 mei 1941), werkzaam bij de opname in het St. Anna Ziekenhuis te Oss (1979), ontving de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1979), † Tilburg 31 maart 2002.
9. Antonia Maria Cornelia (Tonnie) Joosen, geb. Geertruidenberg 6 dec. 1922, † Rotterdam 25 aug. 1990, tr. 6 aug. 1946 D.J.Th. (Dick) Roelofs, geb. Nijmegen 13 april 1917, † Vlaardingen 7 febr. 1999.

VIII-l. Petrus Adrianus Antonius Joosen, geb. Geertruidenberg 26 juni 1888, timmerman (1914, 15, 21, 42), timmerman bij de firma De Kinkelder’s Aannemingsbedrijf te Arnhem (1952), ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1952), † Arnhem 18 juni 1967, tr. Arnhem 22 april 1914 Johanna Willemina Roelofs, geb. Arnhem 3 maart 1890, zonder beroep (1914-1949), † Arnhem 8 juni 1949, dr. van Dirk en Antonia Rutjes.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Arnhem 24 aug. 1915, † ald. 24 aug. 1915.
2. Dirk Pieter Joosen, geb. Arnhem omstr. 1918, koster (1942), tr. Arnhem 5 aug. 1942 Dorothea Johanna Henrica Hondeveld, geb. Arnhem omstr. 1920, zonder beroep (1942), dr. van Gradus Antonius en Alberdina Cornelia Maria Gerrits.
3. Zoon, geb. Arnhem 15 nov. 1921, † ald. 15 nov. 1921.
Andries Joosen (VIIf) en zijn dochters Elisabeth Maria Joosen (VIIf-2) en Maria Joosen (VIIf-5). (Collectie Jeanne Zonneveld)

VIIf. Andries Joosen, geb. Oosterhout 28 april 1851, schoenmaker (1876-1922), zonder beroep (1935, 43), † Oosterhout 29 april 1943, tr. Oosterhout 11 mei 1876 Elisabeth Rijpert, geb. Oosterhout 25 april 1852, zonder beroep (1876-1923), † Oosterhout 13 juni 1923, dr. van Hermanus en Elisabeth de Kroon.
Uit dit huwelijk:
1. Embertus Joosen, geb. Oosterhout 10 maart 1877, zonder beroep (1949), † Oosterhout 28 sept. 1949.
2. Elisabeth Maria Joosen, geb. Oosterhout 8 juli 1878, zonder beroep (1902, 43), † Oosterhout 8 sept. 1943, tr. Oosterhout 7 aug. 1902 Johannes Wilhelmus van den Elshout, geb. Oosterhout 16 maart 1878, dienstplichtig militair (1898-1902), schoenmaker (1902, 06, 11, 12, 23), broodbezorger, † Oosterhout 27 nov. 1947, zn. van Cornelis Adriaan en Hendrika de Hoog.
3. Laurentius Hermanus Johannes Joosen, geb. Oosterhout omstr. juni 1879, † ald. 1 aug. 1879.
4. Hermanus Josephus, volgt VIIIm.
5. Maria Joosen, geb. Oosterhout 10 okt. 1883, † ald. 28 dec. 1883.
6. Maria (Mieke) Joosen, geb. Oosterhout 25 dec. 1884, zonder beroep (1913, 35), † Tilburg 17 dec. 1935, tr. Oosterhout 5 juni 1913 Adrianus Franciscus Emmen, geb. Tilburg 8 dec. 1882, sigarenmaker (1913, 35), zonder beroep (1951), † Tilburg 26 juni 1951, zn. van Hubertus en Johanna Maria Mannie.
7. Johannes Laurentius Joosen, geb. Oosterhout 25 dec. 1884, † ald. 16 april 1885.
8. Laurentius Johannes, volgt VIIIn.
Maria Joosen (VIIf-6) en Adrianus Franciscus Emmen. (Collectie Jeanne Zonneveld)

VIIIm. Hermanus Josephus Joosen, geb. Oosterhout 8 mei 1880, leerlooier (1906, 11, 12, 13, 14, 19), petroleumventer (1922), koopman (1932), zonder beroep (1957), † Oosterhout 13 maart 1957, tr. Oosterhout 8 nov. 1906 Johanna de Kievit, geb. Oosterhout 9 maart 1882, zonder beroep (1906, 11, 12, 14, 19, 32, 61, 63), † Oosterhout 16 febr. 1963, dr. van Adriaan en Anna Maria Snoeren.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabetha Maria Johanna (Lies) Joosen, geb. Oosterhout 11 sept. 1907, zonder beroep (1932, 61), † Breda 1 dec. 1961, tr. Oosterhout 12 mei 1932 Petrus Engelbertus (Piet) Kanters, geb. Raamsdonk 21 dec. 1906, straatmaker (1932), † Oosterhout 26 sept. 2002, zn. van Cornelis Wilhelmus en Johanna Olislagers en wedr. van Anna van Vreede.
2. Adriana Maria Elisabeth (Sjaan) Joosen, geb. Oosterhout 24 mei 1909, zonder beroep (1932), † Dongen 9 mei 1997, tr. Oosterhout 5 sept. 1935 Cyriel Ververs, geb. Oostburg 29 april 1907, † Oosterhout 24 sept. 1966, zn. van Theophilus en Emma Marie de Geeter.
3. Andries Adrianus Embertus Joosen, geb. Oosterhout 19 april 1911, † ald. 26 nov. 1911.
4. Maria Elisabeth Pietronella Joosen, geb. Oosterhout 4 okt. 1912, † ald. 5 okt. 1912.
5. Anna Maria Huberta Joosen, geb. Oosterhout 11 okt. 1914, † Breda 27 nov. 2006, tr. Nicolaas Cornelis Akkermans.
6. Maria Elisabeth Joosen, geb. Oosterhout omstr. sept. 1917, † ald. 19 aug. 1919.
7. Andries Johannes Joosen, geb. Oosterhout 27 mei 1920.
8. Johannes Dionisius (Jan) Joosen, geb. Oosterhout 11 april 1922, koster (1963, 65) van de Baardwijkse Sint-Clemenskerk, † Waalwijk 30 jan. 2001, tr. Lien Tack.
9. Betsie Catharina (Bets) Joosen, geb. Oosterhout 18 juni 1924, † ald. 12 maart 2017, tr. Franciscus Johannes (Frans) Brouwers, geb. Oosterhout 5 febr. 1925, † Geertruidenberg 8 juni 2007.

VIIIn. Laurentius Johannes Joosen, geb. Oosterhout 18 jan. 1893, sigarenmaker (1919, 22, 23, 26), kerkmeester Sint Antoniusparochie Oosterhout, † Dongen 31 aug. 1981, tr. Oosterhout 22 juni 1922 Johanna van Lil, geb. Oosterhout 20 nov. 1895, zonder beroep (1922, 26, 60), † Oosterhout 2 mei 1960, dr. van Josephus en Lamberdina Bossers.
Uit dit huwelijk:
1. Andreas Lambertus (Dré) Joosen, geb. Oosterhout 25 juni 1923, † Amersfoort 17 april 1996, tr. Dorothea Johanna Maria van Bakel, geb. Eindhoven 26 nov. 1929, dr. van Gerardus Petrus en Cornelia Maria Kwanten.
2. Lamberdina Elisabeth Joosen, geb. Oosterhout 8 jan. 1924, † ald. 18 juni 1926.
3. Josephus Elise Wilhelmus (Joep) Joosen, geb. Oosterhout 25 april 1926, † Roermond 8 april 1989, tr. Roermond 25 april 1957 Stefana W.W.M.M. (Stephanie) van der Leegte, geb. Rotterdam 1 juni 1929, † Roermond 22 juli 2014, dr. van Johannes Alowisius en Elisabeth Gerardina Anna Maria van de Waarsenburg.
4. Elisius Antonius (Bert) Joosen, geb. Oosterhout 18 sept. 1927, adjudant-onderofficier van de Koninklijke luchtmacht (1978), ontving de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1978), † Westkapelle 5 mei 1997, tr. J.L. Overtveld.
5. Lamberdina Maria Theresia (Diny) Joosen, geb. Oosterhout 30 mei 1929, tr. Adrianus Cornelus Marinus (Ad) Schoenmakers, geb. Loon op Zand 19 aug. 1930, directeur RK basisschool De Berkenhof, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, † Oosterhout 13 okt. 2013.
6. Wilhelmus Augustinus Laurentius (Wim) Joosen, geb. Oosterhout 1 sept. 1931, president van de Kiwanisclub Asten-Someren, Ridderorde van St. Silvester, † Asten 21 jan. 2001, tr. E.S.M. (Bets) Jansens.
7. Maria (Riet) Joosen, geb. Oosterhout omstr. 1939, tr. Jan Simonis, zn. van Nicolaas Petrus Marie en Elisabeth Wilhelmina Maria Pols.