Genealogie van Joos Jan Bastiaens uit Meerle

Laatst gewijzigd 26 november 2023 (eerste versie 16 oktober 2005)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. U kunt onderstaande formulier invullen of mij mailen op meel.gif


I. Joos Jan Bastiaens, † na 1681, zn. van Jan Bastiaen Berchmans en Tanneken Andriessen, tr. Meerle 11 mei 1651 Catharina Joannis Andriessen, † Meerle 26 aug. 1676.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Judoci Janssen, ged. Meerle 26 jan. 1654, tr. Baarle 24 febr. 1685 Petrus Jacobi Christiaenssen, wedr. van Margriet Willemse van Else.
2. Barbara Judoci Janssen, ged. Meerle 13 nov. 1656, † ald. 2 febr. 1700, tr. Meerle 17 nov. 1692 Joannes Adriaenssen, labeurt (1694), huerder ende lantlabeurder (1702).
3. Christianus Judoci Jansen, ged. Meerle 10 juni 1659, † ald. 13 jan. 1680.
4. Andries Joos Jansen, volgt IIa.
5. Gregorius, volgt IIb.
6. Anna Judoci Janssen, ged. Meerle 7 dec. 1667, tr. Cornelius Petri Luyckx.
7. Sebastiaan Joos Janssen, ged. Meerle 17 sept. 1670, begr. Baarle 30 sept. 1710, tr. Ulicoten (otr) 21 aug. 1694 Anneken Michiel Jansse Verhoeven, dr. van Michael Jan en Anna Mattheussen en wed. van Geerit Jan Peeters.
8. Jan Joos Janssen, volgt IIc.

IIa. Andries Joos Jansen, ged. Meerle 29 jan. 1662, arbeijder (1694), huerder ende lantlabeurder (1702), borgemeester van Meerle (1705), † vóór 1734, tr. 1e Minderhout 12 febr. 1686 Maria Magdalena Petri Hembrechts, ged. Meer 17 jan. 1661, † Meerle 25 okt. 1693, dr. van Petrus Embrechts en Margareta Cornelius Verschuren; tr. 2e Wortel 19 jan. 1694 Elisabetha Jan Henricx Michielsen, ged. Meerle 28 dec. 1674, † ald. 10 febr. 1757, dr. van Joannes Henrickx Michielsen en Adriana Joannis Willemsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Melchior, ged. Minderhout 6 jan. 1687, † vóór 1694.
2. Jan Andries Joos, volgt IIIa.
3. Hendrick Andries Joos Janssen, volgt IIIb.
Uit het tweede huwelijk:
4. Dochter, † Meerle 3 aug. 1698.
5. Adriaentjen Andries Joos Janssen, ged. Meerle 14 juni 1695, begr. Baarle 22 april 1769, tr. 1e Meerle 29 maart 1720 Cornelis Jan Cornelissen Fransen, † Minderhout 4 aug. 1727; tr. 2e Minderhout 3 febr. 1728 Bartholomeus Peeter Janssens, ged. Baarle 15 febr. 1705, herbergier aan de Kapelstraat (1742-70), schepen van Baarle-Nassau (1744-81), tiendenpachter van de abdij van Thorn (1746-67), brouwer en herbergier (1767-81), begr. Baarle 5 mei 1781, zn. van Peter Jan Dingemans en Maria Adriaen van Reuth; hij hertr. Baarle 2 juni 1780 Maria Mercelis Michielsen.
6. Joannes Andree Joosen, ged. Meerle 10 febr. 1697, † ald. 21 april 1697.
7. Joanna Andries Joosen, ged. Meerle 27 okt. 1699, † ald. 20 aug. 1773, tr. Meerle 9 okt. 1725 Guilielmus Joannis van Ginhoven, ged. Meerle 20 sept. 1700, begr. ald. 7 nov. 1747, zn. van Joannes en Dimpna Joannis Vermeeren.
8. Cornelia Andree Judoci, ged. Meerle april 1702, † ald. 6 juni 1702.
9. Cornelius Andree Jansen, ged. Meerle 9 sept. 1703, † ald. 28 aug. 1715.
10. Josephus Andries Joos Janssen, volgt IIIc.
11. Laurijs Andries Joos Janssen, volgt IIId.
12. Christianus Andries Joos Janssen, volgt IIIe.
13. Catharina Andries Joos Jansen, ged. Meerle 15 dec. 1712, lid van de broederschap van de rozenkrans in Meerle (1728), † Meerle 19 okt. 1784, tr. Meerle 11 okt. 1735 Henricus Joannis Boeren, ged. Meerle 21 dec. 1701, begr. ald. 1 april 1773, zn. van Joannes Jacobi Hendricx en Elisabetha Gommari Jans.
14. Maria Andree Jansen, ged. Meerle 11 jan. 1715, † ald. 9 april 1715.
15. Cornelis Andries Joos Janssen, ged. Meerle 13 juni 1716, landbouwer (1784), ambachtsman in Meersel (1788), † Meerle 3 febr. 1784, tr. 1e Meerle 24 jan. 1758 Maria Petri Snoys, ged. Meer 14 okt. 1728, dr. van Petrus Joannis Snoeys en Maria Michaelis Michilisen; tr. 2e Meerle 2 okt. 1770 Anna Petri Bruygoms, ged. Meerle 3 maart 1738, dr. van Petrus Adrianus en Maria Matthei van Dun.
16. Anna Maria Andries Joos Janssen, ged. Meerle 10 nov. 1719, tr. Meerle 25 sept. 1742 Jan Cornelis Matthijssen, geb. Ginneken, wedr. van Digna Willebrordi de Graef.

IIIa. Jan Andries Joos Jansen, ged. Minderhout 6 jan. 1687, tr. 1e Meerle 5 sept. 1713 Cornelia Jacob Halderberghs, ged. Meerle 5 jan. 1688, dr. van Jacobus Cornelii Halderberchs en Jacoba Cornelissen; tr. 2e Meerle 25 febr. 1743 Clasina (Josina) Gerardi van Bedaf, ged. Ulicoten 26 okt. 1712, begr. Baarle 10 juni 1794, dr. van Geerard Adriaan en Maria Nicolaas Jesper Verheijden.
Uit het eerste huwelijk:
1. Helena Joannis Driesen, geb. Meerle, tr. Meerle 12 april 1738 Martinus Lamberti Voeten, ged. Meerle 20 maart 1708, zn. van Lambertus Joannis en Joanna Adriani Govaerts.
2. Magdalena, ged. Meerle 12 juni 1714.
3. Cornelius Joannis Driesen, volgt IVa.
4. Jacobus, ged. Meerle 4 mei 1717.
5. Jacoba Joannis Andree Jansen, ged. Meerle 26 maart 1719, † ald. 22 mei 1719.
6. Joannes, volgt IVb.
7. Josina Jan Andries Janssens, ged. Meerle 19 maart 1722, begr. ald. 16 okt. 1753, tr. Meerle 30 sept. 1749 Laurentius Joannis Cools, ged. Minderhout 17 nov. 1726, zn. van Joannes Adriaen Merten en Lucia Adriani Mattheusen; hij hertr. Meerle 7 juni 1754 Elisabetha Matthei Roelen.
8. Petrus, ged. Meerle 13 okt. 1723.
Uit het tweede huwelijk:
9. Catharina, ged. Meerle 26 mei 1744.
10. Andreas, ged. Meerle 6 febr. 1746.
11. Jacobus, ged. Meerle 12 juni 1750.

IVa. Cornelius Joannis Driesen, ged. Meerle 23 jan. 1716, begr. ald. 27 febr. 1751, tr. Elisabetha Henrici Kleysen, ged. Ulicoten 19 nov. 1725, dr. van Henricus Petri Cleyssen en Catharina Joannis Govars.
Uit dit huwelijk:
Jacobus, ged. Meerle 14 juli 1750.

IVb. Joannes Jansen, ged. Meerle 9 april 1720, tr. Baarle 3 aug. 1749 Elisabetha Bartholomei van Exel, ged. Baarle 29 okt. 1722, dr. van Bartholomeus Adriani en Catharina Joannis Peeters.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius, volgt Va.
2. Adrianus Jansen, ged. Ulicoten 22 nov. 1752.
3. Jacobus Jansen, ged. Baarle 31 aug. 1755.
4. Anna Catharina Jansen, ged. Baarle 9 maart 1760.
5. Joanna Jansen, ged. Baarle 19 juli 1762.
6. Maria Jansen, ged. Baarle 14 juli 1766, landbouwster (1840), † Baarle-Nassau 26 april 1840, tr. Antonie Brouwers, geb. omstr. 1777, bouwman (1840).

Va. Cornelius Jansen, ged. Ulicoten 2 juni 1750, bouman (1822, 23, 28), † Baarle-Nassau 8 juni 1828, tr. Baarle-Hertog 15 april 1776 Anna Maria Havermans, ged. Baarle 25 mei 1756, bouweres (1822, 31), † Baarle-Nassau 12 sept. 1831, dr. van Cornelius en Maria Anna van den Ackerveken.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Petrus, volgt VIa.
2. Bertholomaeus Jansen, ged. Baarle 7 febr. 1781.
3. Adrianus Jansen, geb. omstr. 1782, bouman (1823).
4. Bartholomeus, volgt VIb.
5. Maria Anna Jansen, geb. Baarle-Nassau 26 dec. 1786, landbouwster (1845, 65), † Baarle-Hertog 17 april 1856, tr. Baarle-Hertog 27 maart 1854 Joannes Petrus Verheijen, geb. Baarle-Nassau 23 mei 1813, landbouwer (1854, 56), † Baarle-Hertog 12 febr. 1875, zn. van Joannes Baptista en Joanna Catharina Hals.
6. Anna Catharina Jansen, geb. Zondereigen 14 april 1790.
7. Cornelius Jansen, geb. Zondereigen 14 jan. 1793, bouman (1828, 31).
8. Cornelius Jansen, geb. omstr. 1795, zonder beroep (1864), † Baarle-Hertog 5 april 1864.
9. Jacobus, volgt VIc.
10. Elisabeth Jansen, geb. Baarle-Hertog 23 okt. 1798, bouweres (1822), tr. Baarle-Nassau 20 jan. 1822 Remigius Tuijtelaers, ged. Baarle 1 okt. 1788, bouman (1822), zn. van Joannes en Maria Swolfs.

VIa. Joannes Petrus Jansen, geb. Baarle-Nassau 15 febr. 1779, bouman (1823, 24), landbouwer (1853), † Baarle-Hertog 25 jan. 1853, tr. Baarle-Hertog 17 juli 1823 Anna Maria Aerts, geb. Wortel 26 nov. 1778, bouweresse (1823), landbouwster (1854), † Baarle-Hertog 25 jan. 1860, dr. van Joannes en Rosalia Verheyen en wed. van Henricus Vermeiren.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Jan Baptist Jansen, geb. Baarle-Hertog 16 april 1824, landbouwer (1854), gemeentesecretaris (1887, 91), rentenier (1901), † Meerle 31 aug. 1911, tr. Baarle-Hertog 8 nov. 1854 Adriana Jacoba De Grauw, geb. Baarle-Nassau 1 nov. 1832, landbouwster (1854), zonder beroep (1887, 91), rentenier (1901), † Meerle 19 nov. 1905, dr. van Joannes en Anna Elisabeth De Wilde.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth (moeder Maria Theresia) Jansen, geb. Meerle 16 dec. 1855, religieuze, overste van de zusters Ursulinen te Meerle (gekleed 3 februari 1880, geprofest 14 februari 1882), † Meerle 25 jan. 1917.
2. Anna Catharina (zuster Maria Jozefa) Jansen, geb. Meerle 23 febr. 1859, religieuze, gedurende 38 jaren algemene overste van de zusters van het Heilig Hart van Maria te ’s-Gravenwezel (ingetreden 29 september 1885, gekleed 15 december 1885, geprofest 29 december 1886), † ’s-Gravenwezel (België) 17 febr. 1933.
3. Joanna Maria Jansen, geb. Meerle 18 juli 1861, landbouwersdochter (1887), † Meerle 8 febr. 1932, tr. Meerle 19 sept. 1887 Christiaan Norbert Schrickx, geb. Meerle 24 juni 1855, bierbrouwer (1887), brouwer (1891, 1901), † Meerle 1 febr. 1939, zn. van Hubertus en Amelia Bernardina Schrickx.
4. Marie Louise Jansen, geb. Meerle 8 dec. 1863.
5. Ludovica Josephina Jansen, geb. Meerle 27 juni 1866, zonder beroep (1891), † Hoogstraten 9 juli 1935, tr. Meerle 18 aug. 1891 Alphons Karel Van Hoof, geb. Hoogstraten 29 okt. 1862, huidevetter (1891), looier (1901), burgemeester van Hoogstraten (1912-1927), † Hoogstraten 28 febr. 1936, zn. van Joseph Frans en Anna Maria Neeckx.
6. Mgr. Joannes Petrus (Jan) Jansen, geb. Meerle 10 okt. 1868, priester (1892), leraar (1894-1911) en superior (1911-20) van Klein-Seminarie Hoogstraten, deken van Essen (1920), Kalmthout (1921), Turnhout (1921-27), vicaris-generaal van aartsbisdom Mechelen (1927-40), huisprelaat Z.H. de Paus, Ridder Orde Leopold II, † Mechelen 11 dec. 1940.
7. Marie Eugenia Jansen, geb. Meerle 31 juli 1871, † Mechelen 6 febr. 1937.
8. Jan Aloïs Jansen, geb. Meerle 27 juli 1874, gemeentesecretaris (1901), wijnhandelaar te Mechelen, † Mechelen 26 mei 1969, tr. Mechelen 16 april 1901 Cornelia Honorata Isabella Lowies Maria Van Overstraeten, geb. Mechelen 26 juni 1869, handelaarster (1901), † Mechelen 1926, dr. van Honoratus (Honorius, Honoré) en Catharina Cornelia Elisabeth Van Lier.
Mgr. Jan Jansen (VIIa-6), hier afgebeeld toen hij superior was van het Klein-Seminarie te Hoogstraten. (Collectie Erfgoedbank Hoogstraten)

VIb. Bartholomeus Janssens, ged. Baarle 16 jan. 1785, tr. Merksplas 19 jan. 1818 Maria Elisabeth Aerts, geb. Merksplas 30 sept. 1789, † ald. 8 mei 1849, dr. van Egidius en Joanna Maria Verheyen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia Jansen, geb. Merksplas 21 okt. 1818, † Borgerhout 4 april 1890, tr. Merksplas 16 okt. 1856 Adrianus Haneveer, geb. Baarle-Hertog 20 juni 1823, † Beerse 28 maart 1885, zn. van Joanna Haneveer.
2. Egidius Janssens, geb. Merksplas 29 jan. 1821.
3. Joanna Maria Janssens, geb. Merksplas 9 okt. 1823, † ald. 15 dec. 1905, tr. Merksplas 10 mei 1860 Gerardus van Eersel, geb. Meerle 15 aug. 1816, † Merksplas 19 jan. 1890, zn. van Egidius en Joanna Ansoms.
4. Petrus Joannes, volgt VIIb.

VIIb. Petrus Joannes Janssens, geb. Merksplas 6 febr. 1826, † Antwerpen 28 mei 1903, tr. Merksplas 10 jan. 1855 Maria Theresia De Houwer, geb. Merksplas 21 jan. 1830, † Vosselaar 23 dec. 1877, dr. van Petrus en Maria Catharina Lanslots.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Janssens, geb. Merksplas 16 nov. 1855, † Borgerhout 1904, tr. Vosselaar 23 april 1881 Adrianus De Houwer, geb. Vosselaar 9 aug. 1854, zn. van Joannes en Elisabeth Celis.
2. Joanna Maria Elisabeth Janssens, geb. Merksplas 28 aug. 1857, tr. Antwerpen 1 mei 1886 Petrus van Mechelen, geb. Turnhout 15 aug. 1861, zn. van Petrus Josephus en Theresia Gielis.
3. Maria Elisabeth Philomena Janssens, geb. Merksplas 21 aug. 1860.
4. Adrianus, volgt VIIIa.
5. Joanna Franciscus Janssens, geb. Vosselaar 20 aug. 1867.

VIIIa. Adrianus Janssens, geb. Vosselaar 30 nov. 1861, † Antwerpen 19 jan. 1939, tr. Antwerpen 1886 Maria Coleta Staes, geb. Arendonk 12 juli 1856, † Antwerpen 2 febr. 1941.
Uit dit huwelijk:
Petrus Josephus Janssens, geb. Antwerpen 6 sept. 1896, † 1 nov. 1953, tr. 16 april 1924 Joanna Matthysen, geb. Ekeren 22 okt. 1901.

VIc. Jacobus Jansen, geb. Zondereigen 25 maart 1796, bouman (1820, 21, 24, 27, 31), landbouwer (1854, 60, 64, 68), † Baarle-Hertog 30 sept. 1868, tr. Baarle-Hertog 21 juli 1820 Anna Maria Dries, geb. Baarle-Hertog 15 okt. 1797, landbouwster (1854, 60), † Baarle-Hertog 2 juni 1870, dr. van Joannes Baptistus en Anna Maria Mertens.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Jansen, geb. Baarle-Hertog 20 mei 1821.
2. Maria Catrina Jansen, geb. Baarle-Hertog 5 aug. 1824, landbouwster (1860), † Weelde 15 jan. 1908, tr. Baarle-Hertog 11 okt. 1860 Josephus van Loon, geb. Merksplas 6 okt. 1824, landbouwer (1860), † Weelde 9 mei 1893, zn. van Petrus en Maria Catharina Pelckmans.
3. Maria Anna Jansen, geb. Baarle-Hertog 29 okt. 1827, landbouwster (1854), † Wortel 16 april 1877, tr. Baarle-Hertog 9 nov. 1854 Petrus Verheijen, geb. Baarle-Hertog 9 sept. 1818, landbouwer (1854), † Wortel 19 nov. 1886, zn. van Cornelius en Anna Catharina Aerts.
4. Joannes Cornelis, volgt VIIc.

VIIc. Joannes Cornelis Jansen, geb. Baarle-Hertog 24 dec. 1831, landbouwer (1854, 60, 68), tr. Ravels 27 april 1871 Maria Elisabeth Beyens, geb. Ravels 6 juni 1844, † Baarle-Hertog 28 jan. 1900, dr. van Antonius en Joanna Elisabeth Van Der Moeren.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Jacobus Jansen, geb. Baarle-Hertog 21 jan. 1873, tr. Baarle-Hertog 5 sept. 1901 Mathilda Maria Wouters, geb. Baarle-Hertog 2 juli 1870, dr. van Joannes Baptista en Maria Adriana Tuijtelaers.
2. Petrus Franciscus Jansen, geb. Baarle-Hertog 29 nov. 1874, tr. 1e Baarle-Hertog 20 okt. 1898 Petronella Pelckmans, geb. Baarle-Hertog 25 maart 1857, † ald. 31 dec. 1899, dr. van Adrianus en Elisabeth Vermeeren; tr. 2e Baarle-Hertog 15 mei 1901 Anna Maria Pelckmans, geb. Baarle-Hertog 25 maart 1857, dr. van Adrianus en Elisabeth Vermeeren.
3. Antonius Jacobus Jansen, geb. Baarle-Hertog 11 febr. 1879, tr. Baarle-Hertog 10 sept. 1903 Joanna Maria de Bont, geb. Weelde 29 juni 1872, dr. van Walterus Adrianus en Maria Elisabeth Dries.
4. Joannes Augustinus Jansen, geb. Baarle-Hertog 4 juni 1882, tr. Hoogstraten 15 juli 1907 Lucia Mertens, geb. Rijkevorsel 25 sept. 1877, dr. van Joannes Baptista en Maria Catharina van Pelt.

IIIb. Hendrick Andries Joos Janssen, ged. Meerle 10 juli 1690, lid van de broederschap van de rozenkrans in Meerle (1714), begr. Baarle 12 juni 1766, tr. Baarle 4 mei 1717 Maria Marijnis Verheyen, ged. Ulicoten 27 aug. 1690, begr. Baarle 22 jan. 1749, dr. van Marinus Nicolai en Dympna Antonissen.
Uit dit huwelijk:
1. Coningh, ged. Ulicoten 6 jan. 1718, begr. Baarle 19 febr. 1718.
2. Helena Hendrick Andries Joosen, ged. Ulicoten 12 febr. 1719, tr. Meerle 22 jan. 1743 Franciscus Cornelij Luyckx, † vóór 1751.
3. Marijnis Hendrick Andries Joosen, volgt IVc.
4. Cornelis, ged. Ulicoten 7 okt. 1724, begr. Baarle 10 april 1725.
5. Dympna Henrici Driesen, ged. Ulicoten 22 nov. 1727, begr. Baarle 6 dec. 1788, tr. Baarle 30 okt. 1756 Cornelius Cornelli Geerts.

IVc. Marijnis Hendrick Andries Joosen, ged. Ulicoten 10 maart 1721, begr. Baarle 18 sept. 1780, tr. Baarle 23 jan. 1752 Cornelia Peter Cleiren, begr. Baarle 9 dec. 1794.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, ged. Ulicoten 27 aug. 1754.
2. Maria Marini Driesen, ged. Ulicoten 14 aug. 1756, zonder beroep (1827), † Baarle-Nassau 24 sept. 1827, tr. Baarle 20 aug. 1781 Adrianus Jacobi Kusters, ged. Ulicoten 27 febr. 1755, cultivateur (1812), † Baarle-Nassau 9 april 1812, zn. van Jacobus Henrici en Dimphna Gerardi van Bedaf.
3. Adrianus, ged. Baarle 7 febr. 1759.
4. Catharina Marijnis Driesen, ged. Baarle 15 juni 1762, zonder beroep (1846), † Baarle-Nassau 21 jan. 1846, tr. Baarle 6 sept. 1790 Cornelius Jacobi Kusters, ged. Ulicoten 24 febr. 1764, arbeider (1838), † Baarle-Nassau 13 dec. 1838, zn. van Jacobus Henrici en Dimphna Gerardi van Bedaf.

IIIc. Josephus Andries Joos Janssen, ged. Meerle maart 1706, landbouwer, begr. Meerle 16 april 1777, tr. Maria Matthei Faes, ged. Minderhout 11 juli 1710, † Meerle 27 juni 1791, dr. van Mattheus Jan en Anthonia Dirck Lemmens.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Jansen, ged. Meerle 13 maart 1739, † Teteringen 13 april 1808, tr. Joannes Roelen, geb. Minderhout omstr. 1731, † Teteringen 20 nov. 1809.
2. Andreas Josephi, volgt IVd.
3. Catharina Josephi Jansen, ged. Meerle 4 okt. 1742, tr. Meerle 30 okt. 1764 Cornelius van Beckhoven, ged. Meerle 20 juli 1737, bakker, zn. van Cornelius Petri en Joanna Stephani van Dun.
4. Mattheus Josephi, volgt IVe.
5. Joanna, ged. Meerle 9 okt. 1749.
6. Cornelius Josephi, volgt IVf.

IVd. Andreas Josephi Jansen, ged. Meerle 6 mei 1740, landbouwer (1811), bouman (1822), † Baarle-Nassau 8 okt. 1822, tr. Ginneken 7 april 1766 Cornelia Joannis Kouters, ged. Ginneken 24 okt. 1742, bouweres (1822), † Baarle-Nassau 24 juni 1822, dr. van Joannes Wilhelmi en Maria Joannis van Loon.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Jansen, ged. Meerle 15 juli 1766.
2. Joannes Jansen, ged. Meerle 30 okt. 1768.
3. Maria Andreae Jansen, ged. Meerle 24 dec. 1770, begr. ald. 30 aug. 1773.
4. Adrianus Franciscus (Adriaan) Jansen, geb. Meerle 27 febr. 1773, bouwman (1839), landbouwer (1840), † Baarle-Nassau 11 maart 1851, tr. 1e Johanna van de Weteringen, geb. Gilze omstr. 1773, landbouwster (1839), † Baarle-Nassau 12 nov. 1839, dr. van Jan Baptist en Cornelia Boogmans; tr. 2e Baarle-Nassau 16 mei 1840 Cornelia Peijs, geb. Baarle 11 dec. 1793, winkelierster (1840), † Baarle-Nassau 14 juli 1858, dr. van Cornelis en Paulina Rijsbos en wed. van Hendrik Domijssen.
5. Maria Catharina Jansen, ged. Meerle 18 febr. 1775.
6. Josephus, volgt Vb.
7. Guilhelmina Jansen, ged. Meerle 12 aug. 1780.
8. Cornelius Jansen, ged. Meerle 27 nov. 1784, bouman (1822).
9. Maria Jansen, geb. Meerle omstr. 1785.
10. Willemina Jansen, geb. Meerle omstr. 1786.

Vb. Josephus Jansen, ged. Meerle 14 sept. 1776, landbouwer (1811), † Meerle 6 sept. 1818, tr. Meerle 18 febr. 1811 Anna Catharina Van Tulder, ged. Meerle 15 jan. 1790, landbouwster (1811, 45, 49), dr. van Adriaen en Dymphne Buyckx.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Jansen, geb. Meerle 8 febr. 1812, † Hoogstraten 7 april 1878, tr. Meerle 5 juni 1834 Joannes Franciscus Willemse, geb. Meerle 4 jan. 1806, † Hoogstraten 12 april 1880, zn. van Thomas en Adriana Verschueren.
2. Joseph, volgt VId.

VId. Joseph Jansen, geb. Meerle 7 okt. 1818, bouwman (1845, 49), † Minderhout 4 okt. 1883, tr. 1e Meerle 12 nov. 1845 Anna Maria Leemans, geb. Baarle-Nassau 19 mei 1811, dienstmeid (1845), † Meerle 20 febr. 1846, dr. van Joannes en Cornelia Kuylen; tr. 2e Meerle 8 febr. 1849 Anna Cornelia van Aelst, geb. Meer 6 febr. 1819, dienstmeid (1849), † Minderhout 31 aug. 1883, dr. van Petrus en Joanna Vanderzanden.
Uit het tweede huwelijk:

VIId. Josephus Jansen, geb. Meerle 27 sept. 1855, tr. Minderhout 26 nov. 1883 Petronella Rutten, geb. Meerle 4 sept. 1861, dr. van Antonius en Anna Elisabeth Lenaerts.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Joannes Jansen, geb. Minderhout 21 dec. 1884.
2. Cornelius Ludovicus, volgt VIIIb.
3. Adrianus, volgt VIIIc.
4. Josephina Jansen, geb. Minderhout 13 jan. 1893.
5. Josephus Augustinus Jansen, geb. Minderhout 21 maart 1896.
6. Leopold Clemens Jansen, geb. Minderhout 10 maart 1899.

VIIIb. Cornelius Ludovicus Jansen, geb. Minderhout 28 febr. 1886, tr. Maria Angelina Tackx, geb. Minderhout 10 jan. 1887.
Uit dit huwelijk:
Petronella (Lea) Jansen, geb. Minderhout 21 juli 1912, † Malle 25 febr. 2000, begr. Rijkevorsel 1 maart 2000, tr. Rijkevorsel 28 nov. 1931 Petrus Jozef Antonius Boogaerts, geb. Rijkevorsel 3 febr. 1910, † Zoersel 15 dec. 1985, zn. van Ferdinandus en Maria Carolina Torremans.

VIIIc. Adrianus Jansen, geb. Minderhout 14 april 1889, tr. Josepha Justina Brosens, geb. Hoogstraten 1 aug. 1887, † Turnhout 24 okt. 1968, begr. Hoogstraten 28 okt. 1968, dr. van Cornelius en Joanna Maria Jorissen.
Uit dit huwelijk:
Joanna Jansen, tr. Albert Smouts, geb. Rijkevorsel 17 okt. 1916, † Turnhout 5 okt. 1975, begr. Hoogstraten 9 okt. 1975, zn. van Adrianus en Maria Catharina Domen.

IVe. Mattheus Josephi Janssens, ged. Meerle 26 juli 1744, werkman (1791), dagloner (1790, 94), † Meerle 14 april 1814, tr. 1e Meerle 4 nov. 1767 Maria Joannes van Aelst, ged. Meer 2 jan. 1738, † Meerle 27 mei 1790, dr. van Joannes Christiaen en Hendrina Adriaen Peeter Geerts; tr. 2e Meerle 15 febr. 1791 Maria Cornelii Van de Velde, ged. Ginneken 18 maart 1753, landbouwersmeid in Meerle (1791), dagloonster (1829), † Turnhout 30 mei 1836, dr. van Cornelius en Cornelia Broeders.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna Jansen, ged. Meer 29 aug. 1768.
2. Andreas Matthei Jansen, ged. Meer 20 mei 1770, timmerman in Bavel (1791).
3. Adriana Jansen, ged. Meer 9 dec. 1772.
4. Wilhelmina Jansen, ged. Meer 19 nov. 1774.
5. Wilhelmina Jansen, ged. Meer 2 nov. 1776.
Uit het tweede huwelijk:
6. Anna Maria Jansen, ged. Meerle 20 jan. 1792, † ald. 26 aug. 1794.
7. Anna Cornelia Jansen, ged. Meerle 31 jan. 1795, † Turnhout 14 jan. 1871, tr. Turnhout 9 nov. 1833 Cornelius Van Gelder, geb. Turnhout 9 dec. 1784, † ald. 12 april 1862, zn. van Wilhelmus en Maria Driesen.
8. Anna Maria Jansen, ged. Meerle 31 jan. 1795.
9. Anna Catharina Janssen, ged. Meerle 9 jan. 1797, dagloonster (1829), arbeidster (1868), † Chaam 4 april 1868, tr. Chaam 15 nov. 1829 Johannes Babtist Coormans, ged. Breda 24 juni 1802, arbeider (1829), † Chaam 30 juni 1873, zn. van Martinus en Anna Catharina Valies.

IVf. Cornelius Josephi Jansen, ged. Meerle 20 mei 1752, landbouwer (1782, 83, 1813), † Meerle 15 juli 1825, tr. Meerle 9 sept. 1783 Catharina Adriani Leys, ged. Meerle 30 juli 1753, landbouwersdochter (1783), landbouwster (1813), zonder beroep (1828), † Baarle-Nassau 29 juli 1828, dr. van Adrianus Martini en Maria Dympna van Boxel.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Jansen, ged. Meerle 5 nov. 1783, † ald. 13 febr. 1813.
2. Digmannus Jansen, ged. Meerle 26 maart 1785.
3. Joannes Baptista, volgt Vc.
4. Adrianus, volgt Vd.
5. Andreas Jansen, ged. Meerle 13 febr. 1790, † ald. 27 juli 1847.
6. Maria Catharina Jansen, ged. Meerle 31 okt. 1791.
7. Elisabeth Jansen, ged. Meerle 3 april 1794, † ald. 20 aug. 1794.
8. Andreas Jansen, ged. Meerle 4 nov. 1794.
9. Martinus Jansen, ged. Minderhout 13 jan. 1796, † Meerle febr. 1796.
10. Maria Catharina Jansen, ged. Minderhout 13 jan. 1796, † Meerle 30 juni 1821.

Vc. Joannes Baptista Janssens, ged. Meerle 17 aug. 1786, bakker (1813), landbouwer (1847), † Minderhout 17 april 1857, tr. Minderhout 11 maart 1813 Antoinetta van Beckhoven, ged. Minderhout 8 sept. 1782, landbouwster (1878), † Minderhout 29 jan. 1855, dr. van Joannes Baptista en Isabella Faes.
Uit dit huwelijk:
1. Henrica Janssens, geb. Minderhout 25 nov. 1814, landbouwster, † Oud-Turnhout 23 maart 1870, tr. Minderhout 13 okt. 1843 Petrus Diels, ged. Beerse 13 febr. 1818, molenaar, gemeentesecretaris, zn. van Joannes en Maria Theresia Verellen.
2. Joannes Josephus Janssens, geb. Minderhout 8 febr. 1817, bakker (1857), † Hoogstraten 15 okt. 1888.
3. Daniel, volgt VIe.

VIe. Daniel Janssens, geb. Minderhout 14 april 1820, bouwman (1848, 49, 50, 53, 78), landbouwer (1847, 55, 57), burgemeester van Minderhout (1879), † Hoogstraten 22 april 1909, tr. Minderhout 5 febr. 1847 Dimphna Brosens, geb. Baarle-Nassau 11 sept. 1821, landbouwster (1848, 49, 50, 53, 55, 57, 78), † Minderhout 28 nov. 1889, dr. van Ambrosius en Adriana Cornelia de Roover.
Uit dit huwelijk:
1. Ambrosius (Ambroos), volgt VIIe.
2. Alphonsus Josephus, volgt VIIf.
3. Maria Janssens, geb. Baarle-Nassau 10 okt. 1850, winkelierster, † Ukkel 16 juli 1941, tr. Minderhout 11 okt. 1875 Cornelius Snels, geb. Merksplas 27 nov. 1848, landbouwer, zn. van Joannes Antonius en Joanna Clara Rijvers.
4. Carolus (Karel) Janssens, geb. Baarle-Nassau 2 maart 1853, onderwijzer, † Hoogstraten 31 maart 1914.
5. Ludovicus Petrus Janssens, geb. Baarle-Nassau 31 juli 1855, † Hoogstraten 17 sept. 1927.
6. Catharina Francisca Janssens, geb. Baarle-Nassau 29 sept. 1857, † Kasterlee 15 maart 1947, tr. Minderhout 1 sept. 1880 Augustus Adrianus Gevers, geb. Wortel 19 sept. 1856, onderwijzer, zn. van Petrus Joannes en Adriana Schellekens.
7. Gustaaf Jan Janssens, geb. Minderhout 23 okt. 1859, † Hoogstraten 19 dec. 1920.
8. Joannes Constant Janssens, geb. Minderhout 21 jan. 1862, † Hoogstraten 6 juli 1914.
9. Josephina Coletta Janssens, geb. Minderhout 27 jan. 1866, † Hoogstraten 20 maart 1962.

VIIe. Ambrosius (Ambroos) Janssens, geb. Baarle-Nassau 3 maart 1848, landbouwer, † Minderhout 31 juli 1934, tr. Minderhout 2 nov. 1878 Maria Catharina Stoffels, geb. Minderhout 16 febr. 1855, landbouwster (1878), † Baarle-Nassau 29 juni 1908, dr. van Adrianus Cornelius en Theresia Fransen.
Uit dit huwelijk:
1. Dina Maria Janssens, geb. Baarle-Nassau 10 sept. 1879, † Minderhout 9 april 1963, tr. Meer 23 nov. 1908 Joannes Petrus Maria Janssens, geb. Meer 15 aug. 1876, † Minderhout 2 okt. 1956.
2. Joanna Theresia Janssens, geb. Baarle-Nassau 19 sept. 1881, † Ulicoten 19 okt. 1961, tr. 25 nov. 1916 Cornelius Johannes Verheijen, geb. Ulicoten 17 febr. 1878, † Tilburg 18 juli 1959, zn. van Cornelis en Johanna Maria Meeuwesen.
3. Augustinus Ludovicus (August) Janssens, geb. Baarle-Nassau 14 okt. 1883, † Rijkevorsel 16 febr. 1951, tr. Rijkevorsel 1919 Ludovica Lucia Sysmans, geb. Rijkevorsel 26 jan. 1886, † ald. 28 dec. 1970, dr. van Ludovicus en Catharina Quirijnen.
4. Alfons Janssens, geb. Baarle-Nassau 24 april 1887, pastoor te Korbeek-Dijle, † Leuven 9 nov. 1952.
5. Jozefina Theresia Janssens, geb. Baarle-Nassau 25 april 1889, † Minderhout 12 dec. 1959, tr. Merksplas 20 jan. 1875 Cornelis Augustinus Christiaensen, geb. Minderhout 7 mei 1886, vereerd met het ereteken ’Pro Ecclesia et Pontifice’, † Minderhout 28 mei 1960, zn. van Joannes Baptista en Maria Engelina Brosens.
6. Maria Catharina (Zuster Maria Clementina) Janssens, geb. Baarle-Nassau 20 juli 1892, religieuze, † Sint-Genesius-Rode 4 juli 1926.
7. Maria Theresia Janssens, geb. Baarle-Nassau 13 okt. 1894, † Rijkevorsel 5 jan. 1959, tr. Alfons Carolus Sysmans, geb. Rijkevorsel 15 april 1895, † Turnhout 1978, zn. van Ludovicus en Catharina Quirijnen.
8. Maria Janssens, geb. Baarle-Nassau 25 mei 1897, † Meer 29 juli 1970, tr. Frans Christiaensen, geb. Baarle-Nassau 22 juli 1905, † Turnhout 18 febr. 1997.
9. Ludovica Gerardina Janssens, geb. Baarle-Nassau 14 mei 1901, † Turnhout 5 juli 1991, tr. Joannes Vermeiren, geb. Minderhout 1905, † Turnhout 1984.

VIIf. Alphonsus Josephus Janssens, geb. Baarle-Nassau 12 juni 1849, kantoorbediende (1879), † Oostmalle 4 dec. 1941, begr. Wortel, tr. Wortel 2 okt. 1879 Maria Gevers, geb. Wortel 20 febr. 1855, † 1930, begr. Wortel, dr. van Petrus Joannes en Adriana Schellekens.
Uit dit huwelijk:
1. Constantinus Janssens, geb. Minderhout 28 april 1880, † ald. 28 april 1880.
2. Ludovicus Janssens, geb. Minderhout 28 april 1880, † ald. 28 april 1880.
3. Maria Ludovica Janssens, geb. Minderhout 16 april 1881, † Wortel 7 febr. 1883.
4. Emiel Jozef Janssens, geb. Minderhout 11 april 1882, † Antwerpen 23 april 1906, begr. Wortel.
5. Maria Leontina Janssens, geb. Wortel 12 jan. 1884.
6. Maria Amelia Janssens, geb. Wortel 23 nov. 1885, † Hoogstraten 29 okt. 1974, begr. Wortel 2 nov. 1974, tr. Jean Louis Paesmans, geb. Hasselt 27 febr. 1885, bestuurder van de Rijksweldadigheidskolonie te Wortel, politiek gevangene in 1914-1918 en 1940-1945, officier in de orde van Leopold II, Ridder der Kroonorde, † Wortel 11 okt. 1964.
7. Josephus Ernest Rene Janssens, geb. Wortel 24 mei 1894, † ald. 15 juni 1895.

Vd. Adrianus Jansen, ged. Meerle 5 febr. 1788, bouwman (1828, 30, 34, 37, 40), landbouwer (1832), arbeider (1843, 45, 52), † Baarle-Nassau 29 april 1852, tr. Meer 23 okt. 1825 Cornelia Goos, geb. Meer 24 aug. 1802, † Wortel 29 dec. 1859, dr. van Joannes en Anna Maria Meyvis.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Janssen, geb. Meerle 7 sept. 1826, † Turnhout 24 juli 1857, tr. Turnhout 9 okt. 1851 Paulus Arnoldus Leonard, geb. Sart 7 mei 1812, † Turnhout 19 april 1859.
2. Adriana Jansen, geb. Baarle-Nassau 21 juli 1828, † Hoogstraten 25 okt. 1897, tr. Hoogstraten 26 juni 1864 Jacobus Adriaensen, geb. Meer 20 mei 1823, † Hoogstraten 7 mei 1898, zn. van Hendricus en Anna Cornelia Peeters.
3. Joanna Jansen, geb. Baarle-Nassau 25 sept. 1830, tr. Merksplas 30 jan. 1861 Joannes Franciscus Govaers, geb. Merksplas 7 jan. 1835, zn. van Christianus en Anna Maria Cortiens.
4. Maria Theresia Jansen, geb. Baarle-Nassau 19 okt. 1832, † Turnhout 17 sept. 1891, tr. 1e Wortel 9 april 1858 Joannes Baptista Meulders, geb. Wortel 20 maart 1819, † ald. 25 april 1864, zn. van Leonardus Petrus en Joanna Maria Geerts; tr. 2e Wortel 26 april 1867 Joannes Baptista Vermeiren, geb. Hoogstraten 11 april 1823, † Turnhout 24 febr. 1886, zn. van Christianus en Maria Elisabeth van Hoeck.
5. Cornelis Jansen, geb. Baarle-Nassau 20 juli 1834.
6. Hendrica Jansen, geb. Baarle-Nassau 14 juli 1837, † ald. 8 nov. 1845.
7. Daniel Jansen, geb. Baarle-Nassau 31 maart 1840.
8. Anna Maria Jansen, geb. Baarle-Nassau 20 mei 1843.

IIId. Laurijs Andries Joos Janssen, ged. Meerle 3 maart 1708, gezworene Castelre (1749-1776), tr. Minderhout 1740 Joanna Adami Joannis Adams, ged. Minderhout 10 febr. 1713, dr. van Adam Jan Adams en Elisabeth Gommers.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Laurentii Drisen, ged. Meerle 24 dec. 1740, begr. ald. 24 jan. 1741.
2. Joannes, ged. Meerle 2 april 1742.
3. Andries Laurijs, volgt IVg.
4. Anna Maria Laurentii Driesen, ged. Meerle 24 febr. 1748, begr. ald. 13 maart 1748.
5. Joannes Laurentii Driesen, ged. Meerle 24 febr. 1748, begr. ald. 9 maart 1748.
6. Maria, ged. Meerle 13 april 1749.
7. Joannes, ged. Minderhout 11 dec. 1752.
8. Adrianus, ged. Minderhout 3 mei 1756.

IVg. Andries Laurijs Janssen, ged. Meerle 23 aug. 1744, brouwer (1811, 14), landbouwer (1814), † Minderhout 14 nov. 1823, tr. Minderhout 1 juli 1765 Maria Cornelia Verhoeven, ged. Meerle 8 dec. 1743, landbouwster (1834), † Baarle-Nassau 2 jan. 1814, dr. van Cornelis en Catharina Geraert van Ham.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Janssen, ged. Minderhout 22 jan. 1766, tr. Minderhout 4 aug. 1786 Gerardus Schuermans, geb. Minderhout 15 febr. 1760, † Baarle-Nassau 13 sept. 1825, zn. van Christianus Geeraert en Anna Maria Jan Claesen.
2. Anna Elisabeth Janssen, ged. Minderhout 20 maart 1768, † ald. 15 dec. 1827, tr. 1e Peeter Jansen, † Meerle 24 dec. 1818; tr. 2e Minderhout 29 juni 1826 Franciscus Aerts, ged. Baarle 13 mei 1778, † Minderhout 5 maart 1845, zn. van Gerardus en Cornelia Francisci Brosens.
3. Anna Catharina Janssen, ged. Minderhout 8 april 1770, † ald. 14 juni 1770.
4. Anna Catharina Janssen, ged. Minderhout 24 mei 1771, tr. Minderhout 24 nov. 1795 Jacobus Servaes, ged. Merksplas 11 april 1772, zn. van Cornelius en Adriana Van Der Saecken.
5. Rosalia Janssens, ged. Minderhout 20 sept. 1773, † Baarle-Nassau 3 juni 1834, tr. Minderhout 20 jan. 1800 Adrianus Loos, ged. Wechelderzande 20 jan. 1778, bouwman (1834), † Minderhout 15 maart 1866, zn. van Cornelius en Catharina de Roover.
6. Anna Cornelia Janssens, ged. Minderhout 24 juli 1778, landbouwster, † Minderhout 20 sept. 1845, tr. Minderhout 27 jan. 1806 Adrianus Buyckx, ged. Minderhout 4 jan. 1785, † ald. 7 sept. 1829, zn. van Johannes en Cornelia Verheijen.

IIIe. Christianus Andries Joos Janssen, ged. Meerle 19 sept. 1710, tr. Minderhout 6 jan. 1739 Maria Joannis Adriani Geerden, ged. Meerle 4 okt. 1705, dr. van Joannes Adriani Geerden en Elisabetha Petri Adriaensen.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Christianus Jansens, volgt IVh.
2. Elisabeth Christiani Janssens, ged. Meerle 5 febr. 1742, tr. Minderhout 16 mei 1768 Joannes Petrus Snoyens.
3. Andreas Christiani Janssens, ged. Meerle 27 okt. 1743.

IVh. Joannes Christianus Jansens, ged. Minderhout 3 jan. 1740, † Wortel 10 nov. 1793, tr. Minderhout 23 sept. 1761 Anna Catharina Adrianus Beterams, ged. Minderhout 24 nov. 1737, dr. van Adrianus en Cornelia Gerardus Dries.
Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis Jansens, † Wortel 19 juli 1794.
2. Adrianus, ged. Wortel 19 aug. 1762.
3. Andreas Joannes Christianus Jansen, ged. Wortel 31 jan. 1764, † ald. 19 dec. 1831, tr. Adriana Kenis, † Wortel 5 aug. 1840.
4. Elisabeth Jansens, ged. Wortel 27 okt. 1765, † ald. 5 maart 1839, tr. Joannes Baptist de Bie, † Wortel 1 aug. 1835.
5. Gerardus Janssen, ged. Wortel 9 mei 1767, † ald. 14 okt. 1767.
6. Gerardus, ged. Wortel 19 sept. 1768.
7. Joanna, ged. Wortel 6 maart 1771.
8. Christianus, ged. Wortel 25 sept. 1773.
9. Joannes Petrus, ged. Wortel 16 juli 1777.
10. Cornelia Maria Jansen, ged. Wortel 10 juli 1779, tr. Meerle 14 juni 1814 Adrien van Aelst.

IIb. Gregorius van Meel, ged. Meerle 16 febr. 1665, tr. Terheijden 28 maart 1694 Maria Jans, geb. Wagenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Gorissen, volgt IIIf.
2. Adrianus van Meel.
3. Catharina van Meel, ged. Zevenbergen 8 dec. 1698.
4. Henricus van Meel, ged. Zevenbergen 17 aug. 1701.
5. Jodocus, volgt IIIg.

IIIf. Joannes Gorissen van Meel, tr. 1e Zevenbergen 27 nov. 1718 Anna Maria Rietvelt, geb. Rucphen; tr. 2e Zevenbergen 9 jan. 1736 Maria Cornelissen Vrolijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna van Meel, ged. Zevenbergen 10 nov. 1719.
2. Wilhelmina van Meel, ged. Zevenbergen 18 jan. 1722, † Breda 25 april 1800, tr. Breda 18 okt. 1747 Petrus Hubertus, ged. Breda 1 febr. 1709, kleermaker.
3. Adriana van Meel, ged. Zevenbergen 4 aug. 1723.
4. Gregorius van Meel, geb. Zevenbergen omstr. 1726.
5. Cornelius van Meel, ged. Zevenbergen 19 juli 1731, † na 1736.
Uit het tweede huwelijk:
6. Petronella van Meel, ged. Zevenbergen 23 april 1737, tr. Zevenbergen 6 sept. 1771 Thijs Pietersz Eskes, ’arbeitsman’.

IIIg. Jodocus van Meel, ged. Zevenbergen 13 sept. 1704, ’arbeitsman’, † omstr. 1736, tr. Zevenbergen 14 jan. 1731 Anna Maria Matthijse Van Oosterhout, begr. Zevenbergen 20 april 1793.
Uit dit huwelijk:
1. Gregorius, volgt IVi.
2. Matthias van Meel, ged. Zevenbergen 28 mei 1735, landbouwer, herbergier, begr. Zevenbergen 18 jan. 1800, tr. Zevenbergen 8 okt. 1773 Anna Brouwers, ged. Zevenbergen 12 juni 1734, ’wertinne’, † Zevenbergen febr. 1807, dr. van Adriaan Dielissen en Maria van Moergestel.
3. Maria van Meel, ged. Zevenbergen 28 mei 1735, † ald. aug. 1772, tr. Jacob Wagemaekers.

IVi. Gregorius van Meel, ged. Zevenbergen 8 sept. 1732, koopman, tr. 1e Zevenbergen 14 april 1758 Antonetta Cornelissen Allaert, ged. Zevenbergen 3 april 1708, † ald. april 1770, dr. van Cornelius en Maria Vrolijck; tr. 2e Zevenbergen 20 aug. 1770 Joanna Vrins, ged. Zevenbergen 8 aug. 1741, † ald. 1 nov. 1817, dr. van Joannes en Joanna Swaen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Josephus, volgt Ve.
2. Joannes, volgt Vf.
3. Joanna van Meel, ged. Zevenbergen 5 okt. 1774.
4. Henricus, volgt Vg.
5. Matthias, volgt Vh.
6. Helena van Meel, ged. Zevenbergen 14 febr. 1782, † ald. 24 sept. 1859, tr. Hubertus Verheijen.

Ve. Josephus van Meel, ged. Zevenbergen 4 okt. 1770, herbergier, taxateur van slachtvee, tr. Zevenbergen 5 nov. 1798 Lucia van Alphen, ged. Ginneken 30 jan. 1764, † Zevenbergen 8 dec. 1821, dr. van Wilhelmus Adriani en Maria Petri van Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna van Meel, ged. Zevenbergen 30 aug. 1799.
2. Cornelius, volgt VIf.
3. Maria Theresia van Meel, ged. Zevenbergen 13 mei 1804.
4. Helena van Meel, ged. Zevenbergen 24 okt. 1807.

VIf. Cornelius van Meel, ged. Zevenbergen 20 sept. 1801, broodbakkersknecht, † Rotterdam 6 maart 1874, tr. Rotterdam 18 sept. 1833 Adriana Catharina de Wit, ged. Geertruidenberg 21 nov. 1805, dr. van Antonie en Maria Schattelijn.
Uit dit huwelijk:
1. Josephus Cornelius Antonie, volgt VIIg.
2. Lucia Antonia van Meel, geb. Rotterdam 27 dec. 1836, † ald. 22 maart 1838.
3. Antonie, volgt VIIh.
4. Lucia Maria van Meel, geb. Rotterdam 17 dec. 1841, † ald. 20 aug. 1844.
5. Lucia Maria van Meel, geb. Rotterdam 14 aug. 1845.
6. Johanna Catharina van Meel, geb. Rotterdam 14 dec. 1847, † ald. 11 mei 1848.
7. Johanna van Meel, geb. Rotterdam 16 dec. 1849.

VIIg. Josephus Cornelius Antonie van Meel, geb. Rotterdam 22 okt. 1833, bakkersknecht, kaashandelaar, tr. Rotterdam 13 febr. 1861 Cornelia Lems, geb. Delfshaven omstr. 1839, dr. van Pieter en Cornelia Hanswijk.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Catharina van Meel, geb. Rotterdam 26 okt. 1861.
2. Cornelia van Meel, geb. Rotterdam 14 sept. 1863.
3. Petronella van Meel, geb. Rotterdam 23 jan. 1866.
4. Petrus Cornelis Josephus van Meel, geb. Rotterdam 6 maart 1869.
5. Anna Maria van Meel, geb. Rotterdam 19 sept. 1873.
6. Catharina Maria van Meel, geb. Rotterdam 7 dec. 1874.
Foto van Marinus van Meel uit 1911 ter gelegenheid van een vlucht van Tiel naar Soesterberg.
Marinus van Meel (1880-1958, VIIh-7) was een pionier van de Nederlandse luchtvaart. Op 9 mei 1911 haalde Rinus als eerste Nederlander het toen juist verzwaarde F.A.I.-vliegbrevet. Hij bouwde te Soesterberg een tweedekker, de Brik. Dit toestel werd het eerste vliegtuig van de Nederlandse militaire luchtmacht. Te Tiel bouwde hij het eerste Nederlandse watervliegtuig.

VIIh. Antonie van Meel, geb. Rotterdam 17 april 1839, handelaar in boter en kaas, † Culemborg 21 mei 1924, tr. Rotterdam 30 sept. 1868 Johanna Catharina Wilhelmina Kouwenberg, geb. Rotterdam omstr. 1845, kaashandelaar te Rotterdam, † Culemborg 16 mei 1922.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Antonie, volgt VIIId.
2. Aletta Johanna Elisabeth van Meel, geb. Rotterdam 5 okt. 1871, † ald. 11 nov. 1872.
3. Catharina Johanna van Meel, geb. Rotterdam 25 juni 1873, † ald. 23 maart 1896.
4. Johannes Josephus Antonie, volgt VIIIe.
5. Josephus Antonie van Meel, geb. Rotterdam 8 juli 1877, reiziger in tabak, † Boekel 12 juni 1943, tr. 1e Rotterdam 25 aug. 1910 Helena Lambertina Maria Hubertina Beekman, geb. omstr. 1884, † Rotterdam 15 sept. 1922; tr. 2e Haarlem 26 aug. 1924 Anna Maria Dekker, geb. Hoorn 6 dec. 1890.
6. Antonie van Meel, geb. Rotterdam 12 mei 1879, † ’s-Gravenhage 25 okt. 1953, tr. ’s-Gravenhage 25 juni 1924 Cornelia Josephina Petronella de Kuyper, geb. Rotterdam 24 juli 1869, † Scheveningen 31 juli 1939, dr. van Josephus Paulus Cornelis Hubertus en Cornelia Kreuzenkamp.
7. Marinus van Meel, geb. Rotterdam 28 nov. 1880, kaaskoopman, vliegenier, directeur Van Meel’s Vliegtuigenfabriek (1913), † ’s-Gravenhage 12 juni 1958.
8. Maria Elisabeth van Meel, geb. Rotterdam 4 okt. 1882, † Culemborg 3 okt. 1960.
9. Carel Emil van Meel, geb. Rotterdam 15 maart 1886.

VIIId. Cornelis Johannes Antonie van Meel, geb. Rotterdam 7 aug. 1869, tr. Rotterdam 7 jan. 1897 (echtsch. uitgespr. ald. 10 juni 1909) Johanna Maria Louisa Middendorp, geb. Rotterdam 3 april 1873, pensionhoudster, † Middendorp 17 juli 1944, dr. van Wijnandus Antonius Johannes en Martina Christina Geertruida Schieveen.
Uit dit huwelijk:
Catharina Maria Aletta van Meel, geb. Rotterdam 3 maart 1899.

VIIIe. Johannes Josephus Antonie van Meel, geb. Rotterdam 14 mei 1875, reder, † Rotterdam 13 febr. 1944, tr. Rheden 17 febr. 1903 Theresia Agnes Hermina van de Mortel, geb. Zevenbergen 13 sept. 1878.
Uit dit huwelijk:
1. Christine Therese Augusta van Meel, geb. Rotterdam 9 sept. 1908.
2. Jan van Meel, geb. Rotterdam 1 dec. 1915, † ald. 1942.

Vf. Joannes van Meel, ged. Zevenbergen 15 nov. 1772, meester metselaar, winkelier (1845), † ’s-Gravenhage 16 april 1853, tr. Dussen 29 april 1799 Geertrui Schippers, geb. Dussen omstr. 1772, † Zevenbergen 23 aug. 1845, dr. van Hendrik en Anna van der Pluijm.
Uit dit huwelijk:
1. Gregorius (Goris), volgt VIg.
2. Henricus, volgt VIh.
3. Joanna van Meel, ged. Zevenbergen 3 aug. 1804, tr. ’s-Gravenhage 28 april 1830 Henricus van der Burg, geb. Voorburg omstr. 1784, tapper.
4. Joannes, volgt VIi.
5. Adrianus, volgt VIj.

VIg. Gregorius (Goris) van Meel, ged. Zevenbergen 26 nov. 1799, metselaarsbaas, † ’s-Gravenhage 6 juli 1873, tr. Zevenbergen 29 sept. 1830 Antonia van der Lubbe, ged. ’s-Gravenhage 19 sept. 1792, † ald. 16 nov. 1838, dr. van Jacob Jeroense en Maria Toornenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leonardus (Jan), volgt VIIi.
2. Gregorius Jacobus (Goris) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 13 dec. 1833, kruidenier te Den Haag, † Rotterdam 5 mei 1923, tr. Tiel omstr. 1866 Christina Johanna Lancee, geb. Tiel 7 febr. 1844, † ’s-Gravenhage 18 mei 1896.
3. Maria Cornelia van Meel, geb. ’s-Gravenhage 23 april 1835, tr. ’s-Gravenhage 5 mei 1858 Franciscus Anselmus Belderbos, winkelier.

VIIi. Johannes Leonardus (Jan) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 24 dec. 1831, kruidenier, † ’s-Gravenhage 7 nov. 1908, tr. ’s-Gravenhage 12 mei 1858 Gerarda Brusse, geb. Doetinchem 12 dec. 1828, † ’s-Gravenhage 13 april 1894, dr. van Gerret Jan en Johanna Til.
Uit dit huwelijk:
1. Apolonia Johanna van Meel, geb. ’s-Gravenhage 18 sept. 1858.
2. Gerarda Maria van Meel, geb. ’s-Gravenhage 8 sept. 1859, † ald. 30 nov. 1859.
3. Bernardina Theodora van Meel, geb. ’s-Gravenhage 8 nov. 1860, † ald. 21 april 1877.
4. Gerarda Johanna van Meel, geb. ’s-Gravenhage 17 okt. 1863.
5. Johannes Gregorius, volgt VIIIf.
6. Gregorius Jacobus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 10 juni 1867, † ald. 20 aug. 1867.

VIIIf. Johannes Gregorius van Meel, geb. ’s-Gravenhage 11 mei 1865, dirigent/organist “Sursum Corda” (1897), “De Delftsche Zangers”, † ’s-Gravenhage 4 juli 1916, tr. ’s-Gravenhage 27 april 1887 Maria Clasina Elisabeth Perquin, geb. Voorburg 11 febr. 1864, † ’s-Gravenhage 26 dec. 1921, dr. van Stephanus Wilhelmus en Wilhelmina Christina Alsem.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gregorius Wilhelmus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 22 maart 1888, gemeente-ambtenaar, † Leiderdorp 14 nov. 1973.
2. Christina Wilhelmina Theresia Johanna (Stien) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 26 febr. 1890.
3. Wilhelmus Stephanus Josephus (Wim) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 3 juli 1891, dirigent/organist, † Bergen op Zoom 9 nov. 1967, tr. 1e ’s-Gravenhage 26 mei 1920 Johanna Catharina Maria Korff de Gidts, geb. ’s-Gravenhage 3 juni 1895, † ald. 5 okt. 1931, dr. van Philippus Leonardus Cornelis en Johanna Leijzer; tr. 2e ’s-Gravenhage 16 nov. 1932 Maria Andrina Johanna Korff de Gidts, geb. ’s-Gravenhage 16 mei 1889, † Goes 23 dec. 1967, dr. van Philippus Leonardus Cornelis en Johanna Leijzer.
4. Gerarda Wilhelmina Maria van Meel, geb. ’s-Gravenhage 25 dec. 1892, † ald. 18 april 1969, tr. Franciscus August Feld, geb. Leiden 16 juli 1883, † ’s-Gravenhage 15 nov. 1964, zn. van Franciscus Henricus en Maria Elisabeth Catharina Bertels.
5. Jacoba Maria van Meel, geb. ’s-Gravenhage 3 april 1894, † ald. 15 sept. 1909.
6. Maria Clasina Elisabeth Apolonia (Rie) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 22 sept. 1897, † Leiden 21 febr. 1980, tr. ’s-Gravenhage 11 febr. 1943 August Joseph Feld, † Leiden 2 aug. 1978, zn. van Franciscus Henricus en Maria Elisabeth Catharina Bertels.
7. Johanna Theresia (Jo) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 27 febr. 1903, tr. Joseph (Joop) van Tilburg, onderwijzer.
8. Antonius Johannes Maria (Anton) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 14 dec. 1906, advocaat, † Bergen op Zoom 22 okt. 1989, tr. Alkmaar 4 aug. 1942 Johanna Wilhelmina Maria Spruyt, geb. Alkmaar 26 febr. 1905, dr. van Jacobus Johannes Petrus en Elisabeth Theresia Leyers.

VIh. Henricus van Meel, ged. Zevenbergen 21 febr. 1802, metselaar, tr. ’s-Gravenhage 28 april 1830 Gertrudis Maria Lensen, geb. Gouda omstr. 1806, dienstbode, † ’s-Gravenhage 2 dec. 1860, dr. van Frederik en Margaretha Schijf.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 11 sept. 1830, steenfabrikant te Nijmegen, voorzitter van het College van Regenten van het r.k. Weeshuis te Nijmegen (1883), wethouder te Nijmegen (benoemd 23 mei 1892), † Nijmegen 1 febr. 1898, tr. ’s-Gravenhage 30 dec. 1857 Johanna Cornelia van der Spek, geb. ’s-Gravenhage 24 maart 1830.
2. Margaretha Apolonia van Meel, geb. ’s-Gravenhage 11 april 1832.
3. Gregorius van Meel, geb. ’s-Gravenhage 30 juni 1833, metselaar, † Nijmegen 13 aug. 1866.
4. Frederik van Meel, geb. ’s-Gravenhage 24 dec. 1834.
5. Johanna van Meel, geb. ’s-Gravenhage 15 dec. 1836.
6. Apolonia Geertruida van Meel, geb. ’s-Gravenhage 27 mei 1839.
7. Hendricus Marinus Wilhelmus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 18 nov. 1841, keert in 1889 als kapitein van het 3e regiment infanterie uit Nederlands Oost-lndië terug, † Bussum 20 maart 1907, tr. Lobith 1 sept. 1875 Clara Christina Kempers, geb. Herwen en Aerdt 11 febr. 1854, † ’s-Gravenhage 13 april 1944, dr. van Hermanus en Maria Sophia Elisabeth Duffels.
8. Karel van Meel, geb. ’s-Gravenhage 5 mei 1845, † ald. 9 april 1863.

VIi. Joannes van Meel, ged. Zevenbergen 3 sept. 1807, metselaar, † ’s-Gravenhage 13 aug. 1896, tr. ’s-Gravenhage 21 nov. 1832 Maria Lensen, geb. Gouda 2 maart 1811, dienstbode, † ’s-Gravenhage 19 juli 1886, dr. van Frederik en Margaretha Schijf.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt VIIj.
2. Geertruida Margaretha van Meel, geb. ’s-Gravenhage 30 maart 1834, tr. ’s-Gravenhage 12 sept. 1860 Machiel Driessens.
3. Apolonia Hendrika van Meel, geb. ’s-Gravenhage 22 febr. 1838.
4. Hendrikus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 29 okt. 1839, † ald. 29 dec. 1842.
5. Adrianus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 6 jan. 1842, † ald. 24 jan. 1842.
6. Hendrikus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 25 maart 1848, † ald. 5 juni 1848.
7. Adrianus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 9 aug. 1849, † ald. 23 maart 1850.
8. Cecilia Maria van Meel, geb. ’s-Gravenhage 11 juli 1851.
9. Maria Suzanna van Meel, geb. ’s-Gravenhage 25 maart 1854, † ald. 15 april 1854.

VIIj. Johannes van Meel, geb. ’s-Gravenhage 4 febr. 1833, wagenmaker, † ’s-Gravenhage 21 okt. 1893, tr. ’s-Gravenhage 10 aug. 1859 Maria Louisa Reuvers, geb. ’s-Gravenhage 23 sept. 1840.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Maria van Meel, geb. ’s-Gravenhage 24 mei 1859, † ald. 3 okt. 1859.
2. Pieternella Maria Louisa van Meel, geb. ’s-Gravenhage 4 dec. 1860, † ald. 16 nov. 1861.
3. Johannes Dirk, volgt VIIIg.
4. Dirk, volgt VIIIh.

VIIIg. Johannes Dirk van Meel, geb. ’s-Gravenhage 6 aug. 1863, muzikant, † ’s-Gravenhage 4 okt. 1887, tr. Johanna Frederika Daamen, geb. 25 jan. 1866.
Uit dit huwelijk:
Johannes Jacobus (Jan) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 17 dec. 1885, caféhouder, parfumfabrikant (1940), † Rotterdam 12 febr. 1943, tr. 1e Johanna Elisabeth Lammering; tr. 2e ’s-Gravenhage 21 jan. 1921 (echtsch. uitgespr. ald. 30 dec. 1941) Hendrika van Maren, geb. Gameren 31 jan. 1893; tr. 3e Rotterdam 22 dec. 1942 Wihelmina Mettha Pols, geb. Rotterdam 26 mei 1911.

VIIIh. Dirk van Meel, geb. ’s-Gravenhage 11 febr. 1866, behanger, tr. Maria Sara Krollart, geb. Utrecht 9 juni 1867.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Dirk van Meel, geb. ’s-Gravenhage 21 nov. 1888, rijtuigschilder, pensionhouder, tr. 15 juli 1925 Elisabeth Anna Nep, geb. Delft 14 april 1887.
2. Anna Maria van Meel, geb. ’s-Gravenhage 2 febr. 1892.
3. Dirk Johannes van Meel, geb. ’s-Gravenhage 9 nov. 1899, handelaar in borstelwerken, huisschilder, tr. ’s-Gravenhage 8 okt. 1924 Helena Maria Groenestein, geb. ’s-Gravenhage 26 juni 1904, dr. van Jacobus Adrianus en Johanna Catharina Vincentia Rijke.

VIj. Adrianus van Meel, ged. Zevenbergen 16 mei 1809, metselaar, † ’s-Gravenhage 19 nov. 1857, tr. ’s-Gravenhage 24 juni 1835 Johanna Petronella Catharina Hazebroek, geb. ’s-Gravenhage 31 mei 1814, † ald. 28 aug. 1901.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Geertruida van Meel, geb. ’s-Gravenhage 30 dec. 1836.
2. Geertruida Johanna van Meel, geb. ’s-Gravenhage 13 juli 1838, † ald. 4 maart 1896.
3. Johannes Adrianus, volgt VIIk.
4. Gerardina Catharina van Meel, geb. ’s-Gravenhage 12 mei 1842, † ald. 21 april 1845.
5. Maria van Meel, geb. ’s-Gravenhage 15 febr. 1845, † Schaarbeek 24 maart 1923.
6. Cornelia Petronella van Meel, geb. ’s-Gravenhage 10 juni 1850.
7. Cornelis van Meel, geb. ’s-Gravenhage 22 nov. 1852, † ald. 6 jan. 1854.
8. Josephus Gerardus, volgt VII-l.

VIIk. Johannes Adrianus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 22 okt. 1839, handelaar in aardappelen, tr. Wilhelmina Cornelia Mulder, geb. ’s-Gravenhage 14 nov. 1843.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Johannes, volgt VIIIi.
2. Johannes Ernst van Meel, geb. ’s-Gravenhage 24 maart 1870, apothekersassistent, handelsagent, † ’s-Gravenhage 6 april 1942, tr. 1e F.A. van Varseveld; tr. 2e ’s-Gravenhage 2 april 1924 Emma Minna Siermann, geb. Prö 26 aug. 1876, † ’s-Gravenhage 12 mei 1938.
3. Josephus Gerardus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 13 okt. 1872, † ald. 7 febr. 1873.

VIIIi. Adrianus Johannes van Meel, geb. ’s-Gravenhage 24 nov. 1867, boekhouder, tr. 16 juli 1902 Johanna Maria Nollen, geb. Schiedam 23 nov. 1867.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Adrianus Johannes (Wim) van Meel, geb. ’s-Gravenhage 25 juli 1903, † ald. 3 maart 1945, tr. 5 april 1939 Katharina Adèle Mozeth, geb. 21 okt. 1909.
2. Johanna Maria Adriana van Meel, geb. ’s-Gravenhage 11 dec. 1907, kleuterleidster.
3. Adriana Henriëtte Elisabeth van Meel, geb. ’s-Gravenhage 31 aug. 1911, tr. E.A. Destrée.

VII-l. Josephus Gerardus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 15 aug. 1857, beeldhouwer, † ’s-Gravenhage 5 nov. 1910, tr. ’s-Gravenhage 16 april 1884 Anna Clasina Simonis, geb. ’s-Gravenhage 22 sept. 1860.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Josephina Jacoba van Meel, geb. ’s-Gravenhage 11 dec. 1908.
2. Josephus Jacobus van Meel, geb. ’s-Gravenhage 2 sept. 1911, beeldhouwer, tr. Voorburg 10 okt. 1934 Margaretha Maria van der Harogt, geb. ’s-Gravenhage 1 dec. 1910.
3. Cornelia Apolonia van Meel, geb. ’s-Gravenhage 25 dec. 1914, † 14 jan. 1996, tr. 4 nov. 1943 Cornelis Johannes van der Most van Spijk, geb. 20 juli 1917, † 2 dec. 2008.

Vg. Henricus van Meel, ged. Zevenbergen 23 jan. 1777, metselaar, tr. Rotterdam 7 okt. 1810 Elisabeth Serries, geb. Rotterdam omstr. 1788, † ald. 29 maart 1813, dr. van Adolph en Heintje Maskens.
Uit dit huwelijk:
Johanna van Meel, ged. Rotterdam 6 jan. 1811, † ald. 11 april 1811.

Vh. Matthias van Meel, ged. Zevenbergen 27 jan. 1779, metselaarsknecht, † Rotterdam 8 juni 1812, tr. Rotterdam 11 febr. 1810 Hendrica Knoop.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van Meel, ged. Rotterdam 25 jan. 1811, † Zevenbergen 3 aug. 1861, tr. Matthijs Schuurmans, geb. omstr. 1826, pettenmaker.
2. Matthaeus Gregorius van Meel, geb. Rotterdam 21 nov. 1812, † ald. 28 dec. 1812.

IIc. Jan Joos Janssen, ged. Meerle 13 dec. 1674, tr. 1e Minderhout 3 nov. 1707 Adriaentien Jan van Reuth, ged. Baarle 30 april 1679, begr. Meerle 30 jan. 1711, dr. van Jan Adriaan Cornelis en Barbara Adriaan Hendrik Minnen; tr. 2e Meerle 3 febr. 1712 Catharina Peeters Coertiens, ged. Meer 10 april 1683, dr. van Petrus Adriaenssens en Maria Jacobus Gommers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Catharina, ged. Minderhout 15 okt. 1708.
2. Joannes Joannis Joosen, volgt IIIh.
Uit het tweede huwelijk:
3. Adriana Joannis Joosen, ged. Meerle 16 mei 1712, begr. Baarle 24 april 1795, tr. Ginneken 16 juli 1741 Michael Petri de Veth, geb. Gilze.
4. Josina Jan Joosen, ged. Meerle 6 dec. 1713, lid van de broederschap van de rozenkrans in Meerle (1729), geestelijke dochter te Breda (1759, 61, 65, 69), begr. Chaam 24 juni 1795.
5. Joanna, ged. Meerle 31 mei 1715.
6. Joanna Joannis Joosen, ged. Meerle 28 febr. 1717, tr. 1e Chaam 22 maart 1744 Matheus Joannes Aerts, ged. Meerle 25 maart 1719, zn. van Joannes Matheus en Margareta Antonius van Bergen; tr. 2e Chaam 3 febr. 1760 Jan Hoogens, geb. Chaam.
7. Petronella Joannis Joosen, ged. Meerle 23 juni 1718, tr. Chaam 8 mei 1746 Cornelis Adriaan Nuijten, ged. Chaam 6 april 1713, begr. ald. 5 april 1773, zn. van Adrianus en Johanna Janssens.
8. Cornelis Jan Joosen, volgt IIIi.
9. Anna, ged. Meerle 8 okt. 1721.
10. Josephus, ged. Ulicoten 14 okt. 1723.

IIIh. Joannes Joannis Joosen, ged. Meerle febr. 1711, begr. Chaam 14 jan. 1789, tr. 1e Ginneken 17 sept. 1737 Joanna Cornelii Schellekens, geb. Galder; tr. 2e Ginneken 15 april 1747 Elisabeth Joannis Noorden, ged. Rijsbergen 15 nov. 1712, begr. Chaam 18 jan. 1792, dr. van Joannes en Adriana Cornelissen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriaan (Adrianus) Jan, volgt IVj.
2. Cornelius, ged. Ginneken 22 jan. 1740.
3. Joanna, ged. Ginneken 30 mei 1742.
4. Hubertus (Bartholomeus) Joannis, volgt IVk.
Uit het tweede huwelijk:
5. Adriana, ged. Ginneken 3 juli 1748.
6. Johanna, ged. Chaam 16 april 1750.
7. Adriana Joosen, ged. Chaam 16 mei 1752, arbeidster (1824), † Teteringen 21 juni 1824, tr. Adriaan Rozendaal.
8. Adriaan, volgt IV-l.

IVj. Adriaan (Adrianus) Jan Joosen, ged. Ginneken 26 juli 1738, † Alphen 9 nov. 1799, tr. 1e Ginneken 24 jan. 1768 Johanna Nicolaas de Jongh, † Bavel 1 april 1780, dr. van Nicolaas Janssen en Maria van Beek; tr. 2e Chaam 13 aug. 1780 Adriana Francis Montée, geb. Gilze.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Joosen, ged. Bavel 17 nov. 1768.
2. Maria Joosen, ged. Bavel 23 febr. 1772, zonder beroep (1827), † Alphen en Riel 11 okt. 1827.
3. Johannes, volgt Vi.
4. Cornelus, volgt Vj.

Vi. Johannes Joosen, ged. Bavel 29 nov. 1773, arbeider (1814), † Gilze en Rijen 16 mei 1814, tr. Gilze en Rijen 27 april 1806 Adriana de Jongh, ged. Gilze en Rijen 11 aug. 1768, arbeidster (1833), zonder beroep (1842), † Oosterhout 25 mei 1842, dr. van Adriaan Adriaan en Geertruij Wouter Vriens.
Uit dit huwelijk:
Johanna Joosen, ged. Gilze 15 nov. 1808, dienstmeid (1833), zonder beroep (1855), † Oosterhout 11 sept. 1855, tr. Oosterhout 2 mei 1833 Johannes van Tilburg, ged. Princenhage 14 nov. 1797, arbeider (1833, 55, 63), † Oosterhout 21 sept. 1863, zn. van Adriaan en Pietronella van den Kieboom.

Vj. Cornelus Joosen, ged. Bavel 18 dec. 1776, journalier (1811), dagloner (1818, 19), veldwachter (1822, 26, 32), oud-veldwachter (1858), † Alphen en Riel 19 sept. 1858, tr. 1e Alphen 12 april 1807 Pitronella Naijkens, ged. Hooge en Lage Mierde 28 juli 1767, † Alphen en Riel 28 febr. 1818, dr. van Antonius en Petronella Rietberghs; tr. 2e Alphen en Riel 24 okt. 1819 Joanna Maria de Jong, ged. Alphen 8 dec. 1784, dagloonster (1819, 22), † Alphen en Riel 6 mei 1822, dr. van Gerardus en Henrica Janssen; tr. 3e Alphen en Riel 4 nov. 1832 Adriana Abels, ged. Alphen 24 jan. 1797, naaister (1832, 55), † Alphen en Riel 23 jan. 1855, dr. van Michiel en Johanna Laurijssen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Antonia Joosen, geb. Alphen en Riel 6 nov. 1811, naaister (1891), † Alphen en Riel 28 dec. 1891.
Uit het tweede huwelijk:
2. Adriana Maria Joosen, geb. Alphen en Riel 18 maart 1822, † ald. 14 okt. 1822.

IVk. Hubertus (Bartholomeus) Joannis Joosen, ged. Ginneken 2 nov. 1744, † Bavel 21 nov. 1803, tr. Ginneken 13 mei 1770 Joanna Petri Vermeulen, geb. Ginneken, † Bavel 19 aug. 1790, dr. van Peter en Maria Goutsmits.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, † Bavel 8 okt. 1778.
2. Joannes (Jan), volgt Vk.
3. Petrus, volgt V-l.
4. Maria Joosen, ged. Bavel 22 dec. 1775, † ald. 9 dec. 1778.
5. Antonetta Joosen, ged. Bavel 24 april 1777, zonder beroep (1824, 60), † Oosterhout 2 nov. 1860, tr. Ginneken 30 juni 1803 Adriaan Kouwelaar, ged. Teteringen 23 maart 1780, bouwman (1824), † Oosterhout 23 april 1824, zn. van Jan Adriaansen van den Couwelaer en Petronella van Gils.
6. Adrianus Joosen, ged. Bavel 24 mei 1781.

Vk. Joannes (Jan) Joosen, ged. Bavel 18 aug. 1772, arbeider (1821, 22), hovenier (1823, 25, 41), particulier (1842), † Ginneken en Bavel 18 febr. 1842, tr. Chaam 12 mei 1821 Anna Maria Laurijssen, ged. Chaam 7 sept. 1778, arbeidster (1821), hovenierster (1841), † Ginneken en Bavel 6 okt. 1841, dr. van Christianus Joannis en Cornelia Martinus Leijs en wed. van Cornelis Princen.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter, geb. Ginneken en Bavel 22 maart 1822, † ald. 22 maart 1822.
2. Johanna Joosen, geb. Ginneken en Bavel 27 juni 1823, dienstmeid (1851), landbouweresse (1865), † Terheijden 1 aug. 1865, tr. Terheijden 15 febr. 1851 Henricus Flipsen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 17 maart 1822, dienstplichtig militair 10e Regiment infanterie (1841-1846), bouwman (1851), † Made 21 jan. 1893, zn. van Pieter en Jozina Meerhoven; hij hertr. Zevenbergen 7 jan. 1881 Johanna Stoop.
3. Christianus, volgt VIk.
Foto van de kinderen van Cornelis Roelands en Johanna Joosen (VIk-2), genomen omstreeks 1910.
Van links naar rechts: Christ, Marie, Anna, Martinus, Jo, Piet, Kees, Zus, Janus en To

VIk. Christianus Joosen, geb. Ginneken en Bavel 12 aug. 1825, dienstplichtig militair Regiment Grenadiers en Jagers (1844-1849), hovenier (1854, 57, 58, 60, 63, 68-70, 77, 81, 83, 86, 99, 1906), bouwman (1854, 65, 1901), landbouwer (1890), zonder beroep (1905, 07), † Breda 1 febr. 1907, tr. 1e Breda 12 jan. 1854 Antonia van Hooijdonk, geb. Breda 4 maart 1828, hovenierster (1854, 68), zonder beroep (1860, 63, 65), † Teteringen 26 juni 1868, dr. van Adriaan en Johanna Schoenmakers; tr. 2e Teteringen 3 juni 1869 Johanna Dielen, geb. Princenhage 10 mei 1846, dienstmeid (1869), zonder beroep (1870, 99, 1905, 06), hovenierster (1877), bouwvrouw (1901), † Breda 25 maart 1907, dr. van Cornelis en Cornelia Magielsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannis, volgt VIIm.
2. Johanna Joosen, geb. Teteringen 8 maart 1857, zonder beroep (1883, 1928), † Breda 6 juli 1928, tr. Teteringen 9 mei 1883 Cornelis (Kees) Roelands, geb. Breda 26 sept. 1855, hovenier (1883), † Breda 19 maart 1908, zn. van Adriaan en Catharina Klaassen.
3. Adrianus Cornelis Joosen, geb. Teteringen 8 okt. 1858, zonder beroep (1903), † Breda 15 febr. 1903.
4. Adriana Joosen, geb. Teteringen 23 sept. 1860, zonder beroep (1890), † Teteringen 18 jan. 1890.
5. Maria Cornelia Joosen, geb. Teteringen 7 jan. 1863, zonder beroep (1886, 1937), † Princenhage 12 nov. 1937, tr. Teteringen 27 okt. 1886 Johannes Victor (Vic) Sol, geb. Gemert 5 mei 1859, molenaar (1886, 1912), † Breda 11 sept. 1940, zn. van Cornelis en Maria Ebben.
6. Cornelis Joosen, geb. Teteringen 3 aug. 1865, † ald. 21 okt. 1868.
Uit het tweede huwelijk:
7. Cornelis, volgt VIIn.
8. Antonetta Joosen, geb. Teteringen 10 mei 1872, zonder beroep (1899, 1943), † Breda 1 mei 1943, tr. Teteringen 28 aug. 1899 Wilhelmus Klaassen, geb. Breda 20 sept. 1867, dienstplichtig militair (1887-94), hovenier (1899, 1905), † Breda 22 nov. 1938, zn. van Cornelis Antonius en Maria Antonia van de Corput.
9. Cornelia Johanna Joosen, geb. Teteringen 12 okt. 1874, zonder beroep (1899, 1946), † Breda 19 febr. 1946, tr. Teteringen 1 mei 1899 Jacobus Petrus Snijders, geb. Breda 22 juni 1875, hovenier (1899, 1905), zonder beroep (1952), † Breda 15 okt. 1952, zn. van Cornelis Marijnis en Cornelia van de Corput.
10. Franciscus Joosen, geb. Teteringen 12 febr. 1877, † ald. 9 aug. 1877.
11. Franciscus, volgt VIIo.
12. Christianus Antonius Joosen, geb. Teteringen 8 sept. 1880, molenaar (1918), † Oirschot 26 april 1965, tr. Oirschot 15 juli 1918 Elisabeth van Gehugten, geb. Oirschot 10 jan. 1883, zonder beroep (1918, 65), † Eindhoven 11 juni 1965, dr. van Antonij en Petronella van de Vrande.
13. Antonius Adrianus, volgt VIIp.
14. Antonia Johanna Joosen, geb. Teteringen 7 maart 1885, zonder beroep (1905), † Velsen 23 mei 1936, begr. IJmuiden 26 mei 1936, tr. Teteringen 16 febr. 1905 Henricus Martens, geb. Tilburg 12 mei 1880, slager (1905), vischhandelaar (1935, 36, 40), zn. van Wilhelmus en Hendrina Adriana de Vet.
15. Dimphena Joosen, geb. Teteringen 22 mei 1888, zonder beroep (1913, 65), † Leusden 13 nov. 1965, tr. Velsen 10 april 1913 Dirk Deutekom, geb. Den Helder 17 febr. 1889, vischhandelaar (1913), † Velsen 19 juli 1940, zn. van Cornelis en Sijgje de Rover.
16. Jacobus Adrianus, volgt VIIq.
Foto ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Johannes Victor (Vic) Sol en Maria Cornelia (Maria) Joosen (VIk-5) in 1936 in Effen
Staand (vlnr): Anna van Haperen, Koos Huybrechts, Frans Sol, Adrie van Dorst, Antoon Sol , Jan Sol, Toos Terwisscha van Scheltinga
Zittend (vlnr): Janus Sol, Anna Sol, Vic Sol, Maria Joosen, Riet Sol, Vic Sol (jr). (Collectie Jan Sol)

VIIm. Johannis Joosen, geb. Teteringen 8 nov. 1854, hovenier (1881-1931), landbouwer (1927, 29), zonder beroep (1939, 41, 46), † Breda 4 jan. 1946, tr. Breda 28 febr. 1881 Johanna van Riel, geb. Breda 22 sept. 1858, zonder beroep (1881-1931), † Breda 15 juli 1932, dr. van Johannes en Antonetta Schaliboom.
Uit dit huwelijk:
1. Christianus Antonius (Chris), volgt VIIIj.
2. Antonetta Johanna Joosen, geb. Breda omstr. febr. 1883, † ald. 6 nov. 1885.
3. Johannes Adrianus Joosen, geb. Breda 18 nov. 1885, † ald. 15 jan. 1888.
4. Antonetta Joosen, geb. Breda 27 okt. 1887, zonder beroep (1920, 48), † Breda 29 juni 1948, tr. Breda 25 okt. 1920 Franciscus Adrianus van den Goorbergh, geb. Teteringen 4 aug. 1885, hovenier (1920), † Breda 10 mei 1940, zn. van Johannes en Maria van Dongen.
5. Johannes Joosen, geb. Breda 5 dec. 1888, † ald. 9 april 1890.
6. Antonia Joosen, geb. Breda 3 sept. 1890, zonder beroep (1918), tr. Breda 15 april 1918 Lambertus Adrianus Feskens, geb. Breda 27 dec. 1890, hovenier (1918), † Breda 27 febr. 1957, zn. van Gerardus Hendrikus en Adriana van Poppel.
7. Johanna Cornelia Joosen, geb. Breda 24 juni 1892, zonder beroep (1925), tr. Breda 23 nov. 1925 Johannes Cornelis Feskens, geb. Breda 12 mei 1895, hovenier (1925), † Breda 29 sept. 1983, zn. van Gerardus Hendrikus en Adriana van Poppel.
8. Maria Wilhelmina (Mieke) Joosen, geb. Breda 18 maart 1894, zonder beroep (1939), † Breda 10 jan. 1972, tr. 1e Franciscus Johannes Freijsen, geb. Breda 29 aug. 1898, † Roosendaal en Nispen 6 jan. 1990; tr. 2e Breda 20 april 1939 Jacobus Josephus Theeuwes, geb. Ginneken en Bavel 9 dec. 1886, molenaar (1939), † Ginneken en Bavel 21 juli 1954, zn. van Alphonsius Gerardus (Fons) en Maria Antonetta Rommens.
9. Johannes Franciscus (Jan), volgt VIIIk.
10. Louisa Maria Joosen, geb. Breda 20 dec. 1897, zonder beroep (1929), † Breda 21 okt. 1970, tr. Breda 11 nov. 1929 Antonius Adrianus van Haperen, geb. Breda 10 aug. 1896, landbouwer (1929), zn. van Johannes Baptist en Adriana Boudewijns.
11. Cornelis Adrianus, volgt VIII-l.
12. Cornelia (Cor) Joosen, geb. Breda 8 nov. 1901, zonder beroep (1927, 67), † Breda 31 juli 1967, tr. Breda 17 febr. 1927 Cornelis Johannes Lips, geb. Princenhage 17 sept. 1902, landbouwer (1927), melkventer (1938), † Breda 17 jan. 1938, zn. van Waltherus en Lucia van Chaam.

VIIIj. Christianus Antonius (Chris) Joosen, geb. Breda 7 okt. 1881, hovenier (1912-1921), † Princenhage 4 febr. 1921, tr. Breda 5 febr. 1912 Petronella Johanna Bastiaansen, geb. Breda 14 jan. 1879, zonder beroep (1911, 28, 46), hovenierster (1912, 16, 19), † Terheijden 24 juni 1948, dr. van Johannes Adrianus en Cornelia Bakx; zij hertr. Breda 28 dec. 1921 Antonie Johannes van Haperen.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Joosen, geb. Princenhage 26 sept. 1912, † ald. 28 sept. 1912.
2. Johannes Joosen, geb. Princenhage 26 sept. 1912, † ald. 10 okt. 1912.
3. Cornelia Johanna Joosen, geb. Princenhage 3 sept. 1913, zonder beroep (1946, 54), † Breda 13 aug. 1954, tr. Terheijden 8 jan. 1946 Woutherus Cornelis van Haperen, geb. Teteringen 7 nov. 1904, landbouwer (1946), † Breda 22 april 1987, zn. van Petrus en Adriana Verschueren en echtg. van Elisabeth Adriana Claasen.
4. Johannes Adrianus (Jan) Joosen, geb. Princenhage 29 sept. 1914, landbouwer (1946), † Breda 13 febr. 1988, tr. Rijsbergen 29 mei 1941 Agata Catharina Boot, † 1992.
5. Johanna Catharina Joosen, geb. Princenhage 5 okt. 1915.
6. Antonetta Joosen, geb. Princenhage 25 okt. 1916, zonder beroep (1928), † Rijsbergen 20 nov. 1928.
7. Adrianus Johannes (Ad) Joosen, geb. Princenhage 18 mei 1918, † Breda 19 nov. 1985, tr. 20 sept. 1949 Maria Johanna van den Goorbergh, geb. Breda 31 juli 1923, † Terheijden 1 sept. 1992.
8. Petronella (Nel) Joosen, geb. Princenhage 24 okt. 1919, † Zevenbergen 18 jan. 1981, tr. Terheijden 14 mei 1948 Cornelis J. (Kees) Gommers, geb. Zevenbergen 4 dec. 1911, † Breda 29 nov. 1996.

VIIIk. Johannes Franciscus (Jan) Joosen, geb. Breda 15 april 1896, hovenier (1931), melkventer (1941, 42), winkelier (1945), † Breda 9 april 1972, tr. Terheijden 7 okt. 1931 Maria Elisabeth van Gils, geb. Klundert 28 aug. 1905, zonder beroep (1931, 41, 42, 45), † Breda 9 okt. 1985, dr. van Quirinus Jacobus en Hendrika Niesen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika (Joke) Joosen, geb. Breda 17 juli 1932, tr. J.F.S.M. (Jan) de Lange.
2. Quirinus Johannes (Rien) Joosen, geb. Breda 11 juli 1933, tr. 1e Coby Zuiderent; tr. 2e 23 mei 1961 Constantia Petronella Martina (Stan) Bogers, geb. Princenhage 24 juli 1930, † Breda 4 mei 1970.
3. Johannes Franciscus Quirinus (Jan) Joosen, geb. Breda 4 april 1935, tr. M.E.B. (Mia) Ketelings.
4. Henricus Quirinus Johannes (Henk) Joosen, geb. Breda 14 juli 1936, tr. J.M. (Jeanne) Smits.

VIII-l. Cornelis Adrianus Joosen, geb. Breda 25 juli 1900, hovenier (1931), winkelier (1939, 41), † Breda 18 juli 1941, tr. Teteringen 30 sept. 1931 Johanna Maria Adriana van der Linden, geb. Teteringen 6 jan. 1903, zonder beroep (1931), winkelierster (1947), dr. van Wilhelmus en Elisabeth van den Goorbergh; zij hertr. Breda 2 juni 1947 Hendrikus Johannes van Haperen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus Maria Joosen, geb. Breda 23 juli 1932.
2. Elisabeth Johanna Maria Joosen, geb. Breda 25 okt. 1933.

VIIn. Cornelis Joosen, geb. Teteringen 23 maart 1870, hovenier (1899, 1903), bouwman (1901), landbouwer (1918, 32, 34, 38), zonder beroep (1946, 54), † Breda 23 april 1954, tr. Princenhage 6 febr. 1901 Johanna Sprenkels, geb. Princenhage 8 aug. 1865, hovenierster (1901), zonder beroep (1932, 34, 37), † Ginneken en Bavel 5 sept. 1937, dr. van Adriaan en Adriana Sweep.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Joosen, geb. Princenhage 11 nov. 1901, † 21 jan. 1981.
2. Johanna Cornelia Joosen, geb. Princenhage 18 sept. 1902, zonder beroep (1932), † Breda 18 nov. 1974, tr. Ginneken en Bavel 3 febr. 1932 Guiliam van den Bliek, geb. Princenhage omstr. 1903, landbouwer (1932), zonder beroep (1968), † Breda 14 okt. 1968, zn. van Arnoldus en Cornelia van Es.
3. Christiaan Adrianus Joosen, geb. Princenhage 25 aug. 1903, † ald. 8 dec. 1903.
4. Christiaan Adrianus Waltherus, volgt VIIIm.
5. Wilhelmina Cornelia Joosen, geb. Princenhage 21 febr. 1909, zonder beroep (1938, 46), † Breda 16 jan. 1946, tr. Ginneken en Bavel 27 april 1938 Hendrikus Antonius van Gurp, geb. Princenhage omstr. 1909, landbouwer (1938), tuinder (1946), zn. van Adrianus en Margaretha Janssen; hij hertr. Breda 25 nov. 1946 Antonia van Beek.

VIIIm. Christiaan Adrianus Waltherus Joosen, geb. Princenhage 6 sept. 1904, landbouwer (1934, 38, 39), † Breda 12 sept. 1982, tr. 1e Aleida Hendrika Anthonia Colmbijn, geb. Utrecht 1 juni 1910, † Breda 2 juni 1985, dr. van Johannes Antonius en Lidia Hendrika Martens; tr. 2e Breda 8 jan. 1934 Anna Maria van Es, geb. Princenhage 10 mei 1909, zonder beroep (1934, 39), † Breda 12 dec. 1945, dr. van Cornelis en Petronella Kleemans.
Uit het tweede huwelijk:
1. Petronella Johanna Maria Joosen, geb. Ginneken en Bavel 18 jan. 1935.
2. Cornelis Adrianus Joosen, geb. Ginneken en Bavel 5 jan. 1936.
3. Johanna Petronella Maria Joosen, geb. Ginneken en Bavel 18 febr. 1937.
4. Marinus Wilhelmus Cornelis Joosen, geb. Ginneken en Bavel 8 okt. 1938, † ald. 6 jan. 1939.


  

Franciscus Joosen (VIIo) op een groepportret van de leden van de Bredase gemeentepolitie in 1924. (Collectie Stadsarchief Breda)

VIIo. Franciscus Joosen, geb. Teteringen 15 aug. 1878, hussaar (1905, 06), fabrieksarbeider (1906), agent van de politie (1913, 15, 19, 31), zonder beroep (1940, 42, 68), † Breda 29 april 1968, tr. Dussen 10 nov. 1906 Zegerina Venes, geb. Dussen 25 nov. 1882, dienstbode (1906), zonder beroep (1913, 15, 19, 31, 40, 42), dr. van Cornelis Arnoldus en Adriana van der Meijden.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna Joosen, geb. Breda omstr. 1907, zonder beroep (1931), tr. Breda 6 aug. 1931 Arthur Borner, geb. Dabringhausen (Nordrhein-Westfalen, Duitsland) omstr. 1900, bandwever (1931), zn. van Friedrich Wilhelm en Laura Steinmetzler.
2. Christiaan Cornelis Joosen, geb. Breda omstr. 1910, † ald. 15 juli 1913.
3. Cornelia Johanna Joosen, geb. Breda 19 sept. 1915, zonder beroep (1940), tr. Breda 29 april 1940 Carolus Lutherus Otto Cornelis van der Kolk, geb. Breda omstr. 1912, koopman (1940), zn. van Albertus en Antonetta Voorbraak.
4. Johanna Zegerina (Annie) Joosen, geb. Breda 29 aug. 1919, winkeljuffrouw (1942), † Breda 30 jan. 2004, tr. Breda 25 juni 1942 Jacobus Johannes (Jacques) Dames, geb. Geldrop 15 okt. 1914, machinebankwerker (1942), † 26 maart 2004, zn. van Bernardus en Sijtske Faber.

VIIp. Antonius Adrianus Joosen, geb. Teteringen 9 okt. 1882, landbouwer (1910), winkelbediende (1919), magazijnknecht (1925), hovenier (1933), tuinder (1935), groentenhandelaar (1938), zonder beroep (1956), † Breda 1 aug. 1956, tr. 1e Ginneken en Bavel 25 mei 1910 Cornelia Verstijlen, geb. Etten-Leur 2 febr. 1883, landbouwster (1910), † Ginneken en Bavel 8 juni 1922, dr. van Francus en Elizabeth Martens; tr. 2e Ginneken en Bavel 4 febr. 1925 Angela Schröder, geb. Jesewitz (Sachsen, Duitsland) omstr. 1887, zonder beroep (1925, 64), † Breda 4 okt. 1964, dr. van Franz en Marianna Kurowska en wed. van 1e Petrus van der Velden, 2e Isidor Orlowski en 3e Johannes Fransiscus van den Kerkhof.
Uit het eerste huwelijk:
1. Christianus Franciscus, volgt VIIIn.
2. Franciscus Christianus (Frans) Joosen, geb. Ginneken en Bavel 2 okt. 1911, landarbeider (1935), fabrieksarbeider (1938), soldaat bij het Nederlandsche leger (1946), † Breda 21 maart 1977, tr. Ginneken en Bavel 23 nov. 1938 Cornelia Maria Farla, geb. Zevenbergen 11 mei 1911, zonder beroep (1938, 46), † Breda 20 mei 1992, dr. van Jacobus en Theresia Hokken.
3. Johanna Elisabeth Joosen, geb. Ginneken en Bavel 10 maart 1913, dienstbode (1933), † Breda 23 april 1994, tr. Breda 22 mei 1933 Cornelis Adrianus Marie Floris (Carel) van der Does, geb. Breda 31 dec. 1909, koopman (1933), † Breda 12 sept. 1995, zn. van Carel en Francisca van Loenhout.
4. Cornelia Antonia (Corry) Joosen, geb. Ginneken en Bavel 27 sept. 1920, zonder beroep (1956), † Tilburg 20 mei 1956, tr. Rotterdam 14 mei 1952 Wilhelmus Gerardus Josephus (Wim) Pijnenburg, geb. Tilburg 25 april 1918, † ald. 18 juli 1989, zn. van Joseph Johannes Wilhelmus en Elisabeth Helena Maria de Kort; hij hertr. Tilburg 26 febr. 1957 Elisabeth Johanna Rustige.


  

Wilhelmus Gerardus Josephus Pijnenburg en Cornelia Antonia Joosen (VIIp-4). (Collectie Els de Kiefte-Pijnenburg)

VIIIn. Christianus Franciscus Joosen, geb. Ginneken en Bavel 4 juli 1910, stucadoor (1935, 65), † Breda 20 juli 1965, tr. Breda 29 april 1935 Maria Elisabeth Smit, geb. Breda omstr. 1911, zonder beroep (1935), dr. van Johannes Lambertus en Maria Elisabeth Huijbregts.
Uit dit huwelijk:
Maria Cornelia Catharina Joosen, geb. Breda 12 nov. 1936.

VIIq. Jacobus Adrianus Joosen, geb. Teteringen 8 mei 1893, hovenier (1919, 25, 32), † Breda 13 jan. 1977, tr. Ginneken en Bavel 12 nov. 1919 Cornelia Boeren, geb. Ginneken en Bavel 2 jan. 1894, zonder beroep (1919, 32), † Breda 25 mei 1988, dr. van Cornelis en Antoinetta Adriaansen.
Uit dit huwelijk:
1. Christianus Cornelis (Christ) Joosen, geb. Ginneken en Bavel 3 maart 1920, timmerman, † Breda 20 maart 1999, tr. Wilhelmina Catharina Gerdina Antonissen.
2. Cornelis Christiaan Joosen, geb. Ginneken en Bavel 5 mei 1922.
3. Jacobus Adrianus Joosen, geb. Teteringen 2 dec. 1924.
4. Antoinetta Johanna Joosen, geb. Teteringen 10 sept. 1926, † Ginneken en Bavel 22 okt. 1932.
5. Johanna Antoinetta (Joke) Joosen, geb. Ginneken en Bavel 6 maart 1931, † Breda 19 jan. 1995, tr. Jan Bolder, geb. Ginneken en Bavel 28 okt. 1928, † Breda 24 mei 1992.
6. Adrianus (Ad) Joosen, geb. Ginneken en Bavel 9 sept. 1937, † Breda 22 febr. 2013.

V-l. Petrus Joosen, ged. Bavel 4 mei 1774, journalier (1811, 12), cultivateur (1813), arbeider (1814, 17), † Gilze en Rijen 31 mei 1843, tr. Princenhage 8 mei 1808 Wilhelmina (Jacomina) Jansen, geb. omstr. 1778, † Gilze en Rijen 7 aug. 1845.
Uit dit huwelijk:
1. Pierre (Peter) Joosen, geb. Ginneken en Bavel 4 maart 1811, † ald. 21 mei 1813.
2. Peter, volgt VI-l.
3. Dochter, geb. Ginneken en Bavel 30 maart 1817, † ald. 30 maart 1817.

VI-l. Peter Joosen, geb. Ginneken en Bavel 15 aug. 1814, landbouwer (1846), bouwman (1846, 47, 48, 49, 52, 53, 56), † Gilze en Rijen 29 sept. 1877, tr. Chaam 2 mei 1846 Johanna van Lil, geb. Chaam 24 maart 1822, zonder beroep (1846, 83), landbouwster (1847, 48, 49, 52, 53, 56, 84), arbeidster (1882), † Gilze en Rijen 8 febr. 1885, dr. van Johannes en Johanna Aarts.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Wilhelmina Joossen, geb. Gilze en Rijen 17 april 1847, landbouwster (1885), zonder beroep (1895), † Ginneken en Bavel 19 febr. 1909, tr. 1e Ginneken en Bavel 30 dec. 1885 Adrianus van Zundert, geb. Rijsbergen 29 juni 1848, landbouwersknecht (1885), † Gilze en Rijen 7 jan. 1891, zn. van Adriaan en Hendrina Balemans; tr. 2e Chaam 16 nov. 1895 Lambertus Buitelaar, geb. ’s-Gravenhage 12 maart 1846, smid (1895), zn. van Pieter en Mietje Van den Heuvel en wedr. van Cecilia Maanders.
2. Johannes Christianus, volgt VIIr.
3. Elisabeth Joossen, geb. Gilze en Rijen 24 nov. 1849, dienstmeid (1882), landbouwersmeid (1882), † Ginneken en Bavel 17 maart 1916, tr. Ginneken en Bavel 26 april 1882 Petrus Jacobs, geb. Ginneken en Bavel 17 maart 1842, arbeider (1882), † Ginneken en Bavel 25 febr. 1916, zn. van Antonie en Maria van der Sanden en wedr. van Johanna Mol.
4. Johannes Joosen, geb. omstr. 1850, landbouwer (1882, 84), dienstknecht (1887), winkelier (1895).
5. Adriaan, volgt VIIs.
6. Pieter, volgt VIIt.
7. Adriana Maria Joossen, geb. Gilze en Rijen 22 sept. 1856.
8. Adriana Maria Joossen, geb. Gilze en Rijen 22 sept. 1856, dienstmeid (1884), tr. Ginneken en Bavel 7 mei 1884 Christiaan Dielissen, geb. Ginneken en Bavel 30 jan. 1859, dienstplichtig militair 4e regiment vesting artillerie (1879-1884), metselaar (1884, 92), zn. van Cornelis en Adriana Mensen.

VIIr. Johannes Christianus Joossen, geb. Gilze en Rijen 15 april 1848, landbouwer (1892, 1917), zonder beroep (1912), † Breda 27 nov. 1919, tr. Oosterhout 16 juni 1892 Dorothea Berger, geb. Oosterhout 10 okt. 1864, zonder beroep (1892, 1912, 17), dr. van Johannes en Maria Ida Ramaekers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Ida Joossen, geb. Oosterhout 17 febr. 1889, naaister (1912), zonder beroep (1912), tr. Breda 20 mei 1912 Cornelis Otto, geb. Terheijden 11 sept. 1888, seinwerker Staatsspoorwegen (1912, 13), zn. van Johannes en Cornelia Ripmeester.
2. Petrus Johannes, volgt VIIIo.
3. Adrianus Hubertus, volgt VIIIp.

VIIIo. Petrus Johannes Joossen, geb. Breda 13 sept. 1894, kleermaker (1917), zonder beroep (1960), † Eindhoven 13 okt. 1960, tr. Stratum 14 april 1917 Wilhelmina Maria de Beer, geb. Tilburg 22 maart 1894, fabrieksarbeidster (1917), dr. van Henricus en Johanna Maria Verhoeven.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Adrianus Hubertus, volgt IXa.
2. Johannes Cornelis Henricus Joossen, geb. Eindhoven 23 maart 1925, tr. Eindhoven 21 nov. 1946 Irene Mary Cook, geb. Eccles (VK) omstr. 1927, dr. van Harold en Jessie Henson.
3. Dorothea Joossen, geb. Eindhoven 22 sept. 1929.

IXa. Petrus Adrianus Hubertus Joossen, geb. Strijp 18 jan. 1918, automonteur (1941), fabrieksarbeider (1944), tr. Eindhoven 7 aug. 1941 Johanna Schut, geb. Wildervank 12 dec. 1916, zonder beroep (1941, 44), dr. van Klaas en Hinderika Steenhuis.
Uit dit huwelijk:
Petrus Johannes Joossen, geb. Eindhoven omstr. 1943, † ald. 26 juni 1944.

VIIIp. Adrianus Hubertus Joossen, geb. Princenhage 21 febr. 1899, kantoorbediende (1936), tr. Hilversum 23 dec. 1936 (echtsch. uitgespr. ald. 8 febr. 1950) Jannetje Dons, geb. Utrecht 21 maart 1904, zonder beroep (1936), dr. van Gijsbertus en Jannetje Holstege.
Uit dit huwelijk:
Adrianus Hubertus Joossen, geb. Utrecht 27 maart 1938.

VIIs. Adriaan Joosen, geb. Gilze en Rijen 9 mei 1852, diensplichtig militair (1872-1875), landbouwer (1882, 84), werkman (1887), winkelier (1892, 93, 95, 96, 1912, 21, 22), kuiper (1913, 19), zonder beroep (1934), † Breda 10 jan. 1934, tr. Teteringen 24 okt. 1887 Anna Maria Hessels, geb. Dongen 20 april 1854, zonder beroep (1887, 93, 96), † Breda 30 dec. 1902, dr. van Jacobus en Anna Maria Oerlemans.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Joosen, geb. Breda 30 juli 1888, zonder beroep (1913), † Poortugaal 15 maart 1953, tr. Breda 9 juni 1913 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 16 okt. 1933) Adriaan Antonie van der Avoird, geb. Oosterhout 17 jan. 1891, timmerman (1913), wagenmaker (1934), zonder beroep (1967), † Rotterdam 10 juli 1967, zn. van Cornelis en Huiberdina Tolenaar; hij hertr. Rotterdam 7 nov. 1934 Pieternella Wilhelmina Rinck.
2. Petrus Jacobus, volgt VIIIq.
3. Johannes Adrianus, volgt VIIIr.
4. Josephina Johanna Joosen, geb. Breda 3 aug. 1893, † ald. 8 sept. 1893.
5. Johanna Catharina Wilhelmina Joosen, geb. Breda 24 juli 1896, † ald. 7 aug. 1896.

VIIIq. Petrus Jacobus Joosen, geb. Breda 3 dec. 1890, meubelmaker (1913, 19, 21, 22), kantoorbediende (1944), concierge (1947), zonder beroep (1967), † Breda 7 nov. 1973, tr. Breda 7 juli 1919 Elisabeth Karremans, geb. ’s-Hertogenbosch 11 april 1893, zonder beroep (1919, 21, 44, 47, 67), † Breda 16 jan. 1970, dr. van Karel en Anna Maria van Nijnatten.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria (Annie) Joosen, geb. Breda 2 aug. 1921, zonder beroep (1944, 67), † Breda 2 aug. 1967, tr. Breda 24 april 1944 Hendrikus Cornelis Antonius van Loenhout, geb. Princenhage omstr. 1915, huisschilder (1944, 47), schilder (1969), † Breda 22 juli 1969, zn. van Antonius en Maria Petronella de Vooght.
2. Maria Elisabeth Theresia (Riet) Joosen, geb. Breda 17 mei 1925, zonder beroep (1947), tr. Breda 7 mei 1947 Cornelis Petrus Lambregts, geb. Breda omstr. 1921, caféhouder (1947), zn. van Gregorius Cornelis en Adriana Cornelia van Beek.

VIIIr. Johannes Adrianus Joosen, geb. Breda 13 okt. 1892, letterzetter (1919, 21, 22), fabrieksarbeider (1944), zonder beroep (1962), † Breda 1 aug. 1962, tr. Breda 1 aug. 1921 Johanna Antonia Spreeuw, geb. Breda 15 jan. 1893, zonder beroep (1921, 22, 44), † Breda 5 febr. 1956, dr. van Antonius en Adriana Coulin.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna Joosen, geb. Breda 15 juni 1922, verkoopster (1944), † Breda 13 april 1995, tr. Breda 1 febr. 1944 Antonius Johannes de Jong, geb. Bussum omstr. 1922, kruidenier (1944), zn. van Jan en Cornelia Maria Buch.
2. Johanna Catharina (Annie) Joosen, geb. Breda 2 okt. 1925, tr. D.C. Rehorst.
3. Catharina Elisabeth (Toos) Joosen, geb. Breda 19 aug. 1930.

VIIt. Pieter Joossen, geb. Gilze en Rijen 3 nov. 1853, dienstknecht (1883), werkman (1887), tuinman (1911), † Teteringen 25 okt. 1912, tr. Teteringen 26 april 1883 Johanna Petronella Vermeulen, geb. Teteringen 7 april 1862, zonder beroep (1883, 1911, 15, 17-19, 22), dr. van Gerardus en Antonia Pieno.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Antonia Joossen, geb. Teteringen 18 febr. 1884, zonder beroep (1911), tr. Teteringen 24 mei 1911 Bartholomeus Laming, geb. Teteringen 15 okt. 1882, arbeider (1911, 17), zn. van Cornelis en Hendrica van de Riet.
2. Petrus Joossen, geb. Teteringen 8 nov. 1886, tuinman (1911, 15, 17), † Ginneken en Bavel 29 juli 1918, tr. Ginneken en Bavel 30 mei 1917 Maria Janssen, geb. Ginneken en Bavel 8 nov. 1885, zonder beroep (1917), dr. van Adriaan en Maria van Laar.
3. Gerardus Adrianus, volgt VIIIs.
4. Johannes Cornelis, volgt VIIIt.
5. Adrianus, volgt VIIIu.
6. Johanna Maria Joossen, geb. Teteringen 11 okt. 1897, zonder beroep (1918, 65), † Rotterdam 2 nov. 1965, tr. Teteringen 25 sept. 1918 Cornelis Antonius Vermunt, geb. Roosendaal en Nispen 10 maart 1895, stukadoor (1918), zn. van Petrus en Paulina de Keersmaecker.
7. Elisabeth Joossen, geb. Teteringen 3 sept. 1902, zonder beroep (1922), tr. Rotterdam 4 jan. 1922 Adrianus Christinus van der Mark, geb. Bruinisse 3 okt. 1899, magazijnbediende (1922), zn. van Nicolaas en Adriana Elizabeth Onderdijk.

VIIIs. Gerardus Adrianus Joossen, geb. Ginneken en Bavel 22 maart 1889, tuinman (1917, 20), bloemist (1917), melkventer (1919, 21), werkman bij den dienst van Openbare Werken (1943), betonwerker (1944), losarbeider (1946), gemeentewerker (1947), † Breda 14 juni 1972, tr. 1e Johanna Groenendaal; tr. 2e Teteringen 11 april 1917 Cornelia van Hooijdonk, geb. Oud en Nieuw Gastel 30 juni 1890, dienstbode (1917), zonder beroep (1917-1947), dr. van Pieter en Johanna van Reijen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Petrus Gerardus Joossen, geb. Ginneken en Bavel 13 sept. 1917, kelner (1946, 47), † Breda 25 juni 1987, tr. Ossendrecht 30 juli 1947 Adriana Mathilda Dimphena Kint, geb. Woensdrecht omstr. 1920, zonder beroep (1947), dr. van Augustinus Johannes en Maria Catharina Mulders.
2. Johannes Petrus Joossen, geb. Teteringen 14 jan. 1919, stucadoor (1943, 47).
3. Anna Adriana Dijmphna Joossen, geb. Teteringen 19 febr. 1920, zonder beroep (1944), tr. Rotterdam 15 maart 1944 Jan Frederik Mulder, geb. Rotterdam omstr. 1915, betonwerker (1944), zn. van Jan Frederik en Pieternella Leerentveld.
4. Maria Cornelia Francisca Joossen, geb. Teteringen 17 april 1921, zonder beroep (1943), † Breda 6 sept. 1971, tr. Breda 14 okt. 1943 Johannes Adrianus Martens, geb. Rijsbergen omstr. 1917, landbouwer (1943), zn. van Marinus en Maria Hendriena Jochems.
5. Cornelia Adriana Petronella Joossen, geb. Teteringen 19 jan. 1923.
6. Adriana Antonia Cornelia Joossen, geb. Princenhage 30 juli 1925, dienstbode (1946), tr. Breda 25 april 1946 Salomon van Biene, geb. Breda omstr. 1923, koopman in groenten (1946), zn. van Abraham en Catharina Wilhelmina Cornelia van de Lindeloof.
7. Adrianus Petrus Joossen, geb. Ginneken en Bavel 19 maart 1928.
8. Dijmphina Geertruida Joossen, geb. Ginneken en Bavel 29 juni 1930.

VIIIt. Johannes Cornelis Joossen, geb. Ginneken en Bavel 26 jan. 1892, arbeider (1915, 19, 22), arbeider bij de lichtbedrijven (1939), machinedrijver (1941), handlanger bij de gemeentelichtbedrijven te Breda (1954), ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1954), zonder beroep (1969), † Breda 23 okt. 1969, tr. Teteringen 9 juni 1915 Petronella Maria Johanna van den Bemt, geb. Zevenbergen 19 febr. 1892, dienstbode (1915), zonder beroep (1919, 22, 39, 41), dr. van Jacobus en Anna Cornelia Reijnaars.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Joossen, geb. Breda 13 april 1917, electricien (1939, 41), † Breda 7 febr. 1985, tr. Breda 30 nov. 1939 Helena Wilhelmina van Praet, geb. Princenhage omstr. 1914, dienstbode (1939), dr. van Johannes en Christina Verweij.
2. Johannes Cornelis Joossen, geb. Breda 11 maart 1919, ’cramer’ (?), tr. Breda 14 aug. 1941 (echtsch. uitgespr. ald. 13 maart 1945) Maria Petronella Braeckmans, geb. Breda omstr. 1922, dienstbode (1941), dr. van Eduardus Carolus en Elisabeth Lammers.
3. Cornelis Joossen, geb. Breda 11 nov. 1920.
4. Petrus Jacobus Joossen, geb. Breda 1 aug. 1922.
5. Johanna Petronella Joossen, geb. Breda 18 jan. 1928.

VIIIu. Adrianus Joossen, geb. Ginneken en Bavel 16 okt. 1895, bloemist (1917), stoker (1918, 19, 21), tr. Teteringen 7 nov. 1917 Maria Johanna Musters, geb. Teteringen 25 juli 1899, zonder beroep (1917, 19, 21, 46), dr. van Adriaan en Elisabeth de Kort.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Adrianus, volgt IXb.
2. Adrianus Petrus (Jos) Joossen, geb. Teteringen 18 febr. 1919, schilder (1946), † Raamsdonksveer 28 aug. 1988, tr. Maria Cornelia van Mook.
3. Elisabeth Joossen, geb. Teteringen 2 jan. 1921.
4. Bartholomeus Joossen, geb. Teteringen 5 nov. 1924.
5. Bartholomeus Adrianus Joossen, geb. Teteringen 25 juni 1926.

IXb. Petrus Adrianus Joossen, geb. Teteringen 1 maart 1918, timmerman (1946), † Utrecht 25 okt. 1977, tr. Made en Drimmelen 21 febr. 1946 Petronella Anna Helena Rovers, geb. Made en Drimmelen 12 sept. 1917, zonder beroep (1946), dr. van Adrianus en Helena Bluekens.
Uit dit huwelijk:
Janus Joossen, geb. Made en Drimmelen 6 maart 1951, timmerman, † Made en Drimmelen 11 aug. 1974.

IV-l. Adriaan Joosen, ged. Chaam 3 dec. 1754, arbeider (1820, 25, 32), † Chaam 10 maart 1832, tr. Chaam 4 sept. 1785 Antonetta (Antonia) Buijs, ged. Chaam 27 jan. 1755, arbeidster (1826), † Chaam 14 maart 1826, dr. van Philip en Dingena van Os.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Joosen, ged. Chaam 20 nov. 1785, dienstknecht (1820), bouwman (1832), † Chaam 8 jan. 1832, tr. Chaam 7 mei 1820 Joanna Koremans, ged. Ginneken en Bavel 19 febr. 1781, dienstmeid (1820), dr. van Egidius Cornelii (Dielis) en Engelina Martini Brockx.
2. Dingeman Joosen, ged. Chaam 17 juni 1790, journalier (1813), militair 14e Regiment Infanterie van Linie in het leger van Napoleon (1813).
3. Joanna Jansen, geb. Chaam omstr. 1791, mutsewaschter (1825), tr. Chaam 7 mei 1825 Johannes Geerts, geb. Chaam omstr. 1799, dienstknecht (1825), zn. van Cornelis en Petronella Janssen.
4. Adriana Janssen, ged. Chaam 11 sept. 1795.

IIIi. Cornelis Jan Joosen, ged. Meerle 26 jan. 1720, arbeider (1823), begr. Chaam 27 maart 1804, tr. Chaam 10 okt. 1745 Maria Adriaans van Baal, ged. Chaam 19 dec. 1721, arbeidster (1823), begr. Chaam 6 maart 1789, dr. van Adriaen Michielsen van Bael en Willemijn Mattheus Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, † Chaam 16 sept. 1784.
2. Johanna (Joanna) Cornelis Joosen, ged. Chaam 9 juli 1746, † Ginneken en Bavel 3 febr. 1823, tr. Teteringen 2 mei 1784 Mattheus Aarts, geb. Ginneken, bouwman (1823), † Ginneken en Bavel 5 aug. 1814.
3. Adrianus Cornelii, volgt IVm.
4. Wilhelmus Cornelis Joosen, ged. Chaam 11 juni 1750, † ald. 2 mei 1772.
5. Adriana Maria Joosen, ged. Chaam 13 okt. 1752.
6. Antonia Apolonia Joosen, ged. Chaam 5 dec. 1754, zonder beroep (1822), † Oosterhout 24 mei 1822, tr. Oosterhout 12 febr. 1797 Pieter Van Eekelen, geb. Oosterhout omstr. 1757, tuinman (1822), zonder beroep (1826), † Oosterhout 23 maart 1826, zn. van Johannes en Johanna De Wolf en wedr. van Pieternella Bul.
7. Jan Cornelis, volgt IVn.
8. Hendrik (Henricus) Cornelis Joosen, ged. Chaam 11 juli 1760, arbeider (1822), † Ginneken en Bavel 28 april 1822, tr. Ginneken 20 nov. 1808 Adriana Cornelis Peeters, geb. Oosterhout, † Geertruidenberg 27 april 1819, dr. van Cornelis en Maria Timmermans.
9. Michael Joosen, ged. Baarle 26 april 1763.
10. Adriana Maria (alias Adriana Maria Jansen) Joosen, ged. Baarle 16 sept. 1765, partikuliere (1820), tr. 1e Teteringen 9 mei 1784 Adriaan Haneveer, geb. Alphen, † Teteringen 24 maart 1798; tr. 2e Teteringen 27 jan. 1799 Adriaen Roosendaal, geb. Teteringen, † ald. 25 juli 1823, zn. van Gerardus en Maria de Jong en wedr. van Joanna van Groesen.

IVm. Adrianus Cornelii Jansen, ged. Chaam 22 maart 1748, begr. Teteringen 2 sept. 1794, tr. Ginneken 29 april 1787 Anna Verdaasdonk, ged. Meerle 5 dec. 1755, † Teteringen 2 juni 1814, dr. van Arnoldus Antonii Verdaesdonk en Elisabetha Michaelis Boeren.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus, volgt Vm.
2. Cornelis Jansen, ged. Teteringen 4 dec. 1789, bouwmansknecht (1824), hovenier (1824), arbeider (1866), † Teteringen 24 jan. 1866, tr. Oosterhout 13 mei 1824 Anna Maas, geb. Princenhage omstr. 1785, zonder beroep (1824), dr. van Pieter en Adriana van Rijen en wed. van Pieter Spapens.
3. Wilhelmus, volgt Vn.
4. Joannes, ged. Teteringen 10 april 1794.

Vm. Arnoldus Jansen, ged. Teteringen 28 jan. 1788, bouwman (1824, 38), arbeider (1866), † Teteringen 27 jan. 1866, tr. Teteringen 26 nov. 1815 Joanna van Eijl, geb. omstr. 1783, landbouwster (1838), † Teteringen 2 juli 1838, dr. van Matheus en Martine Pieter van den Goorberg.
Uit dit huwelijk:
Matheus Jansen, geb. Ginneken en Bavel 13 febr. 1824, arbeider (1866), daglooner (1881), † Teteringen 21 maart 1881.

Vn. Wilhelmus Jansen, ged. Teteringen 1 nov. 1791, tr. Teteringen 22 okt. 1825 Catharina Oomen, ged. Teteringen 31 juli 1785, dr. van Bartholomeus en Adriana Boomaars.
Uit dit huwelijk:
Adriaan Jansen, tr. 1e Teteringen 23 aug. 1866 Cornelia Verdaasdonk, dr. van Christiaan en Catharina Koenraats; tr. 2e Ginneken en Bavel 2 mei 1888 Jacoba Maria van Boxel, dr. van Jacobus en Maria Schellekens.

IVn. Jan Cornelis Joosen, ged. Chaam 10 febr. 1757, † Oosterhout 16 okt. 1816, tr. Ginneken 15 sept. 1782 Antonia van Etten, ged. Oosterhout 5 aug. 1755, arbeidster (1817, 28), zonder beroep (1836), † Hooge en Lage Zwaluwe 30 mei 1836, dr. van Willem Pieterse en Adriana Willemse van der Linden.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Joosen, ged. Chaam 26 aug. 1784.
2. Cornelis, volgt Vo.
3. Adrianus Joosen, ged. Chaam 3 juni 1789.
4. Maria Joosen, ged. Oosterhout 12 juli 1795, dienstmeid (1839), dagloonster (1864, 71), † Zevenbergen 15 april 1871, tr. Zevenbergen 7 april 1839 Johannes Vrolijk, ged. Klundert 25 april 1804, dienstplichtig militair 5e afdeling infanterie (1825-1830), arbeider (1839, 64), † Zevenbergen 29 mei 1864, zn. van Adriaan Stoffel en Petronella Janse Mulders en wedr. van Maria Farla.
5. Willem, volgt Vp.

Vo. Cornelis Joosen, ged. Chaam 2 april 1787, knegt (1814), arbeider (1816-1853), † Oosterhout 6 mei 1853, tr. Oosterhout 12 jan. 1814 Geertruida Janse van Gils, geb. Oosterhout 25 aug. 1790, arbeidster (1814, 25, 32, 41, 50, 52, 55), zonder beroep (1822, 50, 53, 63, 66), † Oosterhout 3 aug. 1863, dr. van Jan en Elisabeth Van Geel.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Joosen, geb. Oosterhout 20 jan. 1816, arbeider (1832), † Oosterhout 25 nov. 1832.
2. Johanna Joosen, geb. Oosterhout 24 jan. 1818, zonder beroep (1841, 50), † Oosterhout 24 nov. 1850, tr. Oosterhout 27 mei 1841 Johannes Bul, ged. Oosterhout 30 nov. 1808, arbeider (1841), bouwman (1850), † Oosterhout 24 aug. 1888, zn. van Willem Laurijs en Catharina Franssens; hij hertr. Oosterhout 27 jan. 1853 Antonia van Langh.
3. Antonia Joosen, geb. Oosterhout 31 okt. 1820, † ald. 28 maart 1822.
4. Antonie Joosen, geb. Oosterhout 2 jan. 1823, † ald. 15 maart 1825.
5. Adriaan, volgt VIm.
6. Antonie Joosen, geb. Oosterhout 3 febr. 1827, arbeider (1852), † Oosterhout 8 dec. 1852.
7. Maria Joosen, geb. Oosterhout 21 dec. 1829, arbeidster (1855), zonder beroep (1898), † Made en Drimmelen 19 mei 1898, tr. Oosterhout 19 april 1855 Eustachius de Wijs, geb. Made en Drimmelen 14 maart 1825, dienstplichtig militair 2e Regiment artillerie (1844-1849), arbeider (1855), zonder beroep (1907), † Made en Drimmelen 1 jan. 1907, zn. van Joannes en Maria Rovers.
8. Willem, volgt VIn.
9. Pieter, volgt VIo.

VIm. Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 6 maart 1825, dienstplichtig militair 1e Regiment infanterie (1844-1849), arbeider (1850-1883), † Oosterhout 5 sept. 1883, tr. Oosterhout 31 okt. 1850 Elisabeth van den Elshout, geb. Oosterhout 13 okt. 1825, zonder beroep (1850-1899), † Oosterhout 18 april 1899, dr. van Pieter en Maria van Dongen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 1 maart 1851, arbeider (1894, 1913), † Oosterhout 3 juni 1913, tr. Oosterhout 25 jan. 1894 Willemijna Roovers, geb. Princenhage 10 jan. 1847, zonder beroep (1894, 1912), † Oosterhout 9 okt. 1912, dr. van Willem en Lucia Gommers en wed. van Willem Halters.
2. Maria Joosen, geb. Oosterhout 25 dec. 1852, zonder beroep (1883, 1922), † Oosterhout 9 nov. 1922, tr. Oosterhout 17 mei 1883 Cornelis de Jongh, geb. Oosterhout 14 jan. 1857, dienstplichtig militair (1877-1882), arbeider (1883), zonder beroep (1940), † Oosterhout 10 jan. 1940, zn. van Cornelis en Petronella Godschalk.
3. Gerardus Joosen, geb. Oosterhout 13 aug. 1854, † ald. 19 febr. 1855.
4. Pieter, volgt VIIu.
5. Geerdina Joosen, geb. Oosterhout 11 juli 1858, zonder beroep (1883, 1900, 26), † Oosterhout 16 mei 1926, tr. Oosterhout 17 mei 1883 Franciscus Bol, geb. Oosterhout 19 jan. 1856, bouwman (1883), bierbrouwersknecht (1900), † Oosterhout 23 maart 1900, zn. van Pieter en Wilhelmina Baijens.
6. Gerardus Joosen, geb. Oosterhout 23 sept. 1860, † ald. 20 nov. 1860.
7. Hendrika Joosen, geb. Oosterhout 10 okt. 1861, zonder beroep (1887, 1926), † Oosterhout 14 april 1926, tr. Oosterhout 9 juni 1887 Johannes Snelders, geb. Oosterhout 18 nov. 1857, arbeider (1887), zonder beroep (1942), † Oosterhout 3 april 1942, zn. van Johannes en Pietronella Lambregts.
8. Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 3 aug. 1863, † ald. 17 febr. 1864.

VIIu. Pieter Joosen, geb. Oosterhout 7 jan. 1856, landbouwer (1875), arbeider (1889-1914), † Oosterhout 10 juli 1914, tr. Oosterhout 26 sept. 1889 Johanna Celi, geb. Oosterhout 30 dec. 1865, zonder beroep (1889-1942), † Oosterhout 22 jan. 1942, dr. van Jan en Christina Lambregts.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Joosen, geb. Oosterhout 10 juni 1887, zonder beroep (1913, 55), † Nieuw-Ginneken 31 juli 1955, tr. Oosterhout 22 nov. 1913 Wilhelmus van Dommelen, geb. Oosterhout 16 mei 1877, machinestoker (1913), machinist (1929), † Oosterhout 3 sept. 1929, zn. van Adriaan en Cornelia Bul.
2. Adriaan, volgt VIIIv.
3. Johanna Joosen, geb. Oosterhout 28 febr. 1892, zonder beroep (1912, 61), † Breda 2 dec. 1961, tr. Oosterhout 14 nov. 1912 Adrianus Johannes Rams, geb. Oosterhout 3 nov. 1886, landbouwer (1912), † Oosterhout 10 jan. 1965, zn. van Adrianus en Maria Timmermans.
4. Cornelis, volgt VIIIw.
5. Johannes, volgt VIIIx.
6. Franciscus Joosen, geb. Oosterhout 15 okt. 1898, † ald. 20 april 1908.
7. Hubertus, volgt VIIIy.
8. Elisabeth Joosen, geb. Oosterhout 12 juli 1902, zonder beroep (1929), † Breda 12 sept. 1980, tr. Oosterhout 1 aug. 1929 Cornelis Broers, geb. Oosterhout 22 jan. 1901, fabrieksarbeider (1929), pakhuisknecht (1952), † Oosterhout 14 juni 1952, zn. van Pieter en Johanna Katharina van Dongen.
9. Maria Joosen, geb. Oosterhout 20 nov. 1904, zonder beroep (1929, 54), † Oosterhout 4 juli 1954, tr. Oosterhout 1 aug. 1929 Petrus Marcelis de Bont, geb. Oosterhout 29 juni 1905, slachter (1929), slager (1958), † Oosterhout 4 aug. 1958, zn. van Antonius en Wilhelmina Verhoeven.
10. Hendrik (Drik), volgt VIIIz.

VIIIv. Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 18 maart 1890, grondwerker (1922, 28), arbeider (1924), † Oosterhout 26 juli 1968, tr. Oosterhout 11 mei 1922 Johanna Elisabeth van den Elshout, geb. Oosterhout 3 aug. 1890, zonder beroep (1922, 28), † Oosterhout 27 sept. 1971, dr. van Johannes en Maria van Gils.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Johannes Franciscus Joosen, geb. Oosterhout 8 okt. 1923, zonder beroep (1924), † Raamsdonk 30 april 1924.
2. Johannes Franciscus Joosen, geb. Oosterhout 7 jan. 1925.
3. Petrus Johannes Joosen, geb. Oosterhout 26 maart 1927.
4. Hendrikus Wilhelmus Joosen, geb. Oosterhout 5 juni 1928, † ald. 28 juli 1928.
5. Hendrikus Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 11 aug. 1929.
6. Adrianus Hubertus Joosen, geb. Oosterhout 2 jan. 1935.

VIIIw. Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 21 sept. 1894, grondwerker (1918, 32), caféhouder (1946), uitbater café ’de Sportvriend’ in Made, † Raamsdonksveer 8 febr. 1971, tr. 1e Oosterhout 16 mei 1918 Cornelia Oomen, geb. Oosterhout 12 dec. 1896, zonder beroep (1918, 46, 60), † Made en Drimmelen 23 maart 1960, dr. van Pieter en Cornelia Welten; tr. 2e Made 6 april 1961 Adriana Johanna van de Korput, geb. Made en Drimmelen 1 febr. 1901, † Breda 3 juli 1977, dr. van Pieter en Cornelia van Langerak en wed. van Wilhelmus Rullens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petronella Francisca (Nellie) Joosen, geb. Oosterhout 22 dec. 1918, † Made 19 juli 2014, tr. 17 mei 1943 Johannes Petrus (Jan) van der Ven, geb. Made en Drimmelen 23 mei 1916, machinist (1946), bulldozermachinist (1950), † Breda 28 okt. 1987.
2. Cornelis Petrus (Cees) Joosen, geb. Oosterhout 6 juni 1920, wielrenner (1940-1952), † Breda 20 juli 1976, tr. Made en Drimmelen 22 okt. 1946 Adriana Petronella (Adri) Rullens, geb. Made en Drimmelen 22 sept. 1922, zonder beroep (1946), † Terheijden 13 mei 1979, dr. van Wilhelmus en Adriana Johanna van de Korput.
3. Johanna Cornelia Josephina (Jopie) Joosen, geb. Made en Drimmelen 17 mei 1938, † Terheijden 13 aug. 2012, tr. Made 26 aug. 1958 Petrus Wilhelmus Johannes (Piet) Van Oosterhout, geb. Terheijden 22 nov. 1933, † ald. 25 maart 2015, zn. van Henricus Petrus en Geerdina Driesen.

VIIIx. Johannes Joosen, geb. Oosterhout 16 sept. 1896, grondwerker (1921-1944), zonder beroep (1961), † Made en Drimmelen 31 dec. 1961, tr. Made en Drimmelen 27 mei 1921 Maria de Wijs, geb. Made en Drimmelen 11 mei 1898, zonder beroep (1921-1961), † Breda 15 mei 1973, dr. van Gerardus en Catharina Moerenhout.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus (Piet) Joosen, geb. Made en Drimmelen 10 dec. 1921, stratenmaker (1944, 45), † Oosterhout 7 aug. 2004, tr. Made en Drimmelen 28 april 1944 Cornelia Johanna (Cor) Rovers, geb. Made en Drimmelen 11 febr. 1923, zonder beroep (1944, 45), † Made en Drimmelen 16 juli 2011, dr. van Cornelis en Johanna van der Made.
2. Gerardus Eustatius Joosen, geb. Made en Drimmelen 20 dec. 1922, † ald. 30 aug. 1923.
3. Gerardus Eustatius Joosen, geb. Made en Drimmelen 17 jan. 1924, † Geertruidenberg 27 juni 1992, tr. 1948 Maria Broeken, geb. Made 7 juli 1926, † Oosterhout 8 juli 1996.
4. Johanna Catharina Joosen, geb. Made en Drimmelen 11 aug. 1925, † ald. 5 mei 1927.
5. Catharina Adriana Joosen, geb. Made en Drimmelen 30 juli 1926, † ald. 7 sept. 1926.
6. Johannes (Jo) Joosen, geb. Made en Drimmelen 3 febr. 1928, stratenmaker, † Breda 8 jan. 2006, tr. 1951 Tonnie de Heijde, geb. Made en Drimmelen 4 aug. 1929, † Breda 27 nov. 2008.

VIIIy. Hubertus Joosen, geb. Oosterhout 19 sept. 1900, grondwerker te Oosterhout (1923), te Wieringen (1929), expediteur (1946), † Breda 6 nov. 1972, tr. Made en Drimmelen 29 juni 1923 Catharina Beljaars, geb. Made en Drimmelen 4 okt. 1899, zonder beroep (1923, 46, 72), † Made en Drimmelen 21 nov. 1972, dr. van Petrus Franciscus en Christina Thijssen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Franciscus (Piet) Joosen, geb. Made en Drimmelen 12 febr. 1922, chauffeur-monteur (1946), † Made en Drimmelen 10 jan. 1997, tr. Made en Drimmelen 22 febr. 1946 Petronella (Pietje) de Bok, geb. Made en Drimmelen omstr. 1924, dienstbode (1946), dr. van Julius en Huberdina Welten.
2. Johannes Petrus Joosen, geb. Made en Drimmelen 9 aug. 1924, † ald. 20 dec. 2001, tr. Dimphina W. den Reijer.
3. Christina Johanna (Sientje) Joosen, geb. Made en Drimmelen 10 sept. 1926, † ald. 22 maart 2010, tr. Johannes (Jan) Stam.
4. Adrianus Petrus Joosen, geb. Made en Drimmelen 6 nov. 1927.
5. Andreas Petrus (Dre) Joosen, geb. Medemblik 10 nov. 1928, transportondernemer (1953), † Made en Drimmelen 3 juni 2009, tr. Made en Drimmelen 6 febr. 1953 Anna Petronella (Anny) van Gurp, geb. Made en Drimmelen 16 jan. 1930, dr. van Hubertus Jacobus (Bart) en Francisca (Sien) de Wijs.
6. Pieternella (Pietje) Joosen, geb. Abbenbroek 4 jan. 1932, † Made en Drimmelen 6 juli 2011, tr. Frans Boons, geb. Made en Drimmelen 30 mei 1925, † Breda 13 febr. 2005.
7. Wilhelmina Francisca Joosen, geb. Made en Drimmelen 27 febr. 1934.

VIIIz. Hendrik (Drik) Joosen, geb. Oosterhout 20 nov. 1904, grondwerker (1929, 49), † Breda 20 juni 1983, tr. 1e Cornelia de Jongh, geb. Made 21 aug. 1908, zonder beroep (1949), † Breda 21 juli 1970, dr. van Antonie en Huiberdina Ligtvoet; tr. 2e Raamsdonksveer 20 jan. 1976 Cornelia Johanna (Cor) van den Diepstraten, geb. Made en Drimmelen 16 maart 1909, † Breda 29 juli 1990, dr. van Antonie (Toon) en Wilhelmina (Mijntje) Segers en wed. van Cornelis Jacobus (Cor) van Alphen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Joosen, geb. Made en Drimmelen 24 april 1932.
2. Hubertina Johanna Joosen, geb. Made en Drimmelen 20 okt. 1936.

VIn. Willem Joosen, geb. Oosterhout 27 sept. 1832, dienstplichtig militair (1851-1856), arbeider bij eener herstelling aan de zeewering (1864), arbeider (1866), † Stompwijk 17 jan. 1905, tr. Velsen 14 maart 1866 Johanna (Janna) Riemers, geb. Terneuzen 8 okt. 1839, zonder beroep (1864), dr. van Jan Riemens en Pieternella de Groote.
Uit dit huwelijk:
1. Geerdina Joosen, geb. Gaasterland 9 aug. 1864.
2. Cornelis Joosen, geb. Velsen 24 maart 1866, † Stompwijk 2 mei 1866.
3. Pieternella Joosen, geb. Velsen 24 maart 1866.

VIo. Pieter Joosen, geb. Oosterhout 6 maart 1835, arbeider (1864-91), † Oosterhout 17 jan. 1891, tr. Oosterhout 21 jan. 1864 Maria Anna van Dongen, geb. Teteringen 5 juli 1837, dienstmeid (1864), zonder beroep (1864-1910), † Oosterhout 22 aug. 1910, dr. van Petrus en Petronella van Bavel.
Uit dit huwelijk:
1. Geerdina Johanna Joosen, geb. Oosterhout 5 dec. 1864, zonder beroep (1891), tr. Oosterhout 9 juli 1891 Petrus Cornelis Deckers, geb. Oosterhout 18 nov. 1865, dienstplichtig militair 6e Regiment Infanterie (1885-1891), arbeider (1891), zn. van Petrus en Cornelia Krijnen.
2. Cornelis, volgt VIIv.
3. Pieter, volgt VIIw.
4. Johannes, volgt VIIx.
5. Adriaan, volgt VIIy.
6. Pietronella Joosen, geb. Oosterhout 21 nov. 1874, zonder beroep (1906, 51), † Oosterhout 12 sept. 1951, tr. Oosterhout 25 jan. 1906 Wouter Bol, geb. Oosterhout 29 juni 1877, landbouwer (1897), arbeider (1906), grondwerker (1944), † Oosterhout 5 april 1944, zn. van Pieter en Mechelina de Bont.
7. Antonie, volgt VIIz.
8. Wilhelmus, volgt VIIaa.
9. Cornelia Joosen, geb. Oosterhout 16 nov. 1880, † ald. 2 mei 1881.

VIIv. Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 13 aug. 1866, landbouwer/arbeider (1894-1942), † Teteringen 17 mei 1942, tr. Oosterhout 1 febr. 1894 Cornelia Fens, geb. Oosterhout 28 aug. 1868, zonder beroep (1894-1943), landbouwster (1939), † Teteringen 26 aug. 1943, dr. van Pieter en Johanna den Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Pietronella Maria Joosen, geb. Oosterhout 7 maart 1895, dienstbode (1923), † Teteringen 14 nov. 1989, tr. Teteringen 18 juni 1923 Antonius (Toon) van Dommelen, geb. Oosterhout 13 aug. 1890, landbouwer (1923), zonder beroep (1972), † Teteringen 11 maart 1972, zn. van Adriaan en Cornelia Bul.
2. Petrus Johannes (Piet), volgt VIIIaa.
3. Johannes Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 13 maart 1897, † ald. 11 juni 1897.
4. Johanna Cornelia Joosen, geb. Oosterhout 18 sept. 1898, zonder beroep (1928), † Breda 24 aug. 1984, tr. Teteringen 12 jan. 1928 Gerardus Wouterus Schoenmakers, geb. Breda 23 aug. 1895, hovenier (1928), † Breda 2 nov. 1972, zn. van Adrianus en Anna Cornelia van Loon.
5. Johannes Cornelis, volgt VIIIab.
6. Maria Antonetta Joosen, geb. Oosterhout 7 sept. 1901, † Teteringen 20 okt. 1976.
7. Anna Gertruida Joosen, geb. Teteringen 19 juni 1903, zonder beroep (1939), † Turnhout 7 maart 1974, tr. Chaam 22 sept. 1939 Joannes Christianus (Jan) Verheijen, geb. Chaam 8 juni 1906, landbouwer (1939, 67), † Chaam 23 mei 1967, zn. van Jacobus en Joanna Maria Boeren en wedr. van Maria Elisabeth Hendriks.
8. Adrianus Joosen, geb. Teteringen 30 mei 1904, landbouwer (1925, 40), † Breda 24 april 1991, tr. Teteringen 4 april 1940 Anna Maria Snepvangers, geb. Princenhage 28 nov. 1909, zonder beroep (1940), † Breda 3 jan. 1985, dr. van Petrus en Catharina Struijs.
9. Cornelia Joosen, geb. Teteringen 23 maart 1906, † ald. 13 sept. 1906.
10. Antonius Joosen, geb. Teteringen 9 febr. 1908, † ald. 6 dec. 1908.
11. Cornelia Wilhelmina Joosen, geb. Teteringen 16 jan. 1910, zonder beroep (1943), † Teteringen 16 febr. 1992, tr. Teteringen 29 april 1943 Adrianus van Dorst, geb. Teteringen 29 sept. 1905, landbouwer (1943), † 16 dec. 1974, zn. van Adriaan en Maria Oonincx.
12. Antonius Wilhelmus Joosen, geb. Teteringen 14 jan. 1912, landbouwer (1939, 44, 52), † Oosterhout 21 juli 1981, tr. Made en Drimmelen 12 jan. 1944 Anna Adriana Segers, geb. Made en Drimmelen 23 maart 1917, zonder beroep (1944, 52), † Oosterhout 1 aug. 1968, dr. van Johannes en Adriana Winde.


  

Petrus Johannes Joosen (VIIIaa) en Catharina Petronella van Loon waren als melkbezorger en melkbezorgster in loondienst bij de Coöperatieve Melkinrichting en Zuivelfabriek St. Martinus te Princenhage. (Collectie Stadsarchief Breda)

VIIIaa. Petrus Johannes (Piet) Joosen, geb. Oosterhout 24 febr. 1896, melkventer (1925-1944), zonder beroep (1965), † Teteringen 5 maart 1982, tr. Teteringen 8 okt. 1925 Catharina Petronella (Cato) van Loon, geb. Teteringen 26 maart 1900, zonder beroep (1925, 65), † Breda 30 dec. 1979, dr. van Peter en Anna Elisabeth Wirken.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Elisabeth Maria Joosen, geb. Teteringen 16 nov. 1926, † Breda 3 okt. 2002, tr. Jelis Nesselaar.
2. Petrus Cornelis Johannes Joosen, geb. Teteringen 21 dec. 1927, fraiser (1958), gereedschapmaker (1965), tr. Cornelia Lievens, zonder beroep (1958).
3. Cornelis Petrus Josephus (Kees) Joosen, geb. Teteringen 21 dec. 1928, tr. G. (Trudy) Jansse.
4. Anna Elisabeth Cornelia (Anneke) Joosen, geb. Teteringen 19 febr. 1930, tr. J.N.P. (Jan) Joosen.
5. Antonius Wilhelmus Christiaan Joosen, geb. Teteringen 13 maart 1931, tr. J.H. (Jacq) Aarts.
6. Joannes Petrus Maria Joosen, geb. Teteringen 25 okt. 1934, electricien, † Teteringen 29 nov. 1965, tr. 2 juni 1962 Cornelia Adriana Lievens, geb. 1 jan. 1939, zonder beroep, † 26 okt. 2011.

VIIIab. Johannes Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 12 juli 1900, arbeider (1923), melkontvanger (1925), fabrieksarbeider (1929, 31, 40), landbouwer (1963), † Oosterhout 5 mei 1963, tr. Teteringen 18 april 1929 Maria Johanna Damen, geb. Oosterhout 29 nov. 1907, zonder beroep (1929, 31, 68), † Breda 5 dec. 1968, dr. van Hendrik en Antonia Swolfs.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Cornelia Joosen, geb. Teteringen 6 juli 1930, tr. Adrianus de Jong.
2. Zoon, geb. Teteringen 4 okt. 1931, † ald. 4 okt. 1931.
3. Cornelis Henricus (Kees) Joosen, geb. Teteringen 12 sept. 1932, controleur-administrateur (1963), † Teteringen 16 mei 2001, tr. Jeanne Ackermans.
4. Cornelia Antonia Maria Joosen, geb. Teteringen 10 febr. 1934, tr. Hendricus Jacobus van de Laar.
5. Maria Cornelia Joosen, geb. Teteringen 15 sept. 1935, tr. W.J. Van Deuren.
6. Henricus Cornelis Joosen, geb. Teteringen 1 febr. 1937, monteur (1968), tr. Catharina Johanna Maria Geerts.
7. Johannes Cornelis Joosen, geb. Teteringen 18 jan. 1939, tr. Engelina Pietronella Maria Damen.

VIIw. Pieter Joosen, geb. Oosterhout 29 sept. 1868, landbouwer (1911, 12, 13, 16, 43), zonder beroep (1948), † Oosterhout 29 aug. 1948, tr. Oosterhout 9 febr. 1911 Sidonie De Baets, geb. Eeghen 24 jan. 1882, zonder beroep (1911, 12, 13, 16, 24, 43), † Oosterhout 3 jan. 1924, dr. van Karel Louis en Amelia Debonné.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joosen, geb. Oosterhout 14 jan. 1912, landbouwer (1943), fabrieksarbeider (1951), grondwerker (1954), † Oosterhout 10 aug. 1982, tr. Oosterhout 20 mei 1943 Maria Cornelia van Ham, geb. Oosterhout 2 aug. 1916, zonder beroep (1943, 51, 54), † Oosterhout 12 aug. 1987, dr. van Antonie en Adriana Maria van Vugt.
2. Ludovicus Charles Joosen, geb. Oosterhout 28 sept. 1913, † Breda 12 jan. 1975.
3. Marinus Charles Joosen, geb. Oosterhout 7 mei 1916, landbouwer (1943, 48, 60), † Oosterhout 10 nov. 1981, tr. 28 juni 1950 Huberdina Wilhelmina Damen, geb. Terheijden 9 maart 1919, zonder beroep (1960), † Geertruidenberg 18 juni 2003.
4. Amelia Maria Joosen, geb. Oosterhout 30 aug. 1920.

VIIx. Johannes Joosen, geb. Oosterhout 28 okt. 1870, arbeider (1895-1911), polderwerker (1912-1915), grondwerker (1920-1930), zonder beroep (1943-1947), † Raamsdonksveer 2 sept. 1947, tr. Oosterhout 25 april 1895 Johanna van der Zande, geb. Terheijden 5 nov. 1872, zonder beroep (1895-1962), † Oosterhout 26 okt. 1962, dr. van Henrikus en Geertruida Ansems.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Joosen, geb. Oosterhout 24 nov. 1896, † Geertruidenberg 23 aug. 1976.
2. Geertruida Joosen, geb. Oosterhout 15 nov. 1897, zonder beroep (1920), † Breda 6 sept. 1988, tr. Made en Drimmelen 13 aug. 1920 Cornelis (Kees) Norbart, geb. Oosterhout 6 april 1897, fabrieksarbeider (1920), voorzitter R.K. Bredaschen Diocesaan Werkliedenbond (1927-39), bestuurder R.K. Werkliedenverbond in Nederland, † Breda 13 febr. 1939, zn. van Jacobus en Bastiana Blijlevens.
3. Hendrikus, volgt VIIIac.
4. Maria Joosen, geb. Oosterhout 4 dec. 1902, zonder beroep (1925, 69), † Made 12 mei 1969, tr. Oosterhout 19 nov. 1925 Johannes Franciscus van Oorschot, geb. Oosterhout 22 juni 1903, machinedrijver (1925), † Breda 22 maart 1970, zn. van Petrus en Maria Sins.
5. Petrus, volgt VIIIad.
6. Cornelia Joosen, geb. Oosterhout 5 febr. 1911, zonder beroep (1966), † Breda 27 juni 1978, tr. Oosterhout 19 april 1934 Leendert de Jongh, geb. Made en Drimmelen 3 aug. 1910, expediteur (1966), † Made en Drimmelen 30 nov. 1966, zn. van Antonie en Huiberdina Ligtvoet.
7. Huiberdina (Dina) Joosen, geb. Oosterhout 22 nov. 1912, † Raamsdonksveer 13 dec. 1974, tr. Oosterhout 28 dec. 1934 Petrus (Piet) Maas, geb. Oosterhout 25 april 1911, beroepsmilitair, kok bij de landmacht, † Geertruidenberg 17 febr. 2005, zn. van Gerardus en Adriana Biemans.
8. Anna (Anneke) Joosen, geb. Zundert 21 maart 1915, † Breda 10 febr. 1987, tr. 25 juni 1938 Lucas (Luc) de Jongh, geb. Made en Drimmelen 13 jan. 1915, binnenvaartschipper, † Breda 23 juli 1998, zn. van Antonie en Huiberdina Ligtvoet.
Geertruida Joosen (VIIx-2) en Cornelis Norbart. (Collectie Gerda van den Heuvel)

VIIIac. Hendrikus Joosen, geb. Oosterhout 2 juli 1899, grondwerker (1924), tr. Oosterhout 3 juli 1924 Antonia van Stokkom, geb. Oosterhout omstr. 1900, zonder beroep (1924), dr. van Thomas Andreas en Adriana de Bock.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Adriana (Joh) Joosen, geb. Made en Drimmelen 10 okt. 1925, † Breda 8 aug. 2003, tr. Petrus Cornelis (Piet) Arnold, geb. Rotterdam 13 nov. 1924, † Breda 15 maart 2000.
2. Thomas Johannes Joosen, geb. Rotterdam 1 dec. 1928.
3. Johannes Hendrikus Joosen, geb. Rotterdam 14 juli 1930.
4. Hendrik Joosen, geb. Rotterdam 7 febr. 1933.

VIIIad. Petrus Joosen, geb. Oosterhout 28 febr. 1906, grondwerker (1930, 43), † Breda 1 jan. 1986, tr. 1e Hooge en Lage Zwaluwe 18 juni 1930 Wilhelmina Leenders, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1911, zonder beroep (1930, 33), † Breda 28 juni 1933, dr. van Marinus Henricus Johannes en Wilhelmina Johanna van der Straate; tr. 2e Oosterhout 3 sept. 1943 Margaretha Martens, geb. Etten-Leur 14 sept. 1915, zonder beroep (1943), † Breda 27 jan. 1992, dr. van Johannes en Elisabeth Marijnissen en gesch. echtg. van Adrianus Beljaars.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna (Joke) Joosen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 nov. 1930, † Breda 7 okt. 2002, tr. Jos van Helteren.
2. Marinus Wilhelmus (Rinus) Joosen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 27 maart 1932, † Made en Drimmelen 4 juni 2012, tr. Ria Marijnissen, geb. Made en Drimmelen 10 dec. 1934, † ald. 7 juni 2010.
Uit het tweede huwelijk:
3. Petronella Joosen, geb. Oosterhout 22 april 1942.

VIIy. Adriaan Joosen, geb. Oosterhout 16 maart 1873, arbeider (1906, 08, 11), polderwerker (1910, 12), grondwerker (1917, 32), zonder beroep (1941), † Oosterhout 2 dec. 1941, tr. Oosterhout 17 mei 1906 Maria van Oerle, geb. Oosterhout 16 maart 1875, zonder beroep (1906, 08, 10, 11, 12, 17, 32, 54), † Oosterhout 27 april 1954, dr. van Cornelis en Maria van den Elshout.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Joosen, geb. Oosterhout 6 juli 1907, zonder beroep (1932), † Oosterhout 31 mei 1991, tr. Oosterhout 3 nov. 1932 Theodorus Moerenhout, geb. Made en Drimmelen 8 maart 1906, chauffeur (1932), † Oosterhout 29 nov. 1979, zn. van Pieter en Antonia van de Rijken.
2. Maria Joosen, geb. Oosterhout omstr. juni 1908, † ald. 30 dec. 1908.
3. Maria Joosen, geb. Oosterhout 3 febr. 1910.
4. Anna Maria (Anneke) Joosen, geb. Oosterhout 22 okt. 1911, † 11 aug. 1990.
5. Cornelia Joosen, geb. Oosterhout 10 dec. 1912, † 6 jan. 1998, tr. Adrianus Busio, geb. Tilburg 14 nov. 1912, † ald. 24 febr. 1984.
6. Petrus Cornelis (Piet) Joosen, geb. Oosterhout 17 sept. 1916, fabrieksarbeider (1941), plaatwerker (1954, 58, 61), † 23 okt. 2004, tr. Johanna Cornelia (Jo) Bogaarts, geb. Oosterhout 4 okt. 1917, zonder beroep (1958, 61), † Oosterhout 26 juli 2011.

VIIz. Antonie Joosen, geb. Oosterhout 4 dec. 1876, dienstplichtig militair (1896-1903), hulpvuurwerker (1903-05) en vuurwerker (1905-32) bij de Spoorwegen, zonder beroep (1961), † Tilburg 24 jan. 1961, tr. 1e Oosterhout 27 aug. 1903 Adriana Cornelia van Genk, geb. Oosterhout 21 mei 1877, zonder beroep (1903, 06, 08, 09, 12, 23), † Tilburg 27 april 1923, dr. van Adriaan en Helena Roelofs; tr. 2e Tilburg 6 jan. 1932 Maria Adriana Cornelia van de Gender, geb. Tilburg 30 aug. 1891, zonder beroep (1932), † Tilburg 11 febr. 1968, dr. van Carolus en Johanna Vervoord.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Engelina Joosen, geb. Tilburg 16 juni 1904, zonder beroep (1931), † Meerssen 18 mei 1987, tr. Tilburg 31 dec. 1931 Johannes Wilhelmus Theodorus Clijsen, geb. Tilburg 16 dec. 1903, bankwerker (1931), † Tilburg 18 mei 1975, zn. van Simon en Johanna Donders.
2. Adrianus Petrus Joosen, geb. Tilburg omstr. mei 1906, † ald. 4 sept. 1906.
3. Helena Adriana Johanna Joosen, geb. Tilburg omstr. juni 1906, † ald. 11 sept. 1908.
4. Petrus Antonius Joosen, geb. Tilburg omstr. juni 1908, † ald. 6 april 1909.
5. Adrianus Antonius Joannes Joosen, geb. Tilburg omstr. sept. 1912, † ald. 30 nov. 1912.

VIIaa. Wilhelmus Joosen, geb. Oosterhout 14 juli 1879, arbeider (1908), polderwerker (1911), grondwerker (1916, 18, 44), zonder beroep (1960), † Oosterhout 12 dec. 1960, tr. Oosterhout 9 juli 1908 Dingena Krist, geb. Oosterhout 22 maart 1885, zonder beroep (1908, 11, 16, 18, 44), † Oosterhout 2 juli 1974, dr. van Henricus en Maria van Meel.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joosen, geb. Oosterhout 14 maart 1911, ketelschoonmaker (1944), stoker (1960), † Oosterhout 26 aug. 1993, tr. Oosterhout 15 juli 1938 Johanna Bogaarts, geb. Oosterhout 11 dec. 1913, † ald. 31 jan. 2005, dr. van Gerardus en Huiberdina van de Rijken.
2. Henricus Johannes Joosen, geb. Oosterhout 30 april 1916, grondwerker (1944), † Breda 21 mei 1978, tr. Made en Drimmelen 11 mei 1944 Henrica Akkermans, geb. Made en Drimmelen 20 maart 1918, zonder beroep (1944), † Made en Drimmelen 20 dec. 1972, dr. van Roelus en Hendrika Leermans.
3. Maria Anna (Rie) Joosen, geb. Oosterhout 21 juli 1918, † Breda 23 febr. 2009.
4. Adriana Maria (Jaan) Joosen, geb. Oosterhout 21 juni 1925, † Breda 29 sept. 2012, tr. Paulus Adrianus (Paul) van de Reijen, geb. Oosterhout 25 jan. 1921, † ald. 8 mei 1995, zn. van Willem en Cornelia van der Steen.

Vp. Willem Joosen, ged. Oosterhout 6 mei 1798, arbeider (1828-46), † Terheijden 14 okt. 1846, tr. Terheijden 27 april 1828 Cornelia Francken, ged. Princenhage 14 sept. 1799, dienstmeid (1828), arbeidster (1846, 50, 67), dagloonster (1830, 31, 32, 69), zonder beroep (1835, 36, 67, 71), † Terheijden 26 sept. 1871, dr. van Hendrik en Anthonetta Dirven.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Joosen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 juni 1830, † ald. 2 juli 1831.
2. Johannes (Jan) Joosen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 sept. 1831, arbeider (1846), † Terheijden 2 nov. 1846.
3. Antonetta Joosen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 2 nov. 1832, † ald. 25 dec. 1832.
4. Antonetta Joosen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 23 nov. 1833, † ald. 30 maart 1835.
5. Hendrik, volgt VIp.
6. Antonie, volgt VIq.
7. Adriaan, volgt VIr.

VIp. Hendrik Joosen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 4 febr. 1835, dienstplichtig militair (1855-1860), arbeider (1867-1891), polderwerker (1868), werkman (1880), zonder beroep (1908), † Amsterdam 23 april 1917, tr. Meppel 23 febr. 1867 Maria Anna Jaspers, geb. Havelte 13 juni 1845, zonder beroep (1867-1891), † Amsterdam 7 nov. 1917, dr. van Jan en Maria Geertrui Eilers.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Joosen, geb. Meppel 11 maart 1867, † ald. 19 maart 1867.
2. Maria Geertruida Joosen, geb. Meppel 26 febr. 1868, † ald. 8 mei 1868.
3. Cornelia Hendrika Joosen, geb. Meppel 1 juni 1869, zonder beroep (1891, 99), † Amsterdam 8 juni 1899, tr. Buiksloot 3 juli 1891 Antonie de Bock, geb. Terheijden 21 sept. 1866, bierbrouwer (1891), grondwerker (1920, 24), † Amsterdam 22 okt. 1946, zn. van Johannes en Johanna Braat.
4. Johannes Joosen, geb. Buiksloot 21 sept. 1871, † ald. 8 nov. 1872.
5. Willem Joosen, geb. Buiksloot 22 febr. 1873, † ald. 25 mei 1873.
6. Johannes Joosen, geb. Buiksloot 24 mei 1874, † ald. 4 aug. 1874.
7. Willem, volgt VIIab.
8. Johannes Joosen, geb. Buiksloot 24 dec. 1879, † ald. 4 juli 1880.
9. Geertruida Joosen, geb. Buiksloot 27 febr. 1881, † ald. 22 okt. 1881.
10. Anthonie Joosen, geb. Buiksloot 1 okt. 1882, † ald. 5 aug. 1888.
11. Johannes Joosen, geb. Buiksloot aug. 1884, † ald. 31 aug. 1884.

VIIab. Willem Joosen, geb. Buiksloot 1 okt. 1876, sjouwerman (1895), opperman (1908, 31), tr. Amsterdam 19 febr. 1908 Christina van Eijk, geb. Wilnis 22 jan. 1878, zonder beroep (1908, 31), dr. van Jan en Cornelia Hogenes.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Wilhelmus Joosen, geb. Amsterdam 22 febr. 1909, slagersknecht (1928), slager (1931), zetwinkelier, tr. 1e Elisabeth van Harten, geb. Sloten 4 sept. 1913, begr. Amsterdam 28 dec. 2002, dr. van Hendrik en Alida Visser; tr. 2e Amsterdam 7 mei 1931 (echtsch. uitgespr. ald. 12 juni 1946) Johanna Fredrika Grau, geb. Amsterdam 9 april 1911, winkeljuffrouw (1931), zonder beroep (1931), dr. van Ludovicus Wilhelmus Petrus en Grietje Vaartjes.
2. Johannes Antonius Joosen, geb. Amsterdam 16 april 1910, slager (1929), bezorger/werkman melkfabriek Holland, tr. Amsterdam 10 nov. 1939 Petronella Suzanna Cornelia Bennes, geb. Amsterdam 6 sept. 1913, costuumnaaister, dr. van Theodorus Hendricus en Cornelia Catharina Johanna Houweling.
3. Cornelis Jacobus Joosen, geb. Amsterdam 5 jan. 1917, leerling drukker (1931-34), winkelhulp (1934-1935), pompbediende (1935-1941), verhuizer (1946-1951), glazenwasser (1951-1959), † Adelaide (Australië) 30 aug. 1984, tr. Amsterdam 30 juli 1941 Dirkje Borst, geb. Amsterdam 28 jan. 1919, naaister, † Woodville (Australië) 5 juli 1984, dr. van Jan en Elisabeth Helena de Hoog.

VIq. Antonie Joosen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 14 dec. 1836, arbeider (1867, 68, 90, 94), werkman (1896), onderaannemer grondwerken, † Velsen 18 maart 1896, tr. Terheijden 16 febr. 1867 Petronella de Been, geb. Terheijden 6 jan. 1835, arbeidster (1867, 68), dagloonster (1876), † Terheijden 19 mei 1876, dr. van Adriaan en Antonia van Opdorp.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Josephus Joosen, geb. Terheijden 20 dec. 1867, † ald. 21 aug. 1868.
2. Willem, volgt VIIac.
3. Antonia Joosen, geb. Terheijden 17 sept. 1871, zonder beroep (1896, 1944), † Terheijden 3 nov. 1944, tr. Velsen 21 mei 1896 Johannes de Jong, geb. Terheijden 28 okt. 1869, arbeider (1896), † Terheijden 25 mei 1949, zn. van Adriaan en Christina Damen.
4. Adrianus (Adriaan), volgt VIIad.


  

Willem Joosen (VIIac) en Pieternella van de Korput. (Eigen collectie)

VIIac. Willem Joosen, geb. Terheijden 21 juli 1869, arbeider (1894, 96, 1901), werkman (1896), polderwerker (1898), voerman (1900-1932), zonder beroep (1932, 39, 52), † Terheijden 6 aug. 1952, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 7 juni 1901 Pieternella (Pieta) van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 aug. 1865, dienstbode, zonder beroep (1901, 31), † Terheijden 8 maart 1931, dr. van Gerardus en Antonia Meeuwissen.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius (Toon) Joosen, geb. Terheijden 2 maart 1902, vrachtrijder (1931), expediteur (1932, 39), voerman (1952), † Terheijden 11 dec. 1998, tr. Breda 22 mei 1939 Wilhelmina Cornelia (Mien) Snijders, geb. Breda 18 okt. 1901, zonder beroep (1939), † Breda 14 juni 1972, dr. van Adrianus Johannes (Janus) en Cornelia Petronella (Kee) Schonkeren.
2. Gerardus (Gerrit) Joosen, geb. Terheijden 17 maart 1906, melkrijder (1932), chauffeur (1933), expediteur (1939), † Terheijden 30 juni 1993, tr. Princenhage 20 okt. 1932 Catharina Maria (To) Bastiaansen, geb. Princenhage 13 aug. 1910, dienstbode (1927-29), zonder beroep (1932, 33), † Terheijden 2 nov. 1986, dr. van Adrianus en Adriana Cornelia Matthijsen.


  

Adriaan Joosen (VIIad) en (vermoedelijk) Agatha Heilig. (Eigen collectie)

VIIad. Adrianus (Adriaan) Joosen, geb. Terheijden 22 aug. 1873, stoker (1894, 96, 97, 98), werkman (1899), cafehouder (1916, 17), daarna stoker Nederlandse Scheepvaart Maatschappij, † Hilversum 20 sept. 1945, tr. Velsen 29 nov. 1894 Agatha Heilig, geb. Beverwijk 7 maart 1875, zonder beroep (1894, 97, 98, 99, 1916, 17), † Hilversum 14 juli 1964, dr. van Gerrit en Johanna (Jansje) van der Kolk.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Antonia Joosen, geb. Velsen 3 aug. 1895, † ald. 29 jan. 1899.
2. Johanna Maria Joosen, geb. Velsen 7 aug. 1897, zonder beroep (1917, 42), † Velsen 13 febr. 1965, tr. Amsterdam 23 mei 1917 Stephanus Cornelis Leonardus Donker, geb. Schiedam 14 juni 1893, vuurstoker (1917), stoker (1942), † Santpoort 16 febr. 1969, zn. van Pieter en Alida Hille.
3. Lucia Joosen, geb. Velsen 28 okt. 1898, zonder beroep (1916, 39), tr. Amsterdam 25 okt. 1916 Gerardus Johannes Hendrikus de Rooij, geb. Utrecht 15 jan. 1896, vuurstoker (1916), stoker op de Groote Vaart (ca. 1925), electriciën (1931, 39), zn. van Johannes Wilhelmus Maria en Elisabeth Alijda Gorn.

VIr. Adriaan Joosen, geb. Terheijden 23 juni 1844, daglooner (1869, 71, 73, 76, 77), arbeider (1900), † Rotterdam 29 nov. 1901, tr. Terheijden 9 april 1869 Lucia de Bock, geb. Terheijden 3 mei 1842, dagloonster (1869, 71, 73, 77), zonder beroep (1876, 1902, 04, 09), arbeidster (1900), † Wagenberg 21 sept. 1914, dr. van Jan en Cornelia Rasenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Joosen, geb. Terheijden 30 sept. 1870, † ald. 15 okt. 1871.
2. Cornelia Joosen, geb. Terheijden 28 juli 1873, † ald. 7 mei 1876.
3. Wilhelmus, volgt VIIae.
4. Johannes Joosen, geb. Terheijden 13 nov. 1877, † ald. 20 nov. 1877.
5. Cornelia Maria Joosen, geb. Terheijden 31 mei 1881, zonder beroep (1904, 29, 30), † Wijk aan Zee 31 juli 1931, tr. Terheijden 3 juni 1904 Johannes Adriaan Winkelhuijzen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 9 april 1880, arbeider (1904), grondwerker (1929, 30, 32, 34, 37), zonder beroep (1938, 40, 42, 56), † Velsen 27 aug. 1956, zn. van Jan en Cornelia van de Korput.
6. Johannes Bartholomeus Josephus, volgt VIIaf.

VIIae. Wilhelmus Joosen, geb. Terheijden 10 jan. 1876, arbeider (1900, 01, 02, 03), steenkolenwerker (1921), grondwerker (1933), tr. Terheijden 24 aug. 1900 Johanna de Rouw, geb. Terheijden 5 maart 1875, zonder beroep (1900, 01, 03, 21, 33), † ’s-Gravenhage 24 mei 1940, dr. van Krijn en Wilhelmina van Nunen.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Johannes, volgt VIIIae.
2. Wilhelmina Lucia Joosen, geb. Terheijden 4 sept. 1902, zonder beroep (1921, 42), † Rotterdam 30 juli 1962, tr. Rotterdam 14 sept. 1921 Leendert Michiel Jan van der Star, geb. Rotterdam 4 maart 1901, metaalbewerker (1921), constructiewerker (1942), montagewerker (1955), † Rotterdam 23 jan. 1955, zn. van Jan Martinus Leendert en Wilhelmina Bijl.
3. Lucia Cornelia Joosen, geb. Terheijden 9 nov. 1903, tr. Rotterdam 3 dec. 1924 Martinus Adrianus Johannes Soesdorp, geb. Rotterdam 8 april 1903, zn. van Hendricus Johannes en Geertruij van der Horst.
4. Adriana Gerardina (Sjaan) Joosen, geb. Terheijden 23 sept. 1906, † Rotterdam 23 nov. 1987.
5. Krijn Wilhelmus, volgt VIIIaf.

VIIIae. Adrianus Johannes Joosen, geb. Terheijden 13 april 1901, steenkolenwerker (1921), voerman (1945), tr. Rotterdam 3 aug. 1921 Maria Johanna van den Berg, geb. Rotterdam 5 sept. 1899, zonder beroep (1921, 45), dr. van Petrus Adrianus en Maria Johanna Pieterse.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Joosen, geb. Rotterdam 12 jan. 1922, naaister (1945), † Rotterdam 13 jan. 1945.
2. Petrus Adrianus (Piet) Joosen, geb. Rotterdam 22 juli 1926.
3. Wilhelmus (Wim) Joosen, geb. Rotterdam 3 okt. 1928.
4. Adrianus Johannes Joosen, geb. Rotterdam 18 sept. 1930, † ald. 28 febr. 1934.
5. Maria Johanna (Marietje) Joosen, geb. Rotterdam 22 jan. 1934.

VIIIaf. Krijn Wilhelmus Joosen, geb. Terheijden 12 okt. 1908, metselaar (1933), tr. Rotterdam 14 juni 1933 Neeltje Bos, geb. Rotterdam 2 febr. 1913, zonder beroep (1933), dr. van Jacob en Hendrina Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes Joosen, geb. Rotterdam 10 okt. 1933, † ald. 13 nov. 1943.
2. Hendrina Joosen, geb. Rotterdam 15 febr. 1935.

VIIaf. Johannes Bartholomeus Josephus Joosen, geb. Terheijden 23 mei 1883, arbeider (1909), arbeider (1910), fabrieksarbeider (1911, 12), houtbewerker (1913, 14), zonder beroep (1965), † ’s-Gravenhage 26 dec. 1965, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 7 mei 1909 Adriana (Sjaantje) Winkelhuijzen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 25 okt. 1884, zonder beroep (1909, 70), † Harmelen 17 juni 1970, dr. van Jan en Cornelia van de Korput.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Johannes Joosen, geb. Rotterdam 26 jan. 1910.
2. Johannes Petrus Wilhelmus Joosen, geb. Rotterdam 8 jan. 1913, tr. Clasina Jacoba Antonia van Noort, geb. ’s Gravenhage omstr. 1913, zonder beroep (1969), † ’s Gravenhage 31 juli 1969, dr. van Hendricus Johannes en Anna Magdalena Egberts.
3. Lucia Cornelia Maria Joosen, geb. ’s-Gravenhage 11 dec. 1921.