Genealogie van Joos Lenaerts uit Brecht

Laatst gewijzigd 26 november 2023 (eerste versie 29 augustus 2007)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. U kunt onderstaande formulier invullen of mij mailen op meel.gif


I. Joos Lenaerts, tr. Maria Wouters van Pulle.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Judoci Lenaerts, tr. Adrianus Jan Driessen.
2. Peeter Joos Lenaerts, volgt IIa.
3. Christianus Judoci Lenaerts, volgt IIb.
4. Joannes Judoci, volgt IIc.
5. Walterus, ged. Brecht 7 sept. 1597.
6. Maria Judoci Lenaerts, ged. Brecht 1 dec. 1609, tr. Matthijs Embrechts.
7. Leonardus Joossen, volgt IId.

IIa. Peeter Joos Lenaerts, gewesene collecteur van de borgemeester (1669), tr. Brecht 6 juni 1639 Gertrudis Adriani Cornelissen Halteren, ged. Brecht 19 okt. 1614, dr. van Adrianus Cornelis en Adriana Adriaenssen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Petri Joossen.
2. Adrianus Petri Joosen, volgt IIIa.
3. Maria Petri Joosen, ged. Brecht 16 febr. 1645, tr. Franciscus Antonissen.
4. Judocus Petri Joosen, volgt IIIb.
5. Anna (Tanneken) Petri Joose Lenaerts, ged. Brecht 27 mei 1652, tr. Brecht 17 febr. 1678 Geeraert Jan Brughmans, ged. Brecht 11 sept. 1639, begr. ald. 16 sept. 1705, zn. van Jan Peeter en Catharina Geert Mostmans; hij hertr. Brecht 24 febr. 1691 Catharina Jan Hendrick Pellens.
6. Joannes Petri Joossen, volgt IIIc.

IIIa. Adrianus Petri Joosen, ged. Brecht 9 april 1641, tr. Joanna Adriani Peeters.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Adriani Petri Joosen, volgt IVa.
2. Adriana Adriani Petri Joosen, ged. Brecht 17 sept. 1670, begr. ald. 22 maart 1741, tr. 1e Brecht 3 mei 1693 Joannes Joannis Dirrix, ged. Brecht 1 aug. 1665, zn. van Joannes Joannis Dirrix en Adriana Adriani van Royen; tr. 2e Brecht 29 mei 1707 Cornelius van Gestel, begr. Brecht 20 mei 1733.
3. Petrus, ged. Brecht 21 okt. 1672.
4. Cornelia, ged. Brecht 30 okt. 1676.
5. Maria Adriani Petri Joosen, ged. Brecht 3 april 1681, tr. Brecht 26 juli 1708 Joannes Van Hoof.
6. Cornelia Adriani Petri Joosen, ged. Brecht 7 aug. 1685, tr. Brecht 3 febr. 1711 Franciscus Cornelis Claes Wouters, ged. Brecht 9 juli 1683, zn. van Cornelis Claes Wouters en Cornelia Jan Lenaert Verdijck; hij hertr. Brecht 8 dec. 1715 Lijntien Joos Cornelis van Aken.

IVa. Adrianus Adriani Petri Joosen, tr. 1e Brecht 25 nov. 1690 Joanna Corneli Martini Verhesen, ged. Brecht 29 juni 1665, begr. ald. 10 juni 1706, dr. van Cornelius Martini en Catharina Joannis Wijns; tr. 2e Brecht 15 aug. 1706 Catharina Joannis Wouters, ged. Brecht 8 juli 1684, dr. van Joannes Adriani en Cornelia Kerstens Coninckx.
Uit het eerste huwelijk:
1. Theodorus Adriani (Dirick), volgt Va.
2. Cornelius, ged. Brecht 8 maart 1693.
3. Catharina, ged. Brecht 30 mei 1696.
4. Adriana, ged. Brecht 25 mei 1697.
5. Cornelius Adrianus, volgt Vb.
6. Petrus, volgt Vc.
Uit het tweede huwelijk:
7. Joanna, ged. Brecht 13 nov. 1707.
8. Jan Adriani, volgt Vd.
9. Adrianus, ged. Brecht 4 dec. 1711.
10. Maria Adriani Joosen, ged. Brecht 13 aug. 1714, tr. Brecht 2 maart 1734 Petrus Leonardi Verhesen, ged. Brecht 18 aug. 1700, begr. ald. 22 jan. 1766, zn. van Leonardus Cornelii Martini en Catharina Petri Verhelst.
11. Leonardus, ged. Brecht 26 juni 1717.

Va. Theodorus Adriani (Dirick) Joosen, ged. Brecht 13 sept. 1691, begr. ald. 2 febr. 1766, tr. 1e Brecht 19 jan. 1721 Cornelia Cornelius Eijskens, ged. Brecht 5 juni 1693, begr. ald. 26 juli 1723, dr. van Cornelis Jan en Agnes Jacobi Wilborts; tr. 2e Brecht 16 jan. 1724 Catharina Joannes van Ostaijen, ged. Brecht 4 juli 1698, begr. ald. 12 sept. 1726, dr. van Jan Adriani en Maria Jan Wouters; tr. 3e Brecht 8 jan. 1728 Joanna Adriaen Masen, ged. Brecht 20 sept. 1712, begr. ald. 30 nov. 1769, dr. van Jacobus Mathei Maesen en Elisabeth Guilielmi Luyckx.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus, volgt VIa.
2. Joanna Joosen, ged. Brecht 21 juli 1723, begr. ald. 9 sept. 1726.
Uit het tweede huwelijk:
3. Joannes Diederick, volgt VIb.
Uit het derde huwelijk:
4. Cornelius Joosen, ged. Brecht 6 okt. 1728.
5. Petrus Theodori, volgt VIc.
6. Anna Joosen, ged. Brecht 26 sept. 1731, † ald. 14 okt. 1803, tr. Brecht 4 mei 1762 Joannes van Hoydonck, ged. Wuustwezel 27 mei 1723, begr. Brecht 23 maart 1789, zn. van Paulus en Anna Laureyssens en wedr. van Anna Jacobi Matthyssen.
7. Cornelia Joosen, ged. Brecht 18 maart 1733.
8. Maria Theodori Joosen, ged. Brecht 24 okt. 1734, begr. ald. 22 sept. 1794, tr. Brecht 6 nov. 1764 Philippus van Bavel, ged. Brecht 25 mei 1744, begr. ald. 19 okt. 1794, zn. van Cornelis en Anna Maria Verboven.
9. Joanna Joosen, ged. Brecht 24 okt. 1738.
10. Cornelius Theodorus (Corneel Dierck), volgt VId.
11. Catharina Theodori Joosen, ged. Brecht 22 juni 1743, † ald. 1 sept. 1810, tr. Jacobus Herstraets, ged. Brecht 4 aug. 1737, zn. van Jacobus en Catharina Reijniers.

VIa. Adrianus Joosen, ged. Brecht 31 okt. 1721, begr. Ekeren 16 juli 1791, tr. Ekeren 10 juni 1751 Maria Van Emmelen, ged. Schoten 12 dec. 1724, † Ekeren 3 febr. 1793, dr. van Petrus en Maria Mertens.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joosen, ged. Ekeren 14 febr. 1753.
2. Cornelius Joosens, ged. Ekeren 15 febr. 1756, domestique (1806), † Ekeren 23 okt. 1806.
3. Adrianus Joosen, ged. Ekeren 14 mei 1760.
4. Joanna Joosen, ged. Ekeren 24 okt. 1762.
5. Arnoldus Joosen, ged. Ekeren 25 nov. 1765.
6. Adriana Joosens, ged. Ekeren 20 maart 1767, † ald. 16 april 1807, tr. Ekeren 11 juni 1793 Henricus Wouters, ged. Ekeren 5 maart 1764, bouwman, † Ekeren 19 dec. 1828, zn. van Henricus en Joanna Dellen en wedr. van Anna Cornelia Leemans.

VIb. Joannes Diederick Joosen, ged. Brecht 16 dec. 1724, begr. ald. 25 maart 1765, tr. Elisabeth Bresselaers, geb. Pulderbos, † Brecht 9 april 1781.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Joosen, ged. Brecht 11 sept. 1754.
2. Adrianus Joosen, ged. Brecht 1 april 1756.
3. Cornelius, volgt VIIa.
4. Leonardus Joosen, ged. Brecht 24 okt. 1759.
5. Petrus Joosen, ged. Brecht 12 sept. 1761, journalier (1813).
6. Anna Maria Joosen, ged. Brecht 4 jan. 1764.

VIIa. Cornelius Joosen, ged. Brecht 12 nov. 1757, journalier (1807, 09, 13), handwerker (1816), dagloonder (1824), † Stabroek 2 febr. 1832, tr. 1e Susanna Reijnen, † Stabroek 30 nov. 1809; tr. 2e Stabroek 1 juli 1813 Joanne Catherine Peeters, geb. Stabroek omstr. 1768, jounaliere (1813), dr. van Jean Baptiste en Anne Marie Van Cassel en wed. van Adrien Van Herck.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria Joosen, † Ekeren 15 sept. 1794.
2. Leonardus Joosen, † Ekeren 17 sept. 1794.
3. Pierre Jean Joosens, geb. Ekeren omstr. 1791, journalier (1809), † Stabroek 26 jan. 1809.
4. Anna Catharina Joosen, geb. Ekeren 10 sept. 1792, † Stabroek 20 juli 1811.
5. Antonius Joosen, geb. Ekeren 21 sept. 1794, handwerker (1816), tr. Stabroek 23 jan. 1816 Maria Catherina Geeraerts, geb. Ekeren 14 juli 1796, dr. van Petrus en Anna Maria Heijlen.
6. Maria Anna Joosen, geb. Ekeren 4 sept. 1796, † Stabroek 8 febr. 1812.
7. Adrianus, volgt VIIIa.
8. Martina Joosen, geb. Ekeren 25 aug. 1800, † Stabroek 28 juli 1807.
9. Anna Cornelia Joosen, geb. Ekeren 30 sept. 1802.
10. Victor Joosen, geb. Stabroek omstr. 1806, dagloonder (1824), † Stabroek 26 dec. 1824.

VIIIa. Adrianus Joosen, geb. Ekeren 7 okt. 1798, dagloonder (1824), handwerker (1853), † Ekeren 28 juli 1868, tr. Stabroek 9 febr. 1824 Anna Catharina Kloeck, geb. Kapellen 29 april 1800, dagloonster (1824), handwerkster (1853), † Ekeren 29 jan. 1867, dr. van Cornelius en Adriana Soeteweij.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Joossens, geb. Ekeren 11 maart 1826, handwerker (1853), meestergast (1872), tr. Ekeren 17 sept. 1853 Anna Cornelia Joossen, geb. Ekeren 17 febr. 1827, handwerkster (1853), dr. van Adrianus Cornelius Joosen en Anna Maria Casus.
2. Petrus Joosen, geb. omstr. 1832, arbeider (1872).
3. Wilhelmus Joosen, geb. Ekeren omstr. 1833, † ald. 8 juni 1884.
4. Antonius, volgt IXa.

IXa. Antonius Joossen, geb. Ekeren 23 dec. 1842, dienstbode (1862), winkelknecht (1872), winkelier (1873, 79), tr. Antwerpen 25 jan. 1872 Joanna Maria Adriaenssens, geb. Merksem 9 sept. 1848, dienstmeid (1872), † Antwerpen 23 okt. 1902, dr. van Jacobus en Maria Elisabeth De Schutter.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Joannes Joossen, geb. Antwerpen 21 okt. 1873, † ald. 28 april 1879.
2. Ludovicus Petrus Joossen, geb. Antwerpen 11 juli 1874, winkelier (1904), tr. Antwerpen 2 febr. 1904 Valeria Clementina Reijmenants, geb. Antwerpen 21 okt. 1884, zonder beroep (1904), dr. van Petrus en Clara Van Cauteren.

VIc. Petrus Theodori Joosen, ged. Brecht 25 okt. 1729, † ald. 19 jan. 1782, tr. Brecht 13 nov. 1764 Maria Augustijns, geb. Brecht omstr. 1734, cultivatrice (1813), particuliere (1815), † Wuustwezel 12 jan. 1816, dr. van Cornelis en Joanna Brugmans.
Uit dit huwelijk:
1. Diedericus (Theodorus), volgt VIIb.
2. Joanna Joosen, ged. Brecht 19 april 1768, tr. Brecht 24 febr. 1813 Johannes Heuvelmans, geb. Wuustwezel omstr. 1765, cultivateur (1813), landbouwer (1815), zn. van Boudewijn en Catharina Van Dijck.
3. Elisabeth Joosen, ged. Brecht 29 juli 1771, † ald. 4 jan. 1820, tr. Brecht 12 april 1799 Maximilianus van den Kieboom, geb. Wortel omstr. 1766, akkerman (1820), † Brecht 6 mei 1825, zn. van Walterus en Anna Maria Adriaenssen.
4. Anna Maria Joosen, ged. Brecht 12 aug. 1774.

VIIb. Diedericus (Theodorus) Joosen, ged. Brecht 7 sept. 1765, cultivateur (1813), landbouwer (1815, 22), akkerman (1816), † Brecht 14 nov. 1822, tr. Wuustwezel 26 april 1815 Joanna Catharina Van Looveren, ged. Wuustwezel 7 febr. 1786, landbouwster (1839), † Brecht 17 jan. 1849, dr. van Adriaen Wilm en Lucie van der Jonckheydt; zij hertr. Brecht 16 sept. 1823 Petrus Bartholomeeusen.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt VIIIb.
2. Lucia Joosen, geb. Brecht 10 mei 1819, dienstmeijt (1839), landbouwster (1855), huishoudster (1873), † Wuustwezel 6 sept. 1873, tr. 1e Wuustwezel 26 nov. 1839 Adrianus Beijers, geb. Wuustwezel 12 maart 1801, dienstplichtig militair 2e Division d’Infanterie (1820-1825), landbouwer (1839), † Wuustwezel 4 maart 1854, zn. van Peeter Maximiliaen en Anna Catharina Van Looveren; tr. 2e Wuustwezel 13 juni 1855 Cornelius Elst, geb. Wuustwezel 12 aug. 1819, cultivateur (1838), landbouwer (1855), † Wuustwezel 2 jan. 1908, zn. van Cornelius en Joanna Van Thillo.

VIIIb. Adrianus Joosen, geb. Brecht 1 april 1816, landbouwer (1839, 55, 80, 85, 90, 98), † Brecht 27 okt. 1901, tr. Brecht 13 nov. 1855 Maria Theresia Reijnen, geb. Brecht 24 aug. 1824, landbouwster (1855, 80), † Brecht 6 juli 1883, dr. van Petrus en Elisabeth Bolders.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Joosen, geb. Brecht 29 nov. 1856, landbouwster (1880), tr. Brecht 10 nov. 1880 Ludovicus Petrus Van de Velde, geb. Schoten 1 aug. 1841, zonder beroep (1880), koopman (1885), † Schoten 16 maart 1894, zn. van Jacobus en Joanna Putmans.
2. Joanna Lucia Joosen, geb. Brecht 23 nov. 1858, landbouwster (1885, 98), † Brecht 22 nov. 1931, tr. 1e Brecht 15 april 1885 Augustinus Gijsen, geb. Brecht 7 sept. 1846, landbouwer (1885), † Brecht 13 aug. 1895, zn. van Nicolaes Benjamin en Anna Catharina Janssens; tr. 2e Brecht 27 juli 1898 Ludovicus Cornelius Bevers, geb. Sint-Lenaarts 8 okt. 1869, dienstknecht (1898), landbouwer (1903), zn. van Petrus Joannes en Philomena Cox.
3. Cornelius Aloyse (Corneel Aloïs), volgt IXb.
4. Willem Joosen, geb. omstr. 1863, landbouwer (1903).
5. Joannes Cornelius (Jan Corneel), volgt IXc.

IXb. Cornelius Aloyse (Corneel Aloïs) Joosen, geb. Brecht 21 juni 1861, landbouwer (1885, 1903), † Brecht 5 sept. 1937, tr. Wilmarsdonk 29 april 1903 Maria Catharina (Trinet) Van den Wijngaert, geb. Oosterweel 2 april 1869, landbouwster (1903), † Loenhout 21 jan. 1958, dr. van Waltherus en Anna Catharina Van Colen en wed. van Eugene (Gene) Van Istendael.
Uit dit huwelijk:
1. Jef Joosen.
2. Coleta Joosen, tr. N.N. Aertsen.

IXc. Joannes Cornelius (Jan Corneel) Joosen, geb. Brecht 3 febr. 1868, hulponderwijzer te Etterbeek (1890), onderwijzer (1891, 96), sekretaris katholieken kring te Mechelen (1898, 1918), handelaar in tabakswaren (1906), dagbladbestuurder (1923), Ridder Leopoldsorde, Officier orde van Sint Joris, Pro Ecclesia et Pontifice, † Mechelen 16 april 1947, tr. Mechelen 15 sept. 1890 Rosalia Albertina Sillis, geb. Mechelen 17 maart 1861, kleermaakster (1890), zonder beroep (1899, 1901, 16), † Mechelen 3 april 1916, dr. van Jan Frans en Maria Josepha Van Wesemael.
Uit dit huwelijk:
1. Jozef Corneel Maria (Jozef) Joosen, geb. Mechelen 13 aug. 1891, boventallig bijgevoegd griffier (1916), bijgevoegd griffier bij de rechtbank van eersten aanleg te Mechelen (1921, 23), hoofdgriffier (1947), tr. Mechelen 13 juli 1920 Maria Lowies Salu, geb. Mechelen 8 juli 1895, zonder beroep (1921, 23), dr. van Engelbert en Maria Angelina Lahon.
2. Franciscus Wilhelmus Cornelius (Frans) Joosen, geb. Tisselt 2 okt. 1893, caporal C.A.D. 18C Croix Rouge Armee Belge (1918), gemeentebeambte (1923), afdeelingshoofd, waarnemend stadssecretaris (1947), gepensionneerd ambtenaar (1955), tr. Birmingham (VK) 9 febr. 1918 Clemence Hubertine Pepers, geb. Vlissingen 18 juni 1890, inspectrice des comités aux fabrique de mateurs (1918), zonder beroep (1955), † Mechelen 22 aug. 1955, dr. van Petrus Jacobus en Ursula Sophia Barbé.
3. Zoon, geb. Tisselt 9 april 1896, † ald. 9 april 1896.
4. Joanna Maria Elisabeth Joosen, geb. Tisselt 4 juli 1897.
5. Lydia Alma Maria Hendrika Joanna Rosalia Joosen, geb. Mechelen 11 april 1899.
6. Magdalena Maria Ludovica Joosen, geb. Mechelen 8 dec. 1901.

VId. Cornelius Theodorus (Corneel Dierck) Joosen, ged. Brecht 17 dec. 1740, begr. ald. 7 dec. 1775, tr. Brecht 6 nov. 1767 Helena van Nijen, ged. Brecht 29 dec. 1744, † ald. 1 mei 1798, dr. van Matthias en Anna Kenis en wed. van Antonius Thomas.
Uit dit huwelijk:
1. Mathias (Matheus, Mathijs), volgt VIIc.
2. Petrus (Peeter), volgt VIId.
3. Anna Maria Joosen, ged. Brecht 29 nov. 1772, tr. Brecht 19 okt. 1808 Joannes Baptista Oudermans, ged. Brecht 15 maart 1775, cultivateur (1808), zn. van Cornelis en Anna Maria Arnouts.

VIIc. Mathias (Matheus, Mathijs) Joosen, ged. Brecht 24 okt. 1769, cultivateur (1808, 10, 12), akkerman (1816), landbouwer (1830, 39, 43), † Sint-Job-in-’t-Goor 2 maart 1843, tr. Brecht 10 mei 1809 Jacoba Stijnen, ged. Brecht 1 jan. 1787, landbouwersse (1843, 47), landbouwster (1839, 43, 54, 57), † Schoten 3 juli 1873, dr. van Cornelius en Elisabeth Hendrickx.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, volgt VIIIc.
2. Cornelis (Cornelius), volgt VIIId.
3. Anna Maria Joosen, geb. Brecht 24 juli 1814, landbouwersse (1843), tr. Sint-Job-in-’t-Goor 13 juni 1843 Henricus Block, geb. Schoten 21 jan. 1815, landbouwer (1843), zn. van Joannes en Catharina Verbruggen.
4. Joannes Baptista Joosen, geb. Brecht 26 dec. 1816, landbouwersgast (1843), landbouwer (1843, 47, 54, 57), † Sint-Job-in-’t-Goor 19 febr. 1857.
5. Adriana Joosen, geb. Brecht 14 febr. 1819, landbouwersse (1847), landbouwster (1884), † Sint-Job-in-’t-Goor 18 mei 1884, tr. Sint-Job-in-’t-Goor 14 april 1847 Adrianus Van der Heyden, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 7 febr. 1821, landbouwer (1847, 54, 57, 84), † Sint-Job-in-’t-Goor 14 dec. 1886, zn. van Petrus Franciscus en Maria Van Looy.
6. Catharina Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 18 sept. 1821, landbouwster (1857), † Sint-Job-in-’t-Goor 11 okt. 1894, tr. Sint-Job-in-’t-Goor 26 mei 1857 Adrianus Hofkens, geb. Brecht 18 sept. 1824, landbouwer (1857), † Sint-Job-in-’t-Goor 30 dec. 1893, zn. van Joannes Henricus en Anna Catharina Wouters.
7. Matheus, volgt VIIIe.
8. Josephus Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 24 maart 1828, zonder beroep (1839), † Sint-Job-in-’t-Goor 6 juni 1839.
9. Adrianus Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 3 april 1830, † ald. 29 april 1830.

VIIIc. Petrus Joosen, geb. Brecht 3 maart 1810, landbouwer (1843, 47, 54), tr. Wuustwezel 22 febr. 1854 Joanna Govaerts, geb. Kalmthout 23 jan. 1819, landbouwster (1854, 73), dr. van Arnoldus en Maria Goetstouwers.
Uit dit huwelijk:
1. Philomena Joosen, geb. Brasschaat 31 okt. 1854, landbouwster (1873), tr. Wuustwezel 17 sept. 1873 Franciscus Simons, geb. Wuustwezel 20 dec. 1845, landbouwer (1873), zn. van Petrus Joannes en Maria Catharina Goossenaerts.
2. Cornelius Ludovicus Joosen, geb. Brasschaat 28 febr. 1856, † Wuustwezel 10 nov. 1933.

VIIId. Cornelis (Cornelius) Joosen, geb. Brecht 10 sept. 1812, landbouwer (1843, 54, 57, 70, 73, 80), tr. Sint-Job-in-’t-Goor 22 nov. 1843 Francisca Schillemans, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 6 maart 1810, landbouwersse (1843, 70), † Brecht 22 juli 1870, dr. van Cornelius en Elisabeth De Ridder.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 11 mei 1844, landbouwster (1873), tr. Brecht 6 febr. 1873 Joannes Van Eekelen, geb. Brasschaat 7 jan. 1839, landbouwer (1873), zn. van Joannes Franciscus en Cornelia Donkers.
2. Jacoba Philomena Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 22 juni 1845, landbouwster (1870), † Borgerhout 18 mei 1881, tr. Brecht 9 febr. 1870 Cornelius Hoefnagels, geb. Sint-Lenaarts 15 okt. 1835, daglooner (1870), dokwerker, zn. van Gerardus en Maria Elisabeth Smits en echtg. van Joanna Catharina Matthyssen; hij hertr. Deurne 4 juni 1890 Jacqueline Smekens.

VIIIe. Matheus Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 8 maart 1824, cultivateur (1843), landbouwer (1854, 61, 65), † ’s-Gravenwezel 3 april 1880, tr. Sint-Job-in-’t-Goor 16 okt. 1854 Maria Theresia Van Immerseel, geb. ’s-Gravenwezel 8 jan. 1825, landbouwster (1854, 80, 87, 90), zonder beroep (1893), dr. van Melchior en Petronella Floris.
Uit dit huwelijk:
1. Peternella Maria Joosen.
2. Adriaan Jozef Joosen, geb. omstr. 1856, landbouwer (1887, 90, 92, 93, 1901).
3. Maria Cornelia Joosen, geb. Brecht 15 aug. 1857, landbouwster (1887), tr. ’s-Gravenwezel 12 jan. 1887 Joannes Franciscus Geerts, geb. Brecht 18 dec. 1857, landbouwer (1887), koeboer (1890), zn. van Joannes en Maria Theresia Hermans.
4. Franciscus Ludovicus, volgt IXd.
5. Cornelius Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 13 mei 1865, † ald. 15 juni 1865.
6. Maria Antonia Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 12 mei 1866, dienstmeid (1893), zonder beroep (1901), tr. 1e Merksem 9 mei 1893 Ferdinandus Hunselmans, geb. Schaffen 11 mei 1867, werkman (1893), zn. van Ferdinandus en Cornelia Mathijssen; tr. 2e Merksem 30 maart 1901 Adrianus Miechielsen, geb. Wortel 4 nov. 1868, fabriekwerker (1901), zn. van Jacobus en Maria Cornelia Segers.

IXd. Franciscus Ludovicus Joosen, geb. Brecht 18 mei 1861, landbouwwerkman (1890), landbouwer (1887, 92, 93, 1901), tr. Schilde 8 okt. 1890 Maria Catharina Hofmans, geb. Loenhout 28 nov. 1866, landbouwster (1890), dr. van Joannes en Maria Catharina Vermeiren.
Uit dit huwelijk:
Josephus Adrianus (Jozef Adriaan Lodewijk) Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 14 febr. 1892, actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog (Onafhankelijkheidsfront juni 1941, Nationale Koninklijke Beweging in april 1942).

VIId. Petrus (Peeter) Joosen, ged. Brecht 20 juli 1771, cultivateur (1809, 12, 13), akkerman (1815, 16), landbouwer (1840), † Brecht 1 maart 1840, tr. Brecht 14 april 1812 Joanna Brughmans, ged. Brecht 29 sept. 1783, servante (1812), winkelierster (1847, 55), † Brecht 6 dec. 1860, dr. van Petrus en Anna Cornelis Gijsen.
Uit dit huwelijk:
1. Matheus, volgt VIIIf.
2. Dochter, geb. Brecht 7 aug. 1815, † ald. 7 aug. 1815.
3. Anna Maria Joosen, geb. Brecht 16 juli 1816.
4. Anna Cornelia Joosen, geb. Brecht 11 jan. 1819, dienstmeid (1855), tr. Brecht 27 nov. 1855 Josephus Quirynen, geb. Loenhout 1 febr. 1814, dienstbode (1855), † Brecht jan. 1901, zn. van Cornelius en Anna Catharina van Gestel.
5. Leonardus Joosen, geb. omstr. 1827, dienstbode (1855).

VIIIf. Matheus Joosen, geb. Brecht 22 maart 1813, landbouwer (1840), daglooner (1847, 55), † Sint-Lenaarts 13 aug. 1862, tr. Brecht 5 mei 1847 Maria Carolina Antonissen, geb. Brecht 10 juli 1817, dienstmeijd (1847), dagloonster (1862), † Brecht 20 maart 1894, dr. van Christianus en Petronella Hunselmans.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Christianus Joosen, geb. Brecht 25 maart 1848, landbouwer (1896), † Brecht 26 juli 1899.
2. Maria Theresia Joosen, geb. Brecht 13 april 1849, † ald. 6 dec. 1850.
3. Adrianus (Adriaan) Joosen, geb. Brecht 18 maart 1851, landbouwer (1896), werkman (1909), † Brecht 25 sept. 1911.
4. Anna Catharina Joosen, geb. Brecht 18 jan. 1854, † ald. 9 dec. 1855.
5. Anna Cornelia Joosen, geb. Brecht 18 jan. 1854, † ald. 7 dec. 1855.
6. Anna Catharina Joosen, geb. Brecht 18 nov. 1857, zonder beroep (1909), † Brecht 22 maart 1945, tr. Brecht 14 juli 1909 Henricus Adriaensen, geb. Brecht 25 maart 1874, hoeveknecht (1909), zn. van Adrianus en Anna Catharina Brughmans.
7. Maria Philomena Joosen, geb. Brecht 4 maart 1860, † Sint-Lenaarts 21 febr. 1869.
8. Matheus Guillielmus (Thijs), volgt IXe.

IXe. Matheus Guillielmus (Thijs) Joosen, geb. Sint-Lenaarts 14 okt. 1862, bestuurder der melkerij (1896), winkelier (1905), † Brecht 4 jan. 1940, tr. Brecht 14 okt. 1896 Catharina Antonia Ooms, geb. Brecht 23 dec. 1867, zonder beroep (1896), † Brecht 24 okt. 1912, dr. van Matheus en Maria Theresia Meeusen.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Matheus Franciscus (Frans) Joosen, geb. Brecht 13 sept. 1897, † ald. 29 mei 1960, tr. Maria Verschueren.
2. Matthijs Jozef Constant (Jef) Joosen, geb. Brecht 1 dec. 1899, † Turnhout 12 dec. 1985, tr. 1e 20 aug. 1930 Maria Catharina Geens, geb. Sint-Lenaarts 11 april 1904, † ald. 29 mei 1933; tr. 2e 30 april 1947 Maria Verbeeck, geb. Sint-Lenaarts 23 juni 1912, † ald. 13 juni 1956.
3. Maria Adriana Catharina (Marie) Joosen, geb. Brecht 7 okt. 1901, † ald. 19 juli 1981, tr. Brecht 12 sept. 1928 Frans Corneel Meyvis, geb. Brecht 22 jan. 1901, † Zoersel 3 juli 1982.
4. Augusta Hendrika Philomena (Gusta) Joosen, geb. Brecht 31 okt. 1902, † Loenhout 1 jan. 1991, tr. Brecht 23 okt. 1945 Franciscus Gerard (Frans) Van Dijck, geb. Loenhout 2 febr. 1907, † Gooreind 20 dec. 1998.
5. Eliza Francisca Joanna (Lisa) Joosen, geb. Brecht 18 febr. 1904, † Merksem 29 okt. 1971, tr. Brecht 11 mei 1932 Gummarus Ludovicus (Louis) Verhoeven, geb. Zoersel 18 maart 1901, koopman en slachter van dieren, later winkelier, † Merksem 5 sept. 1971.
6. Alois Alfons Theresia Joosen, geb. Brecht 14 aug. 1905, † ald. 30 dec. 1906.
7. Julia Theresia Joanna (Julia) Joosen, geb. Brecht 6 jan. 1907, † Merksem 15 juli 1996, tr. Jozef (Jef) Wouters, geb. Brecht 4 okt. 1903, † Schoten 4 sept. 1969.
8. Alphonsus Aloysius Maria (Fons) Joosen, geb. Brecht 26 jan. 1908, landbouwer, † Brecht 21 maart 1974, tr. Westmalle 16 jan. 1935 Anna Cornelia Van Deuren, geb. Westmalle 11 nov. 1910, † ald. 10 april 1986.
9. Henricus Irma Franciscus (Rik) Joosen, geb. Brecht 13 jan. 1910, † ald. 4 maart 1946, tr. 25 okt. 1937 Martha Ludovica (Martha) Van Deuren, geb. Westmalle 22 dec. 1914, † Malle 7 nov. 1999.
10. Ludovicus Franciscus Philomena (Louis) Joosen, geb. Brecht 10 aug. 1912, † Duffel 11 juni 1980, tr. Brecht 15 juli 1942 Maria (Mit) Vervoort, geb. Brecht 7 jan. 1919, † ald. 5 sept. 2015.
11. Renatus Josephus Philomena (René) Joosen, geb. Brecht 10 aug. 1912, † ald. 9 sept. 1913.

Vb. Cornelius Adrianus Joosen, ged. Brecht 17 sept. 1699, begr. ald. 11 sept. 1763, tr. Brecht 16 jan. 1730 Anna Adriaen Peeters, begr. Brecht 28 aug. 1744.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Joosen, ged. Brecht 7 juli 1731, † ald. 26 maart 1809, tr. 1e Dielis Michielsen; tr. 2e Brecht 6 febr. 1770 Cornelius van Velthoven, ged. Brecht 12 nov. 1736, begr. ald. 19 juli 1776, zn. van Quirinus en Maria Bresselaers en wedr. van Anna Valckx.
2. Joanna Joosen, ged. Brecht 20 jan. 1733, † ald. 25 okt. 1811, tr. Gisbertus Van Geel.
3. Adrianus, volgt VIe.
4. Adriana Joosen, ged. Brecht 19 nov. 1738, † ald. 2 nov. 1802, tr. 1e Leonardus Simons; tr. 2e Petrus Peeters.
5. Anna Maria Joosen, ged. Brecht 26 nov. 1741.

VIe. Adrianus Joosen, ged. Brecht 5 sept. 1735, laboureur (1798), † Brecht 7 mei 1798, tr. Brecht 1771 Catharina Goris, cultivatrice (1812).
Uit dit huwelijk:
1. Peter, volgt VIIe.
2. Adriana Joosen, geb. Brecht 31 aug. 1777, akkerbouwster (1818), tr. Brecht 20 mei 1818 Jacobus Wijckmans, geb. Brecht 13 sept. 1788, akkerman (1818), zn. van Petrus en Anna Catharina Faes.

VIIe. Peter Joosen, geb. Brecht omstr. 1775, cultivateur (1809, 11, 12, 13), akkerman (1818), tr. Brecht 15 juli 1812 Joanna Maria Pluijm, geb. Wortel omstr. 1783, dr. van Walterus en Elisabeth Aerts.
Uit dit huwelijk:
Anna Catharina Joosen, geb. Brecht 16 april 1813, † ald. 29 mei 1818.

Vc. Petrus Joosen, ged. Brecht 30 dec. 1701, tr. Brecht 14 jan. 1727 Dymphna Egidii Wijns.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen Joosen, ged. Brecht 19 jan. 1728, begr. ald. 4 febr. 1728.
2. Adriaan Petri, volgt VIf.
3. Theodorus Joosen, ged. Brecht 18 nov. 1731, begr. ald. 5 maart 1742.
4. Joannes Petri, volgt VIg.
5. Cornelius Joosen, ged. Brecht 18 febr. 1736, begr. ald. 1 nov. 1744.
6. Alexander Petri, volgt VIh.
7. Josephus Alexander Joosen, ged. Brecht 6 febr. 1740, † Antwerpen 6 febr. 1804, tr. Johanna Van Custers.
8. Maria Theresia Petri Joosen, ged. Brecht 26 aug. 1742, dagwerkster (1821), † Brecht 8 maart 1821, tr. Brecht 10 febr. 1777 Frans Adriaen Franssen, ged. Brecht 19 febr. 1740, † ald. 6 juli 1798, zn. van Adriaen Franssen en Maria Anna Goos.
9. Leonardus, volgt VIi.
10. Egidius Joosen, ged. Brecht 27 juli 1748, begr. ald. 10 febr. 1751.

VIf. Adriaan Petri Joosen, ged. Brecht 5 dec. 1729, begr. ald. 5 dec. 1783, tr. Brecht 15 jan. 1754 Elisabeth Verschueren, ged. Brecht 19 aug. 1727, begr. ald. 19 mei 1784, dr. van Michael en Maria Mathijssen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joosen, ged. Brecht 22 juli 1755, begr. ald. 2 aug. 1756.
2. Leonardus Joosen, ged. Brecht 6 nov. 1756, begr. ald. 8 maart 1763.
3. Joannes (Jan) Joosen, ged. Brecht 24 sept. 1758, cultivateur (1803).
4. Petrus (Peeter), volgt VIIf.
5. Maria Theresia Joosen, ged. Brecht 16 sept. 1762, begr. ald. 10 maart 1763.
6. Maria Theresia Joosen, ged. Brecht 16 nov. 1764, † ald. 24 juli 1806, tr. 1e Brecht 29 april 1794 Martinus Schoepen, ged. Loenhout 28 mei 1758, † Brecht 30 okt. 1799, zn. van Jacobus Jacobs en Anna Catharina Goosens; tr. 2e Brecht 10 juni 1800 Cornelius Geeraerts, ged. Schoten 2 febr. 1760, cultivateur (1806), † Schoten 1 april 1817, zn. van Gabriel en Catharina Van de Velde; hij hertr. Brecht 16 juni 1807 Maria Daems en tr. 3e Schilde 14 aug. 1816 Anna Campers.
7. Isabella Joosen, ged. Brecht 1 sept. 1766.
8. Adrianus Alexander, volgt VIIg.

VIIf. Petrus (Peeter) Joosen, ged. Brecht 14 aug. 1760, cultivateur (1803, 06, 08, 10, 13), landbouwer (1827, 32, 35, 42), † Brecht 5 febr. 1842, tr. Brecht 29 juni 1800 Cornelia Hofkens, ged. Brecht 1 nov. 1772, landbouwster (1827, 32, 35), † Brecht 6 mei 1842, dr. van Leonardus en Catharina Cornelissen en wed. van Leonardus Havermans.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Joosen, geb. Brecht 18 juli 1801, landbouwster (1827), † Brecht 15 april 1852, tr. Brecht 28 nov. 1827 Joannes Baptista Wouters, geb. Brecht 18 juni 1804, landbouwer (1827), † Brecht 12 maart 1874, zn. van Leonardus en Anna Elisabeth Brughmans; hij hertr. Brecht 26 nov. 1856 Petronella Wouters.
2. Cornelis, volgt VIIIg.
3. Adriaan Joosen, geb. Brecht 3 febr. 1806, landbouwer (1835, 42, 62).
4. Leonardus, volgt VIIIh.
5. Elisabeth Joosen, geb. Brecht 14 okt. 1810, zonder beroep (1825), † Brecht 7 maart 1825.
6. Jan Joosen, geb. Brecht 5 febr. 1813, landbouwer (1842, 62), zonder beroep (1881), tr. Brecht 25 juni 1862 Elisabeth Jacobina Vervoort, geb. Loenhout 31 juli 1824, dienstmeid (1862), dr. van Guilielmus en Maria Catharina Verhagen.

VIIIg. Cornelis Joosen, geb. Brecht 20 okt. 1803, landbouwer (1825, 32, 39, 62), † Brecht 18 jan. 1874, tr. Brecht 25 febr. 1832 Joanna Verdijck, geb. Brecht 27 nov. 1799, landbouwster (1832), † Brecht 1 nov. 1871, dr. van Lenard en Catharina Eijskens.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Joosen, geb. Brecht 25 juni 1834, landbouwster (1881), tr. Brecht 1 juni 1881 Joannes Van Geel, geb. Brecht 28 sept. 1824, dagloner (1881), zn. van Franciscus en Anna Catharina Debeukelaer.
2. Zoon, geb. Brecht 3 sept. 1839, † ald. 3 sept. 1839.

VIIIh. Leonardus Joosen, geb. Brecht 5 juni 1808, landbouwer (1835), steenbakker (1845, 50, 55), † Sint-Lenaarts 4 april 1867, tr. Brecht 10 nov. 1835 Maria Theresia Driesen, geb. Brecht 11 mei 1813, landbouwster (1835, 71), † Sint-Lenaarts 7 okt. 1871, dr. van Petrus en Joanna Driesen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Josephus Joosen, geb. omstr. 1836, steenbakker (1872), landbouwer (1884).
2. Joannes Joosen, geb. omstr. 1837, landbouwer (1871).
3. Cornelius, volgt IXf.
4. Elisabeth Joosen, geb. Brecht 18 nov. 1841, landbouwster (1884), tr. Sint-Lenaarts 9 jan. 1884 Hendericus Van Beeck, geb. Brecht 12 mei 1829, landbouwer en herbergier (1884), zn. van Joannes Baptista en Maria Catharina Hofkens en wedr. van Maria Catharina Van Looveren.
5. Theresia Joosen, geb. Brecht 15 jan. 1845, dienstmeid (1871), † Rijkevorsel 9 mei 1923, tr. Antwerpen 15 juni 1871 Jan Baptista Eijskens, geb. Westmalle 18 febr. 1845, arbeider (1871), † Bouchout 4 mei 1907, zn. van Cornelius en Theresia Vanden Langenberch.
6. Jacobus Joosen, geb. omstr. 1847, landbouwer (1872, 89).
7. Joanna Joosen, geb. Sint-Lenaarts 18 sept. 1850, † ald. 11 juni 1934.
8. Sophia Joosen, geb. Sint-Lenaarts 21 jan. 1855, zonder beroep (1889), † Sint-Lenaarts 1 maart 1939, tr. Sint-Lenaarts 1 okt. 1889 Adrianus Van Staeij, geb. Sint-Lenaarts 18 febr. 1861, landbouwer (1889), † Sint-Lenaarts 10 juni 1929, zn. van Petrus Joannes en Maria Theresia Antonissen.

IXf. Cornelius Joosen, geb. Brecht 18 nov. 1839, landbouwer (1871, 72, 76, 78, 82, 84, 89, 1912), tr. Sint-Lenaarts 9 okt. 1872 Anna Maria Van Aerde, geb. Sint-Lenaarts 30 maart 1848, zonder beroep (1872, 1912), † Brecht 4 juli 1933, dr. van Petrus Josephus en Cornelia De Laet.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Josephus Joosen, geb. Sint-Lenaarts 24 sept. 1873, landbouwer (1912), tr. Brecht 29 okt. 1912 Maria Catharina Brughmans, geb. Brecht 2 april 1880, landbouwster (1912), dr. van Jacobus en Joanna Catharina Beijers en wed. van Alexander Benedictus Van Beeck.
2. Jan Joosen, geb. omstr. 1874.
3. Jacobus Joosen, geb. Sint-Lenaarts 30 dec. 1876, † Brecht 5 juni 1944.
4. Joannes Alphonsus (Alfons Jan), volgt Xa.
5. Joanna Joosen, geb. Sint-Lenaarts 16 juli 1882, † Brecht 9 sept. 1938.

Xa. Joannes Alphonsus (Alfons Jan) Joosen, geb. Sint-Lenaarts 14 okt. 1878, † Brecht 18 juli 1961, tr. Anna Maria (Maria Anna) Verheyen, geb. Brecht 28 juni 1876, † ald. 2 febr. 1946.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Philomena (Mina) Joosen, geb. Brecht 16 sept. 1905, † Ekeren 4 april 1988, tr. Sint-Lenaarts 15 april 1931 Johannes Augustinus (Jan) Van Tichelt, geb. Sint-Lenaarts 21 april 1904, zn. van Josephus Franciscus en Maria Elisabeth Geerts.
2. Maria Ludovica Joosen, geb. Brecht 13 maart 1907, † ald. 7 dec. 1944, tr. Arthur Van Tichelt, geb. Brecht 31 juli 1909, † ald. 7 dec. 1976, zn. van Petrus Josephus en Maria Elisabeth Fraeters; hij hertr. Brecht 10 sept. 1946 Catharina Verheijen.
3. Maria Josepha Elisa Joosen, geb. Brecht 16 aug. 1908.
4. Leonia Francisca Eliza Joosen, geb. Brecht 18 juni 1911.
5. Maria Catharina Joannes Joosen, geb. Brecht 30 april 1913.
6. Josephus Jacobus Joosen, geb. Brecht 8 jan. 1915.

VIIg. Adrianus Alexander Joosen, ged. Brecht 8 nov. 1768, charron (1804), wagemaeker (1828), † Broechem 8 nov. 1828, tr. Maria Catharina Somers, herbergierster (1833), biertapster (1833).
Uit dit huwelijk:
Francisca Joosen, geb. Broechem 4 juli 1804, particuliere (1833), dienstmeijt (1833), rentiere (1872), † Mechelen 29 juli 1872, tr. Mechelen 8 mei 1833 Philippus Van Hoomissen, geb. Leuven 15 okt. 1802, meester broodbakker (1833), particulier (1833), † Mechelen 26 juni 1867, zn. van Petrus Joannes en Anna Catharina Piron.

VIg. Joannes Petri Joosen, ged. Brecht 2 febr. 1734, landbouwer (1783), cultivateur (1804, 11), † Brecht 26 nov. 1804, tr. 1e Brecht 8 mei 1766 Beatrix Gerardi, begr. Brecht 11 juni 1784; tr. 2e Brecht 8 nov. 1785 Elisabeth Smits, ged. Brecht 29 mei 1758, cultivatrice (1811), † Brecht 28 april 1817, dr. van Cornelius Joannis en Maria Lenaerts.
Uit het tweede huwelijk:
1. Joannes Alexander (Jan), volgt VIIh.
2. Petrus Josephus (Peeter Josef), volgt VIIi.
3. Cornelius Benedictus (Cornelis), volgt VIIj.
4. Joanna Maria Joosen, ged. Brecht 10 febr. 1793, huijshoudster (1841), † Brecht 24 okt. 1841, tr. Brecht 6 april 1815 Joannes Benedictus De Klerck, geb. Brecht omstr. 1786, schoenmaker (1815, 18, 32), slagter (1841), zn. van Joannes Francus en Petronella Ham.
5. Anna Elisabeth Joosen, ged. Brecht 15 dec. 1795, akkerbouwster (1818), † Brecht 26 febr. 1882, tr. Brecht 14 okt. 1818 Bernardus Goossens, ged. Loenhout 17 jan. 1790, dienstbode (1818), † Brecht 6 april 1872, zn. van Adrianus en Cornelia Rombouts.

VIIh. Joannes Alexander (Jan) Joosen, ged. Brecht 24 okt. 1786, cultivateur (1807, 09, 11), journalier (1811), akkerman (1815), arbeider (1815), timmerman (1816, 17, 18, 35, 41, 47), herbergier (1842), cabaretier (1845), † Wuustwezel 14 nov. 1847, tr. Sint-Job-in-’t-Goor 14 april 1807 Anna Maria Bresseleers, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 22 aug. 1782, herbergierster (1849), † Wuustwezel 28 juli 1849, dr. van Antonius en Maria Geyzels.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Joosen, geb. Brecht 4 sept. 1807, dienstplichtig militair 15e Afdeling infanterie (1826-1831), timmerman (1835, 41, 59), † Wuustwezel 31 okt. 1864.
2. Petrus Josephus, volgt VIIIi.
3. Mattheus Joosen, geb. Brecht 27 maart 1811, † ald. 14 dec. 1815.
4. Anne Marie Joosen, geb. Brecht 31 aug. 1814, ouvriere (1845), winkelierster (1858), marchande (1863), tr. 1e Wuustwezel 22 juli 1835 Petrus Joannes (Pierre Jean) Van Lippeloo, ged. Antwerpen 25 febr. 1781, clerck (1835), † Brussel 7 aug. 1844, zn. van Lambertus en Joanna Maria Verelst; tr. 2e Brussel 27 dec. 1845 François Rydant, geb. Lede 31 jan. 1809, garcon boucher (1845), zn. van Jean Baptiste en Constance Mistler.
5. Joannes Baptista, volgt VIIIj.
6. Anna Cornelia Joosen, geb. Brecht 21 april 1820, zonder beroep (1859, 82), tr. Wuustwezel 8 juni 1859 Petrus Grijspeirt, geb. Gottem 3 febr. 1811, gendarm (1859), zn. van Joannes Baptiste en Maria Joanna Dhuyvetter.

VIIIi. Petrus Josephus Joosen, geb. Brecht 31 juli 1809, timmerman (1864), bakker, † Wuustwezel 7 jan. 1890, tr. Wuustwezel 6 april 1864 Maria Elisabeth Kerstens, geb. Essen 16 febr. 1840, dienstmeid (1864), landbouwster (1864, 97, 1900, 01, 04), dr. van Jacobus en Maria Catharina Roeken.
Uit dit huwelijk:
1. Paulina Joosen.
2. Maria Catharina Joosen, geb. Essen 7 dec. 1861.
3. Adrianus Jacobus (Kobe) Joosen, geb. Wuustwezel 13 dec. 1865, landbouwer (1897, 1901), werkman (1900), † Wuustwezel 1899.
4. Petrus Franciscus, volgt IXg.
5. Anna Cornelia Mathilda Joosen, geb. Wuustwezel 17 april 1870, zonder beroep (1900), tr. Wuustwezel 13 juni 1900 Petrus Alfonsius Sprangers, geb. Borgerhout 13 okt. 1871, koetsier (1900), zn. van Jacobus en Maria Catharina Roelants.
6. Joanna Philomena Joosen, geb. Wuustwezel 28 april 1872, herbergierster (1897, 1904), tr. 1e Antwerpen 27 april 1897 Petrus Franciscus Diels, geb. Antwerpen 27 jan. 1873, beenhouwer (1897), zn. van Marcus Joannes en Elisabeth Marien; tr. 2e Antwerpen 17 sept. 1904 Henricus Franciscus Van Herck, geb. Antwerpen 6 juli 1880, koetsier (1904), zn. van Marcus Guilielmus en Constantia Lauwers.
7. Adriaan Jan Joosen, geb. omstr. 1874, broodbakker (1900).
8. Alexander Joannes (Jan), volgt IXh.
9. Anna Cornelia Joosen, geb. Wuustwezel 28 dec. 1877, zonder beroep (1897), werkvrouw (1901), tr. Antwerpen 20 april 1897 Alfred Rudolf Friedrich Meyer, geb. Bazel (Zwitserland) 24 mei 1871, klerk (1897, 1900), zn. van Jakob en Elvira Gisconda Clarissa Pallini.

IXg. Petrus Franciscus Joosen, geb. Wuustwezel 2 jan. 1868, arbeider (1897, 1904), landbouwer (1897), magazijnbediende (1901), † Sint-Mariaburg 24 maart 1954, tr. Ekeren 18 mei 1901 Maria Catharina Vandooren, geb. Ekeren 1 maart 1874, dienstmeid (1901), † Sint-Mariaburg 5 juli 1944, dr. van Cornelius en Maria Catharina Kerstens.
Uit dit huwelijk:
1. Elisa Cornelia Joosen, geb. Berchem 17 juli 1902.
2. Maria Joanna Joosen, geb. Borgerhout 2 april 1906.

IXh. Alexander Joannes (Jan) Joosen, geb. Wuustwezel 5 nov. 1874, koetsier (1897, 1901, 04), † Borgerhout 29 jan. 1960, tr. Borgerhout 24 okt. 1896 Maria Josepha (Sophia Maria Josepha) Sprangers, geb. Borgerhout 7 nov. 1876, † ald. 15 juli 1955, dr. van Jacobus en Maria Catharina Roelants.
Uit dit huwelijk:
1. Alphonsus, volgt Xb.
2. Josephus Jacobus Joosen, geb. Borgerhout 14 dec. 1897.
3. Maria Mathilda Francina Joosen, geb. Borgerhout 6 juli 1904, † ald. 19 aug. 1904.
4. Maria Philomena Joosen, geb. Borgerhout 3 juni 1906, † ald. 22 juli 1906.
5. Ludovicus Alexander Cornelius Joosen, geb. Borgerhout 2 mei 1908, † ald. 11 juni 1921.

Xb. Alphonsus Joosen, geb. Borgerhout 24 jan. 1897, † ald. 12 dec. 1977, tr. Borgerhout 24 juni 1924 Maria Joanna Paulina Eelen, geb. Vosselaar 2 febr. 1901, † Borgerhout 19 jan. 1960, dr. van Adriaan Hendrik Karel en Maria Paulina Jacobs.
Uit dit huwelijk:
Joannes Paulinus Albertus (Jan) Joosen, geb. Borgerhout 27 nov. 1925, begrafenisondernemer en verhuurder van ceremoniewagens voor huwelijk, † Neder-Over-Heembeek 6 dec. 1985, tr. Berchem 19 juli 1949 Lea Emma Liebens, geb. Brussel 21 april 1924, † Berchem 14 mei 2015, dr. van Armand Jacob Maria Ghisleen en Maria Ludovica Vanautgaerden.

VIIIj. Joannes Baptista Joosen, geb. Brecht 25 febr. 1816, charpentier (1835), tr. Wuustwezel 24 nov. 1841 Maria Theresia Aerts, ged. Rucphen 24 sept. 1807, dienstmeijt (1841), dr. van Cornelius en Maria Akkermans.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Joosen, geb. Brasschaat omstr. 1843, † Wuustwezel 6 juni 1846.
2. Anna Cornelia Joosen, geb. Wuustwezel 9 mei 1847, † Geel 14 febr. 1880.

VIIi. Petrus Josephus (Peeter Josef) Joosen, ged. Brecht 9 juli 1788, cultivateur (1811), journalier (1811, 13), arbeider (1815), landbouwer (1835), timmerman (1816, 17, 18, 40), koopman in hout (1832, 1835, 1842, 43, 44), herbergier (1846, 49), † Brecht 22 sept. 1849, tr. Brecht 11 febr. 1811 Cornelia Denies, geb. omstr. 1785, herbergierster (1846, 55), zonder beroep (1849), † Antwerpen 24 febr. 1859, dr. van Antonius en Elisabeth Wouters.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, volgt VIIIk.
2. Johannes Franciscus, volgt VIII-l.
3. Cornelius Joosen, geb. Brecht 15 aug. 1815, † ald. 24 maart 1817.
4. Joanna Maria Joosen, geb. Brecht 5 mei 1818, † ald. 31 mei 1818.
5. Cornelius, volgt VIIIm.
6. Matheus, volgt VIIIn.
7. Maria Catharina Joosen, geb. Brecht 12 maart 1824, zonder beroep (1843), tr. Brecht 25 okt. 1843 Jacobus Willemsen, geb. Loenhout 2 april 1822, hoefmid (1843), zn. van Guilielmus en Theresia Quirijnen.
8. Anna Elisabeth Joosen, geb. Brecht 27 jan. 1827, zonder beroep (1846), herbergierster (1865), tr. 1e Brecht 17 aug. 1846 Antonius Guilielmus Bruggemans, geb. Antwerpen 22 maart 1813, gewezen douanier (1846), kuijper (1846), † Antwerpen 8 juli 1864, zn. van Jacobus en Maria Declonia; tr. 2e Antwerpen 31 aug. 1865 Jacobus Van Even, geb. Antwerpen 6 maart 1839, timmerman (1865, 76), zn. van Gerardus en Anna Maria Beyltiens.
9. Ludovicus Benedictus Joosen, geb. Brecht 8 okt. 1829, cultivateur (1849), houtzager (1864, 65, 76, 78), tr. Antwerpen 21 april 1864 Anna Catharina Henderickx, geb. Merksem 22 nov. 1822, herbergierster (1864), dr. van Cornelius en Rosa Slaets en wed. van Adrianus Hannes.

VIIIk. Joannes Joosen, geb. Brecht 24 okt. 1811, timmerman (1840, 43), winkelier (1844), herbergier (1846, 49, 51), koopman in hout (1864), † Antwerpen 17 mei 1869, tr. Brecht 13 aug. 1840 Anna Maria Simons, geb. Wommelgem 7 juni 1815, particuliere (1840), † Antwerpen 5 febr. 1869, dr. van Joannes Baptista en Joanna Elisabeth Janssens en wed. van Jacobus Gijsen.
Uit dit huwelijk:
1. Victoria Joosen, geb. Brecht 23 juni 1841, dagloonster (1870), arbeidster (1870), tr. Antwerpen 5 nov. 1870 Leonardus Verdonck, geb. Tongerlo 4 nov. 1839, landbouwer (1859), handwerker (1870), arbeider (1870, 71), zn. van Gerardus en Maria Barbara Goris.
2. Anna Cornelia Joosen, geb. Brecht 4 febr. 1845, dienstmeid (1869), † Borgerhout 29 maart 1908, tr. Antwerpen 16 sept. 1869 Henricus Boonroij, geb. Tessenderlo 6 jan. 1841, arbeider (1869, 86), voerman (1871, 90), zn. van Jan Baptist en Carolina Severijns.
3. Catharina Joosen, geb. Brecht 31 juli 1849, dienstmeid (1871), tr. Antwerpen 10 juni 1871 Joannes Van Aerde, geb. Brecht 2 sept. 1843, dienstbode (1871), zn. van Cornelius en Elisabeth Gijsen.
4. Angelica Joosen, geb. Brecht 28 sept. 1851, dienstmeid (1871), arbeidster (1890), † Antwerpen 15 nov. 1908, tr. 1e Antwerpen 16 febr. 1871 Cornelius Patteet, geb. Oelegem 18 dec. 1845, smidsgast (1871), hoefsmid (1871), zn. van Adrianus en Carolina Huijbregs; tr. 2e Antwerpen 24 juli 1890 Cornelius Schrauwen, geb. Zundert en Wernhout 26 aug. 1848, voerman (1890), zn. van Christiaan en Cornelia Anthonissen.
5. Joannes Franciscus, volgt IXi.

IXi. Joannes Franciscus Joosen, geb. Brecht 12 nov. 1853, voerman (1886), arbeider (1890), tr. Antwerpen 17 juni 1886 Anna Maria Driesen, geb. Antwerpen 30 dec. 1862, arbeidster (1886), dr. van Joannes Franciscus en Joanna Catharina Van Uffelen.
Uit dit huwelijk:

Xc. Cornelius Joosen, geb. Antwerpen 22 juli 1886, werktuigkundige, zeeman op koopvaardij, tr. 1e Josephina Joannes Baptista Victoria Missoorten; tr. 2e Antwerpen 2 juli 1938 Maria Josephina Verbaenen, geb. Antwerpen 1 mei 1887, dr. van Ludovicus Josephus en Maria Philomena Van Brussel en wed. van Eduardus Gijkens.
Uit het eerste huwelijk:
Cornelius Henricus (Rik) Joosen, geb. Antwerpen 13 maart 1911, scheepswerfarbeider, oudstrijder 1940-1945, † Merksem 14 dec. 1976, tr. Merksem 18 jan. 1936 Joanna Leonia (Suzanna Leonia) (Jeanneke) Verneirt, geb. Merksem 9 juli 1907, poetsvrouw en familiale helpster, † Schoten 3 jan. 2002, dr. van Petrus Jan en Sidonia Virginia Foubert.

VIII-l. Johannes Franciscus Joosen, geb. Brecht 9 juni 1813, timmerman (1840), voerman (1855), koopman in hout (1855), werkman (1880), houtzager (1884, 87, 90), zonder beroep (1894), tr. Brecht (België) 10 jan. 1855 Anna Cornelia Vervoort, geb. Loenhout 24 juni 1826, dienstmeid (1855), werkvrouw (1880), geen beroep (1884, 87, 94), dr. van Guilielmus en Maria Catharina Verhaegen.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, volgt IXj.
2. Maria Catharina Joosen, geb. Brecht 22 aug. 1857, dienstmeid (1884), tr. Brecht 21 mei 1884 Josephus Cox, geb. Brecht 9 aug. 1857, dagloner (1884), houtzager (1890), zn. van Cornelius en Maria Theresia Portael.
3. Matheus (Matthijs) Joosen, geb. Brecht 27 jan. 1860, dagloner (1884), houtzager (1887, 90), † Brecht 5 aug. 1915, tr. Wuustwezel 30 april 1890 Anna Catharina Weeremans, geb. Wuustwezel 19 aug. 1862, dienstmeid (1890), † Brecht 1 febr. 1935, dr. van Josephus en Elisabeth Verdonck.
4. Elisabeth Joosen, geb. Brecht 19 aug. 1862, zonder beroep (1887), tr. Brecht 22 juni 1887 Bruno Verdick, geb. Kaprijke 18 april 1843, tolbeamte (1887), zn. van Jacobus Franciscus en Constantia Hoets.
Jozef Joosen (IXj-5) en Liza De Ruysscher. (Collectie Hilde Van Bladel)

IXj. Joannes Joosen, geb. Brecht 4 april 1855, daglooner (1880), houtzager (1884, 87, 94), † Wuustwezel 4 maart 1904, tr. 1e Wuustwezel 7 juli 1880 Joanna van Gils, geb. Wuustwezel 1 nov. 1858, dienstmeid (1880), † Wuustwezel 3 dec. 1892, dr. van Matheus en Elisabeth Paanen; tr. 2e Wuustwezel 5 april 1894 Isabella Paulina Janssens, geb. Wuustwezel 16 nov. 1869, werkvrouw (1894), dr. van Jan Baptist en Cornelia Carvers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ludovicus Franciscus Joosen, geb. Wuustwezel 13 mei 1881, † ald. 12 aug. 1884.
2. Cornelius Alphonsus Joosen, geb. Wuustwezel 30 juli 1882, tr. Borgerhout 29 aug. 1915 Margareta Van den Eynde, geb. omstr. 1884.
3. Ludovicus Mattheus Joosen, geb. Wuustwezel 19 april 1885, sigarenmaker (1912), † Merksem 3 april 1958, begr. Wuustwezel 7 april 1958, tr. Wuustwezel 24 aug. 1912 Carolina Stoffelen, geb. Wuustwezel 19 okt. 1886, sigarenmaakster (1912), † Wuustwezel 25 sept. 1961, dr. van Joannes en Joanna Sips.
4. Henricus Mattheus (Henri) Joosen, geb. Wuustwezel 16 jan. 1888, sigarenmaker (1912), † Schoten 29 juli 1940.
5. Joseph Constantinus Joosen, geb. Wuustwezel 7 jan. 1891, † ald. 27 jan. 1973, tr. Wuustwezel 5 april 1913 Anna Maria Elisabeth De Ruysscher, geb. Wuustwezel 27 maart 1893, † ald. 17 juli 1978, dr. van Joseph en Joanna Maria Wouters.
Uit het tweede huwelijk:
6. Amanda Henrica Joanna Joosen.
7. Leonia Maria Joosen, cremerieuitbaatster, † ’s-Gravenwezel 31 okt. 1984, tr. Felix Dufraing, geb. Beerse 17 sept. 1906, cremerieuitbater, † ’s-Gravenwezel 27 juni 1983.
8. Eduardus Joosen, geb. Wuustwezel 13 mei 1890.
9. Anna Cornelia Joosen, geb. Wuustwezel 26 april 1892.
10. Augustus Joosen, geb. Wuustwezel 18 mei 1894, tr. Merksem 5 juli 1919 Cornelia Kenis.
11. Mauritius Alexander Joosen, geb. Wuustwezel 31 mei 1895, † ald. 22 april 1897.
12. Florentina Maria Joosen, geb. Wuustwezel 25 juli 1896.
13. Franciscus Joosen, geb. Wuustwezel 20 juli 1897, † ald. 30 maart 1898.
14. Constantinus Joosen, geb. Wuustwezel 19 sept. 1898, † Antwerpen 18 juni 1944, tr. Merksem 27 jan. 1923 Clementina Perrussel, geb. Merksem 14 april 1902, † ald. 28 aug. 1977, dr. van Joannes (Jan) en Augusta Julia Cornelia Becoere.
15. Rosalia Maria Joosen, geb. Wuustwezel 8 maart 1901, tr. Merksem 27 febr. 1924 Joannes Crickemans, geb. Merksem 15 maart 1898.
16. Severinus Modestus Joosen, geb. Wuustwezel 16 april 1902, † Brasschaat 4 nov. 1942, tr. Merksem 2 febr. 1924 Maria Josephina Hermans.

VIIIm. Cornelius Joosen, geb. Brecht 16 mei 1819, timmerman (1843, 44), herbergier (1849), tr. Brecht 2 okt. 1844 Joanna Catharina Van Dessel, geb. Ekeren 21 juli 1823, zonder beroep (1844), arbeidster (1874, 77), dr. van Andreas en Anna Catharina Van Goetemd.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Joosen, geb. Brecht 29 okt. 1850, arbeidster (1877), tr. Antwerpen 5 mei 1877 Adrianus Johannes Meeuwissen, geb. Ginneken en Bavel 4 juli 1849, arbeider (1877), zn. van Gijsbertus en Maria van Hooijdonk.
2. Anna Maria Elisabeth Joosen, geb. Antwerpen 26 juni 1853, fabriekwerkster (1874), tr. Antwerpen 19 febr. 1874 Ludovicus Van Loock, geb. Berchem 26 juni 1852, arbeider (1874, 77), zn. van Guillielmus en Maria Josepha Vleminckx.
3. Joannes Franciscus, volgt IXk.

IXk. Joannes Franciscus Joosen, geb. Antwerpen 30 april 1856, arbeider (1877, 98, 1904), tr. Antwerpen 10 febr. 1877 Maria Theresia Claes, geb. Antwerpen 16 nov. 1857, fabriekwerkster (1877), zonder beroep (1918), † Amersfoort 30 okt. 1918, dr. van Joannes Jacobus en Maria Theresia Trielles.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus, volgt Xd.
2. Francisca Catharina Maria Joosen, geb. Antwerpen 18 sept. 1882, arbeidster (1904), tr. Antwerpen 29 okt. 1904 Alphonsus Franciscus Peeters, geb. Nijlen 17 febr. 1880, arbeider (1904), zn. van Ludovicus en Sophia Vercammen.

Xd. Josephus Joosen, geb. Antwerpen 14 maart 1877, arbeider (1898), voerman (1904), dokwerker (1915), los arbeider (1916, 18), tr. 1e Constantia Van den Wijngaerdt, geb. Wilmarsdonk 25 april 1883, zonder beroep (1915, 16, 18); tr. 2e Antwerpen 6 aug. 1898 Agnes Theresia De Wolf, geb. Antwerpen 3 dec. 1876, arbeidster (1898), dr. van Henricus en Maria Christina Janssens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Henrica Theresia Joosen, geb. Antwerpen 12 sept. 1897.
2. Petrus Aloysius Joosen, geb. Antwerpen 10 aug. 1900.
3. Christianus Aloysius Joosen, geb. Antwerpen 13 okt. 1902.
4. Carolus Ludovicus Maria Joosen, geb. Antwerpen 6 juli 1904.
5. Jan Coleta Jozef Joosen, geb. Antwerpen 17 febr. 1909.
6. Franciscus Maria Joseph Joosen, geb. Amersfoort 20 mei 1915.
7. Joseph Christianus Joosen, geb. Amersfoort 28 okt. 1916, † ald. 28 febr. 1918.
Uit het tweede huwelijk:
8. Maria Henrica Theresia Joosen, geb. Antwerpen 12 sept. 1897.

VIIIn. Matheus Joosen, geb. Brecht 21 nov. 1821, diensplichtig militair Régiment du génie (1840-1848), menuisier (1840), landbouwer (1844), daglooner (1846), koopman in hout (1849, 50, 64, 69, 72, 76, 78, 80), herbergier (1851, 53, 54), tr. 1e Kalmthout 22 mei 1849 Anna Rosalia Lenaerts, geb. Kalmthout 5 juni 1827, zonder beroep (1849), † Antwerpen 13 nov. 1867, dr. van Cornelius en Maria Catharina Nelen; tr. 2e Antwerpen 18 april 1876 Johanna Thewes, geb. Bergen op Zoom 15 dec. 1824, werkvrouw (1876), dr. van Antonius en Maria Ida Jacoba Gerstin en wed. van Petrus Josephus Baerts.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelius Petrus, volgt IX-l.
2. Joannes Ludovicus, volgt IXm.
3. Petrus Joosen, geb. Essen 5 mei 1853, † ald. 9 juli 1853.
4. Petrus Josephus Joosen, geb. Essen 21 sept. 1854, houtzager (1878), houtzagersgast (1880), koopman (1895), tr. Antwerpen 13 nov. 1880 Maria Christina Jimkes, geb. Dinteloord en Prinsenland 16 mei 1856, dienstmeid (1880), dr. van Johannis en Johanna Geertruida Disco.
5. Eduardus Joosen, geb. Antwerpen 16 juni 1865, beeldhouwer (1895), tr. Antwerpen 22 aug. 1895 Maria Juliana Poelemans, geb. Rumst 6 okt. 1860, zonder beroep (1895), dr. van Joannes Franciscus en Joanna Catharina Nagels.

IX-l. Cornelius Petrus Joosen, geb. Kalmthout 4 maart 1850, houtzagersgast (1872), houtzager (1878), arbeider (1880), † Antwerpen 14 dec. 1893, tr. Antwerpen 3 okt. 1872 Catharina Maas, geb. Antwerpen 31 okt. 1848, kleermaakster (1872), zonder beroep (1895), dr. van Joannes en Theresia Kersmakers.
Uit dit huwelijk:
Maria Theresia Joosen, geb. Borgerhout 12 nov. 1873, zonder beroep (1895), tr. Antwerpen 27 april 1895 Bruno Constant Rodange, geb. Brussel 27 nov. 1864, werktuigkundige (1895), zn. van Silvin Pascal en Melanie Marie Pauwels.

IXm. Joannes Ludovicus Joosen, geb. Essen 24 aug. 1851, houtzagersgast (1878), houtzager (1880, 95), tr. Antwerpen 16 febr. 1878 Anna Maria van Gorp, geb. Antwerpen 17 juli 1853, dienstmeid (1878), dr. van Gaspar en Joanna Catharina Verbeeck.
Uit dit huwelijk:
Maria Joanna Cornelia Joosen, geb. Antwerpen 20 juli 1886, kloosterlinge (1942), † Mechelen 26 febr. 1942.

VIIj. Cornelius Benedictus (Cornelis) Joosen, ged. Brecht 28 jan. 1790, cultivateur (1811), akkerman (1815, 16, 18, 19), herbergier (1832, 44, 49, 55), landbouwer (1832, 35, 40, 42, 49, 54, 56, 61), winkelier (1855), lid van de gemeenteraad van Brecht, schepen van Sint-Lenaarts, † Brecht 7 okt. 1877, tr. 1e Brecht 17 nov. 1818 Anna Cornelia Lambrechts, geb. Brecht 30 jan. 1797, akkerbouwster (1818), landbouwster (1832), † Brecht 25 jan. 1832, dr. van Joannes Lucas en Maria Vochten; tr. 2e Brecht 3 okt. 1832 Joanna Maria van Bavel, geb. Brecht 20 okt. 1805, landbouwster (1832), huishoudster (1861), † Brecht 8 maart 1895, dr. van Andreas en Anna Catharina Van Dijck.
Uit het eerste huwelijk:
1. Leopold Joosen.
2. Ludovicus Joosen.
3. Cornelius, volgt VIIIo.
4. Joannes Joosen, geb. Brecht 28 mei 1821, cultivateur (1840), smidsgast (1849), onderwijzer (1854), winkelier (1856), † Antwerpen 28 jan. 1874, tr. Antwerpen 3 april 1856 Catharina Cecilia Aerts, geb. Loenhout 23 nov. 1829, dienstmeid (1856), winkelierster (1863), dr. van Petrus Augustinus en Antonia Hoegaerts.
5. Franciscus Joosen, geb. Brecht 7 sept. 1823, cultivateur (1842), dienstbode (1849), winkelier (1854, 56), tr. Antwerpen 3 okt. 1854 Maria Joanna Gertrudis Duboys, geb. Maastricht 2 okt. 1822, zonder beroep (1854, 73), dr. van Laurens en Maria Elisabeth Huijnen; zij hertr. Antwerpen 22 febr. 1873 Hubertus Languenakers.
6. Petrus Josephus Joosen, geb. omstr. 1826, landbouwer (1875), zonder beroep (1885).
7. Philippus Cornelius, volgt VIIIp.
8. Leopoldus Bernardus Joosen, geb. Brecht 12 febr. 1832, † ald. 23 maart 1832.
Uit het tweede huwelijk:
9. Franciscus Joosen, geb. omstr. 1824, winkelier (1861).
10. Petrus Josephus Joosen, geb. omstr. 1826, landbouwer (1861).
11. Joanna Henrica Joosen, geb. Brecht 10 juli 1833, landbouwster (1861), tr. Sint-Lenaarts 30 jan. 1861 Petrus Franciscus Floren, geb. Brecht 18 jan. 1820, landbouwer (1861), zn. van Cornelius en Joanna Proost.
12. Maria Theresia Joosen, geb. Brecht 31 mei 1840.
13. Carolus (Charles, Karel), volgt VIIIq.
14. Henricus Joosen, geb. Sint-Lenaarts 14 april 1844, lid van de gemeenteraad (1892), † Sint-Lenaarts 20 juli 1892.

VIIIo. Cornelius Joosen, geb. Brecht 23 aug. 1819, landbouwer (1849), koopman (1854, 60, 75, 83, 85), † Sint-Lenaarts 10 mei 1885, tr. Sint-Lenaarts 27 nov. 1849 Maria Wouters, geb. Brecht 3 nov. 1820, landbouwster (1849), zonder beroep (1875, 83), negociante (1887), herbergierster (1890), dr. van Matheus en Anna Carolina Daems.
Uit dit huwelijk:
1. Theresia Joosen, geb. Sint-Lenaarts 15 mei 1851, zonder beroep (1883), huishoudster (1900), † Brecht 12 mei 1925, tr. Sint-Lenaarts 4 april 1883 Judocus Van Thielen, geb. Herenthout 31 okt. 1855, onderwijzer (1883, 1900), † Geel 10 febr. 1900, zn. van Josephus en Maria Van Herck.
2. Mattheus, volgt IXn.
3. Anna Carolina Joosen, geb. Sint-Lenaarts 17 dec. 1854, † ald. 14 juni 1910.
4. Maria Henrica Joosen, geb. Sint-Lenaarts 9 maart 1858, zonder beroep (1890), † Brasschaat 11 maart 1935, tr. Sint-Lenaarts 29 dec. 1890 Alfonsus Philippus van Bavel, geb. Brecht 13 febr. 1857, gemeenteontvanger (1890), zn. van Victor en Maria Catharina Jacobs.
5. Frans (François), volgt IXo.

IXn. Mattheus Joosen, geb. Sint-Lenaarts 15 mei 1851, zonder beroep (1875), koopman (1878, 83), tr. Sint-Lenaarts 6 okt. 1875 Maria Elisabeth Verbunt, geb. Sint-Lenaarts 18 juli 1850, mutsenmaakster (1875), † Sint-Lenaarts 19 aug. 1926, dr. van Joannes Franciscus en Maria Theresia Peeraer.
Uit dit huwelijk:
Emilius Franciscus (Emiel Frans) Joosen, geb. Sint Lenaarts 23 febr. 1878, † Antwerpen 24 juli 1946, tr. 1e Alexandrina Constantia Mendes, geb. Westerlo 23 aug. 1879, dr. van Josephus Augustinus en Maria Leocadia Aerts; tr. 2e Dorothea Christine Hubertine Deben, geb. Kessenich 28 okt. 1864, † Antwerpen 31 okt. 1923, dr. van Christiaan en Gertrudis Janssen.

IXo. Frans (François) Joosen, geb. Sint-Lenaarts 1 maart 1860, onderwijzer te Zittert-Lummen (1883), instituteur (1887), onderwijzer te Etterbeek (1890), instituteur communal (1891), stadsgepensioneerde (1938), † Mechelen 22 april 1938, tr. Zittert-Lummen 28 dec. 1887 Marie Clémentine Mathilde Delimon, geb. Zittert-Lummen 10 juni 1851, sans profession (1887, 91), dr. van Philippe Charles en Marie Thérèse Degrez.
Uit dit huwelijk:
1. Irma Maria Carolina Joosen, geb. Etterbeek 16 jan. 1890, zonder beroep (1951), † Walem 2 dec. 1951, tr. 6 juli 1920 Leon Armand Maurice Caeckelberghs, geb. Brussel 26 jan. 1893, ingenieur (1951), zn. van Viktor en Philomena De Greef en wedr. van Paula Maria Sidonia D’Hooghe.
2. Joseph Jean Philippe Marie Joosen, geb. Zittert-Lummen 20 sept. 1891, reserve-kapitein 14e linie (1918), ridder Kroonorde, Oorlogskruis, Ijzerkruis, Zegemedaille, herinneringsmedaille 1914-1918, Grieks Oorlogskruis 2e klasse, schouwburgbestuurder (1938).
3. Charles Léandre Corneille Joosen, geb. Zittert-Lummen 11 juli 1893, † ald. 23 aug. 1894.

VIIIp. Philippus Cornelius Joosen, geb. omstr. 1830, onderwijzer (afgestudeerd van Lier 1852, benoeming te Oelegem 1852, benoeming Sint-Lenaarts 1860), gemeentesecretaris (1876, 78, 82, 85), † 5 maart 1901, tr. Joanna De Busscher, geb. Stabroek 3 dec. 1833, zonder beroep (1905), † Sint-Lenaarts 6 maart 1907.
Uit dit huwelijk:
Nestor Carolus Constantinus Joosen, geb. Sint-Lenaarts 6 jan. 1862, koster (1890), gemeentesecretaris (1905), schatbewaarder der kerkfabriek, koster-organist, † Sint-Lenaarts 15 febr. 1935, tr. Geel 3 okt. 1905 Maria Josephina Sprengers, geb. Geel 30 juli 1858, zonder beroep (1905), dr. van Joannes Josephus en Maria Barbara Nietvelt.

VIIIq. Carolus (Charles, Karel) Joosen, geb. Brecht 11 maart 1842, onderwijzer (1872), gemeenteonderwijzer te Nokere (1902), koster, gemeenteontvanger, secretaris en ontvanger van het weldadigheidsbureel en schatbewaarder van de pensioenkas van Nokere, vereerd met het pauselijk kruis ’Pro Ecclesia et Pontifice’, † Nokere 14 okt. 1920, tr. Marie Therese Dhondt.
Uit dit huwelijk:
Josephus Marie Philippus Ludovicus Joosen, geb. Nokere 25 aug. 1872, onderwijzer (gediplomeerd Bisschoppelijke Normaalschool Sint-Niklaas, 1891), gemeenteonderwijzer te Nokere (1902), † 1975, tr. Brussel 10 sept. 1902 Sulma Maria Wandels, geb. Petegem 13 jan. 1876, zonder beroep (1902), † Nokere 28 sept. 1949, dr. van Ivo en Mathilde Cheyns.

VIh. Alexander Petri Joosen, ged. Brecht 2 maart 1738, † ald. 19 sept. 1794, tr. Brecht 4 juni 1782 Elisabeth Simons, ged. Brecht 2 febr. 1761, cultivatrice (1812), dr. van Petrus en Maria Willeborts.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Joosen, ged. Brecht 24 nov. 1783, dagloonster (1850), † Sint-Lenaarts 3 april 1850, tr. Cornelius Van Aerde.
2. Petrus Joosen, ged. Brecht 27 juni 1787, militaire (1809), † Brecht 3 maart 1809.
3. Jacobus Alexander (Jacob), volgt VIIk.

VIIk. Jacobus Alexander (Jacob) Joosen, ged. Brecht 4 sept. 1791, cultivateur (1812), journalier (1813), akkerman (1816), landbouwer (1829, 30), † Loenhout 15 okt. 1829, tr. Brecht 28 april 1812 Maria Catharina Schijnen, landbouwster (1831), handwerkster (1842), dagwerkster (1844, 55), arbeidster (1846), dr. van Franciscus en Anna Maria van Pelt.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Elisabeth Joosen, geb. Brecht 5 maart 1813.
2. Maria Anna Joosen, geb. Brecht 23 juni 1816, dienstmeid (1844), tr. ’s-Gravenwezel 7 febr. 1844 Joannes Baptista Hertoghs, geb. ’s-Gravenwezel 3 mei 1797, zn. van Petrus en Joanna Woutergeerts.
3. Franciscus (Frans), volgt VIIIr.
4. Joannes Franciscus Joosen, geb. Loenhout 10 febr. 1824, † Brecht 12 mei 1831.
5. Maria Theresia Joosen, geb. Loenhout 5 nov. 1826, dienstmeid (1855), zonder beroep (1893), † ’s-Gravenwezel 14 jan. 1893, tr. ’s-Gravenwezel 11 sept. 1855 Joannes Baptista Van Gaens, geb. ’s-Gravenwezel 5 sept. 1818, dienstknecht (1855), daglooner (1893), zn. van Adrianus en Anna Catharina Thys.
Franciscus Josephus Daems en Constantia Joosen (VIIIr-3) baatten het Café du Prince uit op de hoek van de Kruiningenstraat in Schoten (Beeldbank Schoten)

VIIIr. Franciscus (Frans) Joosen, geb. Brecht 6 jan. 1820, dienstbode (1842), arbeider (1846, 69, 72, 81), werkman (1872), tr. 1e Schoten 24 aug. 1842 Joanna Catharina van Gestel, geb. Wuustwezel 10 nov. 1814, dienstmeijd (1842), † Schoten 24 dec. 1845, dr. van Petrus Joannes en Anna Cornelia Van Thillo; tr. 2e Schoten 17 aug. 1846 Joanna Catharina De Cort, geb. Schoten 4 mei 1818, dienstmeid (1846), werkvrouw (1872), dr. van Petrus en Petronella De Beukelaer.
Uit het tweede huwelijk:
1. Maria Elisabeth Joosen, geb. Schoten 19 sept. 1847, dienstmeid (1872), tr. Wuustwezel 4 juli 1872 Ludovicus Antonius Vilain, geb. Haulchin 18 nov. 1844, agent van politie (1872), zn. van Maria Antonia Vilain.
2. Petronella Joosen, geb. Merksem 10 maart 1850, zonder beroep (1869), † Schoten 25 dec. 1926, tr. 1e Schoten 8 febr. 1869 Henri Michael Joseph Franquet, geb. Beyne-Heusay 17 febr. 1809, stoomwerktuigmaker (1869), † Schoten 9 febr. 1880, zn. van Michael Joseph en Margaretha Beaujean en wedr. van Aimée Désirée Rosalia Mercier; tr. 2e Schoten 23 juni 1881 Cornelius Maes, geb. Kapellen 10 dec. 1856, dienstbode (1881), zn. van Laurentius en Anna Nagels.
3. Constantia Joosen, geb. Merksem 19 april 1853, naaister (1872), zonder beroep (1927), huishoudster, † Schoten 9 jan. 1927, tr. Schoten 11 april 1872 Franciscus Josephus Daems, geb. ’s-Gravenwezel 29 juli 1847, dienstplichtig militair 2e Regiment Lansiers (1867-1872), schildersgast (1872), † Schoten 15 dec. 1926, zn. van Petrus Joannes en Isabella De Goes.

VIi. Leonardus Joosen, ged. Brecht 5 nov. 1744, peigneur de laine (1812), † Antwerpen 10 jan. 1812, tr. 1e Anna Catharina Jacobs, geb. omstr. 1755, † Antwerpen 11 april 1790; tr. 2e Joanna Maria Bally, zonder beroep (1845).
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Baptista Joosen, geb. Antwerpen 18 dec. 1786, sillier (1818), tr. Antwerpen 30 dec. 1818 Maria Theresia Mertens, geb. Antwerpen 19 febr. 1784, dr. van Joannes en Clara Voorham.
2. Maria Theresia Joossen, geb. Ekeren 10 april 1789, kantwerkster (1845), tr. Antwerpen 9 juli 1845 Henricus Linck, geb. Antwerpen 13 febr. 1800, arbeider (1845), zn. van Josephus en Joanna Theresia Vanden Branden en wedr. van Catharina Baeselaer.
Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelius Joosen, geb. Antwerpen 17 juli 1807, meubelmaker (1845), † Antwerpen 27 april 1866, tr. Antwerpen 31 maart 1845 Maria Francesca De Ridder, geb. Antwerpen 6 april 1805, strijkster (1845), dr. van Joannes Josephus en Joanna Catharina Van Schooten en wed. van Carolus Van der Vieren.

Vd. Jan Adriani Joosen, ged. Brecht 19 nov. 1708, tr. Barbara Janssen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius, volgt VIj.
2. Adrianus Joannis, volgt VIk.
3. Jacobus Joosen, geb. omstr. 1751, journalier (1809).

VIj. Cornelius Joosen, † Brecht 24 sept. 1787, tr. Elisabeth Theuns.
Uit dit huwelijk:
Maria Barbara Joosen, geb. Brecht 9 aug. 1780, dienstmeijt (1820), landbouwster (1824), † Brecht 14 jan. 1824, tr. Brecht 9 febr. 1820 Antonius Moerkens, geb. Zundert 22 nov. 1784, dienstbode (1820), landbouwer (1824), zn. van Hendericus Rumoldus en Joanna De Klerck.

VIk. Adrianus Joannis Joosen, † Brecht 3 jan. 1800, tr. Elisabeth Joannis Van Geel, † Brecht 10 dec. 1799.
Uit dit huwelijk:

VII-l. Joannes Franciscus (Jan) Joosen, geb. Brecht 9 mei 1781, celibatair (1809), journalier (1816, 21), handwerker (1836, 47), † Brasschaat 15 okt. 1847, tr. 1e Maria Van Thillo, geb. omstr. 1790, handwerkster (1853), † Brasschaat 8 okt. 1854, dr. van Cornelius en Maria Catharina Soeteweij; tr. 2e Ekeren 11 jan. 1809 Maria Theresia Van de Ven, geb. Ekeren 1 okt. 1788, servante (1809), journaliere (1816, 21), handwerkster (1825), † Ekeren 23 okt. 1825, dr. van Guilielmus en Anna Catharina Wens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes, volgt VIIIu.
2. Theresia Joosen, geb. Brasschaat 2 sept. 1830.
3. Franciscus, volgt VIIIv.
Uit het tweede huwelijk:
4. Adrien Joosen, geb. Ekeren 22 aug. 1810, † ald. 23 maart 1816.
5. Joannes Franciscus, volgt VIIIs.
6. Pierre Joosen, geb. omstr. 1815, † Ekeren 1 juni 1821.
7. Catharina, volgt VIIIt.
8. Anna Maria Joosen, geb. Ekeren 31 okt. 1820, dienstbode (1849), tr. Brasschaat 27 nov. 1849 Franciscus Ambrosius Vingerhoets, geb. Ekeren 14 febr. 1819, handwerker (1849), zn. van Petrus Joannes en Maria Theresia Thijs.

VIIIs. Joannes Franciscus Joosen, geb. Ekeren 10 dec. 1812, dienstbode (1836), handwerker (1837, 66, 71), arbeider (1865), † Brasschaat 22 maart 1872, tr. Brasschaat 5 okt. 1836 Anna Catherina De Bakker, geb. Ekeren 11 sept. 1812, zonder beroep (1836), handwerkster (1866, 71, 81), landbouwster (1876), dr. van Christianus en Anna Catharina Van Emmelen.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt IXp.
2. Joannes, volgt IXq.
3. Adrianus Josephus, volgt IXr.
4. Josephus Joosen, geb. omstr. 1843, arbeider (1865), dagloner (1881).
5. Joanna Maria Joosen, geb. Brasschaat 17 april 1844, † ald. 13 maart 1853.
6. Isabella Maria Joosen, geb. Brasschaat 29 juli 1848, dienstmeid (1876), † Antwerpen 2 febr. 1935, tr. Antwerpen 8 juli 1876 Gommarus Carolus (Gummarus Charles) Peerenboom, geb. Emblem 12 aug. 1851, hovenier (1876), † Antwerpen 17 april 1911, zn. van Franciscus en Anna Maria De Laet.
7. Joannes Joosen, geb. Brasschaat 10 maart 1853, metsersgast (1881), tr. Brecht 2 nov. 1881 Rosalia Schoepen, geb. Brecht 15 juli 1858, dienstmeid (1881), dr. van Josephus en Catharina Wouters.

IXp. Adrianus Joosen, geb. Brasschaat 13 febr. 1837, dienstplichtig militair 4e Regiment de ligne (1857), arbeider (1865, 76), koehouder (1893), nachtwaker (1903), tr. Antwerpen 6 juli 1865 Antonia Josephina Gobbaerts, geb. Brecht 16 jan. 1842, arbeidster (1865), dr. van Albertus Josephus Michael en Catherina van Bavel.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Michael (Frans), volgt Xe.
2. Anna Maria Joosen, geb. Antwerpen 9 jan. 1868, arbeidster (1893), tr. Antwerpen 13 juli 1893 Edmundus Van Schevensteen, geb. Leest 30 nov. 1862, sigarenmaker (1893), zn. van Jacobus en Maria Virginea Van den Rym.
3. Josephus Adrianus Maria, volgt Xf.

Xe. Franciscus Michael (Frans) Joosen, geb. Antwerpen 8 jan. 1866, arbeider (1903), † Mortsel 24 juni 1918, tr. Borgerhout 15 febr. 1890 Maria Rosalia Verhoeven, geb. Borgerhout 30 april 1862, dr. van Petrus en Catharina Noelants.
Uit dit huwelijk:
Melanie Joosen, geb. Borgerhout 10 sept. 1886, † Antwerpen 31 okt. 1963, tr. Antwerpen 10 mei 1919 Joannes Antonius Smits, geb. Borgerhout 12 aug. 1894, † Antwerpen 31 okt. 1963, zn. van Henricus en Anna Joanna Philomena Van Langendonck.

Xf. Josephus Adrianus Maria Joosen, geb. Antwerpen 25 dec. 1881, kuiper (1903), tr. Antwerpen 23 mei 1903 Rosalia Clementina Geerts, geb. Antwerpen 7 sept. 1883, strijkster (1903), dr. van Joannes Baptista en Maria Josepha van der Velde.
Uit dit huwelijk:
Edmondus Josephus Joosen, geb. Antwerpen 29 mei 1901.

IXq. Joannes Joosen, geb. Brasschaat 10 febr. 1839, dienstbode (1866), handwerker (1871, 73, 97, 1900), arbeider (1876), landbouwer (1892, 93), tr. Brasschaat 2 mei 1866 Joanna Catharina Brueren, geb. Brecht 16 maart 1838, dienstmeid (1866), handwerkster (1873), † Brasschaat 4 maart 1889, dr. van Joannes en Petronella Elisabeth Depooter.
Uit dit huwelijk:
1. Philomena Joosen, geb. Brecht 18 maart 1853, dienstmeid (1873), † Ekeren 24 maart 1928, tr. Brasschaat 8 mei 1873 Wilhelmus Van Tigchelt, geb. Zundert en Wernhout 11 juli 1848, dienstbode (1873), landbouwer (1892), † Ekeren 9 april 1919, zn. van Adriaan en Anna Cornelia Schrauwen.
2. Petronella Joosen, geb. Brasschaat 29 maart 1867, zonder beroep (1892), tr. Brasschaat 20 jan. 1892 Adrianus Franciscus Speltincx, geb. Loenhout 2 mei 1868, handwerker (1892, 97), landbouwer (1900), zn. van Cornelius en Joanna Maria Jorissen.
3. Anna Catharina Ludovica Joosen, geb. Brasschaat 24 aug. 1871, tr. Brasschaat 1 mei 1897 Joannes Baptista Franciscus Doms, geb. Brasschaat 21 febr. 1870, handwerker (1897), zn. van Josephus en Susanna De Nijs.
4. Adrianus Joosen, geb. Brasschaat 23 maart 1873, handwerker (1873), hovenier (1897), tr. Brasschaat 10 juni 1897 Maria Theresia Leijssens, geb. Brasschaat 21 okt. 1872, zonder beroep (1897), dr. van Martinus Josephus en Anna Maria Huijbrechts.
5. Josephus Joosen, geb. Brasschaat 9 juni 1875, handwerker (1897, 1900), landbouwer (1900), tr. Brasschaat 28 april 1900 Petronella Doms, geb. Brasschaat 30 aug. 1879, zonder beroep (1900), † Brasschaat 8 febr. 1955, dr. van Philippus en Anna Cornelia de Meijer.

IXr. Adrianus Josephus Joosen, geb. Brasschaat 28 okt. 1841, dagloonder (1861), handwerker (1866, 71, 97, 99), landbouwer (1892, 93), † Brecht 14 juli 1915, tr. Brasschaat 3 mei 1871 Joanna Catharina Snepvangers, geb. Zundert 28 okt. 1844, dienstmeid (1871), landbouwster (1893), handwerkster (1897, 99), † Brasschaat 15 maart 1909, dr. van Adrianus en Maria Van der Wouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Joosen, geb. Brasschaat 2 febr. 1872, zonder beroep (1897), † Brecht 10 mei 1944, tr. Brasschaat 28 april 1897 Franciscus Vanden Plas, geb. Brecht 23 febr. 1872, handwerker (1897), blokmaker (1897, 99), zn. van Petrus en Catharina Dorothea Berghmans.
2. Josephina (Fien) Joosen, geb. Brasschaat 15 april 1873, dienstmeid (1893), tr. Brasschaat 19 aug. 1893 Josephus Cornelius Van Daele, geb. Burcht 29 okt. 1869, voerman (1893, 97), dokwerker (1897), zn. van Joannes Baptista en Ludovica De Decker.
3. Joanna Catharina Joosen, geb. Brasschaat 2 juli 1876, zonder beroep (1897), † Brasschaat 8 febr. 1938, tr. 1e Joannes Baptista Leijssens, geb. Brasschaat 28 aug. 1874, † ald. 28 jan. 1964, zn. van Franciscus Joannes Antonius en Joanna Jorissen; hij hertr. Josepha Joanna Cloots; tr. 2e Brasschaat 6 nov. 1897 Jacobus Leijssens, geb. Brasschaat 12 jan. 1876, handwerker (1897), † Brasschaat 16 juni 1921, zn. van Franciscus Joannes Antonius en Joanna Jorissen.
4. Guilielmus Joosen, geb. Brasschaat 21 jan. 1879, handwerker (1899), † Schoten 25 aug. 1951, tr. Brasschaat 29 juli 1899 Isabella De Ridder, geb. Brasschaat 2 juni 1880, zonder beroep (1899), † Schoten 30 juli 1966, dr. van Joannes Franciscus en Anna Catharina Meijvis.
5. Louis Joosen, geb. Brasschaat 20 jan. 1885, † ald. 26 aug. 1935.

VIIIt. Catharina Joosen, geb. omstr. 1818, geen beroep (1840).
Haar zoon:
Jean Joseph Joosen, geb. Brasschaat 19 jan. 1839, † ald. 25 april 1840.

VIIIu. Joannes Joosen, geb. Ekeren 24 febr. 1827, dienstplichtig militair 6e Regiment van infanterie (1846-1853), handwerker (1853, 58, 63, 92), hovenier (1861), arbeider (1867, 79, 80, 81, 89), hoedenmaker (1879), landbouwer (1888), tr. 1e Brasschaat (België) 25 april 1853 Anna Catharina Vekemans, geb. Ekeren 7 dec. 1827, dienstmeid (1853), † Brasschaat 12 juli 1866, dr. van Franciscus en Maria Haverhals; tr. 2e Schoten 6 febr. 1867 Francisca Antonnetta De Vocht, geb. Schoten 19 mei 1826, arbeidster (1867), zonder beroep (1892), dr. van Joannes Baptista en Anna Catharina Stijnen en wed. van Petrus Johannes Gerinckx.
Uit het eerste huwelijk:
1. Franciscus, volgt IXs.
2. Adrianus Ludovicus, volgt IXt.
3. Henricus Franciscus, volgt IXu.
4. Franciscus Alphonsius, volgt IXv.
Uit het tweede huwelijk:
5. Maria Josepha Joosen, geb. Brasschaat 18 nov. 1868, zonder beroep (1892), huishoudster (1905), tr. Brasschaat 20 jan. 1892 Camillus de Bie, geb. Brasschaat 11 nov. 1864, handwerker (1892), zn. van Ivo en Sophia Van Pachtenbeke.

IXs. Franciscus Joosen, geb. Brasschaat 27 sept. 1853, broodbakker (1879, 92, 1917), bakkersgast (1880, 81), magazijnier (1880), bakker (1889), arbeider (1903, 05), zonder beroep (1904), handelaar (1917), tr. Antwerpen 9 sept. 1880 Rosalia Francisca Sweerman, geb. Antwerpen 22 febr. 1858, zonder beroep (1880, 1917), dr. van Franciscus Josephus en Joanna Carolina Leopoldina de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Leopoldus, volgt Xg.
2. Clementia Joosen, geb. Antwerpen 2 okt. 1882, zonder beroep (1903), tr. Antwerpen 1 aug. 1903 Franciscus Ludovicus Verwimp, geb. Merksem 17 juli 1883, arbeider (1903), zn. van Joannes Franciscus en Maria Elisabeth Boeckx.
3. Mathildis Ludovica Joosen, geb. Antwerpen 8 dec. 1883, zonder beroep (1904), tr. Antwerpen 29 okt. 1904 Augustinus Martinus Verlinden, geb. Antwerpen 20 maart 1878, stoker (1904, 05), zn. van Ludovicus en Joanna Catharina van den Broek.

Xg. Joannes Leopoldus Joosen, geb. Antwerpen 25 nov. 1880, arbeider (1903, 04, 05), houtbewerker (1917), soldaat 2eme d’artillerie interné a Oosterhout (1917), tr. 1e Antwerpen 4 maart 1905 Maria Ludovica Laeveren, geb. Antwerpen 13 aug. 1884, zonder beroep (1905), † Antwerpen 16 jan. 1907, dr. van Leonardus en Catharina Maria Van Herle; tr. 2e Oosterhout 4 dec. 1917 Elisabeth Scherer, geb. Antwerpen 12 maart 1886, schoenstikster (1917), zonder beroep (1917), dr. van Johannes en Theresia Johanna Verhees.
Uit het tweede huwelijk:
Maria Rosalia Joosen, geb. Antwerpen 27 okt. 1919, tr. Antwerpen 14 dec. 1940 Ferdinand Lodewijk Kempenaers, geb. Antwerpen 9 nov. 1910, zn. van Ludovicus Adrianus en Rosalia Ludovica Vanhinnisdael.

IXt. Adrianus Ludovicus Joosen, geb. Brasschaat 5 jan. 1856, broodbakker (1879, 85, 92, 1905), timmerman (1880), bakker (1881, 89), † Merksem 23 dec. 1917, tr. Merksem 24 april 1879 Antonetta Wassenaar, geb. Zundert 25 dec. 1860, winkelierster (1879), dr. van Wilhelmus en Antonetta Frijters.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Franciscus (Frans) Joosen, geb. Merksem 19 mei 1885, † Antwerpen 26 okt. 1944, tr. Antonia Cornelia Fiten.
2. Renatus Joannes Josephus (René) Joosen, geb. Merksem 30 april 1905, † ald. 5 aug. 1951, tr. Maria Virginia Voordeckers.

IXu. Henricus Franciscus Joosen, geb. Brasschaat 15 aug. 1858, roetsmeltersgast (1879, 81), keersemaker (1880), † Antwerpen 18 dec. 1887, tr. Antwerpen 22 dec. 1881 Leonia De Jans, geb. Zwijnaarde 30 okt. 1855, dienstmeid (1881), roetsmeltster (1888, 89), dr. van Carolus Ludovicus en Theresia Colpaert; zij hertr. Antwerpen 29 juni 1889 Franciscus Alphonsius Joosen (IXv).
Uit dit huwelijk:
Rosalia Hortensia Joosen, geb. Antwerpen 13 juli 1885, † ald. 29 jan. 1888.

IXv. Franciscus Alphonsius Joosen, geb. Brasschaat 21 okt. 1863, bakker (1889), koopman (1893), tr. Antwerpen 29 juni 1889 Leonia De Jans, geb. Zwijnaarde 30 okt. 1855, dienstmeid (1881), roetsmeltster (1888, 89), dr. van Carolus Ludovicus en Theresia Colpaert en wed. van Henricus Franciscus Joosen (IXu).
Uit dit huwelijk:
Elodia Maria Ludovica Joosen, geb. Merksem 19 febr. 1893, † ald. 11 nov. 1928.
Franciscus Joosen (VIIIv)

VIIIv. Franciscus Joosen, geb. Brasschaat 12 jan. 1833, dienstplichtig militair 3e Regiment infanterie (1853, 61), dienstbode (1861), koopman (1891, 93), zonder beroep (1896, 1900), tr. Antwerpen (België) 25 juli 1861 Maria Cornelia Sterkens, geb. Meer 12 mei 1828, dienstmeid (1861), † Antwerpen 23 febr. 1899, dr. van Joannes Petrus en Anna Maria Van Gaelen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Ludovica Carolina Francisca Joosen, geb. Antwerpen 23 jan. 1867, zonder beroep (1891, 1920), rentenierster (1949), met het kruis, † Lier 8 febr. 1949, tr. Antwerpen 8 sept. 1891 Franciscus Judocus Ernestus Uyttenbroeck, geb. Lier 1 okt. 1855, fabrikant in tabak (1891, 93), gemeenteraadslid der stad Lier (1891), fabrikant (1896), koopman (1900), † Lier 19 juli 1919, zn. van Joannes Baptista en Paulina Dens.
2. Mathildis Catharina Joosen, geb. Antwerpen 24 aug. 1868, zonder beroep (1896), tr. Antwerpen 13 okt. 1896 Josephus Maria Cornelius Anna Janssens, geb. Antwerpen 21 maart 1869, zonder beroep (1896), zn. van Joannes Baptista en Sidonia Carrette.
3. Elisabeth Joanna Hortensia Joosen, geb. Antwerpen 19 jan. 1870, zonder beroep (1893), † Antwerpen 9 okt. 1947, tr. Antwerpen 7 nov. 1893 Julius (Jules) Hens, geb. Antwerpen 7 okt. 1862, suikerraffineerder (1893, 96), nijveraar (1900), † 26 dec. 1908, zn. van Philippus en Joanna Maria Hoeykens.
4. Josephina Coleta Anna Joosen, geb. Antwerpen 1 aug. 1871, zonder beroep (1900), † Antwerpen 19 sept. 1955, tr. Antwerpen 11 sept. 1900 Victor Petrus Josephus Reynen, geb. Antwerpen 27 mei 1876, makelaar in verzekeringen (1900), † Antwerpen 18 dec. 1965, zn. van Andreas Albertus en Coleta Victoria Carolina Van Steenacker.

IIIb. Judocus Petri Joosen, ged. Brecht 3 sept. 1648, tr. Brecht 9 juni 1686 Maria Joannis Martini Vermuijden, ged. Brecht 3 aug. 1664, dr. van Joannes Martini en Catharina Matthijssen; zij hertr. Brecht 3 mei 1693 Adrianus Joannis Wils.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, ged. Brecht 10 maart 1687.
2. Petrus, ged. Brecht 7 aug. 1688.
3. Sebastianus, ged. Brecht 18 febr. 1691.
4. Judocus, volgt IVb.

IVb. Judocus Joosen, ged. Brecht 9 jan. 1693, hoofdman van het Kolveneirsgilde van Sint Joannes Baptista (1765), † Brecht 12 april 1765, tr. 1e Brecht 29 nov. 1719 Christina Gerardus Hendricx, begr. Brecht 21 nov. 1731; tr. 2e Brecht 17 april 1738 Joanna Maria Smits.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Joosen, ged. Brecht 8 juni 1722.
2. Catharina Joosen, ged. Brecht 10 febr. 1727, † ald. 24 febr. 1799, tr. Brecht 1 febr. 1752 Nicolaes Jan Gijsen, ged. Brecht 12 jan. 1722, zn. van Jan Nicolaas en Petronella Jan Hofkens.
Uit het tweede huwelijk:
3. Maria Catharina Joosen, ged. Brecht 20 febr. 1739, begr. ald. 20 aug. 1764, tr. Brecht 22 april 1761 Peeter Havermans, ged. Brecht 11 dec. 1731, † ald. 17 maart 1792, zn. van Peeter Michiel en Anna Walter Willeborts; hij hertr. Brecht 27 nov. 1764 Maria Janssen.
4. Petrus, volgt Ve.
5. Cornelius, volgt Vf.

Ve. Petrus Joosen, ged. Brecht 1 april 1743, tr. Brecht 20 mei 1766 Cornelia Simons.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Joosen, ged. Brecht 5 juli 1767.
2. Maria Catharina Joosen, ged. Brecht 4 sept. 1768, landbouwster (1839), † Brecht 14 aug. 1839, tr. Brecht 8 mei 1793 Joannes Franciscus Vochten, ged. Brecht 10 febr. 1764, zn. van Joannes Franciscus en Theresia Francisci Cools.

Vf. Cornelius Joosen, ged. Brecht 28 okt. 1745, handwerker (1815), † Brecht 30 mei 1815, tr. 1e Brecht 12 juli 1768 Joanna Maria Thomas; tr. 2e Brecht 24 aug. 1790 Cornelia Elst, ged. Meer 20 juli 1748, dr. van Leonardus en Joanna Petri Snoeijs.
Uit het eerste huwelijk:
1. Leonardus, volgt VI-l.
2. Adriana Joosen, ged. Brecht 10 dec. 1771.
3. Michael (Michiel), volgt VIm.
4. Maria Elisabeth Joosen, ged. Brecht 16 juni 1777, winkelierster (1837), † Brecht 2 maart 1837, tr. Brecht 7 jan. 1805 Adrianus Schevelenbosch, ged. ’s-Gravenwezel 30 juli 1774, jardenier (1805), bakker (1815, 37), zn. van Antonius en Anna Van Oosterhout.

VI-l. Leonardus Joosen, ged. Brecht 11 dec. 1769, herbergier (1821, 23), † Ossendrecht 30 juli 1823, tr. Lillo 2 febr. 1796 Johanna Van Puijvelde, geb. Brecht omstr. 1769, herbergierster (1821), zonder beroep (1823, 26, 30), † Ossendrecht 24 april 1830.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Josepha Joosen, geb. Lillo 18 nov. 1796, herbergierster (1821), zonder beroep (1821), journalière (1869), † Ossendrecht 30 mei 1876, tr. Lillo 18 okt. 1821 Johannes Cornelius (Jan) Mattheeussens, geb. Stabroek 26 nov. 1784, slagter (1821, 22, 29, 31), vleeschhouwer (1823), herbergier (1823, 26, 27, 32, 34, 36, 39, 40), † Ossendrecht 18 aug. 1863, zn. van Petrus Mattheussens en Joanna Catharina Wijckmans.
2. Cornelis Leonardus, volgt VIIm.

VIIm. Cornelis Leonardus Joossen, geb. Lillo 13 febr. 1798, zonder beroep (1822), particulier (1823), schatter (1826, 27, 28, 29, 30), winkelier (1832, 4, 6, 8,9), tapper (1856, 58, 65), bakker en herbergier (1856), herbergier (1862, 69, 71, 72, 74), † Ossendrecht 29 juli 1875, tr. Ossendrecht 17 juni 1826 Maria Elisabeth Melsen, ged. Ossendrecht 12 dec. 1799, zonder beroep (1826, 27, 56, 58, 62, 65, 69, 71, 72, 74), † Ossendrecht 3 sept. 1876, dr. van Willem en Johanna Nuijts.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Joossen, geb. Ossendrecht 6 febr. 1827, † ald. 6 febr. 1827.
2. Wilhelmus (Willem) Joosen, geb. Ossendrecht 13 maart 1828, zonder beroep (1856), dienstknecht (1858), landbouwer (1869, 84, 85, 86, 96), † Ossendrecht 3 okt. 1902, tr. Ossendrecht 11 juni 1884 Anna Cornelia Dalemans, geb. Woensdrecht 5 dec. 1835, zonder beroep (1884), dr. van Gabriel en Johanna Maria Dons en wed. van Johannes Koekhoven.
3. Benedictus, volgt VIIIw.
4. Johannes Baptist, volgt VIIIx.
5. Johanna Joosen, geb. Ossendrecht 14 juli 1832, servante (1858), zonder beroep (1877), † Huijbergen 11 sept. 1884, tr. Ossendrecht 26 april 1877 Jacobus Adriaansen, geb. Huijbergen 5 maart 1837, broodbakker (1877, 78), † Huijbergen 27 maart 1913, zn. van Johannes Franciscus en Petronella Buermans; hij hertr. Huijbergen 17 sept. 1885 Adriana Claessens.
6. Catharina Joosen, geb. Ossendrecht 7 mei 1834, winkelierster te Bergen op Zoom (ca. 1900), † Bergen op Zoom 23 sept. 1924, tr. Ossendrecht 30 aug. 1865 Desiderius Melsen, geb. Kieldrecht 21 sept. 1825, zadelmaker (1865, 66, 67, 69, 71, 72, 76), winkelier (1886), † Bergen op Zoom 17 maart 1903, zn. van Willem en Susanna Sterk en wedr. van Maria Theresia van den Bosch.
7. Isabella Joosen, geb. Ossendrecht 8 mei 1836, zonder beroep (1856), arbeidster (1857), tr. Ossendrecht 10 dec. 1856 Joannes van der Poel, geb. Ossendrecht 24 maart 1827, dienstplichtig militair 5e Regiment infanterie (1846-1851), landbouwer (1856, 92), arbeider (1857, 60, 61), winkelier (1863, 64), zn. van Cornelis en Anna Dimphena De Moor; hij hertr. Ossendrecht 1 mei 1867 Wilhelmina Gommeren.
8. Sophia Joosen, geb. Ossendrecht 11 jan. 1838, servante (1856, 57), zonder beroep (1871, 1919), † Hoogerheide 10 april 1919, tr. Ossendrecht 6 febr. 1871 Joannes Leijs, geb. Woensdrecht 1 april 1827, winkelier (1871), herbergier (1872, 73), † Woensdrecht 27 jan. 1919, zn. van Gerardus en Susanna Nuijts en wedr. van 1e Maria Theresia Plompen en 2e Catharina van Gorp.
9. Susanna Joosen, geb. Ossendrecht 19 april 1839, servante (1862), dienstmeid (1880), † Bergen op Zoom 18 nov. 1933, tr. Huijbergen 27 april 1880 Petrus Godefridus Manendonckx, geb. Arendonk 23 dec. 1828, dienstbode (1880), dienstknecht (1880), zn. van Henricus en Catharina Gevers.
10. Cornelis Leonardus, volgt VIIIy.
11. Maria Josepha Joosen, geb. Ossendrecht 28 jan. 1842, mutsenwaster (1869, 71, 76), tr. Ossendrecht 7 april 1869 Franciscus (Frans) Van Hoof, geb. Ossendrecht 3 maart 1844, landbouwer (1869), dagloner (1871, 72, 74, 76), arbeider (1872, 74, 80), hovenier (1899), † Woensdrecht 19 dec. 1915, zn. van Livinus en Ida Jacobs.
12. Martinus, volgt VIIIz.

VIIIw. Benedictus Joosen, geb. Ossendrecht 4 sept. 1829, bakker (1856, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 84), broodbakker (1862, 72, 77, 85, 93), zonder beroep (1892, 96), † Ossendrecht 2 aug. 1908, tr. 1e Ossendrecht 23 mei 1856 Maria Theresia van der Poel, geb. Ossendrecht 31 dec. 1832, zonder beroep (1856, 61), † Ossendrecht 22 juni 1861, dr. van Cornelis en Anna Dimphena De Moor; tr. 2e Huijbergen 1 mei 1862 Anna Cornelia Adriaansen, geb. Huijbergen 5 aug. 1832, zonder beroep (1862, 92), † Ossendrecht 12 april 1908, dr. van Johannes Franciscus en Petronella Buermans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Elisabeth Joosen, geb. Ossendrecht 2 juni 1856.
2. Henricus Cornelis Joosen, geb. Ossendrecht 17 okt. 1857.
3. Aloijsia Carolina Joosen, geb. Ossendrecht 19 okt. 1858, servante (1883, 92), zonder beroep (1896), † 27 sept. 1901, tr. Ossendrecht 21 april 1896 Josephus Willemse, geb. Essen 26 okt. 1865, schoenmaker (1896), zn. van Augustinus en Judoca Carolina Adriaansen.
4. Ferdinandus Joosen, geb. Ossendrecht 7 sept. 1860, garcon boulanger (1885), bakker (1892, 93), tr. Antwerpen 19 jan. 1893 Maria Theresia Carolina De Man, geb. Antwerpen 14 sept. 1867, zonder beroep (1893), dr. van Joannes Franciscus en Joanna Engelen.
Uit het tweede huwelijk:
5. Johannes Franciscus, volgt IXw.
6. Johannes Baptist Joosen, geb. Ossendrecht 3 april 1864.
7. Virginia Catharina Joosen, geb. Ossendrecht 9 juni 1865.
8. Sophia Joosen, geb. Ossendrecht 28 mei 1866.
9. Cornelis Leonardus Joosen, geb. Ossendrecht 17 juni 1867.
10. Martinus Joosen, geb. Ossendrecht 4 juli 1868, zonder beroep (1951), † Dongen 19 jan. 1951.
11. Ludovicus Joosen, geb. Ossendrecht 6 dec. 1869.
12. Johanna Maria Joosen, geb. Ossendrecht 11 jan. 1872.

IXw. Johannes Franciscus Joosen, geb. Ossendrecht 5 febr. 1863, bakkersgast (1892), bakker (1893), † Lillo 30 dec. 1934, tr. Lillo 23 april 1892 Maria Catharina Van Croonenborch, geb. Lillo 10 jan. 1869, naaister (1892), dr. van Joannes Cornelius en Joanna Catharina Leemans.
Uit dit huwelijk:
Ferdinandus Joannes Joosen, geb. Lillo 7 dec. 1903, † Stabroek 10 nov. 1972, tr. Irma Isabella Kloeck, geb. Lillo 26 jan. 1907, † Kapellen 5 jan. 1986.

VIIIx. Johannes Baptist Joosen, geb. Ossendrecht 18 dec. 1830, dienstplichtig militair 2e Regiment infanterie (1851-1856), bakker (1859, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 84), broodbakker (1872, 74, 84), † Ossendrecht 26 okt. 1884, tr. Ossendrecht 1 juni 1859 Maria Catharina Baerents, geb. Ossendrecht 7 april 1837, zonder beroep (1858, 95), herbergierster (1896, 1902, 03, 12), tapster (1898), winkelierster (1904), † Ossendrecht 19 april 1917, dr. van Pieter en Emerentia Rombouts.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Leonardus Joosen, geb. Ossendrecht 28 juli 1859.
2. Johannes, volgt IXx.
3. Johanna Joosen, geb. Ossendrecht 30 april 1863, zonder beroep (1896), tr. Ossendrecht 11 mei 1896 Johannes Baptist Smout, geb. Ossendrecht 7 nov. 1866, dienstplichtig militair (1886-1893), metselaar (1896, 1904), † Ossendrecht 3 aug. 1905, zn. van Franciscus en Maria Catharina Soffers.
4. Virginia Joosen, geb. Ossendrecht 13 april 1865.
5. Benedictus Joosen, geb. Ossendrecht 10 juli 1867.
6. Petrus Frederik, volgt IXy.
7. Cornelis Leonardus Joosen, geb. Ossendrecht 2 nov. 1870, brievenbesteller (1896, 98), postbode (1903, 12), tr. Ossendrecht 19 dec. 1912 Alice Helène Leveugle, geb. Warcoing 30 dec. 1875, zonder beroep (1912), dr. van Moïse en Laurence Plateau.
8. Hermanus Johannes, volgt IXz.
9. Martinus Joosen, geb. Ossendrecht 13 okt. 1874, broodbakker (1904).
10. Susanna Joosen, geb. Ossendrecht 9 febr. 1877, zonder beroep (1962), † Rotterdam 24 juli 1962.
11. Maria Joosen, geb. Ossendrecht 24 jan. 1878, zonder beroep (1898), dienstmeid (1912), tr. Ossendrecht 1 juni 1898 Johannes Baptist Adrianus Louis Bogaerts, geb. Dussen 1 juni 1867, dienstplichtig militair (1887-94), zonder beroep (1898), machinist (1898), leerlingmachinist (1906), † Rotterdam 23 mei 1906, zn. van Josephus Johannes en Louisa Francisca Jacoba Valkiers.
12. Anna Cornelia Joosen, geb. Ossendrecht 7 maart 1880, zonder beroep (1904), tr. Ossendrecht 15 dec. 1904 Hendrik Cornelis Haverkamp, geb. Delfshaven 8 april 1873, rijksambtenaar (1904), zn. van Jan Pieter en Jacomina Cornelia Messer.

IXx. Johannes Joosen, geb. Ossendrecht 15 juni 1861, ’of du port’ (?) ( 1894), broodbakker (1895, 1904), bakkersgast (1895), veldarbeider (1912), arbeider (1920, 23), † Ossendrecht 12 jan. 1947, tr. Putte 24 okt. 1895 Anna Catharina Buijs, geb. Putte 2 febr. 1870, arbeidster (1895, 1920, 23), † Bergen op Zoom 30 aug. 1949, dr. van Franciscus en Antonetta Hoeckx.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, volgt Xh.
2. Hermanus Baptist, volgt Xi.
3. Maria Catharina Joosen, geb. Kapellen omstr. 1897, zonder beroep (1923), tr. Putte 2 nov. 1923 Ferdinand Franciscus van As, geb. Woensdrecht omstr. 1891, arbeider (1923), zn. van Petrus Johannes en Anna Cornelia van Ginderen.

Xh. Petrus Joosen, geb. Putte 4 sept. 1893, arbeider (1920, 23), tuinder (1945), † Bergen op Zoom 11 juli 1971, tr. Putte 20 april 1923 Maria Catharina Boiij, geb. Putte 9 aug. 1897, zonder beroep (1923, 45), † Putte 7 mei 1973, dr. van Joannes Baptista en Carolina Dingemans.
Uit dit huwelijk:
Johanna Joosen, geb. Putte omstr. 1925, zonder beroep (1945), tr. Bergen op Zoom 11 jan. 1945 Jacobus Suijkerbuijk, geb. Bergen op Zoom omstr. 1922, metselaar (1945), zn. van Jacobus Johannes en Elizabeth de Weert.

Xi. Hermanus Baptist Joosen, geb. Putte 14 jan. 1896, arbeider (1920, 22, 23), grondwerker (1943), zonder beroep (1970), † Putte 25 dec. 1970, tr. Putte 19 juni 1920 Maria Hendrickx, geb. Putte 5 dec. 1897, zonder beroep (1920, 22, 43), † Bergen op Zoom 23 jan. 1976, dr. van Philippus en Sophia Guns.
Uit dit huwelijk:
Sophia Louisa Joosen, geb. Putte 29 mei 1922, zonder beroep (1943), tr. Putte 5 mei 1943 Josephus Alexander Verkuijl, geb. Putte omstr. 1918, brievenbesteller (1943), zn. van Josephus Alexander en Maria Philomena Wijgers.

IXy. Petrus Frederik Joosen, geb. Ossendrecht 26 dec. 1868, brievengaarder (1903, 12, 14), tr. Huijbergen 10 juni 1903 Maria Cornelia Palinckx, geb. Roosendaal en Nispen 15 aug. 1875, zonder beroep (1903, 14, 46, 66), † Bergen op Zoom 3 juli 1966, dr. van Jacobus en Carolina Somers.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Carolina Joosen, geb. Huijbergen 19 april 1904, verkoopster (1946).
2. Johannes Baptist Jacobus (Jan) Joosen, geb. Huijbergen 25 febr. 1914, fondsagent (1946), † Bergen op Zoom 15 mei 1997, tr. Bergen op Zoom 18 febr. 1946 Cornelia Maria (Cor) Franken, geb. Bergen om Zoom omstr. 1922, zonder beroep (1946), dr. van Cornelis en Dina Carolina Bruijs.

IXz. Hermanus Johannes Joosen, geb. Ossendrecht 29 sept. 1872, mitron (1892), broodbakker (1896), brievenbesteller (1902), kantoorknecht der posterijen (1927), zonder beroep (1966), † Roosendaal en Nispen 13 dec. 1966, tr. Steenbergen 12 sept. 1902 Elizabet Zomers, geb. Steenbergen 29 maart 1878, zonder beroep (1902, 27), † Roosendaal en Nispen 20 jan. 1947, dr. van Jan en Anna Cornelia de Jong.
Uit dit huwelijk:
Anna Cornelia Joosen, geb. Princenhage 23 sept. 1904, zonder beroep (1927), † Roosendaal en Nispen 16 febr. 1981, tr. Roosendaal en Nispen 26 april 1927 Johannes Adrianus Kerstens, geb. Roosendaal en Nispen 6 jan. 1896, landbouwer (1927), † Roosendaal en Nispen 10 maart 1993, zn. van Petrus en Adriana Broos.

VIIIy. Cornelis Leonardus Joosen, geb. Ossendrecht 20 mei 1840, zonder beroep (1869, 72, 74, 1909), negociant (1877), herbergier (1877, 78, 80), tapper (1881, 83, 84, 85, 86), arbeider (1905), tr. 1e Ossendrecht 27 juli 1874 Anna Cornelia Jansen, geb. Ossendrecht 10 aug. 1847, dienstbode (1874), zonder beroep (1884), † Ossendrecht 26 nov. 1884, dr. van Adriaan en Maria Hazen; tr. 2e Ossendrecht 23 sept. 1885 Johanna Daane, geb. Tholen 29 sept. 1854, zonder beroep (1885, 1909), † Halsteren 1 nov. 1930, dr. van Johannes en Elisabeth van Duijven.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia Maria Elisabeth (Zuster Maria Fabiana) Joosen, geb. Ossendrecht 18 febr. 1877, religieuze (Franciscanes) (geprofest 17 juli 1898), † Oudenbosch 24 sept. 1954.
2. Johanna, volgt IXaa.
3. Benedictus Joosen, geb. Ossendrecht 18 maart 1880.
4. Catharina Joosen, geb. Ossendrecht 16 dec. 1881.
5. Maria Catharina Joosen, geb. Ossendrecht 13 mei 1883.
6. Sophia Maria Joosen, geb. Ossendrecht 26 okt. 1884.
Uit het tweede huwelijk:
7. Petrus Johannes, volgt IXab.

IXaa. Johanna Joosen, geb. Ossendrecht 31 juli 1878, arbeidster (1905), tr. Ossendrecht 26 juli 1905 Adrianus Hertogs, geb. Woensdrecht 6 febr. 1872, arbeider (1905), zn. van Wilhelmus en Adriana de Dooij en wedr. van Johanna Henderickx.
Haar zoon:
Cornelis Leonardus Joosen, geb. Ossendrecht omstr. 1905, los werkman (1930), tr. Halsteren 21 jan. 1930 Elisabeth Geers, geb. Bergen op Zoom omstr. 1910, zonder beroep (1930), dr. van Machiel Petrus en Anna Van Geel.

IXab. Petrus Johannes Joosen, geb. Ossendrecht 7 april 1886, polderwerker (1906), arbeider (1909, 13), † Halsteren 1 febr. 1913, tr. Bergen op Zoom 7 juni 1909 Adriana (Jaan) Geers, geb. Bergen op Zoom 1 april 1891, zonder beroep (1909, 13, 14, 32, 66), † Bergen op Zoom 12 sept. 1966, dr. van Machiel Petrus en Anna Van Geel; zij hertr. Halsteren 24 jan. 1914 Christianus (Christiaan) Verraes en tr. 3e Hoogerheide 10 jan. 1928 Franciscus Stuijts.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Leonardus Joosen, geb. Halsteren 19 juli 1910, † ald. 25 juli 1923.
2. Michiel Petrus (Giel), volgt Xj.
3. Petrus Johannes Joosen, geb. Halsteren 12 jan. 1913.

Xj. Michiel Petrus (Giel) Joosen, geb. Halsteren 7 jan. 1912, grondwerker (1932), † Heerde 18 maart 1988, tr. 1e Albertha (Bertha) Olthuis, geb. Hattemerbroek; tr. 2e Lochem 24 maart 1932 Adriana Lamberdina Leppink, geb. Lochem omstr. 1914, zonder beroep (1932), dr. van Johannes en Emberdina Olthof.
Uit het tweede huwelijk:
1. Zoon, geb. Lochem 27 juli 1932, † ald. 27 juli 1932.
2. Petrus Johannes Joosen, geb. Lochem 15 dec. 1937.
3. Adriana Hendrika (Jannie) Joosen, geb. Lochem 25 juli 1941.
Anna Dimphena Soffers en Martinus Joosen (VIIIz)

VIIIz. Martinus Joosen, geb. Ossendrecht 22 okt. 1843, broodbakker (1872-1910), † Bergen op Zoom 13 jan. 1911, tr. 1e Ossendrecht 22 mei 1872 Anna Dimphena Soffers, geb. Ossendrecht 31 dec. 1847, naaister (1872), zonder beroep (1873-1885), † Bergen op Zoom 10 jan. 1886, dr. van Adrianus en Johanna Bossijns; tr. 2e Antwerpen 3 aug. 1886 Cornelia Koens, geb. Steenbergen 28 maart 1849, zonder beroep (1886), † Bergen op Zoom 8 febr. 1930, dr. van Jan en Sebastiana Slis.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus Henricus Joosen, geb. Bergen op Zoom 1 maart 1873, broodbakker (1896-1942), † Bergen op Zoom 25 jan. 1942.
2. Wilhelmus, volgt IXac.
3. Benedictus, volgt IXad.
4. Johannes Baptist Joosen, geb. Bergen op Zoom 23 april 1878, † ald. 14 mei 1878.
5. Johannes Baptist Joosen, geb. Bergen op Zoom 28 maart 1879, † ald. 9 febr. 1899.
6. Cornelis Petrus Joosen, geb. Bergen op Zoom 25 juli 1881, bakker (1906, 11), broodbakker (1911), † Bergen op Zoom 3 febr. 1915.
7. Jacobus Martinus, volgt IXae.
8. Franciscus Johannes Joosen, geb. Bergen op Zoom 24 juni 1885, † ald. 10 okt. 1885.

IXac. Wilhelmus Joosen, geb. Bergen op Zoom 22 okt. 1874, dienstplichtig militair 3e Regiment Infanterie (1894-1897), broodbakker (1897-1936), tr. Bergen op Zoom 22 april 1897 Coletta Anna Maria Josephina Busch, geb. Bergen op Zoom 31 aug. 1874, naaister (1897), zonder beroep (1898-1911), † Bergen op Zoom 5 maart 1935, dr. van Benedictus Johannes Wilhelmus en Constantia Anthonia van der Weijden.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Benedictus Joosen, geb. Bergen op Zoom 26 juni 1898, † ald. 17 sept. 1898.
2. Cornelia Justina Joosen, geb. Bergen op Zoom 24 aug. 1899, † ald. 14 aug. 1966.
3. Hendricus Martinus Benedictus Joosen, geb. Bergen op Zoom 23 dec. 1900, † ald. 28 juli 1901.
4. Benedictus Joosen, geb. Bergen op Zoom 23 jan. 1902, † ald. 18 sept. 1902.
5. Maria Josephina Joosen, geb. Bergen op Zoom 23 dec. 1902, † ald. 27 aug. 1903.
6. Dimphna Justina Cornelia Joosen, geb. Bergen op Zoom 22 jan. 1904, † ald. 14 maart 1976.
7. Martinus Hendrikus Joosen, geb. Bergen op Zoom 21 juli 1905, bakkersknecht (ca. 1920), broodbakker (1936), † Bergen op Zoom 2 april 1982, tr. Oudenbosch 6 mei 1936 Anna Cornelia Marijnissen, geb. Oud en Nieuw Gastel 29 jan. 1905, zonder beroep (1936), † Bergen op Zoom 7 juni 1991, dr. van Cornelis en Adriana Cornelia Lodewijks.
8. Hendricus Adrianus Joosen, geb. Bergen op Zoom 28 juli 1906, † ald. 7 sept. 1906.
9. Benedictus Wilhelmus (Diks) Joosen, geb. Bergen op Zoom 22 okt. 1907, bakker (1936), † Bergen op Zoom 5 maart 1963, tr. Wouw 22 sept. 1936 Johanna Wilhelmina Hermans, geb. Wouw 23 juni 1909, zonder beroep (1936), † Bergen op Zoom 8 dec. 1990, dr. van Johannes en Adriana Maria Verhoeven.
10. Anna Josephina Joosen, geb. Bergen op Zoom 2 febr. 1911, † ald. 14 aug. 1911.
11. Joanna Maria Joosen, geb. Bergen op Zoom 14 nov. 1914, † ald. 23 okt. 1918.

IXad. Benedictus Joosen, geb. Bergen op Zoom 20 juli 1876, dienstplichtig militair (1896-1910), schilder (1902-1946), broodbakker (1907), † Bergen op Zoom 19 sept. 1954, tr. Bergen op Zoom 25 april 1910 Julia Constancia Filistina Johanna Bracco Gartner, geb. Bergen op Zoom 25 jan. 1882, zonder beroep (1910-1965), † Bergen op Zoom 13 maart 1965, dr. van Josephus Johannes en Barbera Sophina van Kolk.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Adriana Cornelia Johanna Joosen, geb. Bergen op Zoom 18 febr. 1911, zonder beroep (1940), tr. Bergen op Zoom 6 juni 1940 Martinus Petrus Sloven, geb. Bergen op Zoom omstr. 1912, opzichter (1940), zn. van Adam Marinus en Catharina van de Water.
2. Martinus Josephus Joosen, geb. Bergen op Zoom 21 okt. 1915, schilder (1940, 46), † Bergen op Zoom 11 mei 1988, tr. Wouw 18 juli 1940 Wilhelmina Adriana Van Gastel, geb. Roosendaal en Nispen 27 okt. 1915, zonder beroep (1940), † 24 okt. 1980, dr. van Adriaan en Adriana Matthijssen.
3. Filistina Wilhelmina Cornelia (Stien) Joosen, geb. Bergen op Zoom 2 april 1918, † ald. 16 nov. 2001, tr. Adrianus (Sjaak) Van Eekelen, geb. Halsteren 5 nov. 1920, † Bergen op Zoom 4 febr. 2003.
4. Josephus Jacobus Joosen, geb. Bergen op Zoom 31 jan. 1920, bakker (1946), tr. Bergen op Zoom 25 april 1946 Johanna Catharina Oerlemans, geb. Bergen op Zoom 8 mei 1920, zonder beroep (1946), dr. van Petrus en Cornelia Hertogs.
5. Cornelia Sophia Joosen, geb. Bergen op Zoom 4 nov. 1925, tr. Frans de Bruijn, geb. Bergen op Zoom 21 dec. 1925, † Antwerpen 25 juni 1997.


  

Jacobus Martinus Joosen (IXae) en Magdalena van ’t Westeinde

IXae. Jacobus Martinus Joosen, geb. Bergen op Zoom 12 mei 1883, onderwijzer R.K. Jongensschool ’s-Heerenhoek (1910, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 35), † ’s-Heerenhoek 23 april 1935, tr. ’s-Heerenhoek 24 april 1912 Magdalena van ’t Westeinde, geb. ’s-Heerenhoek 30 maart 1889, zonder beroep (1912, 17, 19, 20, 21, 23, 35, 38, 57), † 7 april 1970, dr. van Huibregt en Jozina van Stee.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Huibregt Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 22 maart 1913, † 25 okt. 1992, tr. 14 sept. 1938 Alie van Diepen, geb. 26 mei 1911, † 14 okt. 2009.
2. Huibregt Willem Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 30 april 1914, schilder (1940, 48), † Bergen op Zoom 29 okt. 1989, tr. Heinkenszand 8 aug. 1940 Jozina Rijk, geb. Heinkenszand 20 nov. 1916, zonder beroep (1940), † 10 maart 2006, dr. van Aalbregt en Tannetje Vermeulen.
3. Willem Petrus Cornelis Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 24 april 1915, kantoorbediende (1938), † 12 april 1983, tr. ’s-Heerenhoek 3 aug. 1938 Jacomina Rijk, geb. Nisse 23 dec. 1915, zonder beroep (1938), † 14 mei 2008, dr. van Marinus en Johanna Boonman.
4. Jozina Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 17 maart 1916, † 19 juni 2009, tr. ’s-Heerenhoek 19 okt. 1939 Jacobus de Jonge, geb. ’s-Heerenhoek 30 jan. 1914, lasser (1939), † Goes 12 aug. 1979, zn. van Willem en Cornelia Theodora van ’t Westende.
5. Anna Cornelia Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 2 maart 1917, † ald. 2 okt. 1917.
6. Anna Cornelia Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 10 dec. 1918, † ald. 7 april 1919.
7. Zoon, geb. ’s-Heerenhoek 30 sept. 1919, † ald. 30 sept. 1919.
8. Dochter, geb. ’s-Heerenhoek 23 sept. 1920, † ald. 23 sept. 1920.
9. Anna Cornelia Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 2 dec. 1921, † ald. 3 dec. 1921.
10. Anna Cornelia (Annie) Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 14 dec. 1922, tr. 9 april 1947 Jan Oosthoek, geb. 11 sept. 1917, † 18 aug. 1985.
11. Zoon, geb. ’s-Heerenhoek 18 dec. 1923, † ald. 18 dec. 1923.
12. Cornelia Julia Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 20 jan. 1925, zonder beroep (1957), † Goes 20 juli 1957, tr. 2 febr. 1949 Adrianus van den Dries, geb. 27 jan. 1919, transportarbeider (1957), † 12 april 2002.
13. Adriana Maria Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 19 mei 1926, † 28 mei 2010, tr. 23 april 1953 Laurentius Marinus Ars, geb. Borssele 2 juli 1920, † ’s-Heerenhoek 25 sept. 1988.
14. Henricus Benedictus (Harry) Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 11 aug. 1929, tr. 23 april 1953 Annie van Eck, geb. 28 mei 1929.
15. Jan Nicolaas Petrus Joosen, geb. ’s-Heerenhoek 4 jan. 1931, † 25 nov. 2002, tr. 12 nov. 1952 Anneke Joosen, geb. 19 febr. 1930.

VIm. Michael (Michiel) Joosen, ged. Brecht 26 jan. 1774, boulanger/bakker (1802, 30), journalier (1803, 06, 08, 11, 13, 14), jardinier (1809), handwerker (1815), akkerman (1815), arbeijder (1818), landbouwer (1828, 43), agent d’affaires (1840), † Sint-Lenaarts 7 sept. 1849, tr. Brecht 29 okt. 1802 Maria Theresia De Beukelaer, ged. Brecht 23 juni 1777, bakkeres (1825), † Brecht 15 juni 1825, dr. van Adrianus en Adriana Cornelissen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joosen, geb. omstr. 1800, † Brecht 5 dec. 1802.
2. Anna Cornelia Joosen, geb. Brecht 4 dec. 1803, landbouwster (1828), † Brecht 23 jan. 1828.
3. Adriana Joosen, geb. Brecht 25 jan. 1806, landbouwster (1828, 30), † Brecht 13 sept. 1830, tr. Brecht 9 dec. 1828 Cornelius Floren, geb. Brecht 29 okt. 1801, landbouwer (1828, 30, 31), zn. van Petrus en Catharina van Buijten; hij hertr. Loenhout 4 mei 1831 Maria Catharina Van Tichelt.
4. Maria Catharina Joosen, geb. Brecht 4 aug. 1808.
5. Anne Marie Joosen, geb. omstr. 1809, † Brecht 22 maart 1814.
6. Antonius Josephus (Antoon Jozef) Joosen, geb. Brecht 8 maart 1811, broodbakker (1843, 50), bakker (1849, 55), tr. Hoogstraten 27 april 1843 Joanna Bogaerts, geb. Rijkevorsel 5 mei 1815, dienstmeijd (1843), dr. van Wilhelmus en Anna Maria De Backer.
7. Maria Joanna Joosen, geb. Brecht 18 febr. 1813, fille de boutique (1840), winkelierster (1857), † Sint-Gillis 3 sept. 1849, tr. Brussel 18 febr. 1840 Pierre Rondenbosch, geb. Beersel 25 nov. 1809, domestique (1840), daglooner (1857), journalier (1865), zn. van Martin en Jeanne Catherine Dedecker.
8. Anna Catharina Joosen, geb. Brecht 15 febr. 1815, † ald. 2 maart 1815.
9. Joanna Elisabeth Joosen, geb. Brecht 11 jan. 1816, winkelierster (1850), tr. Sint-Lenaarts 12 aug. 1850 Cornelius Tengrootenhuysen, geb. Brecht 16 mei 1824, koopman in hout (1850), † Westmalle 27 april 1893, zn. van Petrus Josephus en Anna Maria Van Doren.
10. Cornelius Josephus (Corneille Joseph) Joosen, geb. Brecht 3 mei 1818, Premonstratenzer-Norbertijn (gewijd 22 december 1846), lexicograaf, kanunnik in de abdij van Grimbergen, † 1885.

IIIc. Joannes Petri Joossen, ged. Brecht 8 okt. 1655, tr. Maria Floren.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, ged. Brecht 1 juni 1684.
2. Adriana, ged. Brecht 2 nov. 1686.
3. Adriaan, ged. Brecht 19 april 1689.
4. Anna, ged. Brecht 28 dec. 1691.

IIb. Christianus Judoci Lenaerts, tr. Brecht 28 juli 1634 Barbara Corneli Verhese, ged. Brecht 8 april 1599, dr. van Cornelius en Margaretha Lenaerts Verschueren.
Uit dit huwelijk:
Maria, ged. Loenhout 20 jan. 1637.

IIc. Joannes Judoci, tr. Brecht 16 nov. 1626 Antonia Antonissen.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana, ged. Brecht 6 juli 1627.
2. Adrianus Joannis Joosen, volgt IIId.
3. Christina, ged. Brecht 9 april 1630.
4. Joannes, ged. Brecht 20 april 1632.
5. Elisabeth, ged. Brecht 4 aug. 1634.
6. Cornelis, ged. Brecht 28 juli 1635.
7. Elisabeth, ged. Brecht 26 jan. 1640.
8. Martinus, ged. Brecht 8 aug. 1641.
9. Cornelis, ged. Brecht 6 maart 1644.
10. Judocus, ged. Brecht 31 dec. 1644.
11. Paulus, ged. Brecht 10 mei 1648.

IIId. Adrianus Joannis Joosen, ged. Brecht 6 juni 1628, tr. Brecht 9 nov. 1658 Margareta Antonissen.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Adriani, volgt IVc.
2. Christina, ged. Brecht 30 jan. 1661.
3. Emerentiana, ged. Brecht 30 jan. 1661.
4. Catharina, ged. Brecht 24 juli 1666.
5. Joannes, ged. Brecht 8 mei 1670.
6. Cornelis, ged. Brecht 3 juli 1674.
7. Petrus, ged. Brecht 3 nov. 1676.

IVc. Antonius Adriani Joossen, ged. Brecht 27 april 1659, tr. Brecht 13 april 1684 Cornelia Petri Govaerts.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana, ged. Brecht 11 juli 1685.
2. Petrus, ged. Brecht 22 juli 1687.
3. Joannes Antonii, volgt Vg.
4. Adriana, ged. Brecht 1 maart 1692.
5. Magdalena, ged. Brecht 10 jan. 1695.
6. Cornelis Antonii, volgt Vh.
7. Anna, ged. Brecht 22 juli 1701.
8. Christina Antonius Joossen, ged. Brecht 21 febr. 1705, begr. ald. 28 april 1746.

Vg. Joannes Antonii Joossen, ged. Brecht 4 aug. 1689, begr. ald. 20 jan. 1747, tr. Brecht 22 sept. 1730 Anna Maria de la Rue.
Uit dit huwelijk:
1. Cecilia, ged. Brecht 16 jan. 1732.
2. Cornelia, ged. Brecht 10 sept. 1735.
3. Antonius, ged. Brecht 13 april 1738.
4. Dimpna, ged. Brecht 19 juli 1740.

Vh. Cornelis Antonii Joossen, ged. Brecht 26 febr. 1698, begr. ald. 6 nov. 1746, tr. Brecht 8 okt. 1725 Maria Basiaert, ged. Brecht 23 april 1702, dr. van Philip en Cornelia Gerardi Stoops.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Joossen, begr. Brecht 10 april 1728.
2. Antonia, ged. Brecht 12 febr. 1729.
3. Philipus Antonius, ged. Brecht 20 april 1730.
4. Antonius, volgt VIn.
5. Joannes Franciscus, ged. Brecht 7 febr. 1739.
6. Cornelia, ged. Brecht 22 jan. 1743.

VIn. Antonius Joosen, ged. Brecht 30 dec. 1733, † Ekeren 8 april 1790, tr. Ekeren 7 april 1766 Maria Soeteweij, ged. Ekeren 28 sept. 1739, journaliere (1804), † Stabroek 3 mei 1805, dr. van Petrus Franciscus Xaverius en Catharina Dielen.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius, † Ekeren 9 febr. 1767.
2. Petrus, ged. Ekeren 24 jan. 1767.
3. Anna Cornelia, ged. Ekeren 27 febr. 1768, † ald. 20 april 1787.
4. Adrianus, volgt VIIn.
5. Anna Catherina, volgt VIIo.
6. Joannes Baptista, volgt VIIp.
7. Petrus Joannes, volgt VIIq.
8. Antonius, volgt VIIr.

VIIn. Adrianus Joossens, ged. Ekeren 30 aug. 1771, journalier (1804), domestique (1808), cultivateur (1813), tr. Stabroek 23 febr. 1808 Maria Catharina van Geenhoven, geb. Kapellen omstr. 1785, servante (1808), dr. van Joannes en Adriana van Leuven.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Joossens, geb. Stabroek 10 sept. 1808, tr. Kapellen 27 okt. 1835 Petrus Joannes Michielsens, geb. Berendrecht 10 dec. 1804, zn. van Jacobus en Anna Isabella Montré.
2. Maria Joossens, geb. Hoevenen 25 dec. 1809.
3. Anna Catharina Joossens, geb. Hoevenen 2 april 1812.
4. Petrus Joossens, geb. Hoevenen 19 okt. 1813.
5. Joannes Baptista, volgt VIIIaa.
6. Joannes Franciscus Joossens, geb. Hoevenen 17 mei 1818.
7. Willem, volgt VIIIab.
8. Isabella Joossens, geb. Hoevenen 4 april 1822, tr. 1e Philippus Jacobus Hollants; tr. 2e Antwerpen 16 dec. 1880 Joannes Baptista van Sprengel, geb. Meerhout 23 april 1841, zn. van Petrus en Maria Dimphna Maes en wedr. van Joanna Baetens.

VIIIaa. Joannes Baptista Joossens, geb. Hoevenen 16 febr. 1816, † Stabroek 3 juni 1889, tr. Kapellen 6 jan. 1847 Joanna Catharina Verboven, geb. Kapellen 4 jan. 1823, † Stabroek 4 jan. 1893, dr. van Joannes Baptista en Joanna Cornelia Janssens.
Uit dit huwelijk:
1. Paulina Joossens, geb. Kapellen 30 sept. 1842, tr. Stabroek 29 april 1878 Felix Deli, geb. Stabroek 29 mei 1832, † ald. 29 okt. 1903, zn. van Lambertus en Isabella Stockmans en wedr. van Maria Eysackers.
2. Rosalia Joossens, geb. Kapellen 5 aug. 1847, † Deurne 11 sept. 1929, tr. Stabroek 23 jan. 1867 Antonius Peeters, geb. Putte 2 maart 1841, zn. van Cornelius en Anna Catharina Cleiren.
3. Cornelius Joossens, geb. Stabroek 1 maart 1850.
4. Maria Joossens, geb. Stabroek 9 april 1855.
5. Wilhelmus Joossens, geb. Stabroek 10 april 1857, † ald. 23 mei 1857.
6. Joanna Catharina Joossens, geb. Stabroek 18 maart 1858, tr. Joannes Baptista de Beuckelaer.
7. Franciscus Joossens, geb. Stabroek 8 dec. 1860.
8. Maria Ludovica Joossens, geb. Stabroek 10 maart 1863, tr. Stabroek 1 april 1891 Egidius Alexander Gysen, geb. Kapellen 6 mei 1855, zn. van Joannes Baptista en Catharina De Meyer.
9. Constantinus, volgt IXaf.

IXaf. Constantinus Joossens, geb. Stabroek 29 juli 1865, † 15 mei 1947, tr. Joanna de Wit, geb. Stabroek.
Uit dit huwelijk:
Joanna Catharina Maria Joossens, geb. Kapellen 23 aug. 1894, † Brasschaat 28 dec. 1991, tr. Kapellen 9 juni 1926 Josephus Franciscus (Jef) De Schutter, geb. Berendrecht 10 juni 1886, † ald. 21 mei 1949, zn. van Cornelius en Maria Paulina Van Look en wedr. van Maria Catharina Melsen.

VIIIab. Willem Joossens, geb. Hoevenen 29 nov. 1819, † Kapellen 25 nov. 1863, tr. Kapellen 13 jan. 1852 Joanna Catharina de Beuckelaer, geb. Ekeren 30 aug. 1828, dr. van Petrus Joannes en Maria Elisabeth Hermans.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Henricus, volgt IXag.
2. Anna Catharina Joossens, geb. Kapellen 11 sept. 1858.
3. Franciscus, volgt IXah.
4. Maria Theresia Joossens, geb. Kapellen 20 aug. 1862.
5. Josephus Martinus Joossens, geb. Kapellen 12 febr. 1864.

IXag. Cornelius Henricus Joossens, geb. Kapellen 29 dec. 1855, tr. Joanna Catharina Goris.
Uit dit huwelijk:
Franciscus Joossens, geb. Hoevenen 23 jan. 1881.

IXah. Franciscus Joossens, geb. Kapellen 23 april 1860, tr. Kapellen 13 sept. 1883 Joanna Catharina Reynen, geb. Kapellen 31 mei 1862, dr. van Petrus Joannes en Joanna Catharina De Schutter.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Catharina Joossens, geb. Kapellen 5 jan. 1884.
2. Cornelius Joossens, geb. Kapellen 31 jan. 1886, tr. Hoevenen 12 okt. 1907 Mathilda Geerts, geb. Hoevenen 30 jan. 1886, dr. van Josephus en Anna Catharina Denissen.

VIIo. Anna Catherina Joossens, ged. Ekeren 11 dec. 1773, servante (1810), † Kapellen 24 jan. 1812, tr. Hoevenen 31 okt. 1810 Jean Baptiste van Meel, geb. Ekeren omstr. 1769, journalier (1810), zn. van Gerard en Anne Cornelie Snellinckx en wedr. van Marie Catherine Greefs.
Haar zoon:

VIIIac. Adrianus Joossen, geb. Stabroek 18 juni 1804, landbouwersknegt (1831), handwerker (1841), † Wilmarsdonk 27 juni 1863, tr. 1e Wilmarsdonk 18 mei 1831 Isabella De Ridder, geb. Wilmarsdonk 18 juli 1806, handwerkster (1831), † Wilmarsdonk 27 juni 1841, dr. van Joannes Nepomucenus en Anna Catharina Kuylen; tr. 2e Wilmarsdonk 23 okt. 1841 Maria Elisabeth Lenaerts, geb. Stabroek 11 okt. 1812, zonder beroep (1841), dr. van Walterus en Isabella Fillieux.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharina Joossen, geb. Wilmarsdonk 24 febr. 1832, † Ekeren 25 mei 1906.
2. Joanna Catharina Joossen, geb. Wilmarsdonk 8 okt. 1833, winkelierster (1906), † Gent 22 mei 1906, tr. Ivo Moerman, hovenier (1906).
3. Joanna Cornelia Joossen, geb. Wilmarsdonk 4 okt. 1836.
4. Maria Elisabeth Joossen, geb. Wilmarsdonk 4 okt. 1836.
5. Joannes Franciscus Joossen, geb. Wilmarsdonk 16 sept. 1837.
6. Maria Joossen, geb. Wilmarsdonk 9 okt. 1838.
Uit het tweede huwelijk:
7. Dominicus Joossen, geb. Wilmarsdonk 7 okt. 1842, † Ekeren 30 dec. 1860.
8. Cornelius Joossen, geb. Wilmarsdonk 30 dec. 1845.
9. Anna Maria Joossen, geb. Wilmarsdonk 16 april 1848.
10. Cornelius Joossen, geb. Wilmarsdonk 22 nov. 1849.
11. Petrus Joannes Joossen, geb. Wilmarsdonk 30 jan. 1853.

VIIp. Joannes Baptista Joosen, ged. Ekeren 5 dec. 1775, journalier (1802, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 15), arbeider (1818, 20), † Stabroek 21 april 1827, tr. Stabroek 10 april 1801 Maria Theresia Reijnen, geb. Stabroek 21 juli 1779, † ald. 18 febr. 1837, dr. van Joannes en Catharina Jaspers.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Baptiste Joosen, geb. omstr. 1794, † Stabroek 12 nov. 1807.
2. Jean Joseph Joosen, geb. Stabroek 30 april 1802, † ald. 19 mei 1802.
3. Anna Cornelia Joosen, geb. Stabroek 23 juni 1803, dagloonster (1830), † Stabroek 21 maart 1852, tr. Stabroek 5 juli 1830 Joannes Franciscus Danckaerts, geb. Stabroek 14 dec. 1806, dagloonder (1830), zn. van Jacobus en Susanna Teuns.
4. Pierre Paul Joosen, geb. Stabroek 26 jan. 1805, † ald. 11 nov. 1807.
5. Clara Joosen, geb. Stabroek 14 okt. 1808, dagwerkster (1831), tr. Stabroek 21 april 1831 Joannes Franciscus De Bakker, geb. Stabroek 18 jan. 1808, dagwerker (1831, 40), handwerker (1840), zn. van Petrus Franciscus en Anna Cornelia Gijsen.
6. Antonius, volgt VIIIad.
7. Maria Susanna Joosen, geb. Stabroek 5 april 1813, handwerkster (1838), † Stabroek 8 juni 1888, tr. Stabroek 14 juni 1838 Jacobus Van de Wouwer, geb. Stabroek 21 juni 1810, diensplichtig militair reserve 7e infanteriedivisie 5e regiment (1830-1836), dagwerker (1838), handwerker (1840), zn. van Adriaan en Anna Cornelia Somers.
8. Maria Joossen, geb. Stabroek 24 okt. 1815, dagwerkster (1838), † Wilmarsdonk 10 april 1904, tr. Stabroek 26 april 1838 Henricus Willemen, geb. Stabroek 23 aug. 1811, dagwerker (1838), grenadier 1e Bataljon 13e Regiment (1838), zn. van Paulus en Catharina Antonissen.
9. Joannes Baptista, volgt VIIIae.
10. Joanna Catharina Joosen, geb. Stabroek 19 mei 1820, handwerkster (1840), tr. Stabroek 2 nov. 1840 Joannes Franciscus De Moor, geb. Stabroek 12 nov. 1815, dienstplichtig militair artillerie (1834-1838), dagwerker (1840), zn. van Adrianus en Petronella Cornelia Claessens.
11. Coleta Joosen, geb. Stabroek 1823, † ald. 23 juni 1823.

VIIIad. Antonius Joosen, geb. Stabroek 10 juli 1810, diensplichtig militair 7e infanteriedivisie 5e regiment (1830-1834), dagwerker (1838), handwerker (1840), † Stabroek 18 okt. 1859, tr. Stabroek 29 nov. 1838 Maria Elisabeth Van Linden, geb. Stabroek 8 okt. 1813, dagwerkster (1838, 75), handwerkster (1870, 80, 81), † Stabroek 21 juli 1900, dr. van Cornelius en Joanna Leij.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptista, volgt IXai.
2. Cornelia Joosen, geb. Stabroek 17 juni 1841, † ald. 13 dec. 1890.
3. Susanna Joosen, geb. Stabroek 23 juli 1843, † ald. 26 dec. 1843.
4. Pius, volgt IXaj.
5. Antonius (Antoon) Joosen, geb. Stabroek 12 aug. 1847, handwerker (1878, 81, 97, 98), dagwerker (1886), † Stabroek 21 juni 1913.
6. Petrus Joannes Franciscus Joosen, geb. Stabroek 9 juni 1850, † ald. 7 nov. 1850.
7. Susanna Joosen, geb. Stabroek 8 maart 1852, handwerkster (1878), dagwerkster (1881), tr. Stabroek 9 mei 1881 Ludovicus Elst, geb. Stabroek 12 juli 1854, handwerker (1881), zn. van Johannes Gerardus en Anna Catharina Bastiaenssens.
8. Maria Joosen, geb. Stabroek 15 maart 1856, handwerkster (1880), † Stabroek 14 febr. 1944, tr. Stabroek 6 sept. 1880 Petrus Plompen, geb. Stabroek 1 okt. 1855, handwerker (1880), zn. van Bernardus en Maria Elisabeth Wuijts.

IXai. Joannes Baptista Joosen, geb. Stabroek 22 aug. 1839, handwerker (1870, 75, 79, 97), dagwerker (1894), † Stabroek 31 dec. 1901, tr. Stabroek 9 aug. 1875 Joanna De Bois, geb. Stabroek 13 juli 1838, handwerkster (1875, 97), dagwerkster (1894), † Berendrecht 29 jan. 1927, dr. van Petrus Joannes en Elisabeth Hendrickx.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Joosen, geb. Stabroek 5 aug. 1864, dienstmeid (1894), † Stabroek 20 mei 1921, tr. Stabroek 2 april 1894 Joannes Gerardus Van Meir, geb. Stabroek 1 maart 1857, arbeider (1894), † Stabroek 1 febr. 1943, zn. van Petrus Franciscus en Elisabeth Merckaert.
2. Joanna Maria Joosen, geb. Stabroek 22 april 1876, handwerkster (1897), † Stabroek 11 juli 1970, tr. Stabroek 29 mei 1897 Sebastianus Plompen, geb. Stabroek 13 jan. 1874, handwerker (1897), † Stabroek 19 mei 1948, zn. van Henricus en Isabella de Vos.
3. Pius Joosen, geb. Stabroek 15 jan. 1879.
4. Antonius Joosen, geb. Stabroek 20 maart 1881, † ald. 4 sept. 1903.

IXaj. Pius Joosen, geb. Stabroek 16 okt. 1844, handwerker (1870, 98), dagwerker (1879), grondwerker (1886), arbeider (1900), tr. Hoevenen 15 juni 1870 Joanna Van Nuffelen, geb. Ekeren 30 april 1847, handwerkster (1870, 98), dr. van Franciscus en Martina Daems.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Joosen, geb. Stabroek 27 april 1871, dienstmeid (1900), tr. Antwerpen 1 mei 1900 Joannes Aloysius Thijs, geb. Lichtaart 7 nov. 1869, koetsier (1900), † Antwerpen 14 april 1924, zn. van Henricus en Maria Rosalia van Pelt.
2. Joannes Baptista Joosen, geb. Stabroek 4 aug. 1875, † ald. 1 mei 1894.
3. Anna Cornelia Joosen, geb. Stabroek 3 juni 1877, dienstmeid (1898), † Leuven 9 juli 1951, tr. Stabroek 3 nov. 1898 Petrus Augustinus Beckers, geb. Tildonk 1 juni 1873, fabriekwerker (1898), bediende (1900), gepensioneerde (1963), † Aarschot 29 nov. 1963, zn. van Hilaris en Anna Maria Van Dessel.
4. Catharina Joosen, geb. Stabroek 26 juli 1879, † Antwerpen 14 nov. 1891.
5. Petrus Joosen, geb. Stabroek 21 aug. 1883.
6. Angelina Joosen, geb. Stabroek 14 juli 1886, † Antwerpen 18 dec. 1903.

VIIIae. Joannes Baptista Joosen, geb. Stabroek 29 okt. 1818, dagwerker (1838, 41, 71), herbergier (1875, 76, 78), zonder beroep (1900), tr. Stabroek 4 mei 1841 Joanna Cornelia Hendrickx, geb. Lillo 5 juli 1816, handwerkster (1841), dagwerkster (1871), herbergierster (1876, 78), † Antwerpen 14 febr. 1897, dr. van Wilhelmus en Maria Catharina Van Hoof.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Joosen, geb. Stabroek 26 okt. 1841, † ald. 9 maart 1843.
2. Ignatius, volgt IXak.
3. Eduardus Joosen, geb. Stabroek 28 okt. 1845, † ald. 28 sept. 1846.
4. Petrus Joannes, volgt IXal.
5. Maria Josepha Joosen, geb. Stabroek 24 febr. 1850, zonder beroep (1875), koopvrouw in bieren (1876), † Hoevenen 23 juni 1882, tr. 1e Hoevenen 20 okt. 1875 Cornelius Leemans, geb. Stabroek 9 febr. 1842, facteur in bier (1875), † Stabroek 3 febr. 1876, zn. van Josephus en Catharina Dingemans; tr. 2e Hoevenen 6 dec. 1876 Augustinus Hoppenbrouwers, geb. Brasschaat 14 juli 1842, dienstknecht (1876), zn. van Joannes Baptista en Carolina Josepha Hens.
6. Joannes Cornelius Joosen, geb. Stabroek omstr. 1852, † ald. 23 febr. 1854.
7. Anna Catharina Joossens, geb. Stabroek 26 juni 1854, herbergierster (1878), tr. Stabroek 10 jan. 1878 Carolus Josephus Deli, geb. Stabroek 26 jan. 1853, schoenmaker (1878), zn. van Joannes en Coleta Susanna Goris.
8. Bernardus Maximilianus, volgt IXam.
9. Antonius Joosen, geb. Stabroek 21 april 1859.

IXak. Ignatius Joosen, geb. Stabroek 13 juli 1843, dagloonder (1863), dagwerker (1871, 79), handwerker (1878), herbergier (1892), koopman in aardappelen (1901), tr. Stabroek 22 april 1871 Anna Cornelia Lammersdorf, geb. Stabroek 1 nov. 1847, dienstmeid (1871), dr. van Petrus en Joanna Catharina Leemans.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptista Joosen, geb. Gent 21 april 1872, † Stabroek 20 dec. 1872.
2. Alphonsus Joosen, geb. omstr. 1875, agent van politie (1901).
3. Samson Joosen, geb. Arrancy (Frankrijk) 3 juli 1876, † Stabroek 18 dec. 1876.
4. Ludovica Joosen, geb. Stabroek 17 aug. 1877.
5. Petrus Benjamin Joosen, geb. Stabroek 15 aug. 1878, † ald. 30 sept. 1878.
6. Angelina Joosen, geb. Stabroek 1 sept. 1879.
7. Anna Catharina Joosen, geb. Stabroek 9 dec. 1881, kleermaakster (1901), tr. Antwerpen 16 febr. 1901 Julius Maria Antonius Groesser, geb. Antwerpen 17 dec. 1880, klerk (1901), † Antwerpen 8 aug. 1952, zn. van Henricus Martinus Eduardus en Joanna Maria Josepha Savoir.
8. Maria Isabella Joosen, geb. Stabroek 30 dec. 1882, † ald. 1 aug. 1883.
9. Isabellla Joosen, geb. Stabroek 26 maart 1884, † ald. 28 aug. 1884.
10. Alexander Joosen, geb. Stabroek 10 juli 1885, † ald. 19 jan. 1886.
11. Joannes Baptista Joosen, geb. Stabroek 18 dec. 1886, † ald. 30 aug. 1887.
12. Joanna Irma Joosen, geb. Stabroek 12 mei 1888, † ald. 30 sept. 1888.
13. Blondina Ludovica Alphonsa Joosen, geb. Hoevenen 24 mei 1892, † ald. 3 aug. 1892.

IXal. Petrus Joannes Joosen, geb. Stabroek 11 nov. 1847, timmerman (1876), herbergier (1900), timmermansgast (1902), tr. Hoevenen 8 nov. 1876 Maria Valckx, geb. Ekeren 5 okt. 1845, zonder beroep (1876), herbergierster (1900), † Hoevenen 26 okt. 1906, dr. van Joannes Franciscus en Anna Cornelia Mertens.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus, volgt Xk.
2. Angelina Joosen, geb. Hoevenen 21 juni 1878, zonder beroep (1902), tr. Hoevenen 26 nov. 1902 Ludovicus Philipsen, geb. Hoevenen 23 dec. 1874, broodbakker (1902), zn. van Joannes Baptista en Anna Catharina van Gool.
3. Augustinus Joosen, geb. Hoevenen 14 juli 1879, † ald. 19 okt. 1879.
4. Rosalia Augustina Joosen, geb. Hoevenen 2 okt. 1880, tr. Hoevenen 12 okt. 1907 Eduardus Verdyck, geb. Hoevenen 4 febr. 1882, zn. van Constantinus en Anna Maria Goris.
5. Petrus Franciscus Joosen, geb. Hoevenen 2 juni 1882.
6. Maria Theresia Joosen, geb. Hoevenen 14 nov. 1883, tr. Hoevenen 28 sept. 1910 Franciscus Verdyck, geb. Hoevenen 30 jan. 1886, † ald. 31 dec. 1943, zn. van Constantinus en Anna Maria Goris.
7. Anna Catharina Joosen, geb. Hoevenen 22 juli 1885, tr. Hoevenen 24 april 1909 Ludovicus Verresen, geb. Kapellen 10 febr. 1883, † ald. 9 sept. 1946, zn. van Franciscus en Francisca Collin.
8. Maximilianus Bernardus Joosen, geb. Hoevenen 26 april 1887, † ald. 20 okt. 1887.

Xk. Franciscus Joosen, geb. Hoevenen 31 maart 1877, dokwerker (1900, 02), tr. Stabroek 25 aug. 1900 Joanna Maria Dingemans, geb. Stabroek 17 juli 1880, handwerkster (1900), dr. van Joannes Franciscus en Angelina Lammersdorf.
Uit dit huwelijk:
Josephus Augustus Joosen, geb. Stabroek 18 nov. 1899.

IXam. Bernardus Maximilianus Joossens, geb. Stabroek 12 sept. 1856, † ald. 17 jan. 1913, tr. Stabroek 3 sept. 1879 Isabella Plompen, geb. Stabroek 28 april 1857, † ald. 28 mei 1914, dr. van Bartholomeus en Maria Mouwen.
Uit dit huwelijk:
1. Isabella Joossens, geb. Stabroek 14 april 1876, † ald. 27 aug. 1893.
2. Alphonsus, volgt X-l.
3. Louisa, volgt Xm.
4. Maria Theresia Joossens, geb. Stabroek 11 maart 1884, † ald. 21 dec. 1884.
5. Ludovicus Ignatius Joossens, geb. Stabroek 15 juni 1885, † ald. 16 april 1886.
6. Petrus Ludovicus Joossens, geb. Stabroek 20 mei 1887, † ald. 4 okt. 1893.
7. Eduardus Antonius Joossens, geb. Stabroek 1 juni 1889, † ald. 16 aug. 1890.
8. Anna Cornelia Joossens, geb. Stabroek 29 aug. 1893, † ald. 12 jan. 1894.
9. Engelbertus Joossens, geb. Stabroek 31 maart 1895, † ald. 6 mei 1895.
10. Zoon, geb. Stabroek 31 dec. 1896, † ald. 31 dec. 1896.

X-l. Alphonsus Joossens, geb. Stabroek 17 april 1880, tr. Anna Ludovica Leemans, geb. Stabroek 2 mei 1880, dr. van Maria Catharina Leemans.
Uit dit huwelijk:
Angelina Catharina Joossens, geb. Stabroek 28 juli 1909, † ald. 12 april 1914.

Xm. Louisa Joossens, geb. Stabroek 25 dec. 1882, tr. Stabroek 2 mei 1908 Constantinus Lauryssens, geb. Stabroek 13 maart 1883, zn. van Cornelius en Anna Maria Gysen.
Haar zoon:
Zoon, geb. Stabroek 1 dec. 1906, † ald. 1 dec. 1906.

VIIq. Petrus Joannes Joossens, ged. Ekeren 16 april 1779, † Berendrecht 3 juni 1858, tr. Berendrecht 20 april 1807 Joanna Maria Lambrechts, ged. Berendrecht 19 nov. 1780, † ald. 10 maart 1837, dr. van Petrus en Maria Carharina van den Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Joossens, geb. Kapellen 4 maart 1808, † Berendrecht 27 nov. 1852.
2. Anna Catharina Joossens, geb. Kapellen 11 okt. 1810.
3. Anna Maria Joossens, geb. Kapellen 19 juni 1813.
4. Franciscus, volgt VIIIaf.
5. Nicolaus Joossens, geb. Berendrecht 7 sept. 1818, † ald. 7 dec. 1863.
6. Petrus Joannes Joossens, geb. Berendrecht 29 maart 1822, † ald. 25 nov. 1828.

VIIIaf. Franciscus Joossens, geb. Kapellen 7 dec. 1816, † Berendrecht 16 okt. 1885, tr. Berendrecht 23 jan. 1850 Joanna Van Meir, geb. Lillo 14 okt. 1822, † Berendrecht 2 april 1901, dr. van Petrus Joannes en Maria Elisabetha Van den Wouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joannes, volgt IXan.
2. Zoon, geb. Berendrecht 14 febr. 1853, † ald. 14 febr. 1853.
3. Cornelius Joossens, geb. Berendrecht 24 aug. 1854, † Antwerpen 30 aug. 1877.
4. Dochter, geb. Berendrecht 2 juli 1857, † ald. 2 juli 1857.
5. Joannes Baptist, volgt IXao.
6. Zoon, geb. Berendrecht 12 juni 1861, † ald. 12 juni 1861.
7. Zoon, geb. Berendrecht 5 juli 1862, † ald. 5 juli 1862.
8. Constantia Joossens, geb. Berendrecht 27 maart 1864, † Stabroek 7 dec. 1937, tr. Berendrecht 21 nov. 1891 Antonius Van Meir, geb. Fouilloy (Frankrijk) 12 okt. 1865, † Berendrecht 11 nov. 1932, zn. van Joannes Baptista en Anna Maria Van den Wijngaert.
9. Zoon, geb. Berendrecht 23 jan. 1867, † ald. 23 jan. 1867.

IXan. Petrus Joannes Joossens, geb. Berendrecht 7 nov. 1850, † ald. 7 juni 1918, tr. Berendrecht 30 jan. 1875 Anna Cornelia Wuyts, geb. Berendrecht 10 juni 1848, † ald. 25 dec. 1928, dr. van Benedictus en Joanna Maria Van Tilborg.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Berendrecht 13 juli 1875, † ald. 13 juli 1875.
2. Zoon, geb. Berendrecht 31 dec. 1876, † ald. 31 dec. 1876.
3. Joanna Catharina Joossens, geb. Berendrecht 10 juli 1878, † ald. 22 sept. 1946, tr. Berendrecht 14 jan. 1905 Franciscus Egidius Ots, geb. Putte 1 mei 1880, † Berendrecht 30 nov. 1929, zn. van Benedictus Ludovicus Fredericus en Joanna Van Campo.
4. Franciscus, volgt Xn.
5. Constantia Joossens, geb. Berendrecht 4 dec. 1881, † Zwijndrecht 20 sept. 1952, tr. Berendrecht 11 juli 1904 Jan Baptist Stroobant, geb. Berendrecht 29 aug. 1881, † Mortsel 14 mei 1963, zn. van Joannes Cornelius en Joanna Cornelia van den Bergh.
6. Wilhelmus, volgt Xo.
7. Benedictus Ludovicus Joossens, geb. Berendrecht 21 aug. 1884.
8. Joannes Baptista Joossens, geb. Berendrecht 11 sept. 1886, † ald. 28 juli 1899.
9. Zoon, geb. Berendrecht 26 juni 1888, † ald. 26 juni 1888.

Xn. Franciscus Joossens, geb. Berendrecht 10 aug. 1879, † ald. 8 april 1932, tr. Zandvliet 21 mei 1907 Maria Ludovica Hendrickx, geb. Zandvliet 16 nov. 1877, † Berendrecht 23 april 1958, dr. van Benedictus en Joanna Catharina Thomas.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joossens, geb. Berendrecht 6 okt. 1907, † Zandvliet 25 april 1989, tr. Joanna Ludovica Verbist, geb. Zandvliet 11 jan. 1906, † ald. 20 mei 1986, dr. van Petrus Joannes en Joanna Maria Philips.
2. Anna Cornelia Joossens, geb. Berendrecht 5 aug. 1909, † ald. 5 nov. 1962, tr. Josephus Hippolytus Plompen, geb. Lillo 1 maart 1907, zn. van Petrus Alphonsius en Angelina Gorrissen.
3. Wilhelmus Joossens, geb. Berendrecht 13 maart 1912, tr. Maria Anna Verbist, geb. Zandvliet 25 okt. 1910, dr. van Josephus en Anna Catharina Van Bouwelen.

Xo. Wilhelmus Joossens, geb. Berendrecht 24 juni 1883, † ald. 9 febr. 1934, tr. Ossendrecht 27 mei 1910 Aloysia Adriana Sebrechts, geb. Ossendrecht 6 febr. 1888, † Antwerpen 18 jan. 1968, dr. van Jacobus en Maria Elisabeth Paardekam.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Franciscus Joossens, geb. Ossendrecht 15 aug. 1909, † ald. 15 aug. 1910.
2. Maria Elisabeth Joossens, geb. Berendrecht 9 aug. 1910, † ald. 11 aug. 1910.
3. Anna Cornelia Joossens, geb. Ossendrecht 5 okt. 1914, † ald. 15 okt. 1914.
4. Maria Regina Isabella Joossens, geb. Berendrecht 26 dec. 1918, † Edegem 17 juli 1989, tr. Antwerpen 22 april 1939 Adriaan Corneel Verhulst, geb. Antwerpen 13 juli 1911, † Pulderbos 5 nov. 1998, zn. van Petrus Josephus en Isabella Simons.

IXao. Joannes Baptist Joossens, geb. Berendrecht 7 juni 1858, tr. Zandvliet 25 juli 1881 Maria Isabella Mathilda Simons, geb. Zandvliet 18 mei 1856, † Ekeren 18 febr. 1929, dr. van Joannes Josephus en Maria Theresia Janssens.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Joossens, geb. Zandvliet 7 sept. 1880.
2. Theresia Paulina Joossens, geb. Zandvliet 30 april 1882.
3. Gerardus Joossens, geb. Berendrecht 25 nov. 1886.
4. Josephus, volgt Xp.
5. Lea Mathilda Joossens, geb. Beauval (Frankrijk) 10 maart 1890, † Ekeren 2 mei 1927, tr. Franciscus Josephus Goedemont.

Xp. Josephus Joossens, geb. Beauval (Frankrijk) 29 sept. 1888, tr. Valenciennes (Frankrijk) 2 april 1910 Raymonde Clemence Schricke, geb. Landrecies (Frankrijk) 24 nov. 1889, dr. van Henri Charles en Desirée Adèle Durigneux.
Uit dit huwelijk:
1. Lucien Joossens, geb. Charleroi 22 mei 1908.
2. Léa Joossens, geb. Valenciennes (Frankrijk) 21 jan. 1910.

VIIr. Antonius Joosen, ged. Ekeren 23 febr. 1785, domestique (1813), journalier (1815, 17, 19), landbouwer (1822, 31, 56), bouwman (1824), † Ekeren 26 dec. 1856, tr. Ekeren 20 febr. 1813 Anne Isabelle Van Roij, ged. Ekeren 16 febr. 1787, servante (1813), handwerkster (1822), dr. van Petrus en Anna Maria Goosenaerts.
Uit dit huwelijk:
1. Pierre Jean Joossen, geb. Ekeren 29 maart 1815, † ald. 15 juni 1863.
2. Jeanne Catharine Joosen, geb. Ekeren 6 nov. 1817.
3. Pierre Jean Joosens, geb. Ekeren 7 nov. 1819.
4. Zoon, geb. Ekeren 11 april 1822, † ald. 11 april 1822.
5. Anna Maria Joossens, geb. Ekeren 16 dec. 1824, tr. Kapellen 13 juni 1855 Petrus Joannes Van den Weygaert, geb. Kapellen 15 juli 1825, zn. van Cornelius en Joanna Maria de Herdt.
6. Joanna Maria Joossens, geb. Ekeren 21 maart 1828.
7. Anna Isabella Joossens, geb. Ekeren 1 febr. 1831.

IId. Leonardus Joossen, ged. Brecht 14 okt. 1612, tr. 1e Brecht 28 mei 1643 Maria Henricks van Gestel; tr. 2e Brecht 3 juli 1649 Catharina Lamberti.
Uit het eerste huwelijk:
1. Judocus, ged. Brecht 13 april 1645.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria, ged. Brecht 29 mei 1650.


 

I. Adrianus Joosen, geb. Brecht, begr. Ekeren 9 dec. 1789, tr. Ekeren 8 febr. 1757 Joanna Catharina Vloeberghs, geb. Ekeren, begr. ald. 31 jan. 1781.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Cornelia Joosen, ged. Ekeren 27 juli 1756.
2. Joanna Catharina Joosen, ged. Ekeren 21 nov. 1757.
3. Joannes Franciscus, volgt IIa.
4. Maria Elisabeth Joosen, ged. Ekeren 12 sept. 1762.
5. Petrus (Peeter), volgt IIb.
6. Adrianus Cornelius, volgt IIc.

IIa. Joannes Franciscus Joosen, ged. Ekeren 8 maart 1760, † ald. 14 sept. 1794, tr. Anna Catharina Theunen, geb. Halle omstr. 1754, cultivatrice (1817), landbouwersse (1823, 34), zonder beroep (1841), † Ekeren 13 febr. 1841, dr. van Joannes en Maria Franck; zij hertr. Cornelius Woumans.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Therese Joosen, ged. Ekeren 21 mei 1789, servante (1817), tr. Ekeren 19 nov. 1817 Henri Bedeer, ged. Ekeren 20 nov. 1767, cultivateur (1817), zn. van Jean en Anne Catherine Simons.
2. Joanna Catharina Joosen, ged. Ekeren 26 juni 1790, landbouwersse (1823), tr. Ekeren 18 juni 1823 Jacobus Verbeeck, ged. Merksem 2 juli 1768, bouwman (1823), zn. van Gummarius en Joanna Verhesen en wedr. van Anna Catharina Lenaert.
3. Petrus Joannes Joosen, geb. Ekeren 4 nov. 1792.
4. Adrianus Stephanus, volgt IIIa.

IIIa. Adrianus Stephanus Joosen, geb. Ekeren 20 maart 1794, domestique (1817), landbouwer (1834, 42, 43, 66, 69), † Ekeren 17 mei 1870, tr. 1e Ekeren 18 sept. 1834 Isabella Adriaenssen, geb. Ekeren 12 maart 1802, landbouweres (1834), † Ekeren 26 mei 1841, dr. van Petrus Joannes Adriaenssens en Joanna Janssen; tr. 2e Ekeren 3 febr. 1842 Maria Anna Mous, geb. Zandvliet 15 febr. 1812, zonder beroep (1842), landbouweres (1842), † Ekeren 24 febr. 1843, dr. van Joannes Franciscus en Beatrix Huybrechts; tr. 3e Ekeren 24 aug. 1843 Anna Catharina Kolen, geb. Ossendrecht 1 aug. 1816, landbouwster (1843, 72, 73, 74, 76), zonder beroep (1876, 79, 83, 87), huishoudster (1887), † Ekeren 28 aug. 1890, dr. van Cornelius en Susanna Melsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Franciscus, volgt IVa.
2. Christianus, volgt IVb.
Uit het derde huwelijk:
3. Joannes Cornelius Franciscus, volgt IVc.
4. Petrus Joannes, volgt IVd.
5. Joannes Franciscus Joosen, geb. omstr. 1846, landbouwer (1869), handwerker (1883), brouwersgast (1899).
6. Aloysius Franciscus Augustinus, volgt IVe.
7. Ludovicus (Louis) Joosen, geb. omstr. 1848, landbouwerszoon (1873), handwerker (1874, 79, 83), herbergier (1887), landbouwer (1898).
8. Anna Maria Joosen, geb. Ekeren 27 sept. 1851, zonder beroep (1874), tr. Ekeren 30 april 1874 Jacobus Janssens, geb. Wilmarsdonk 11 aug. 1847, landbouwer (1874), zn. van Petrus Joannes en Amelberga Gorris.
9. Franciscus Josephus, volgt IVf.
10. Christianus Constantinus, volgt IVg.
11. Dominicus Leopoldus Joosen, geb. Ekeren 24 april 1861, dienstknecht (1887), tr. Oorderen 19 juli 1887 Angelina Ludovica Tempst, geb. Oorderen 5 sept. 1858, kleermaakster (1887), dr. van Joannes Baptista en Maria Cornelia Van Everbroeck.

IVa. Joannes Franciscus Joosen, geb. Ekeren 23 nov. 1838, broodbakker (1866, 96, 97, 99, 1900), bakker (1887, 91, 1904), tr. Ekeren 12 april 1866 Anna Maria Bresseleers, geb. Ekeren 9 dec. 1839, dienstmeid (1866), zonder beroep (1897), herbergierster (1900), dr. van Petrus Joannes en Isabella Janssens.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Joosen, geb. Merksem 2 sept. 1866, zonder beroep (1887), † Ekeren 1 sept. 1945, tr. Ekeren 13 jan. 1887 Eduardus Mattheus Van Meenen, geb. Merksplas 18 nov. 1863, kleermaker (1887, 96, 97, 1900, 04), zn. van Carolus Ludovicus en Angelica Lardenoy.
2. Petrus Andreas, volgt Va.
3. Maria Ludovica Joosen, geb. Ekeren 19 febr. 1872, zonder beroep (1896), tr. Ekeren 9 sept. 1896 Cornelius Van Tilborgh, geb. Stabroek 14 juli 1863, tolbeamte (1896), zn. van Guillielmus en Joanna Plompen.
4. Isabella Josephina Joosen, geb. Ekeren 4 aug. 1875, zonder beroep (1900), tr. Ekeren 13 juni 1900 Ludovicus Adrianus Vermeijlen, geb. Ekeren 20 juli 1871, handelaar (1900), zn. van Petrus Joannes en Joanna Catharina Leunis.
5. Antonia Maria Joosen, geb. Ekeren 15 febr. 1877, zonder beroep (1897), tr. Ekeren 4 febr. 1897 Ludovicus Cornelius Voets, geb. Wilmarsdonk 30 dec. 1871, agent van politie (1897), ere-eerstaanwezend rechterlijk inspecteur bij het Parket van Antwerpen, Ridder in de Kroonorde. Vereerd met de gouden Plamen der Kroonorde, met de Orde van Isabella de Katholieke van Spanje, de Eeuwfeestmedaille en het Burgerlijk, † Mortsel 14 aug. 1949, zn. van Petrus Franciscus en Joanna Cornelia Van den Wijngaert.
6. Christianus Constantinus Joosen, geb. Ekeren 19 mei 1878, † ald. 2 aug. 1878.
7. Maria Rosalia Joosen, geb. Ekeren 25 aug. 1879, † ald. 11 sept. 1879.
8. Leopoldus Dominicus Joosen, geb. Ekeren 2 sept. 1880, broodbakker (1904), tr. Ekeren 20 jan. 1904 Maria Joanna Truijen, geb. Ekeren 22 okt. 1878, naaister (1894), dr. van Ludovicus en Paulina Daems.

Va. Petrus Andreas Joosen, geb. Ekeren 30 nov. 1868, bakker (1891, 1904), broodbakker (1896, 97, 98, 1900), † Ekeren 9 juli 1949, tr. Ekeren 5 aug. 1891 Jeannetta Schillemans, geb. Ekeren 10 nov. 1867, zonder beroep (1891), dr. van Petrus en Joanna Peeters.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus Joosen, geb. Ekeren 31 maart 1892, † ald. 3 aug. 1892.
2. Maria Louisa Joosen, geb. Ekeren 7 nov. 1893.
3. Leopoldus Renatus Maria (René) Joosen, geb. Ekeren 1 mei 1898, † ald. 28 mei 1969, tr. Joanna Stijnen.

IVb. Christianus Joosen, geb. Ekeren 30 jan. 1840, cultivateur (1860), dienstplichtig militair 3e Regiment de ligne (1860-1869), landbouwer (1866, 69, 99, 1901), werkman (1891), tr. Ekeren 13 juli 1869 Anna Catharina Van Gansen, geb. Ekeren 14 juni 1846, huishoudster (1869), † Ekeren 10 mei 1887, dr. van Petrus en Maria Theresia Mertens.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Constantinus Joosen, geb. Ekeren 26 febr. 1873, handwerker (1899), dokwerker (1901), tr. Ekeren 12 april 1899 Joanna Catharina Angelina Jacobs, geb. Ekeren 6 jan. 1876, handwerkster (1899), dr. van Josephus Franciscus en Anna Maria De Nijs.
2. Helena Ludovica Joosen, geb. Ekeren 15 juni 1876, zonder beroep (1901), tr. Ekeren 29 jan. 1901 Augustinus Cornelius Adriaenssens, geb. Ekeren 15 febr. 1877, beenhouwer (1901), zn. van Petrus en Joanna Catharina De Meyer.
3. Joanna Theresia Joosen, geb. Ekeren 31 juli 1882, tr. Ekeren 9 febr. 1904 Joannes Franciscus Wilmsen, geb. Oostmalle 23 jan. 1880, zn. van Joannes Baptista en Joanna Daelemans.

IVc. Joannes Cornelius Franciscus Joosen, geb. Ekeren 2 aug. 1844, landbouwer (1869, 72, 73, 74), handwerker (1873, 74), voerman (1876), overleden in ’t Burgerlijk Gasthuis, † Antwerpen 11 febr. 1876, tr. Ekeren 16 juli 1873 Anna Maria Janssens, geb. Ekeren 6 okt. 1845, landbouwersdochter (1873), dr. van Cornelius en Joanna Catharina Besseleers.
Uit dit huwelijk:
Joannes Augustinus Joosen, geb. Ekeren 28 mei 1874, hulponderpastoor Parochie Sint-Amandus, Antwerpen (Dam) (1899-1909), onderpastoor Parochie Sint-Walburga, Meldert (1909-1922), pastoor Parochie Sint-Pieter, Sint-Pieters-Rode (1922-1929), † Sint-Pieters-Rode 1 jan. 1929.

IVd. Petrus Joannes Joosen, geb. Ekeren 14 nov. 1845, landbouwerszoon (1872), landbouwer (1876), handwerker (1876, 79), brouwersgast (1898, 99, 1900), herbergier (1902), † Ekeren 1 aug. 1918, tr. Ekeren 4 sept. 1872 Maria Rosalia Ibens, geb. Kapellen 1 april 1851, zonder beroep (1872), handwerkster (1876), herbergierster (1898, 99, 1900, 02), † Ekeren 21 nov. 1921, dr. van Petrus Joannes en Maria Helena Hermans.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Josephina Joosen, geb. Wilmarsdonk 6 jan. 1873, zonder beroep (1902), † Antwerpen 1 jan. 1951, tr. Ekeren 3 juni 1902 Ferdinandus Joannes Baptista Lambrechts, geb. Brasschaat 4 juni 1877, zeeman (1902), zn. van Cornelius en Maria Josephina Driessens.
2. Cornelius Franciscus Joosen, geb. Wilmarsdonk 10 mei 1874, handwerker (1898), dokwerker (1899, 1900, 02), † Ekeren 9 dec. 1917, tr. Ekeren 10 sept. 1898 Joanna Catharina Mooens, geb. Ekeren 31 maart 1880, dienstmeid (1898), dr. van Joannes en Anna Isabella Van Kolen.
3. Jacobus (Jaak), volgt Vb.
4. Ludovicus Augustinus, volgt Vc.
5. Josephus Ferdinandus Joosen, geb. Ekeren 25 aug. 1888, tr. Ekeren 14 aug. 1909 Angelina van de Wyngaert, geb. Ekeren 8 juli 1891, dr. van Joannes Cornelius en Anna Catharina De Bruyn.

Vb. Jacobus (Jaak) Joosen, geb. Wilmarsdonk 25 febr. 1876, ijzerenwegbediende (1898, 1900, 02), werkman (1899, 1901, 09, 12), machinist bij de Staatspoorwegen (1908, 16), spoorwegbediende (1920), † Essen 22 aug. 1939, tr. Essen 5 juli 1899 Maria Victoria Joanna Krieszels, geb. Essen 20 febr. 1880, zonder beroep (1899), dr. van Antonius en Adriana Maria Hermus.
Uit dit huwelijk:
1. Emilius Joannes (Emile) Joosen, geb. Essen 25 okt. 1899, sigarenmaker (1916), † Essen 31 mei 1930, tr. Maria Jozina Goosen.
2. Willem Joosen, geb. Essen 18 jan. 1900, sigarenmaker (1916).
3. Frederic Guilielmus Joosen, geb. Essen 18 jan. 1901.
4. Joanna Joosen, geb. Essen 3 nov. 1908.
5. Anna Elisabeth Joosen, geb. Essen 4 dec. 1909.
6. Ferdinand Joosen, geb. Essen 30 maart 1912.
7. Emiel Albert Joosen, geb. Essen 27 juli 1920.

Vc. Ludovicus Augustinus Joosen, geb. Ekeren 5 jan. 1878, metser (1899, 1900), tr. Ekeren 12 mei 1900 Joanna Mooens, geb. Kapellen 29 juni 1878, naaister (1900), † Ekeren 27 nov. 1916, dr. van Joannes en Anna Isabella Van Kolen.
Uit dit huwelijk:
Joannes Catharina Joosen, geb. Ekeren 23 okt. 1899.

IVe. Aloysius Franciscus Augustinus Joosen, geb. Ekeren 28 juni 1847, landbouwer (1872, 76, 1911), werkman (1909), † Antwerpen 25 juli 1935, tr. Ekeren 10 mei 1876 Maria Catharina Janssens, geb. Wilmarsdonk 6 sept. 1851, landbouwersdochter (1876), † Ekeren 3 febr. 1923, dr. van Petrus Joannes en Amelberga Gorris.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Joosen, geb. Ekeren 21 maart 1877, † ald. 23 dec. 1882.
2. Amelia Ludovica Joosen, geb. Ekeren 10 sept. 1879, † ald. 19 aug. 1883.
3. Jacobus Joosen, geb. Ekeren 24 maart 1882, landbouwer (1909, 11), handelaar (1941).
4. Maria Elisabeth Joosen, geb. Ekeren 6 okt. 1884, † ald. 15 okt. 1884.
5. Cornelius Franciscus, volgt Vd.
6. Cornelia Ludovica Joosen, geb. Ekeren 10 juni 1888, landbouwster (1911), tr. Ekeren 13 mei 1911 Cornelius Leonardus Van Dijck, geb. Wilmarsdonk 22 nov. 1889, markeerder (1911), zn. van Josephus Dominicus en Joanna Maria Bogaers.
7. Leopoldus Dominicus Maria Joosen, geb. Ekeren 3 aug. 1891, tr. Ekeren 20 juli 1918 Maria Augustina Van Paesschen, geb. Ekeren 19 dec. 1892, dr. van Petrus Joannes en Maria Victoria Lens.
8. Isabella Philomena Joosen, geb. Ekeren 8 april 1894, tr. Ekeren 10 mei 1919 Petrus Franciscus Lenaerts, geb. Ekeren 8 mei 1896.
9. Joannes Constantinus Joosen, geb. Ekeren 12 sept. 1900, diamantbewerker (1941), tr. 1e Ekeren 25 aug. 1923 Isabella Constantia Hermans, geb. Ekeren 9 dec. 1901, † Antwerpen 30 juni 1939, dr. van Petrus Joannes en Dymphna Ludovica Van Boven; tr. 2e Lier 16 april 1941 (echtsch. uitgespr. Antwerpen 31 okt. 1950) Maria Celina Louis, geb. Wezemaal 19 mei 1911, dienstmeid (1941), dr. van Carolus en Anna Elisabeth Vandeplas.

Vd. Cornelius Franciscus Joosen, geb. Ekeren 16 sept. 1885, landbouwer (1905), soldaat Tweede Klasse 1e Linieregiment (1905-1914), landbouwersknecht (1909), † Diksmuide 1 nov. 1914, tr. Wilmarsdonk 27 nov. 1909 Hortantia Joanna Van de Velde, geb. Wilmarsdonk 25 juni 1888, herbergierster (1909), † Brecht 5 maart 1966, dr. van Petrus Josephus en Anna Cornelia Elseviers; zij hertr. Wilmarsdonk 31 mei 1914 Constantinus Adriaensens.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovica Maria Francisca Joosen, tr. Edmondus Ludovicus Verschueren, geb. Wilmarsdonk 24 aug. 1907, zn. van Petrus Augustinus en Isabella Guns.
2. Joanna Cornelia Ludovica Joosen, geb. Wilmarsdonk 23 april 1911, † Kapellen 28 mei 1988, tr. Constant (Stan) Broos, geb. Wilmarsdonk 7 mei 1908, † Kapellen 9 febr. 1986.
3. Jozef Franciscus Joosen, geb. Wilmarsdonk 8 mei 1912, † Ekeren 4 dec. 1994, tr. Ekeren 7 aug. 1937 Joanna Smits, geb. Ekeren 16 maart 1916, † Deurne 14 maart 1996.

IVf. Franciscus Josephus Joosen, geb. Ekeren 26 juli 1855, landbouwer (1876), handwerker (1879), herbergier (1887), † Ekeren 3 juli 1888, tr. Ekeren 7 mei 1879 Isabella Philomena De Schutter, geb. Ekeren 14 nov. 1853, zonder beroep (1879), dr. van Petrus Joannes en Anna Cornelia Buijs.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Catharina Joosen, geb. Ekeren 25 sept. 1883, † ald. 16 mei 1886.
2. Anna Maria Joosen, geb. Ekeren 16 nov. 1885.
3. Christianus Constantinus Joosen, geb. Ekeren 28 maart 1887, † ald. 22 juni 1887.
4. Leopoldus Dominicus Maria Joosen, geb. Ekeren 21 mei 1888, tr. Kapellen 31 okt. 1917 Catharina Ludovica Van den Wijngaert, geb. Oorderen 17 jan. 1893, dr. van Constantinus en Anna Cornelia Tempst.

IVg. Christianus Constantinus Joosen, geb. Ekeren 16 okt. 1858, handwerker (1879), brouwersgast (1883), broodbakker (1901), vereerd met de Nijverheidsmedaille 2e klas, † Antwerpen 13 juni 1921, tr. Ekeren 17 okt. 1883 Isabella Valkenborgh, geb. Ekeren 9 dec. 1857, zonder beroep (1883), dr. van Petrus Joannes en Joanna Maria Hermans.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus Joosen, geb. Ekeren 19 nov. 1883, † ald. 6 dec. 1883.
2. Anna Catharina Josephina Joosen, geb. Ekeren 6 febr. 1885.
3. Christianus Franciscus Joosen, geb. Ekeren 29 maart 1886.

IIb. Petrus (Peeter) Joosen, ged. Ekeren 24 mei 1767, cultivateur (1811, 15, 17, 20), handwerker (1822, 25, 26, 34, 35, 42), dagwerker (1830), arbeijder (1837, 42), † Ekeren 22 mei 1844, tr. 1e Anna Catharina Verswijver, geb. Ekeren omstr. 1770, cultivatrice (1815), handwerkster (1825), † Ekeren 12 okt. 1825, dr. van Michael en Anna Maria Claessens; tr. 2e Ekeren 5 jan. 1826 Maria Catharina Adriaenssens, ged. Ekeren 11 jan. 1792, dienstmeid (1826), dr. van Adrianus en Genoveva Wouters.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna Maria Joosen, † Ekeren 24 juli 1800.
2. Marie Therese Joosen, ged. Ekeren 12 juli 1791, ouvriere (1815), tr. Ekeren 3 mei 1815 Jean François Ceulemans, ged. Ekeren 10 dec. 1786, ouvrier (1815), handwerker (1830), zn. van Balthazar en Marie Catherine Kloek.
3. Joanna Catharina Joosen, geb. Ekeren 8 jan. 1793, † ald. 25 aug. 1796.
4. Adrianus Cornelius, volgt IIIb.
5. Cornelius Joossen, geb. omstr. 1796, schoenmaker (1835, 43, 58, 60).
6. Pierre Jan Joosen, geb. Ekeren 29 aug. 1797, † ald. 7 nov. 1820.
7. Joannes Baptista, volgt IIIc.
8. Antonius, volgt IIId.
9. Guilielmus Joosen, geb. Ekeren 12 okt. 1808, domestique (1827), bakker (1837), magazijnbediende (1853), tr. Antwerpen 26 juli 1837 Maria Daneels, geb. Beerse 8 mei 1797, winkelierster (1837), dr. van Petrus en Francisca Proost.
10. Egidius Joosen, geb. Ekeren 27 april 1815, dienstplichtig milicien 1e Regiment Infanterie reserve (1834, 42), journalier (1834), magazijnbediende (1842), beambte der stedelijke belastingen (1853), tr. 1e Antwerpen 19 jan. 1842 Joanna Catharina Peeters, geb. Ekeren 27 sept. 1810, dienstmijd (1842), † Antwerpen 1 juni 1853, dr. van Cornelius en Maria Van Aerde; tr. 2e Antwerpen 6 okt. 1853 Anna Maria Daems, geb. Kessel 5 jan. 1809, dienstmeid (1853), dr. van Cornelius en Maria Carolina Marien.

IIIb. Adrianus Cornelius Joosen, geb. Ekeren 31 maart 1795, schoenmaker (1822, 23, 26, 30, 37, 42, 49, 50, 53, 57, 59, 61, 63), tr. 1e Ekeren 24 juli 1822 Anna Maria Casus, geb. Ekeren 1 jan. 1796, naeijster (1822), huishoudster (1854), † Ekeren 6 okt. 1854, dr. van Joannes Baptista en Joanna Catharina Frederickx; tr. 2e Ekeren 22 april 1857 Isabella Kasen, geb. Kapellen 2 sept. 1797, handwerkster (1857), dr. van Petrus en Maria Catharina Dalemans en wed. van Franciscus Pitoors.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Baptista, volgt IVh.
2. Petrus, volgt IVi.
3. Franciscus Dominicus, volgt IVj.
4. Anna Cornelia Joossen, geb. Ekeren 17 febr. 1827, handwerkster (1853), tr. Ekeren 17 sept. 1853 Adrianus Joossens, geb. Ekeren 11 maart 1826, handwerker (1853), meestergast (1872), zn. van Adrianus Joosen en Anna Catharina Kloeck.
5. Josephus Franciscus Joosen, geb. omstr. 1828, schoenmaker (1850, 63).
6. Antonius Constantinus, volgt IVk.

IVh. Joannes Baptista Joosen, geb. Ekeren 19 jan. 1823, dienstplichtig cannonier 1e Regiment artillerie (1842), schoenmaker (1849, 57, 59, 61, 63, 72), handwerker (1873, 77, 84, 90), tr. Brasschaat 23 mei 1849 Isabella Driessens, geb. Ekeren 30 april 1826, zonder beroep (1849), handwerkster (1873, 77, 84, 90), huishoudster (1896, 98), dr. van Petrus Josephus en Maria Verresen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Josephus Joosen, geb. Brasschaat 22 sept. 1847, metser (1873).
2. Maria, volgt Ve.
3. Cornelius Joossen, geb. omstr. 1854, handwerker (1877).
4. Anna Paulina Joossen, geb. Ekeren 27 mei 1857, handwerkster (1877), tr. Ekeren 2 april 1877 Dominicus Augustinus Gorsen, geb. Lillo 6 jan. 1853, dienstknecht (1877), werkman (1884), zn. van Henricus en Maria Somers.
5. Maria Theresia Joossen, geb. Ekeren 26 jan. 1860, handwerkster (1884), tr. Ekeren 16 juli 1884 Franciscus Joannes Constantinus van de Leur, geb. Ekeren 13 aug. 1855, werkman (1884), zn. van Joannes Franciscus en Maria Catharina Van den Heuvel.
6. Franciscus Josephus, volgt Vf.
7. Antonius Constantinius Joossen, geb. Ekeren 10 aug. 1867, werkman (1890), timmerman (1898), tr. Ekeren 27 april 1898 Susanna Ludovica Lenaerts, geb. Ekeren 16 juli 1870, dienstmeid (1898), dr. van Petrus en Petronella Benaerts.
8. Petrus Antonius Joossen, geb. Ekeren 4 mei 1870, timmerman (1896, 98), tr. Ekeren 12 sept. 1896 Maria Leocadia Valeria Bernardina Harrewijn, geb. Ekeren 30 nov. 1873, zonder beroep (1896), dr. van Joannes Josephus Bartholomeus en Philomena van de Leur.

Ve. Maria Joossen, geb. Ekeren 7 dec. 1850, zonder beroep (1872, 73), huishoudster (1895), tr. Ekeren 18 dec. 1873 Petrus Joannes Peeters, geb. Ekeren 22 okt. 1840, handwerker (1873), zn. van Franciscus en Isabella De Beir en wedr. van Isabella Soeteweij.
Haar dochter:
Ludovica Joossen, geb. Ekeren 3 juli 1872, handwerkster (1895), tr. Ekeren 26 okt. 1895 Petrus Josephus Lambrechts, geb. Ekeren 6 juni 1874, dokwerker (1895), zn. van Franciscus Cornelius en Anna Catharina Van Regemortel.

Vf. Franciscus Josephus Joossen, geb. Ekeren 30 okt. 1862, werkman (1890), jachtwachter (1896, 98), † Ekeren maart 1941, tr. Ekeren 29 mei 1890 Angelina Maria Valckx, geb. Hoevenen 12 nov. 1868, dienstmeid (1890), dr. van Petrus Joannes en Anna Theresia Lambrechts.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Josephina Joossen, geb. Ekeren 26 sept. 1887, tr. Ekeren 19 mei 1910 Cornelius Ludovicus Creten, geb. Ekeren 16 maart 1887, zn. van Jacobus en Maria Catharina Jennes.
2. Virginia Joossen, geb. Ekeren 25 dec. 1890.
3. Isabella Maria Joossen, geb. Ekeren 22 maart 1892.
4. Petrus Franciscus Joossen, geb. Ekeren 29 juli 1893.
5. Ludovicus Jacobus Joossen, geb. Ekeren 12 okt. 1895, tr. Ekeren 19 nov. 1922 Maria Staes, geb. Oosterweel 10 april 1895, dr. van Alexander en Martina Bervoets.

IVi. Petrus Joosen, geb. Ekeren 7 febr. 1824, hovenier (1849, 50, 57, 59), handwerker (1861, 90, 1901), arbeider (1878), werkman (1883), tr. 1e Ekeren 10 april 1850 Justina Geurs, geb. Ekeren 9 juni 1828, handwerkster (1850), † Ekeren 21 mei 1859, dr. van Anna Cornelia Geurs; tr. 2e Ekeren 29 jan. 1861 Maria Daems, geb. Ekeren 20 jan. 1825, handwerkster (1861, 90), dr. van Cornelius en Catharina Boen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia Justina Joossen, geb. Ekeren 14 sept. 1851, dienstmeid (1878), tr. Antwerpen 27 april 1878 Martinus Livinus Vermeulen, geb. Geel 30 dec. 1848, spoorwegbediende (1878), magazijnier (1883, 90), zn. van Henricus en Angelica Wouters en wedr. van Maria Elisa Brandt.
2. Maria Joossen, geb. Ekeren 12 nov. 1853, dienstmeid (1883), tr. Ekeren 12 dec. 1883 Gerardus Van Dijck, geb. Oorderen 12 jan. 1856, werkman (1883, 90), zn. van Joannes Baptista en Joanna Catharina Schaeps.
Uit het tweede huwelijk:
3. Joannes Franciscus, volgt Vg.
4. Isabella Joossen, geb. Ekeren 23 nov. 1863, werkvrouw (1890), tr. Ekeren 7 okt. 1890 Jacobus Claessens, geb. Ekeren 12 juli 1859, werkman (1890), zn. van Joannes en Isabella Van Gastel.
5. Antonius Joossen, geb. omstr. 1867, handwerker (1890).

Vg. Joannes Franciscus Joossen, geb. Ekeren 15 april 1862, werkman (1883, 90), handwerker (1890), dokwerker (1901), † Ekeren 18 nov. 1945, tr. Ekeren 4 juni 1890 Paulina Niemans, geb. Ekeren 26 maart 1871, handwerkster (1890), dr. van Joannes Petrus en Joanna Catharina van Riel.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joossen, geb. Ekeren 9 juni 1891, tr. Ekeren 11 mei 1912 Catharina Josephina Deckkers, geb. Ekeren 11 juli 1895, dr. van Joannes Ludovicus en Joanna Catharina Venninckx.
2. Petrus Ludovicus Joossen, geb. Ekeren 19 sept. 1892, tr. Ekeren 18 juli 1914 Josephina Theresia Wesenbeek, geb. Sint-Katelijne-Waver 20 febr. 1892, † Antwerpen 10 okt. 1966.
3. Franciscus Augustinus Joossen, geb. Ekeren 25 nov. 1894.
4. Livinus Alphonsus, volgt VI.
5. Alphonsus Franciscus Joossen, geb. Ekeren 7 sept. 1907, tr. Joanna Helena Maria Westerlinck, geb. Luik 25 maart 1905, dr. van Petrus en Rosalia Lehardy.

VI. Livinus Alphonsus Joossen, geb. Ekeren 31 dec. 1900, tr. Josephina Elisabeth Francisca Hendrickx.
Uit dit huwelijk:
1. Leon Josepha Paulus Joossen, tr. Hilda Ludovica Joanna Verresen, dr. van Joannes en Joanna Catharina Ludovica Koevoets.
2. Adrienne Joossen, tr. Josephus Franciscus Van Hoorick, geb. Borgerhout 12 juni 1901, † Antwerpen 26 sept. 1955, zn. van Carolus Ludovicus en Anna Helena Pletsers; hij hertr. Anna Maria Angelina Claessens.
3. René Joossen, tr. Yvonne Wolfs.
4. Leon Joossen, geb. Ekeren 25 mei 1924, † 28 aug. 1924.

IVj. Franciscus Dominicus Joosen, geb. Ekeren 8 mei 1825, koperslager (1859), meestergast (1886), nijverheidsmedaille 1ste en 2de klasse, † Antwerpen 8 nov. 1902, tr. Antwerpen 25 aug. 1859 Theresia Carolina Coenen, geb. Antwerpen 2 okt. 1825, arbeidster (1859), † Antwerpen 24 juni 1906, dr. van Franciscus en Joanna Verhaegen.
Uit dit huwelijk:
Joanna Cornelia Joosen, geb. Antwerpen 21 juni 1860, zonder beroep (1886), † 1948, tr. Antwerpen 17 juli 1886 Joannes Julianus de Hoog, geb. Antwerpen 11 nov. 1862, verzender (1886), kommissionaris-verzender (1886), † Antwerpen 8 maart 1925, zn. van Cornelis en Amelia Catharina Joos en wedr. van Joanna Josephina Van den Eijnden.

IVk. Antonius Constantinus Joossen, geb. Ekeren 15 juli 1838, schoenmaker (1858-1901), tr. Ekeren 22 april 1863 Joanna De Hert, geb. Ekeren 16 febr. 1841, handwerkster (1863), dr. van Franciscus Dominicus en Maria Josephina Willemssens.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Dominicus Joossen, geb. omstr. 1865, briefdrager (1901).
2. Julia Joossen, geb. Ekeren 19 sept. 1867, zonder beroep (1901), † Ekeren 6 jan. 1950, tr. Ekeren 12 sept. 1901 Michael Guilielmus Roosenboom, geb. Brasschaat 18 okt. 1868, fabriekwerker (1901), zn. van Joannes Baptista en Anna Cornelia Roovers.
3. Maria Joossen, geb. Ekeren 19 sept. 1867, zonder beroep (1901), † Brecht 8 nov. 1944, tr. Ekeren 20 nov. 1901 Eduard Demetsenaere, geb. Sint-Laureins 24 jan. 1869, tolbeambte (1901), rustend brigadier der tolbeambten (1933), † Brecht 17 aug. 1933, zn. van Charles Louis en Sophie Pieters.
4. Constantinus Josephus (Brother Philip OFM) Joossen, geb. Ekeren 15 juni 1877, minderbroeder (intrede 1898), lekenbroeder (intrede 1908), † Washington D.C. (Verenigde Staten) 3 maart 1952.
5. Franciscus Augustinus (broeder Martinus OFM) Joossen, geb. Ekeren 1 maart 1881, minderbroeder (ingetreden 7 dec. 1921, geprofest 8 dec. 1922), † Lanaken 25 maart 1957.

IIIc. Joannes Baptista Joossen, geb. Ekeren 13 juli 1801, domestique (1820), handwerker (1835), † Ekeren 30 maart 1846, tr. Ekeren 12 febr. 1835 Anna Maria De Bruyn, geb. Ekeren 16 dec. 1809, dienstmeijd (1835), arbeidster (1860), dr. van Joannes Baptista en Joanna Catharina Van Aerde.
Uit dit huwelijk:
Maria Catharina Louisa Joossen, geb. Ekeren 28 febr. 1837, dienstmeid (1860), tr. Antwerpen 19 april 1860 Franciscus Bernardus Joannes Boeykens, geb. Antwerpen 18 jan. 1830, dienstplichtig militair Regiment grenadiers (1852, 60), kleermaker (1860), zn. van Bernardus en Theodora Joanna Beaudoux.

IIId. Antonius Joosen, geb. Ekeren 4 april 1806, dienstbode (1830), handwerker (1835, 58, 60), arbeijder (1837, 42), † Ekeren 19 febr. 1865, tr. Ekeren 20 jan. 1830 Maria Catharina Fraeters, geb. Kalmthout 22 nov. 1800, dienstmeid (1830), handwerkster (1858), zonder beroep (1868), dr. van Quirinus en Maria Cornelia Van Thillo; zij hertr. Ekeren 26 april 1836 Joannes Jacobus van de Leur.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Joossen, geb. Ekeren 29 mei 1830, handwerkster (1858), tr. Ekeren 25 aug. 1858 Joannes Franciscus De Schutter, geb. Ekeren 27 sept. 1825, landbouwer (1844, 58, 68), zn. van Petrus Joannes en Cornelia Reijse Jacobs.
2. Joanna Paulina Joossen, geb. Ekeren 6 april 1836, handwerkster (1860), tr. Ekeren 7 nov. 1860 Petrus Joannes Van den Heuvel, geb. Ekeren 2 juni 1833, metselaer (1860), zn. van Petrus Joannes en Isabella Scheipers.
3. Joannes Franciscus, volgt IV-l.

IV-l. Joannes Franciscus Joossen, geb. Ekeren 21 mei 1839, handwerker (1860, 68), landbouwer (1897, 1907), tr. Ekeren 22 april 1868 Joanna Catharina Ginné, geb. Ekeren 21 febr. 1848, dienstmeid (1868), huishoudster (1907), landbouwster (1907), dr. van Petrus en Joanna De Backer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Joossen, geb. Ekeren 23 april 1870, dienstmeid (1897), zonder beroep (1907), tr. 1e Antwerpen 25 febr. 1897 Camille De Vent, geb. Adegem 28 okt. 1871, magazijnbediende (1897), † Londen (VK) 8 jan. 1906, zn. van Petrus en Maria Theresia Mestdag; tr. 2e Schaarbeek 24 aug. 1907 Pierre Hostekind, geb. Brussel 10 febr. 1860, teinturier (1907), zn. van Florentin Joseph en Anne Catherine Martin en wedr. van Mélanie Vande Gucht.
2. Petrus Ludovicus Joossen, geb. Merksem 5 sept. 1880, landbouwer (1907), tr. Merksem 28 dec. 1907 Anna Celina Kerstens, geb. Antwerpen 30 juli 1883, werkvrouw (1907), dr. van Maria Catharina Kerstens.

IIc. Adrianus Cornelius Joossen, ged. Ekeren 25 okt. 1770, journalier (1810, 11, 12), werkman (1822), handwerker (1831), winkelier (1835), zonder beroep (1838), † Berchem 22 jan. 1838, tr. 1e Ekeren 8 febr. 1796 Maria Catharina Van Peer, geb. Lille omstr. 1769, ouvriere (1810), † Ekeren 30 sept. 1810, dr. van Johannes en Anna Catharina Adriaensen; tr. 2e Lillo 17 juni 1811 Barbe Selderslags, geb. Oorderen omstr. 1773, journalier (1811), wed. van Jean Baptiste Pauwels.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharina Joosen, geb. Ekeren 11 dec. 1795.
2. Jacobus, volgt IIIf.
3. Joanna Francisca Joosen, geb. Ekeren 30 sept. 1802.
4. Petrus Joannes, volgt IIIg.
5. Petrus Joannes Joosen, geb. Ekeren 13 juni 1805.
6. Guillelmus, volgt IIIh.
Uit het tweede huwelijk:
7. Petrus Joannes, volgt IIIe.
8. Petrus Johannes Joossen, geb. Lillo 24 maart 1812, garcon boulanger (1831), bakker (1835), tr. Brussel 28 nov. 1835 Marie Catherine Van Meerbeeck, geb. Aarschot 24 juni 1810, dienstmeijd (1835), dr. van Pierre François en Isabelle Hoeylaerts.

IIIe. Petrus Joannes Joossen, † Berchem 29 okt. 1856, tr. Anna Elisabeth Janssens.
Uit dit huwelijk:

IVm. Joannes Baptista Joossen, geb. Berchem 9 okt. 1840, beambte der douanen (1872), zonder beroep (1903), tr. Antwerpen 9 april 1872 Maria Elisabeth Sels, geb. Antwerpen 16 febr. 1844, dienstmeid (1872), dr. van Adrianus en Joanna Cornelia Gevers.
Uit dit huwelijk:
Alfridus Josephus Joossen, geb. Antwerpen 20 april 1876, zonder beroep (1903), tr. Antwerpen 5 sept. 1903 Maria Josephina Van den Heuvel, geb. Antwerpen 24 dec. 1879, zonder beroep (1903), dr. van Joannes en Maria Senecourt.

IIIf. Jacobus Joosen, geb. Ekeren 16 aug. 1797, werkman (1822), † Lillo 19 mei 1831, tr. Lillo 1 juli 1822 Anna Cornelia Van Hoof, geb. Ekeren 25 febr. 1799, dagloonster (1822, 57), handwerkster (1846, 49), dr. van Joannes Baptista en Joanna Catharina Guns.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Catharina Joosen, geb. Lillo 24 juli 1823, arbeidster (1846), handwerkster (1846), † Lillo 6 febr. 1848, tr. Lillo 9 okt. 1846 Joannes Baptista Ooms, geb. Berendrecht 19 april 1818, journalier (1837), arbeider (1846), handwerker (1846, 49), zn. van Petrus Joannes en Anna Cornelia Roevens; hij hertr. Lillo 17 okt. 1849 Anna Catharina Joosen (IIIf,2).
2. Anna Catharina Joosen, geb. Lillo 18 febr. 1828, handwerkster (1849), † Lillo 21 sept. 1898, tr. Lillo 17 okt. 1849 Joannes Baptista Ooms, geb. Berendrecht 19 april 1818, journalier (1837), arbeider (1846), handwerker (1846, 49), zn. van Petrus Joannes en Anna Cornelia Roevens en wedr. van Joanna Catharina Joosen (IIIf,1).
3. Guillaume Joosen, geb. Lillo 27 juli 1831, peigneur de laine (wolkammer) (1857), tr. Rekkem 23 maart 1857 Catherine Josephe Vanoverschelde, geb. Rekkem 23 april 1824, journaliere (dagloonster) (1857), dr. van Pierre Joseph en Virginie Joseph Leglez.

IIIg. Petrus Joannes Joosen, geb. Ekeren 12 juni 1805, landbouwerskegt (1831), voerman (1846, 60, 70), arbeider (1869), tr. Wilmarsdonk 21 april 1831 Joanna Catharina Van Doren, geb. Wilmarsdonk 4 maart 1813, handwerkster (1831), † Antwerpen 23 dec. 1868, dr. van Joannes Franciscus en Anna Cornelia Claessens.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Catharina Joossen, geb. Wilmarsdonk 12 mei 1837, naaister (1860), tr. Antwerpen 30 aug. 1860 Petrus Franciscus Van de Velde, geb. Antwerpen 5 juli 1831, tabakwerker (1860, 74), zn. van Joannes Franciscus Gerardus en Maria Elisabeth Baetens.
2. Joannes Joossen, geb. omstr. 1838, kuiper (1860).
3. Joannes Franciscus Joossen, geb. Wilmarsdonk 3 maart 1840, kuipersgast (1874), tr. Antwerpen 31 okt. 1874 Elisabeth Maria Van Weddinggen, geb. Antwerpen 5 okt. 1822, zonder beroep (1874), dr. van Joannes Franciscus en Anna Maria Trocquet en wed. van Ferdinandus Cornelius Antonius Hermans.
4. Maria Theresia Joosen, geb. Antwerpen 23 febr. 1846, arbeidster (1869), tr. Antwerpen 4 maart 1869 Ludovicus Verheijen, geb. Antwerpen 31 mei 1838, sigaarmaker (1869, 75), zn. van Adrianus en Anna Maria Busschaert.
5. Joannes Ludovicus Joosen, geb. Antwerpen 23 febr. 1846.
6. Maria Elisabeth Joosen, geb. Antwerpen 6 juli 1848, kleermaakster (1870), tr. Antwerpen 10 sept. 1870 Leonardus Judocus Arriens, geb. Antwerpen 19 jan. 1847, verguldersgast (1870), vergulder (1874, 75), zn. van Georgius Josephus en Jacoba Catharina De Blé.
7. Maria Catharina Joosen, geb. Antwerpen 12 sept. 1850, strijkster (1874), tr. Antwerpen 16 febr. 1874 Ludovicus Cruijpland, geb. Antwerpen 13 maart 1845, huisschildersgast (1874), zn. van Petrus Joannes en Joanna Maria Janssens.
8. Joanna Maria Mathilda Joosen, geb. Antwerpen 11 febr. 1853, strijkster (1875), tr. Antwerpen 23 okt. 1875 Andreas Deli, geb. Antwerpen 2 okt. 1854, behangersgast (1875), zn. van Adrianus en Beatrix Joanna Ausloos.

IIIh. Guillelmus Joosen, geb. Ekeren 12 mei 1808, handwerker (1838), † Wilmarsdonk 20 sept. 1838, tr. Wilmarsdonk 25 april 1838 Maria Catharina Pallemans, geb. Berendrecht 2 dec. 1809, handwerkster (1838), † Wilmarsdonk 6 sept. 1842, dr. van Jacobus en Isabella Janssens; zij hertr. Wilmarsdonk 24 sept. 1839 Joannes Baptista Feyt.
Uit dit huwelijk:

IVn. Petrus Joannes Joosen, geb. Wilmarsdonk 3 febr. 1839, domestique (1859), landbouwersknegt (1864), handwerker (1890, 98), zonder beroep (1905), † Oorderen 16 juli 1925, tr. Oorderen 18 mei 1864 Joanna Catharina Esbeen, geb. Oorderen 11 jan. 1839, handwerkster (1864, 90, 98), zonder beroep (1905), † Oorderen 24 aug. 1910, dr. van Bastiaen en Catharina Buijsen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joannes, volgt Vh.
2. Ludovicus Josephus, volgt Vi.
3. Anna Cornelia Joosen, geb. Oorderen 6 okt. 1871, dagloonster (1898), † Oorderen 24 april 1956, tr. Oorderen 20 april 1898 Franciscus Adriaenssens, geb. Oorderen 12 febr. 1869, handwerker (1898), † Oorderen 11 april 1947, zn. van Carolus en Joanna Stijnen.
4. Petrus Franciscus Joosen, geb. Oorderen 18 aug. 1874, dagloner (1905), † Oorderen 26 sept. 1908.

Vh. Petrus Joannes Joosen, geb. Oorderen 24 dec. 1864, handwerker (1890, 98), veldarbeider (1905), tr. Oorderen 8 nov. 1905 Maria Maas, geb. Oorderen 21 dec. 1871, naaister (1905), † Oorderen 12 maart 1912, dr. van Jacobus en Maria Catharina Van Tilborg.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Joosen, tr. Irma Virginia Van Geel.
2. Joanna Plilomena Joosen, geb. Oorderen 30 juli 1906.
3. Petrus Alphonsus Joosen, geb. Oorderen 27 aug. 1907, tr. Stabroek 25 jan. 1933 Maria Joppen.
4. Isabella Joosen, geb. Oorderen 15 april 1909, tr. Hoevenen 27 april 1935 Carolus Van den Dorpel.

Vi. Ludovicus Josephus Joosen, geb. Oorderen 22 nov. 1868, handwerker (1890, 98), dagloner (1905), dokwerker, † Antwerpen 1 sept. 1952, tr. Oorderen 17 nov. 1890 Josephina Maria Van Linden, geb. Rocquemont (Frankrijk) 31 dec. 1866, handwerkster (1890), † Oorderen 11 maart 1951, dr. van Jacobus en Joanna Maria Lauvereijs.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joosen, geb. Oorderen 5 okt. 1891, † Merksem 24 juni 1978, tr. Pauline Goddaert.
2. Alphonse Joosen, geb. Oorderen 22 sept. 1892, † Antwerpen 20 juli 1947.
3. Constantinus Joosen, geb. Oorderen 25 aug. 1894, grondwerker dokken, † Antwerpen 24 aug. 1982, tr. Borgerhout 1 okt. 1921 Nathalie Van der Voort, geb. Borgerhout 11 aug. 1899, † Hoboken 30 okt. 1979, dr. van Henricus en Julia Dierckx.
4. Joannes Ludovicus Joosen, geb. Wilmarsdonk 14 juni 1896, tr. Oorderen 30 april 1921 Rosalia Ludovica Snelders, geb. Oorderen 27 sept. 1899, dr. van Franciscus en Palmira Joanna Zwisselberger.
5. Maria Joanna Joosen, geb. Oosterweel 21 febr. 1898, † Oorderen 20 okt. 1945, tr. Oorderen 22 okt. 1924 Petrus Thijsmans, geb. Oorderen 27 aug. 1885, † ald. 29 juli 1954, wedr. van Julia Maria Woumans.
6. Julia Emilia Maria Joosen, geb. Antwerpen 8 aug. 1900, † Oorderen 15 febr. 1945, tr. Oorderen 7 jan. 1928 Cornelius Denis, geb. Oorderen 3 febr. 1884, † ald. 16 febr. 1945.
7. Amelia Anathalia Maria Joosen, geb. Oorderen 26 jan. 1902, † Antwerpen 27 nov. 1985, tr. Oorderen 22 juni 1929 Ludovicus Van Dijck, geb. Oorderen 11 juni 1904, † ald. 16 febr. 1945.
8. Henricus Joosen, geb. Oorderen 30 okt. 1903.
9. Desiderius Joosen, geb. Oorderen 13 aug. 1905, tr. Oorderen 12 okt. 1946 Maria Augusina Van de Vreken, geb. Antwerpen 27 mei 1899, wed. van Eduardus Coosemans.
10. Eduardus Joosen, geb. Oorderen 8 april 1907, † Merksem 17 april 1980, tr. Merksem 30 dec. 1961 Livinia Clementina Thuy.
11. Maria Irma Joosen, geb. Oorderen 13 april 1909.