Genealogie van Joos Roelof Jacobs uit Dongen

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


I. Joos Roelof Jacobs, tr. Anna Jan Claessen Brebers.
Uit dit huwelijk:

II. Jan Joosen Roelofs, ged. Dongen 13 febr. 1628, tr. Jenneken Gerit Janssen van den Nieuwenhuysen, ged. Dongen 8 aug. 1630, dr. van Geerit Jan Wouters en Catharina Adriaan Adriaan Jannis.
Uit dit huwelijk:
1. Judocus Jan Joosen, ged. Dongen 16 sept. 1655.
2. Adriaen Jan, volgt III.
3. Adamus Jan Joosen, ged. Dongen 4 dec. 1662.

III. Adriaen Jan Joosen, ged. Dongen 28 okt. 1657, † na 1729, tr. Marie Dircken van Riel, begr. Dongen 30 sept. 1727.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Adriaen Joosen, tr. Peter Huijbreght Claassen.
2. Claes Adriaen Joosen.
3. Jenneken Adriaen Jan Joost Roelofs, † Dongen 23 sept. 1767, tr. Dongen 25 dec. 1712 Cornelis Jan Gijsbert Adriaan Broeders, ged. Oosterhout 4 dec. 1683, begr. Dongen 13 febr. 1758, zn. van Jan Gijsbrechts en Maria Jansdr Huijbrecht Dillis.
4. Gerardus Adriaen Joosen, ged. Dongen 10 dec. 1685.
5. Josephus Adriaen Joosen, ged. Dongen 9 febr. 1693.
6. Anna Adriaan Jan Joosen, ged. Dongen 20 dec. 1695, † ald. 23 mei 1758, tr. 1e Hendrick Adriaenssen (van Dongen?), † vóór 1726; tr. 2e Rijck Maarten Rijcken Cornelissen, ged. Dongen 30 mei 1700, † ald. 22 juni 1758, zn. van Maarten Rijcken Cornelissen Warres en Nicolaa Jans Broeders.
7. Joannes Adriaen, volgt IV.

IV. Joannes Adriaen Joosen, ged. Dongen 1 dec. 1698, † ald. 11 okt. 1763, tr. 1e omstr. 1730 Aldegundis Willeborts van der Veecken; tr. 2e omstr. 1740 Anna Embertus Huijberden Claesen, ged. Dongen 28 dec. 1719, † ald. 12 april 1792, dr. van Embertus Huybert Claesen en Catharina Adriaensen de Weert.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus Joosen, ged. Dongen 26 febr. 1731.
2. Willebrordis Joosen, ged. Dongen 1 juni 1732.
3. Maria Anna Joosen, ged. Dongen 11 okt. 1733.
4. Joanna Joosen, ged. Dongen 25 nov. 1734.
5. Joannes Joosen, ged. Dongen 30 jan. 1737.
Uit het tweede huwelijk:
6. Aldegundis Joannes Joosen, ged. Dongen 7 febr. 1741, † ald. 1 sept. 1794, tr. Dongen 21 april 1771 Gerardus Constatinus Vermeulen, † vóór 1794.
7. Catharina Janzen Joosen, ged. Dongen 17 sept. 1743.
8. Embregt (Embertus) Jan Joosen, ged. Dongen 25 febr. 1745, † ald. 19 dec. 1811, tr. Catharina Embregt Raessen, geb. omstr. 1730, † Dongen 7 febr. 1814, dr. van Embregt en Ida Horsten.
9. Maria Joosen, ged. Dongen 27 maart 1746.
10. Anna Joosen, ged. Dongen 26 juli 1747.
11. Johannes Jan Joosen, ged. Dongen 25 jan. 1749, † ald. 8 mei 1774.
12. Maria Jan Joosen, ged. Dongen 5 mei 1750, vertrok 8 augustus 1780 van Dongen naar Oosterhout, arbeidster (1819), † Oosterhout 10 maart 1819, tr. Dongen 31 okt. 1779 Matheus Keulemans, geb. Oosterhout 21 jan. 1754, slagter (1819), zonder beroep (1825), † Oosterhout 31 dec. 1825, zn. van Franciscus en Hendrina de Gros.
13. Helena Jan Joosen, ged. Dongen 22 juli 1751, landbouwster (1819), † Dongen 25 maart 1819, tr. Dongen 12 sept. 1773 Wilhelmus Joannis Weiteringhs, ged. Dongen 30 okt. 1722, landbouwer te Klein-Dongen, † Dongen 12 juli 1795, zn. van Jan Sebrecht Weyteringhs en Cornelia Peter Horsten en wedr. van Anna Johanna Ansems.
14. Laureijs Jan, volgt V.
15. Anna Joosen, ged. Dongen 12 juli 1756, huisvrouw (1831), † Dongen 13 mei 1831, tr. Laurens van Riethoven, geb. Oosterhout omstr. 1757, bouwman (1831), † Dongen 13 april 1831, zn. van Jan en Johanna van Gulp.

V. Laureijs Jan Joosen, ged. Dongen 7 nov. 1754, kreeg 22 mei 1794 akte van indemniteit voor vertrek van Dongen naar Oosterhout, bouwman (1820, 21), † Oosterhout 18 nov. 1821, tr. Johanna Goverde, geb. Oosterhout omstr. 1775, bouwvrouw (1831, 35, 36), zonder beroep (1843), † Oosterhout 1 april 1852.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt VIa.
2. Govert, volgt VIb.
3. Wilhelmus Joosen, ged. Oosterhout 16 dec. 1797, bouwman (1831, 32), † Made en Drimmelen 12 maart 1885, tr. Made en Drimmelen 21 jan. 1832 Joanna Jacobs, ged. Made 17 febr. 1803, bouwvrouw (1832), † Made en Drimmelen 22 aug. 1875, dr. van Arnoldus Adriaanse en Maria Goverde.
4. Catharina Joosen, ged. Oosterhout 5 okt. 1799, partikuliere (1820), zonder beroep (1863), tr. Oosterhout 4 mei 1820 Johannes Olislagers, ged. Oosterhout 8 aug. 1791, bouwman (1820), † Oosterhout 23 april 1847, zn. van Cornelis en Maria Hulshout.
5. Anna Joosen, ged. Oosterhout 5 april 1801, zonder beroep (1835), † Raamsdonk 21 april 1881, tr. Oosterhout 16 mei 1835 Martinus de Bot, ged. Raamsdonk 9 sept. 1795, arbeider (1835), † Zijpe 26 april 1846, zn. van Adriaan en Elisabeth van Onzenoort.
6. Elisbetha Joosen, ged. Oosterhout 19 nov. 1802.
7. Johanna Joosen, ged. Oosterhout 12 aug. 1804, zonder beroep (1835), tr. Oosterhout 7 mei 1835 Johannes van Gils, ged. Oosterhout 6 mei 1791, arbeider (1835), † Oosterhout 6 juni 1850, zn. van Cornelis Janse en Adriana Olislagers.
8. Adrianus, volgt VIc.
9. Embertus, volgt VId.
10. Maria Joosen, geb. Oosterhout 7 aug. 1812, zonder beroep (1843, 79), † Oosterhout 29 mei 1879, tr. Oosterhout 18 mei 1843 Antonie van Steenhoven, geb. Teteringen 22 nov. 1812, arbeider (1843), † Teteringen 20 mei 1870, zn. van Marc en Paulina Fikke.
11. N.n. Joosen, geb. Oosterhout 27 jan. 1815, † ald. 27 jan. 1815.

VIa. Johannes Joosen, ged. Oosterhout 5 april 1795, bouwman (1820), arbeider aan het kanaal in de Zijpe (1822), † Zijpe 9 sept. 1822, tr. Oosterhout 4 mei 1820 Elisabeth Haneveer, ged. Teteringen 5 maart 1792, dienstmeid (1820), zonder beroep (1849), dr. van Adriaan en Adriana Maria (alias Adriana Maria Jansen) Joosen.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 14 april 1821, broodbakker (1849, 51, 54, 56, 57, 59, 73, 81), bakker (1852, 73), zonder beroep (1886, 91, 95), † Breda 13 jan. 1901, tr. Oosterhout 21 juni 1849 Maria Smits, geb. Oosterhout 13 mei 1826, zonder beroep (1849, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 73), † Oosterhout 7 april 1876, dr. van Pieter en Pietronella Jacoba Schuurmans.
Uit dit huwelijk:
1. Pietronella Joosen, geb. Oosterhout 15 mei 1850, zonder beroep (1873, 1911), † Breda 14 mei 1911, tr. Oosterhout 15 mei 1873 Adrianus Cornelis van der Sanden, geb. Etten-Leur 26 nov. 1839, dienstplichtig militair (1858-1863), schipper (1873, 1911), zonder beroep (1913), † Made en Drimmelen 21 dec. 1913, zn. van Johannes en Antonia Bakkers.
2. Johanna Joosen, geb. Oosterhout 6 juni 1851, zonder beroep (1881), tr. Oosterhout 17 febr. 1881 Johannes Baptist Maria van Besouw, geb. Breda 16 juli 1849, broodbakker (1881), zn. van Henricus en Johanna de Graaf.
3. Elisabeth Cornelia Joosen, geb. Ginneken en Bavel 16 sept. 1852.
4. Johannes, volgt VIIIa.
5. Adriana Maria Joosen, geb. Oosterhout 24 maart 1855, zonder beroep (1886, 95, 1921), tr. 1e Made en Drimmelen 7 mei 1886 Adriaan Goor, geb. Steenbergen 23 febr. 1865, kleermaker (1886), † Made en Drimmelen 25 aug. 1893, zn. van Gerard Frans en Anna Cornelia Luijks; tr. 2e Made en Drimmelen 13 sept. 1895 Cornelis van Dongen, geb. Made en Drimmelen 19 juni 1846, bouwman (1895), zonder beroep (1921), zn. van Johannes en Maria Klijs.
6. Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 7 april 1856, † ald. 9 mei 1857.
7. Cornelia Joosen, geb. Oosterhout 9 juni 1857, † ald. 10 aug. 1857.
8. Petrus Johannes Joosen, geb. Oosterhout 27 dec. 1859.

ac-vandersanden.jpgp-joosen.jpg

Adrianus Cornelis van der Sanden en Petronella Joosen (VIIa-1). (Collectie Aad van der Sanden)

 

VIIIa. Johannes Joosen, geb. Oosterhout 7 jan. 1854, dienstplichtig militair (1874-1879), garcon boulanger (1878), broodbakker (1881, 1931), bakker (1891), † Made en Drimmelen 21 maart 1931, tr. Waspik 17 nov. 1891 Maria Selders, geb. Waspik 23 dec. 1854, zonder beroep (1891), † Made en Drimmelen 30 aug. 1929, dr. van Sebastiaan en Cornelia Smits.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia Joosen, geb. Made en Drimmelen 21 juli 1893, † Breda 28 april 1958.
2. Sebastiaan Joosen, geb. Made en Drimmelen 23 nov. 1894.
3. Cornelia Maria Joosen, geb. Made en Drimmelen 12 nov. 1896.

VIb. Govert Joosen, ged. Oosterhout 6 maart 1796, dienstplichtig militair 2e afdeling Nationale Infanterie (1814-1819), kleermaker (1826, 31, 50, 53), † Raamsdonk 14 okt. 1853, tr. Raamsdonk 10 mei 1821 Elisabeth Blom, ged. Raamsdonk 29 juli 1794, werkster (1821), † Raamsdonk 1 maart 1831, dr. van Adriaan en Antonetta van der Hoofde.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Joosen, geb. Raamsdonk 20 sept. 1822, naaister (1850), † Raamsdonk 7 mei 1889, tr. Raamsdonk 18 juli 1850 Dingeman Loonen, geb. Oosterhout 3 juni 1821, dienstplichtig militair 1e Regiment artillerie (1840-1841), arbeider (1850), † Antwerpen 10 jan. 1862, zn. van Adriaan en Cornelia Oomen.
2. Antonetta Joosen, geb. Raamsdonk 12 dec. 1824, zonder beroep (1847, 85), dienstmeid (1858), † 1892, tr. Oosterhout 14 jan. 1858 Adrianus Joosen (VIc).
3. Laurens, volgt VIIb.

VIIb. Laurens Joosen, geb. Raamsdonk 2 maart 1826, scheepmakersknecht (1850, 84), scheepstimmerman (1879, 87, 92), scheepmaker (1886, 95), † Waspik 1 aug. 1912, tr. Waspik 19 okt. 1850 Wilhelmina Jacoba de Ruijter, geb. Waspik 8 nov. 1829, zonder beroep (1850, 79, 84, 86, 87, 92, 95), † Waspik 11 nov. 1906, dr. van Johannes en Maria Anna Aerts.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Joosen, geb. Waspik 2 jan. 1852, zonder beroep (1884), † Waspik 13 sept. 1892, tr. Waspik 15 mei 1884 Pieter Ramstijn, geb. Capelle 20 maart 1851, schoenmaker (1884), † Waspik 22 sept. 1910, zn. van Martinus en Trijntje de Jager.
2. Maria Anna Joosen, geb. Waspik 25 jan. 1854, dienstbode (1887), † Oosterhout 2 april 1922, tr. Waspik 26 mei 1887 Antonie van Bergen, geb. Oosterhout 5 sept. 1856, schoenmaker (1887), † Oosterhout 22 mei 1923, zn. van Hendrik en Maria Bekkers.
3. Margo Joosen, geb. Waspik 22 jan. 1857, zonder beroep (1886, 1941), † ’s-Hertogenbosch 28 april 1941, tr. Waspik 2 juni 1886 Hermanus Adrianus Tabbers, geb. Waspik 13 sept. 1851, leerlooier (1886, 95), zonder beroep (1938), † Vught 1 febr. 1938, zn. van Johannes en Aaltje de Vos.
4. Johanna Joosen, geb. Waspik 12 juni 1860, zonder beroep (1879), † Waspik 8 mei 1900, tr. Waspik 13 nov. 1879 Wilhelmus Hooijmaijers, geb. Waspik 17 maart 1852, schoenmaker (1879, 92), kuiper (1924), koopman, arbeider, † Waspik 4 okt. 1926, zn. van Johannes en Cornelia Bossers.
5. Godefridus, volgt VIIIb.
6. Christianus Johannes (Tinus), volgt VIIIc.
7. Antonetta Maria Joosen, geb. Waspik 20 febr. 1869, zonder beroep (1895), tr. Waspik 9 mei 1895 Adam de Vos, geb. Waspik 20 febr. 1861, dienstplichtig militair (1881-1886), schoenmaker (1895), † Rotterdam 14 maart 1956, zn. van Jacobus en Louwerina van Biesen.

VIIIb. Godefridus Joosen, geb. Waspik 4 juni 1863, scheepstimmerman (1887), timmerman (1892), scheepmaker (1895), † Waspik 1 juni 1923, tr. Waspik 9 mei 1895 Allegonda de Hoogh, geb. Waspik 21 maart 1872, zonder beroep (1895, 1910, 31, 32), † Drunen 20 mei 1960, dr. van Leendert en Catharina Freijssen.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Wilhelmina Joosen, geb. Waspik 7 april 1896, sigarenhandelaarster (1931), tr. ’s-Gravenhage 3 juni 1931 Adriaan Bammens, geb. Geertruidenberg 30 dec. 1880, monteur van constructiewerken (1931), schipper (1936, 1946), op schip, † Breukelen-Nijenrode 12 sept. 1946, zn. van Justinus en Wilhelmina Kipping en wedr. van 1e Petronella Schijvens en 2e Anna Maria Schijvens.
2. Leonardus Albertus Joosen, geb. Waspik 15 maart 1897, † ald. 7 mei 1897.
3. Wilhelmina Jacoba Joosen, geb. Waspik 7 febr. 1898, † ald. 14 mei 1898.
4. Catharina Johanna Joosen, geb. Waspik 1 sept. 1900, † ald. 29 maart 1901.
5. Laurentius Joosen, geb. Waspik 28 juni 1903, chauffeur (1932), † Tilburg 10 aug. 1979, tr. Waalwijk 15 april 1932 Maria de Gouw, geb. Drunen omstr. 1900, winkelbediende (1932), dr. van Hendrikus en Agnes Merx.
6. Leonardus Laurentius Antonius Joosen, geb. Waspik 5 juli 1910, † ald. 29 jan. 1911.

cj-joosen.jpg

Christianus Johannes (Tinus) Joosen (VIIIc). (Collectie Gemeentearchief Waalwijk)

VIIIc. Christianus Johannes (Tinus) Joosen, geb. Waspik 28 maart 1866, scheepstimmerman (1892, 1926, 32), zonder beroep (1935), † Waspik 7 jan. 1953, tr. Waspik 23 juni 1892 Margaretha Peijs, geb. Waspik 16 april 1872, naaister (1892), zonder beroep (1926, 32), † Waspik 25 febr. 1934, dr. van Adriaan en Adriana van de Grint.
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius Adrianus Joosen, geb. Waspik 16 nov. 1892, † ald. 5 dec. 1892.
2. Adriana Wilhelmina Joosen, geb. Waspik 13 okt. 1894, † ald. 22 nov. 1894.
3. Adrianus Wilhelmus Joosen, geb. Waspik 13 okt. 1894.
4. Wilhelmina Adriana Maria Joosen, geb. Waspik 2 febr. 1896, † ald. 25 mei 1896.
5. Adrianus Laurentius (Janus) Joosen, geb. Waspik 19 jan. 1897, scheepstimmerman (1926), timmerman (1930, 35), † Waspik 17 maart 1985, tr. Waspik 28 jan. 1926 Antonia Huberdina van Diemen, geb. Waspik 3 maart 1901, zonder beroep (1926), † Waspik 9 nov. 1966, dr. van Johannes en Dingena Netten.
6. Laurens Joosen, geb. Waspik 28 jan. 1898, timmerman (1926, 35), scheepstimmerman (1932), † Eindhoven 30 juli 1978, tr. Waspik 15 mei 1930 Maria Catharina van Limpt, geb. Waspik omstr. 1903, zonder beroep (1930), dr. van Johannes en Maria Johanna Rekkers.
7. Christiaan Joosen, geb. Waspik 26 sept. 1900, † ald. 8 okt. 1900.
8. Godefridus Joosen, geb. Waspik 22 mei 1902, † ald. 19 maart 1922.
9. Johannes Joosen, geb. Waspik 5 aug. 1904, † ald. 8 nov. 1904.
10. Adriana Maria Joosen, geb. Waspik 13 okt. 1906, † ald. 29 jan. 1907.
11. Wilhelmina Maria Joosen, geb. Waspik 13 okt. 1906, zonder beroep (1935), tr. Waspik 27 juni 1935 Pieter Schellekens, geb. Waspik omstr. 1911, leerbewerker (1935), zn. van Hubertus en Pieternella Huberdina Snoeren.

VIc. Adrianus Joosen, ged. Oosterhout 8 nov. 1807, landbouwer (1857), bouwman (1858), † 1884, tr. Oosterhout 14 jan. 1858 Antonetta Joosen (VIb,2).
Uit dit huwelijk:

VIIc. Johannes Joosen, geb. Oosterhout 24 juli 1847, bouwman (1885, 88), landbouwer (1890), arbeider (1899, 1912, 16), † 1919, tr. 1e Oosterhout 30 april 1885 Johanna Verdaas, geb. Terheijden 26 dec. 1852, zonder beroep (1885, 88, 90), † Oosterhout 21 jan. 1898, dr. van Petrus en Adriana Verhoeven; tr. 2e Oosterhout 12 jan. 1899 Maria Vervest, geb. Ginneken en Bavel 20 mei 1862, zonder beroep (1899), † Oosterhout 23 okt. 1900, dr. van Petrus en Cornelia Goossens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus Joosen, geb. Oosterhout 13 okt. 1888, zonder beroep (1916), † Oosterhout 1 febr. 1966, tr. Oosterhout 8 juni 1916 Pietronella van Ginneken, geb. Oosterhout 26 okt. 1888, zonder beroep (1916), † Oosterhout 4 sept. 1975, dr. van Huijbertus en Wilhelmina Bul.
2. Petrus, volgt VIIId.

VIIId. Petrus Joosen, geb. Oosterhout 29 jan. 1890, dienstplichtig militair (1910-1912), arbeider (1912), † Oosterhout 7 okt. 1969, tr. Oosterhout 15 febr. 1912 Johanna Meijer, geb. Oosterhout 16 jan. 1894, zonder beroep (1912), dr. van Gerrit Hendrik en Johanna Bakx.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Joosen, tr. Oosterhout 4 aug. 1938 Cornelis Josephus Godschalk, zn. van Johannes en Elisabeth van de Reijen.
2. Johanna Maria Joosen, tr. Oosterhout 25 okt. 1934 Jacobus van Gils, zn. van Willem en Elisabeth de Bont.
3. H.P. Joosen, tr. M.J. Schümacher.

VId. Embertus Joosen, ged. Oosterhout 14 jan. 1810, bouwman (1836, 41), arbeider (1844, 47, 51, 65, 70, 76, 88), † Oosterhout 23 okt. 1888, tr. Oosterhout 13 mei 1836 Maria van Bavel, ged. Oosterhout 1 sept. 1808, zonder beroep (1836, 41, 44, 47, 51, 65, 70, 76, 88), dr. van Andries en Maria Hendrikx.
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius, volgt VIId.
2. Maria Joosen, geb. Oosterhout 18 jan. 1839, † ald. 27 okt. 1914.
3. Johanna Joosen, geb. Oosterhout 15 april 1841, dienstmeid (1870), † Oosterhout 1 mei 1906, tr. Oosterhout 3 nov. 1870 Adriaan Kokx, geb. Dongen 6 aug. 1839, leerlooijersknecht (1870), † Oosterhout 20 jan. 1908, zn. van Embrecht en Catharina Elands.
4. Catharina Joosen, geb. Oosterhout 17 mei 1844.
5. Pieter, volgt VIIe.
6. Andries, volgt VIIf.

VIId. Laurentius Joosen, geb. Oosterhout 29 maart 1837, dienstplichtig militair (1856-1860), arbeider (1865, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 77), tuinman (1891, 94, 95, 97), tr. Oosterhout 4 mei 1865 Adriana Hendrika van Strien, geb. Geertruidenberg 19 nov. 1835, dienstmeid (1865), zonder beroep (1865, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 77), † Oosterhout 4 febr. 1885, dr. van Adrianus en Petronella Schellekens.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 26 april 1866, † ald. 28 dec. 1866.
2. Embertus Joosen, geb. Oosterhout 26 april 1866, † ald. 24 mei 1866.
3. Embertus, volgt VIIIe.
4. Adriaan Petrus Joosen, geb. Oosterhout 6 maart 1869, † ald. 17 juli 1869.
5. Maria Petronella Joosen, geb. Oosterhout 25 april 1870, zonder beroep (1895), † Oosterhout 19 aug. 1903, tr. Oosterhout 9 mei 1895 Cornelis Verhulst, geb. Oosterhout 5 okt. 1869, dienstplichtig militair 6e Regiment Infanterie (1889-1895), schoenmaker (1895), † Oosterhout 3 febr. 1947, zn. van Franciscus en Maria Josina Michielse; hij hertr. Oosterhout 11 aug. 1904 Johanna Adriana Braat.
6. Adrianus Petrus Joosen, geb. Oosterhout 26 mei 1872.
7. Adrianus Petrus, volgt VIIIf.
8. Pietronella Johanna Joosen, geb. Oosterhout 14 april 1876.

e-joosen_cg-dehoogh.jpg

Foto uit 1899 met vlnr Embertus Joosen (VIIIe), Laurentius Petrus Joosen, Pieter Michiel de Hoogh (vader van Cornelia de Hoogh), (baby) Catharina Hendrika Joosen, Petrus Michiel Joosen en Cornelia Goverdina de Hoogh. (Collectie Wouter van Ham)

VIIIe. Embertus Joosen, geb. Oosterhout 13 okt. 1867, dienstplichtig militair 4e Regiment Vesting-Artillerie (1887-1891), leerlooiersknecht (1891, 92, 94, 96, 98, 1922), leerlooier (1901, 18, 24), looier (1932), † Oosterhout 23 mei 1945, tr. Oosterhout 25 juni 1891 Cornelia Goverdina de Hoogh, geb. Oosterhout 12 april 1869, zonder beroep (1891, 92, 94, 96, 98, 1901, 18, 22, 24, 32), † Oosterhout 30 jan. 1941, dr. van Pieter Michiel en Catharina Tempelaars.
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius Petrus (Lowie) Joosen, geb. Oosterhout 14 mei 1892, besteller (1918), tramconducteur (1922, 24, 32), † Oosterhout 7 maart 1964, tr. Oosterhout 26 sept. 1918 Johanna Josepha Verhulst, geb. Oosterhout 19 aug. 1894, zonder beroep (1918), † Oosterhout 26 sept. 1971, dr. van Antonie en Maria Zopfi.
2. Petrus Michiel (Piet) Joosen, geb. Oosterhout 13 april 1894, tramconducteur (1922, 24, 32), † Oosterhout 2 dec. 1942, tr. Oosterhout 9 nov. 1922 Johanna Jacoba Jansen, geb. Oosterhout 16 jan. 1898, zonder beroep (1922), † Oosterhout 12 nov. 1970, dr. van Andries en Pietronella Snelders.
3. Hendrikus Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 20 sept. 1896, † ald. 27 okt. 1897.
4. Catharina Hendrika (To) Joosen, geb. Oosterhout 23 nov. 1898, zonder beroep (1924), † Oosterhout 24 juli 1974, tr. Oosterhout 3 juli 1924 Pieter (Piet) van Rooten, geb. Oosterhout 7 jan. 1899, sigarenmaker (1924), † Oosterhout 18 juli 1974, zn. van Adam en Cornelia van Vugt.
5. Henricus Adrianus Joosen, geb. Oosterhout 12 juni 1901, † ald. 28 april 1902.
6. Adrianus Hendrikus Joosen, geb. Oosterhout 17 nov. 1902, † ald. 25 nov. 1902.
7. Adrianus Marinus (Janus) Joosen, geb. Oosterhout 14 nov. 1903, drukker (1932), † Oosterhout 19 juli 1986, tr. Oosterhout 22 juni 1932 Cornelia Maria Jansens, geb. Oosterhout 11 april 1907, zonder beroep (1932), † Oosterhout 25 sept. 2004, dr. van Marinus en Wilhelmina de Wijs.
8. Hendrika Maria (Rika) Joosen, geb. Oosterhout 29 juli 1905, begiftigd met de ere-medaille in Brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, † Breda 21 april 1974, begr. Oosterhout 24 april 1974.
9. Maria Goverdina (Riet) Joosen, geb. Oosterhout 24 aug. 1907, zonder beroep (1932), † Oosterhout 5 febr. 1972, tr. Oosterhout 26 mei 1932 Adrianus van Pelt, geb. Oosterhout omstr. 1907, mijnstekersknecht (1932), zn. van Pieter en Elisabeth Opstroom.
10. Goverdina Maria Joosen, geb. Oosterhout aug. 1910, † ald. 12 jan. 1911.
11. Antonetta Henrica (Net) Joosen, geb. Oosterhout 21 mei 1912, † Breda 7 sept. 1991, tr. 1e Aloysius Cornelis van de Wijngaart, geb. Teteringen 13 dec. 1911, † Breda 6 jan. 1997; tr. 2e Oosterhout 17 aug. 1939 Johannes Cornelis Jansen, zn. van Willem Johannes en Anna Maria Kops.

kinderen-lp-joosen.jpg

De kinderen van Laurentius Petrus Joosen (VIIIe-1) en Johanna Josepha Verhulst: vlnr. Cornelia Goverdina Antonia (Cor) Joosen, Antonia Theresia (Tony) Joosen, E. A. (Bert) Joosen, Maria Antonia (Rie) Joosen en Jacoba Johanna Maria (Coba) Joosen. (Collectie Hubert van Strien)

 

VIIIf. Adrianus Petrus Joosen, geb. Oosterhout 29 april 1874, leerlooiersknecht (1897, 98), tuinman (1923), † 5 mei 1961, tr. Oosterhout 3 juni 1897 Maria Goverdina Sips, geb. Oosterhout 1 jan. 1874, zonder beroep (1897, 98, 1923), † Oosterhout 12 april 1956, dr. van Adriaan en Antonetta Tempelaars.
Uit dit huwelijk:
Laurentius Adriaan (Louis) Joosen, geb. Oosterhout 8 maart 1898, drukker (1923, 26), † Oosterhout 3 maart 1958, tr. Oosterhout 8 febr. 1923 Christina (Stien) Cornelisse, geb. Oosterhout 23 april 1899, zonder beroep (1923), † Oosterhout 13 juli 1963, dr. van Martinus Johannes en Adriana Broekhoven.

la-joosen.jpg

Laurentius Andries (Louis) Joosen (VIIe-3) (Collectie Saskia Joosen)

VIIe. Pieter Joosen, geb. Oosterhout 25 juni 1847, arbeider (1867), schoenmaker (1870, 71, 72, 75, 77), postbode (1881, 84), brievenbesteller (1886, 88, 90, 95, 97, 1905, 07), zonder beroep (1914), † Geertruidenberg 6 dec. 1916, tr. Oosterhout 28 april 1870 Anna Maria van Tilburg, geb. Oosterhout 13 nov. 1847, zonder beroep (1870, 71, 72, 75, 77, 81, 84, 86, 88, 90, 95, 97, 1905, 07, 14), † Geertruidenberg 16 mei 1918, dr. van Hendrik en Maria van Alphen.
Uit dit huwelijk:
1. Embertus, volgt VIIIg.
2. Hendrik, volgt VIIIh.
3. Laurentius Andries Joosen, geb. Oosterhout 10 maart 1875, kleermaker (1905, 07, 21).
4. Arnoldus Johannes, volgt VIIIi.
5. Andries Joosen, geb. Oosterhout 6 nov. 1879, † ald. 22 maart 1880.
6. Andries, volgt VIIIj.
7. Maria Johanna Joosen, geb. Oosterhout 2 febr. 1884.
8. Pietronella Maria Joosen, geb. Oosterhout 6 sept. 1886.
9. Petrus Adrianus Antonius, volgt VIIIk.
10. Adriana Maria Joosen, geb. Geertruidenberg 12 dec. 1890, zonder beroep (1921), † Harmelen 2 sept. 1967, tr. Geertruidenberg 27 april 1921 Cornelis Petrus Jooren, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 sept. 1893, bankwerker (1921), zn. van Johannes en Catharina Verhoef.
11. Adrianus Marinus Joosen, geb. Oosterhout 28 juni 1893, † ald. 2 febr. 1917.

e-joosen_n-hooijschuur.jpg

Neeltje Hooijschuur en Embertus Joosen (VIIIg). (Collectie Frans Joosen)

VIIIg. Embertus Joosen, geb. Oosterhout 4 febr. 1871, kleermaker (1895, 1914, 21, 25, 28), † Beverwijk 12 maart 1943, tr. Wormerveer 6 febr. 1895 Neeltje Hooijschuur, geb. Zaandam 6 maart 1871, zonder beroep (1895, 1921, 25, 28), † Velsen 5 april 1938, dr. van Nicolaas en Naatje van Bemmelen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Nicolaas (Piet) Joosen, geb. Geertruidenberg 31 okt. 1895, kantoorambtenaar (1921), beheerder bijkantoor PTT Krommenie (1950), † 9 okt. 1955, tr. Wormerveer 7 sept. 1921 Cornelia Catharina Sicking, geb. Wormerveer 27 sept. 1892, zonder beroep (1921), † 8 febr. 1970, dr. van Josephus Johannes Maria en Geertruida Maria Fust.
2. Nicolaas Petrus (Nico) Joosen, geb. Wormerveer 19 mei 1897, lithograaf (1921, 25, 28), † Assendelft 31 aug. 1964, tr. Wormerveer 22 april 1925 Grietje Bank, geb. Wormerveer 6 okt. 1901, zonder beroep (1925), dr. van Cornelis en Hillegonda Butter.
3. Anthonius Martinus (Antoon) Joosen, geb. Wormerveer 13 april 1899, koopman (1925), fabrieksarbeider (1928), tr. Krommenie 23 aug. 1928 Catharina Elizabeth Maria Jinssen, geb. Krommenie 22 april 1905, zonder beroep (1928), dr. van Gerardus en Catharina Wittebrood.
4. Embertus Maria (Bertus) Joosen, geb. 1 okt. 1904, kantoorbediende (1928), † 28 jan. 1972, tr. Cornelia Maria Bakkum, geb. 2 mei 1910, † 17 april 1994.

pn-joosen-1.jpg

pn-joosen-2.jpg

Berichten uit de 'Alkmaarsche Courant' van 28 december 1933 en 17 juli 1934. Als dirigent van verschillende harmonie- en fanfare-orkesten wist Petrus Nicolaas Joosen (VIIIg-2) vele successen te behalen.

VIIIh. Hendrik Joosen, geb. Oosterhout 15 okt. 1872, boekhouder (1897, 1905, 07, 22, 23, 31), tr. Geertruidenberg 23 nov. 1897 Pieternella van der Ploeg, geb. Geertruidenberg 28 aug. 1873, zonder beroep (1897, 1922, 23, 31, 49), dr. van Gerardus en Cornelia van Alphen.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Gerardus Joosen, geb. Geertruidenberg 12 dec. 1898, telegrafist (1922, 31), rijkstelegrafist (1923), boekhouder (1949), † ’s-Gravenhage 25 dec. 1949, tr. 1e Breda 3 juli 1922 Johanna Jacoba Beumer, geb. Breda 20 mei 1899, zonder beroep (1922), † Tilburg 19 juni 1930, dr. van Antonius Johannes en Hendrika Kolthoff; tr. 2e Tilburg 13 april 1931 Anna Maria Henrica Francisca van Woerkum, geb. Tilburg 23 nov. 1897, zonder beroep (1931), † Kaatsheuvel 26 aug. 1972, dr. van Adam Franciscus Ludovicus en Cornelia Arnolda de Bont.
2. Gerardus Antonius, volgt IX.

IX. Gerardus Antonius Joosen, geb. Geertruidenberg omstr. 1901, sergeant der genie (1922), sergeant radiotelegrafist (1923), † Utrecht 7 nov. 1947, tr. Teteringen 1 okt. 1923 Elisabeth Maria van Berkom, geb. Breda omstr. 1899, zonder beroep (1923, 58), dr. van Petrus en Jacoba Charlotta Van Meenen.
Uit dit huwelijk:
Petrus Hendrik Joosen, geb. Utrecht omstr. 1928, kantoorbediende (1958), † Utrecht 11 sept. 1958, tr. Clasina Rütze.

VIIIi. Arnoldus Johannes Joosen, geb. Oosterhout 25 juli 1877, timmerman (1905, 10, 11), aannemer en onderaannemer, † Rotterdam 26 juni 1934, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 16 mei 1905 Antonia Jooren, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 sept. 1881, zonder beroep (1905, 11, 37), † Rotterdam 19 juni 1945, dr. van Johannes en Catharina Verhoef.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes Joosen, geb. Woensel 26 febr. 1906, marinier 1e klasse, werd 29-8-1934 ingeschreven in Den Helder (Marinekazerne) vanuit Curacao, vertrok 18-11-1935 naar Rotterdam (Afd. Mariniers), † Schoonhoven 14 sept. 1992, tr. Rotterdam 22 okt. 1936 Johanna Alberdina de Vrijer, geb. Rotterdam 25 mei 1908, † Gouda 3 nov. 2006, dr. van Cornelis Johannes en Hendrika Petronella Remeijssen.
2. Catharina Anna Joosen, geb. Nijmegen omstr. 1908, tr. Rotterdam 6 april 1932 Matheus Antonius Fortuin, geb. omstr. 1907, zn. van Jan en Cornelia Stuijfbergen.
3. Johannes Petrus (John) Joosen, geb. Apeldoorn 15 juli 1911, timmerman en schrijnwerker (1925-1934), timmerman (1934-1952), huistimmermansknecht (1937), † Walnut Creek (Californië, Verenigde Staten) 17 dec. 2003, tr. 1e Audrey Garrett, geb. 27 jan. 1913, † 31 aug. 2006; tr. 2e Schiedam 21 juli 1937 Antje de Bruin, geb. Schiedam 6 juni 1914, zonder beroep (1937), dr. van Pieter en Elizabeth Sijbrigje Heij.

a-joosen_cma-bul.jpg

Het gezin van Andries (Dries) Joosen (VIIIj) en Cornelia Maria Adriana Bul. (Collectie Saskia Joosen)

VIIIj. Andries Joosen, geb. Oosterhout 3 mei 1881, schoenmaker (1905, 07), postbode, † Geertruidenberg 13 aug. 1967, tr. Geertruidenberg 26 juni 1907 Cornelia Maria Adriana Bul, geb. Geertruidenberg 6 juli 1879, naaister (1907), † Geertruidenberg 26 febr. 1953, dr. van Johannes en Johanna Maria Goossens.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes Aloysius Joosen, geb. Geertruidenberg 18 mei 1909, onderwijzer in Oisterwijk, hoofd der school in Berndijk (Kaatsheuvel), † Kaatsheuvel 8 juni 1947, tr. Raamsdonk 25 april 1938 Adriana Petronella Antonia de Beer, geb. Raamsdonk 27 febr. 1910, pianolerares, organiste, † Breda 11 aug. 1973, dr. van Hubertus Marinus Simon en Johanna Maria van Gerwen.
2. Johannes Petrus Joosen, geb. Geertruidenberg 26 mei 1910, † ald. 13 nov. 1910.
3. Johanna Maria Cornelia Joosen, geb. Geertruidenberg 12 aug. 1911, † ald. 19 okt. 1911.
4. Johannes Petrus Joosen, geb. Geertruidenberg 4 nov. 1912, † ald. 18 nov. 1928.
5. Antonius Embertus Joosen, geb. Geertruidenberg 5 maart 1914, † ald. 4 maart 1922.
6. Anna Maria Cornelia (Annie) Joosen, geb. Geertruidenberg 7 juni 1915, † ald. 12 juli 1957.
7. Cornelia Maria (Cor) Joosen, geb. Geertruidenberg 29 okt. 1916, † 15 okt. 1976.
8. Johanna Maria (Jo) (Zuster Andree) Joosen, geb. Geertruidenberg 9 jan. 1918, religieuze (Zusters van Liefde) (geprofest 27 mei 1941), † Tilburg 31 maart 2002.
9. Antonia Maria Cornelia (Tonnie) Joosen, geb. Geertruidenberg 6 dec. 1922, † Rotterdam 25 aug. 1990, tr. 6 aug. 1946 D.J.Th. (Dik) Roelofs.

VIIIk. Petrus Adrianus Antonius Joosen, geb. Geertruidenberg 26 juni 1888, timmerman (1914, 15, 21), † Arnhem 18 juni 1967, tr. Arnhem 22 april 1914 Johanna Willemina Roelofs, geb. Arnhem 3 maart 1890, zonder beroep (1914, 15, 21, 49), † Arnhem 8 juni 1949, dr. van Dirk en Antonia Rutjes.
Uit dit huwelijk:
1. N.n. Joosen, geb. Arnhem 24 aug. 1915, † ald. 24 aug. 1915.
2. N.n. Joosen, geb. Arnhem 15 nov. 1921, † ald. 15 nov. 1921.

a-joosen_em-joosen_m-joosen.jpg

Andries Joosen (VIIf) en zijn dochters Elisabeth Maria Joosen (VIIf-2)
en Maria Joosen (VIIf-5). (Collectie Jeanne Zonneveld)

VIIf. Andries Joosen, geb. Oosterhout 28 april 1851, schoenmaker (1876, 77, 80, 83, 84, 93, 1902, 06, 13, 22), zonder beroep (1935), † Oosterhout 29 april 1943, tr. Oosterhout 11 mei 1876 Elisabeth Rijpert, geb. Oosterhout 25 april 1852, zonder beroep (1876, 77, 80, 83, 84, 93, 1902, 06, 13, 22), † Oosterhout 13 juni 1923, dr. van Hermanus en Elisabeth de Kroon.
Uit dit huwelijk:
1. Embertus Joosen, geb. Oosterhout 10 maart 1877, † ald. 27 sept. 1949.
2. Elisabeth Maria Joosen, geb. Oosterhout 8 juli 1878, zonder beroep (1902), † Oosterhout 8 sept. 1943, tr. Oosterhout 7 aug. 1902 Johannes Wilhelmus van den Elshout, geb. Oosterhout 16 maart 1878, dienstplichtig militair (1898-1902), schoenmaker (1902, 06), broodbezorger, † Oosterhout 27 nov. 1947, zn. van Cornelis Adriaan en Hendrika de Hoog.
3. Hermanus Josephus, volgt VIII-l.
4. Maria Joosen, geb. Oosterhout 10 okt. 1883.
5. Maria (Mieke) Joosen, geb. Oosterhout 25 dec. 1884, zonder beroep (1913, 35), † Tilburg 17 dec. 1935, tr. Oosterhout 5 juni 1913 Adrianus Franciscus Emmen, geb. Tilburg 8 dec. 1882, sigarenmaker (1913, 35), † Tilburg 26 juni 1951, zn. van Hubertus en Johanna Maria Mannie.
6. Johannes Laurentius Joosen, geb. Oosterhout 25 dec. 1884.
7. Laurentius Johannes Joosen, geb. Oosterhout 18 jan. 1893, sigarenmaker (1922), kerkmeester Sint Antoniusparochie Oosterhout, † Dongen 31 aug. 1981, tr. Oosterhout 22 juni 1922 Johanna van Lil, geb. Oosterhout 20 nov. 1895, zonder beroep (1922), † Oosterhout 2 mei 1960, dr. van Josephus en Lamberdina Bossers.

trouwfoto-opa-oma-emmen-bewerkt.jpg

Maria Joosen (VIIf-5) en Adrianus Franciscus Emmen. (Collectie Jeanne Zonneveld)

VIII-l. Hermanus Josephus Joosen, geb. Oosterhout 8 mei 1880, leerlooier (1906, 13), petroleumventer (1922), koopman (1932), † Oosterhout 13 maart 1957, tr. Oosterhout 8 nov. 1906 Johanna de Kievit, geb. Oosterhout 9 maart 1882, zonder beroep (1906, 32), † Oosterhout 1963, dr. van Adriaan en Anna Maria Snoeren.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabetha Maria Johanna (Lies) Joosen, geb. Oosterhout 11 sept. 1907, zonder beroep (1932), † Breda 1 dec. 1961, tr. Oosterhout 12 mei 1932 Petrus Engelbertus (Piet) Kanters, geb. Raamsdonk 21 dec. 1906, straatmaker (1932), zn. van Cornelis Wilhelmus en Johanna Olislagers.
2. Adriana Maria Elisabeth (Sjaan) Joosen, geb. Oosterhout 24 mei 1909, zonder beroep (1932), † Dongen 9 mei 1997, tr. Oosterhout 5 sept. 1935 Cyriel Ververs, geb. Oostburg 29 april 1907, † Oosterhout 24 sept. 1966, zn. van Theophilus en Emma Marie de Geeter.
3. Andries Adrianus Embertus Joosen, geb. Oosterhout 1911, † ald. 26 nov. 1911.
4. Maria Elisabeth Petronella Joosen, geb. Oosterhout 3 okt. 1912, † ald. 5 okt. 1912.

 


 

De voorouders van Joos Roelof Jacobs

Dankzij de enorme inspanningen van Jan van den Bergh, Frans van Lieshout en B.J. Koolstra om het Oud Rechterlijk Archief van Dongen te transcriberen, is het mogelijk daar op zoek te gaan naar de voorouders van Joos Roelof Jacobs. Het (onzekere) tussentijdse resultaat is het volgende:

I. Joos Roelof Jacobs, tr. Anna Jan Claessen Brebers

-I. Roelof Jacop Jan Roelofs (vermeld 1577-1642), tr. N.N.

-II. Jacop Jan Roelofs, + 1578, tr. N.N.

Voor de ouders van deze Jacop zijn er momenteel twee mogelijkheden.

- Het is mogelijk dat Jacop voluit Jacop Jan Roelof Adriaens de Wagemaker heette. In dat geval is het mogelijk de stamreeks op te voeren met nog eens 6 generaties tot Lauwereijs die Wagemaker, die aan het eind van de 14e eeuw in Dongen moet hebben geleefd.

- Het is ook mogelijk dat Jacop voluit Jacop Jan Roelofs van Dongen heette. Dan is zijn vader Jan Roelofsz van Dongen alias van Dalem, brouwer aan de heuvel te Dongen, schepen ald. 1527. De stamreeks kan dan worden opgevoerd met nog eens 9 generaties tot de ridder Herbaren van der Lede, die vermeld werd van 1227-1243.