Genealogie van Joos Gijs Joosen uit Ravels

Laatst gewijzigd 26 november 2023 (eerste versie 22 maart 2006)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. U kunt onderstaande formulier invullen of mij mailen op meel.gif


Overzicht: de gezamenlijke oorsprong van de families Joosen, Josen, Joosten en JozenOverzicht Ravels.gif


I. Gijs Joosen, tr. N.N..

Uit dit huwelijk:
1. Joos Gijs Joosen, volgt IIa.
2. Jan Gijs Joosen, volgt IIb.
3. Magriet Gijs Joosen, tr. Ravels 11 nov. 1667 Henrick Janssen van Riel.
4. Adriaen Gijs Joosen.

IIa. Joos Gijs Joosen, begr. Ravels 9 sept. 1685, tr. Barbara (Bijcken) Aertssen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacomijn Joos Gijs Joosen, tr. Michiel Tomas.
2. Aert Joos Gijssen, volgt IIIa.
3. Willem Joos Gijs, volgt IIIb.
4. Anneken Joos Gijs Joosen, ged. Ravels 3 maart 1666, tr. Ravels 20 febr. 1689 Wouter Jan Gijs Snijers, ged. Ravels 11 nov. 1661, zn. van Jan Gijsen Snijders en Dipna.

IIIa. Aert Joos Gijssen Joosen, tr. Anna Willems; zij hertr. Jan van de Polle.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Joosen, ged. Ravels 24 juni 1691.
2. Peeternella Aert Joosen, ged. Ravels 12 okt. 1693, geestelijke dochter.
3. Marie Aert Joos Gijs, ged. Ravels 10 nov. 1695.
4. Gisbertus Joosen, ged. Ravels 17 maart 1698.
5. Joannes Aert Joosen, ged. Ravels 25 sept. 1700.
6. Barbara Joosen, ged. Ravels 17 febr. 1703.
7. Elisabeth Aert Joosen, ged. Ravels 13 nov. 1706, tr. 1e Ravels 6 febr. 1731 Peeter Hendrick Willemsen; tr. 2e Ravels 22 okt. 1737 Geeraerd Canters, had 6 hoornbeesten (koeien) in 1740.

IIIb. Willem Joos Gijs Joosen, ged. Ravels 31 maart 1662, tr. Ravels 13 juli 1687 Maria Geert Janssen.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Willem Joosen, ged. Ravels 26 okt. 1687.
2. Joos Willem, volgt IVa.
3. Gerardus Willem, volgt IVb.

IVa. Joos Willem Joosen, ged. Ravels 22 okt. 1689, had 4 hoornbeesten (koeien), 1 os en 1500 kg graan in 1740, begr. Ravels 12 dec. 1764, tr. Ravels 24 okt. 1719 Anna Dirck Kemps, geb. Hooge Mierde, begr. Ravels 4 aug. 1756.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus, volgt Va.
2. Margarita Joosen, ged. Ravels 5 aug. 1732.
3. Anna Maria Joosen, ged. Ravels 24 mei 1736, † ald. 14 april 1793, tr. Ravels 18 sept. 1764 Cornelius Rens, ged. Weelde 8 jan. 1740, † Ravels 9 sept. 1810, zn. van Mathias Cornelii en Elisabeth van Dun; hij hertr. Ravels 14 jan. 1798 Anna Maria van Beek.

Va. Wilhelmus Joosen, ged. Ravels 24 mei 1727, begr. ald. 17 mei 1777, tr. Ravels 15 april 1760 Maria Reijns, spinster (1796).
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptist, volgt VIa.
2. Adriaan, volgt VIb.
3. Anna Cornelia Joosen, ged. Ravels 19 maart 1766, spinster (1832), † Ravels 14 juni 1832, tr. Joannes Antonius Schots, † Ravels 12 nov. 1811, zn. van Simon en Maria van Doremael.
4. Anna Catharina Joosen, ged. Ravels 2 jan. 1768.
5. Petrus Josephus, volgt VIc.

VIa. Joannes Baptist Joosen, ged. Ravels 1 dec. 1760, werckman (1796), fileur (1814), † Ravels 12 mei 1814, tr. Ravels 20 febr. 1792 Cornelia Schots, geb. Moergestel, fileuse (1806), † Ravels 5 nov. 1806, dr. van Simon en Maria Catharina van Ophuysen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus, volgt VIIa.
2. Simon Josephus Joosen, geb. Ravels 26 maart 1795, wever (1839), † Ravels 7 juli 1834.
3. Joannes Baptista Joosen, geb. Ravels 1 maart 1798, woonde in 1830 in de stad Antwerpen (ingeschreven voor vorming van de burgerwacht), bakker (1836, 38, 60), zonder beroep (1875), † Antwerpen (België) 6 april 1875, tr. Antwerpen 30 juni 1836 Maria Catharina Joris, geb. Arendonk 7 april 1791, dienstmeijd (1836), dr. van Joannes en Adriana De Bruyn.

VIIa. Wilhelmus Joosen, geb. Ravels 24 nov. 1792, zonder beroep (1827, 42), broodbakker (1836), † Ravels 6 maart 1842, tr. Ravels 9 febr. 1827 Joanna Maria Huijbs, geb. Ravels 14 maart 1796, dienstmeid (1827), zonder beroep (1848), † Ravels 4 april 1848, dr. van Gerardus en Barbara van der Heijden.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Joosen, geb. Ravels 13 febr. 1828.
2. Lucia Joosen, geb. Ravels 19 aug. 1829, couturière (1859), † Brussel 4 aug. 1860, tr. Brussel 5 febr. 1859 Louis Anseeuw, geb. Ruddervoorde 28 febr. 1824, magasinier (1859), daglooner (1861), zn. van Guillaume en Anne Catherine Hubrecht; hij hertr. Sint-Gillis 7 aug. 1861 Anna Catharina Struelens.
3. Anna Cornelia Joosen, geb. Ravels 7 okt. 1831, winkeldochter (1860), tr. Antwerpen 2 okt. 1860 Joannes Baptista Apers, geb. Berchem 12 dec. 1807, winkelier (1860), zonder beroep (1878), zn. van Joannes Baptista en Joanna Maria Verbeeck en wedr. van Maria Theresia Briers.
4. Adrianus Joosen, geb. Ravels 18 nov. 1833, bakker te Antwerpen (1860, 75, 78).
5. Zoon, geb. Ravels 17 okt. 1836, † ald. 17 okt. 1836.
6. Maria Barbara Joosen, geb. Ravels 1 nov. 1839, zonder beroep (1878), tr. Antwerpen 14 sept. 1878 Petrus Loos, geb. Essen 8 nov. 1832, bakkersgast (1878), zn. van Petrus Joannes en Anna Cornelia La Maire.

VIb. Adriaan Joosen, ged. Ravels 2 april 1762, † Hooge en Lage Mierde 15 febr. 1837, tr. 1e Hooge en Lage Mierde 1 juni 1788 Magaretha Moonen, geb. Hooge Mierde, wed. van Willem Van den Heuvel; tr. 2e Hooge en Lage Mierde 22 mei 1792 Goverdina van den Bergh, geb. Hooge Mierde, † Hooge en Lage Mierde 4 april 1817; tr. 3e Hooge en Lage Mierde 31 jan. 1818 Maria Elizabeth Hermans, ged. Hooge Mierde 15 nov. 1767, † Hooge en Lage Mierde 12 juli 1832, dr. van Hendrik en Maria Vromans en wed. van Jan Hendrik Luijten.
Uit het eerste huwelijk:

VIIb. Wilhelmus (Willem) Joosen, ged. Hooge Mierde 14 mei 1789, landbouwer (1817, 29, 31, 37, 42, 62), bouwman (1825, 57, 58, 63), † Hooge en Lage Mierde 10 sept. 1863, tr. Hooge en Lage Mierde 18 mei 1817 Catharina Beijens, ged. Hooge Mierde 25 jan. 1792, landbouwster (1831, 42), † Hooge en Lage Mierde 24 nov. 1854, dr. van Antonie en Catharina Schoormans.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Joosen (alias Adriaan Josen), volgt VIIIa.
2. Antonetta Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde 17 jan. 1820, landbouwster (1858, 1900), † Hooge en Lage Mierde 17 mei 1900, tr. Hooge en Lage Mierde 30 jan. 1858 Norbertus van de Zande, geb. Hilvarenbeek 26 mei 1813, bouwman (1858, 63), † Hooge en Lage Mierde 9 juli 1874, zn. van Adriaan en Adriana Pijnenborgh.
3. Laurens, volgt VIIIb.
4. Margaretha Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde 31 jan. 1825, † ald. 6 febr. 1825.
5. Anna Catharina Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde omstr. 1827, † ald. 8 dec. 1829.
6. Jan Cornelis, volgt VIIIc.
7. Maria Catharina Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde 17 febr. 1831, † ald. 22 febr. 1831.

VIIIa. Adriaan Joosen (alias Adriaan Josen), geb. Hooge en Lage Mierde 7 april 1818, landbouwer (1842, 71, 83, 1900), bouwman (1856), daglooner (1859), werkman (1873, 78), † Reusel 15 maart 1900, tr. 1e Hooge en Lage Mierde 5 febr. 1842 Elizabeth Jansen, geb. Hoogeloon, Hapert en Casteren 6 sept. 1811, landbouwster (1856), † Hooge en Lage Mierde 17 april 1871, dr. van Hendrik en Elisabeth Lauwers; tr. 2e Reusel 23 nov. 1871 Maria Adams, geb. Reusel 31 maart 1818, landbouwster (1871), dr. van Lambert en Wilhelmina Bel en wed. van Gerardus Aarts.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmus, volgt IXa.
2. Catharina Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde 26 febr. 1844, dienstmeid (1873), tr. Turnhout 23 april 1873 Guilielmus Campers, geb. Turnhout 2 juni 1853, wever (1873, 78), zn. van Joannes Baptista en Helena Weyts.
3. Antonius, volgt IXb.
4. Johannes, volgt IXc.
5. Cornelis Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde omstr. 1856, † ald. 27 mei 1856.
6. Maria Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde omstr. 1857, † ald. 8 febr. 1859.

IXa. Wilhelmus Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde 18 april 1842, dienstbode (1873, 78), handwerker, † Turnhout 22 sept. 1884, tr. Turnhout 16 okt. 1878 Adriana Dewaal, geb. Reusel 12 mei 1841, naaister (1878), arbeidster (1906), handwerkster (1903), dr. van Henricus De Waal en Maria van Gorp en wed. van Joannes Hendrickx.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Josephina Joosen, geb. Turnhout 21 maart 1880, kantwerkster (1903), † Turnhout 14 april 1942, tr. Turnhout 23 febr. 1903 Franciscus Vekens, geb. Turnhout 8 april 1879, fabriekswerker (1903), fabriekgast (1903, 06), zn. van Ludovicus en Theresia Josephina Mertens.
2. Petrus Henricus Maria, volgt Xa.
3. Joanna Catharina Joosen, geb. Turnhout 14 maart 1885, kantwerkster (1906), tr. Turnhout 23 april 1906 Carolus Josephus Lauwerijs, geb. Turnhout 3 febr. 1886, fabriekgast (1906), zn. van Joannes Baptista en Maria Amelia Jansen.
4. Maria Adriana Joosen, geb. Turnhout 14 maart 1885, † ald. 3 sept. 1885.

Xa. Petrus Henricus Maria Joosen, geb. Turnhout 11 okt. 1882, fabrieksgast (1903), fabriekwerker (1903), arbeider (1906), tr. Turnhout 9 nov. 1903 Anna Carolina Malfait, geb. Turnhout 31 okt. 1879, kantwerkster (1903), dr. van Ferdinandus en Joanna Feyen.
Uit dit huwelijk:
Adriana Joanna Joosen, geb. Turnhout 27 aug. 1904, † ald. 30 nov. 1904.

IXb. Antonius Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde 30 jan. 1846, boerenknecht (1866), dienstbode (1873, 78), werkman (1878, 96), handwerker, tr. Turnhout 24 mei 1878 Joanna Ludovica Vanden Boome, geb. Turnhout 7 april 1856, kantwerkster (1878), handwerkster (1896), dr. van Henricus en Anna Cornelia Rieberghs.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joosen, geb. Turnhout 12 aug. 1878, handwerkster (1896), tr. Oud-Turnhout 18 mei 1896 Jacobus Geerts, geb. Turnhout 2 aug. 1875, fabriekwerker (1896), zn. van Joannes Franciscus en Maria Anna van Dongen.
2. Petrus Josephus Joosen, geb. Turnhout 16 febr. 1880, † ald. 12 april 1880.
3. Henricus Joosen, geb. Turnhout 12 maart 1888, soldaat (1922, 23).
4. Maria Ludovica Joosen, geb. Turnhout 24 juli 1889, † ald. 24 febr. 1890.
5. Franciscus Joosen, geb. Turnhout 1 nov. 1890, soldaat (1923).
6. Joannes Cornelius Joosen, geb. Turnhout 3 febr. 1893, † ald. 6 febr. 1893.
7. Cornelius Jacobus Joosen, geb. Turnhout 7 febr. 1894.
8. Zoon, geb. Oud-Turnhout 27 okt. 1896, † ald. 27 okt. 1896.

IXc. Johannes Josen, geb. Hilvarenbeek 14 nov. 1850, schaapherder (1883, 84, 86, 87, 89, 90), bierhuishouder (1906, 11), arbeider (1918), † Ossendrecht 13 febr. 1928, tr. Ossendrecht 1 aug. 1883 Clara Kil, geb. Ossendrecht 28 juni 1857, arbeidster (1883, 84, 86, 87, 89), zonder beroep (1906, 11), † Ossendrecht 13 jan. 1918, dr. van Johannes Cornelis en Johanna de Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Josen, geb. Ossendrecht 23 aug. 1883, † ald. 21 juli 1925.
2. Maria Josen, geb. Ossendrecht 29 dec. 1884, arbeidster (1906), † Ossendrecht 10 jan. 1955, tr. Ossendrecht 1 okt. 1906 Alphonsus (Nottel) de Koning, geb. Ossendrecht 23 maart 1884, dienstplichtig militair (1904-1906), polderwerker (1906), † Ossendrecht 11 febr. 1960, zn. van Petrus en Maria Catharina Reijnen.
3. Albertus Josen, geb. Ossendrecht 20 maart 1886, † Bergen op Zoom 2 okt. 1942, tr. Johanna de Vos.
4. Jan Baptist, volgt Xb.
5. Johanna Catharina (Sjo) Josen, geb. Ossendrecht 19 febr. 1889, veldarbeidster (1911), † Bergen op Zoom 30 jan. 1974, tr. Ossendrecht 24 febr. 1911 Adrianus (Janus) van Hoek, geb. Woensdrecht 11 okt. 1888, dienstplichtig militair (1908-1911), grondwerker (1911), zn. van Petrus en Johanna Catharina Somers.
6. Antonius, volgt Xc.

V.l.n.r. Cato Theuns-van Hoek en haar dochter Nelly Theuns, Adrianus van Hoek en zijn echtgenote Johanna Catharina (Sjo) Josen (IXc-5). (Collectie Nelly Theuns)

Xb. Jan Baptist Josen, geb. Ossendrecht 1 sept. 1887, arbeider (1918), tr. Ossendrecht 5 juli 1918 Maria Christina Leijs, geb. Ossendrecht 5 maart 1892, zonder beroep (1918), † Bergen op Zoom 9 juni 1938, dr. van Johannes Baptist en Petronella de Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Stephanus Josen, † Ossendrecht 8 maart 1918.
2. Alphonsus Amandus Josen, geb. Ossendrecht 6 maart 1918.
3. Petronella Josen, geb. Ossendrecht 24 mei 1919, † ald. 11 aug. 1919.
4. Hendrikus Josen, geb. Ossendrecht 30 juli 1922.

Xc. Antonius Josen, geb. Woensdrecht 27 dec. 1890, dienstplichtig militair (1910-1911), polderwerker (1911), † Ooltgensplaat 31 maart 1918, tr. Ossendrecht 22 dec. 1911 Elisabeth Maria Clarijs, geb. Ossendrecht 22 maart 1891, veldarbeidster (1911), † Ossendrecht 6 mei 1919, dr. van Petrus en Adriana Wagemans.
Uit dit huwelijk:
1. Mathilda Josen, † Ossendrecht 15 nov. 1917.
2. Cornelis Josen, † Ossendrecht 27 juli 1917.
3. Bertha Antonia Adriana Josen, geb. Ossendrecht 16 dec. 1912, † ald. 14 mei 1952, tr. Leonardus Ludovicus Schroeijers, geb. Ossendrecht 27 juli 1912, rijwielhersteller, † Bergen op Zoom 24 dec. 1969, zn. van Johannes Ludovicus (Louis) en Ida Louisa Ansems; hij hertr. Maria Hendrica Hendrickx.

VIIIb. Laurens Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde 7 febr. 1823, dienstplichtig militair 3e Regiment infanterie (1843-1848), landbouwer (1857, 73, 76, 88), † Reusel 7 jan. 1888, tr. 1e Hooge en Lage Mierde 16 mei 1857 Johanna Rens, geb. Ravels 29 juni 1817, naaister (1857), † Hooge en Lage Mierde 11 juni 1869, dr. van Johannis Baptista en Maria Hermans en wed. van Johannis Geerts; tr. 2e Reusel 14 febr. 1873 Joanna Maria van Loon, geb. Ravels 29 febr. 1828, landbouwster (1873), † Reusel 12 dec. 1875, dr. van Adrianus Norbertus en Joanna Maria Donckers en wed. van 1e Gerardus Kools en 2e Cornelis van den Borne.
Uit het eerste huwelijk:
Maria Catharina Joosen, geb. Hooge en Lage Mierde 6 okt. 1858, landbouwster (1876), zonder beroep (1936), † Hooge en Lage Mierde 10 juli 1936, tr. Reusel 3 febr. 1876 Adriaan Lavrijsen, geb. Reusel 11 maart 1849, landbouwer (1876, 88), schoenmaker, † Reusel 17 dec. 1930, zn. van Jan en Johanna Vermeulen.

VIIIc. Jan Cornelis Joosen, geb. Hooge Mierde 17 febr. 1831, dienstbode (1862), werkman (1868), handwerker (1891), † Hooge en Lage Zwaluwe 5 aug. 1868, tr. Ravels 31 jan. 1862 Petronella Driesen, geb. Ravels 14 dec. 1838, dienstmeid (1862), herbergierster (1891), † Ravels 27 april 1926, dr. van Joannes Petrus en Maria Catharina Hermans; zij hertr. Ravels 9 febr. 1870 Joannes Baptista van Gils.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Joosen, geb. Ravels 20 okt. 1863, daglooner (1891), † Ravels 11 dec. 1908.
2. Maria Catharina Wilhelmina Joosen, geb. Ravels 11 juli 1865, zonder beroep (1891), † Ravels 16 jan. 1920, tr. Ravels 29 jan. 1891 Joannes Baptista Verelst, geb. Betekom 25 febr. 1863, handwerker (1891), † Ravels 9 maart 1947, zn. van Bernardus en Juliana Peeters.
3. Josephus Joosen, geb. Ravels 21 sept. 1867, † ald. 27 april 1868.

VIc. Petrus Josephus Joosen, ged. Ravels 28 sept. 1770, landbouwer (1802), journalier (1808, 12, 13), † Ravels 6 mei 1813, tr. Anna Maria Donckers, geb. Ravels omstr. 1775, sans profession (1808), filleuse (1813), spinster (1836), † Ravels 26 aug. 1836, dr. van Joannes Baptist en Joanna Margarita Dircken.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptist Joosen, geb. Ravels, ged. Hooge Mierde 15 sept. 1798.
2. Joannes Petrus Joosen, geb. Ravels 23 mei 1800.
3. Joannes Cornelius, volgt VIIc.
4. Wilhelmus (Willem) Joosen, geb. Ravels 31 juli 1805, landbouwersknegt (1858), † Ravels 8 jan. 1879.
5. Joannes Baptist, volgt VIId.
6. Josephus Joosen, geb. Ravels 25 april 1812, † ald. 18 jan. 1814.

VIIc. Joannes Cornelius Joosen, geb. Ravels 23 maart 1802, domestique (1821), bakker (1836, 38), † Veerle 21 maart 1861, tr. 1e Antwerpen 6 april 1836 Joanna Catharina Daelemans, geb. Ekeren 16 juli 1809, dienstmijt (1836), † Antwerpen 19 maart 1838, dr. van Joannes Franciscus en Maria Elisabeth Hendrickx; tr. 2e Antwerpen 22 aug. 1838 Dymphna Angelica Aerts, geb. Veerle 29 juni 1805, dienstmeijd (1838), † Veerle 12 dec. 1887, dr. van Egidius en Anna Catharina Boels.
Uit het tweede huwelijk:
Josephus Joosen, geb. Antwerpen 4 febr. 1841, † Veerle 14 okt. 1857.

VIId. Joannes Baptist Joosen, geb. Ravels 9 juni 1808, linnenwever (1858), † Ravels 21 juni 1884, tr. Ravels 8 april 1858 Clasina Wijnen, geb. Hooge Mierde 27 mei 1827, spinster (1858), † Ravels 4 mei 1874, dr. van Willem en Anna Catharina Riebergs en wed. van Henricus Schots.
Uit dit huwelijk:
Maria Catharina Joosen, geb. Ravels 21 jan. 1860, dienstmeid (1891), † Ravels 19 jan. 1902, tr. Ravels 6 febr. 1891 Cornelius Donckers, geb. Ravels 8 febr. 1864, dienstbode (1891), † Ravels 27 april 1947, zn. van Adrianus en Anna Catharina Dorothea Willemsen.

IVb. Gerardus Willem Joosen, ged. Ravels 28 maart 1695, had 2 hoornbeesten (koeien) en 2 ossen in 1740, tr. Ravels 8 jan. 1729 Catharina Wauter Dircken.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus, volgt Vb.
2. Waltherus Joosen, ged. Ravels 21 maart 1731.
3. Joannes (Joannes Baptist), volgt Vc.
4. Maria Catharina Joosen, ged. Ravels 25 dec. 1735.
5. Adriaen, volgt Vd.
6. Maria Joosen, ged. Ravels 22 febr. 1739, tr. Ravels 7 jan. 1778 Joannes Baptista Wouters, landbouwer (1796).

Vb. Wilhelmus Joosen, ged. Ravels 3 nov. 1728, journalier (1813), † Rijen 29 okt. 1794, tr. 1e Oosterhout 25 juni 1752 Cornelia Huygen Vermeulen; tr. 2e Oosterhout 26 april 1761 Wilhelmina Hendriks Keesterens, ged. Oosterhout 8 jan. 1731, † ald. 23 mei 1820, dr. van Hendrik Jan Stevens en Joanna Jans Beljaerts.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petris Joosten, ged. Oosterhout 5 dec. 1753, journalier (1813), † Terheijden 20 sept. 1818, tr. Terheijden 29 aug. 1813 Anna Capitijnen, ged. Gilze 16 febr. 1755, boutiquière (1813), † Geertruidenberg 13 aug. 1847, dr. van Adriaan en Mechelina Adriana de Jongh en wed. van Johannes van Diepstraten.
2. Joannes Joosen, geb. Oosterhout 1 dec. 1755.
3. Anna Joosen, ged. Oosterhout 6 nov. 1757.
Uit het tweede huwelijk:
4. Cornelia Joosten, ged. Oosterhout 8 jan. 1762, † ald. 24 okt. 1821, tr. 1e Adriaan Pijpers; tr. 2e Johannes Woestenberg, geb. Diessen omstr. 1787, journalier (1813), † Rijen 31 maart 1813, zn. van Gerardus en Maria Van Hoof; tr. 3e Gilze en Rijen 8 mei 1814 Petrus Janse van Dongen, ged. Oosterhout 7 febr. 1758, arbeider (1814), † Oosterhout 19 dec. 1826, zn. van Joannes Wilhelmus en Joanna Maria Jasper Bruijnicx en wedr. van Joanna Hendrikse Schijvens.
5. Joannes, volgt VId.
6. Catharina Willem Joosen, ged. Rijen 1 juli 1765, † Dongen 25 jan. 1818, tr. Gilze en Rijen 13 juni 1790 Antonius Adriaensen van den Corput.
7. Joanna Joosten, ged. Rijen 19 dec. 1766, † Oosterhout 10 nov. 1850, tr. Adriaan Huijsmans.
8. Gertrudis Joosen, ged. Rijen 12 jan. 1769.
9. Adriana Joosen, ged. Rijen 2 juni 1771.

VId. Joannes Joosen, ged. Rijen 28 dec. 1763, † Oosterhout 20 okt. 1805, tr. Oosterhout 5 mei 1799 Helena Broeders, ged. Rijen 5 sept. 1774, arbeider (1822), † Oosterhout 26 aug. 1847, dr. van Gerardus Peter en Elisabetha Peter Bernards van Dongen en wed. van Johannes Franciscus Bernardus Willems.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelma Joosten, ged. Oosterhout 15 okt. 1799.
2. Joannes Baptista, volgt VIIe.
3. Wilhelmus (Willem) Joosen, ged. Rijen 27 jan. 1803, † Oosterhout 12 juli 1822.
4. Gerardus, volgt VIIf.

VIIe. Joannes Baptista Joosten, ged. Oosterhout 13 dec. 1800, winkelier, arbeider, † Oosterhout 4 dec. 1883, tr. Oosterhout 31 mei 1827 Nicolaa Ligtvoet, ged. Oosterhout 4 febr. 1803, arbeidster, † Oosterhout 17 dec. 1889, dr. van Cornelius en Jacoba Adriaans Bal.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Baptista Joosten, geb. Oosterhout 3 juni 1828, † ald. 15 juni 1836.
2. Cornelis, volgt VIIId.
3. Adriaan Joosten, geb. Oosterhout 23 juni 1833, werkman, † Haarlem 15 sept. 1856.
4. Pieter Joosten, geb. Oosterhout 11 april 1836, broodbakker, † Oosterhout 29 mei 1862.
5. Johannes Jacobus Joosten, geb. Oosterhout 21 maart 1843, kanonier, † ’s-Gravenhage 20 sept. 1863.

VIIId. Cornelis Joosten, geb. Oosterhout 4 nov. 1829, timmerman, † Oosterhout 6 juni 1867, tr. Oosterhout 18 nov. 1858 Pietronella van Eijkeren, geb. Oosterhout 27 mei 1826, dr. van Petrus en Petronella van Ham.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Baptist, volgt IXd.
2. Pietronella Joosten, geb. Oosterhout 28 okt. 1860, tr. Oosterhout 28 april 1881 Constantinus Wilhelmus Maria Trimbos, geb. Bergen op Zoom, meubelmaker, biljartmaker, zn. van Wilhelmus Johannes en Anna Eva Schoormans.
3. Adrianus Petrus Joosten, geb. Oosterhout 17 juni 1864, † ald. 2 okt. 1865.
4. Adrianus Petrus Joosten, geb. Oosterhout 5 juli 1866, † ald. 27 aug. 1867.

IXd. Johannes Baptist Joosten, geb. Oosterhout 13 okt. 1859, timmerman, † Breda 29 april 1944, tr. Oosterhout 11 sept. 1884 Antonia Broekhoven, geb. Oosterhout 13 juni 1863, † Breda 31 jan. 1937, dr. van Adriaan en Cornelia Weterings.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Cornelia Joosten, geb. Oosterhout 2 okt. 1885, tr. Breda 7 aug. 1911 Johannes Franciscus Daver, geb. Breda 7 maart 1886, zn. van Adèle Daver.
2. Adriaan Cornelis Joosten, geb. Oosterhout 15 nov. 1886, tr. Breda 29 jan. 1920 Johanna Berdina van Brummelen, geb. Breda, dr. van Jan en Cornelia Roest.
3. Cornelis Adriaan (Kees) Joosten, geb. Oosterhout 24 febr. 1888, † Venlo 17 aug. 1954, tr. Breda 4 dec. 1916 Elisabeth (Betsie) Paquaij, geb. Breda 4 nov. 1888, † Venlo 9 juni 1978, dr. van Joannes Laurents en Anna van Boxtel.
4. Cornelia Pietronella Joosten, geb. Oosterhout 9 april 1890, tr. Breda 26 juni 1916 Antonius Johannes Ludovicus Tonnet, geb. Breda 19 jan. 1890, † ald. 5 jan. 1947, zn. van Andreas en Johanna de Vetter.
5. Clasina Joosten, geb. Oosterhout 14 juli 1891, tr. Breda 8 juni 1914 (echtsch. uitgespr. ald. 27 mei 1921) Cornelis Beljaars, geb. Rucphen, zn. van Gerardus en Johanna van der Smissen.
6. Paulina Huiberdina Joosten, geb. Oosterhout 29 okt. 1892, † ald. 29 maart 1893.
7. Paulina Anna Joosten, geb. Oosterhout 27 okt. 1893, tr. Breda 15 dec. 1919 Frederikus Johannes Vermeeren, geb. Breda, zn. van Frederikus en Mechelina Francisca Muishout.

VIIf. Gerardus Joosten, ged. Oosterhout 6 april 1805, arbeider, † Oosterhout 14 april 1883, tr. Oosterhout 14 mei 1835 Pietronella Onincx, geb. Chaam 8 nov. 1805, † Oosterhout 25 maart 1865, dr. van Adriaan en Elisabeth Peerden.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Oosterhout 2 jan. 1836, † ald. 2 jan. 1836.
2. Johannes, volgt VIIIe.
3. Adriaan Jan Baptist Joosten, geb. Oosterhout 24 juni 1840, opperman, † Helmond 1 febr. 1915, tr. Paulina van Dijk, geb. Helmond 7 mei 1839, dr. van Petrus en Anna Maria Van Mierlo.
4. Helena Joosten, geb. Oosterhout 30 juli 1846, † ald. 6 mei 1909, tr. 1e Oosterhout 9 mei 1867 Hubertus Koreman, geb. Oosterhout 14 febr. 1837, arbeider, † Oosterhout 31 aug. 1876, zn. van Henricus en Joanna Van den Heuvel; tr. 2e Oosterhout 11 okt. 1877 Adriaan de Jong, geb. Oosterhout 30 jan. 1858, arbeider, † Oosterhout 15 febr. 1929, zn. van Antonie en Anna Ligtvoet; hij hertr. Oosterhout 3 nov. 1910 Johanna Bakx.

VIIIe. Johannes Joosten, geb. Oosterhout 26 dec. 1836, arbeider, tr. Made en Drimmelen 20 april 1866 Petronella Smits, geb. Made en Drimmelen omstr. 1841, † Oosterhout 22 mei 1909, dr. van Matheus en Johanna Diepstraeten.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Joosten, geb. Oosterhout 18 juli 1866, † Haarlemmerliede en Spaarnwoude 26 jan. 1950, tr. Petronella de Jong, geb. Made en Drimmelen, dr. van Dingeman en Johanna Segeren.
2. Petronella Joosten, geb. Made en Drimmelen omstr. 1871, tr. Oosterhout 25 april 1895 Cornelis Vermeulen, geb. omstr. 1872, Hooge en Lage Zwaluwe, zn. van Willem en Maria Kuijpers.
3. Mathijs Joosten, geb. Made en Drimmelen 30 sept. 1873, † Breda 21 dec. 1962, tr. Made en Drimmelen 18 nov. 1898 Eva Segere, geb. Oosterhout 4 dec. 1873, dr. van Willem en Mechelina van Gils.
4. Elisabeth Joosten, geb. Oosterhout 13 dec. 1876, † ald. 3 juni 1877.
5. Huiberdina Joosten, geb. Oosterhout 17 sept. 1878, tr. Oosterhout 1 aug. 1907 Bernardus Loose, geb. Terheijden omstr. 1881, zn. van Antonie en Petronella Diepstraten.
6. Cornelia Joosten, geb. Oosterhout 28 febr. 1880, † ald. 8 nov. 1880.
7. Barbara Joosten, geb. Oosterhout 26 maart 1885, † ald. 14 dec. 1886.

Vc. Joannes (Joannes Baptist) Joosen, ged. Ravels 10 febr. 1734, † ald. 14 juni 1788, tr. Ravels 15 jan. 1776 Helena Stalpaerts, ged. Ravels 7 mei 1739, landbouwster (1796), † Ravels 17 okt. 1813, dr. van Walterus Jan Adriaen en Maria Ansems en wed. van Theodorus van Riel.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Joosen, geb. Ravels 16 april 1779, cultivatrice (1814), † Ravels 4 juni 1846, tr. Ravels 24 aug. 1814 Joannes Baptista Van den Heuvel, ged. Ravels 26 febr. 1774, cultivateur (1814), † Ravels 9 april 1832, zn. van Norbertus Franciscus en Maria Catharina van Loon.
2. Gerardus, volgt VIe.

VIe. Gerardus Joosen, geb. Ravels 29 aug. 1783, meunier (1813), korenmolenaar (1836, 37, 40, 47), molenaar (1837), † Baardwijk 24 april 1847, tr. 1e Reusel 27 mei 1813 Catherine van de Loock, geb. Reusel 20 aug. 1765, muniere (1813), † Reusel 13 april 1820, dr. van Pierre en Catherine Peeters en wed. van Jan Jansen; tr. 2e Heesbeen, Eethen en Genderen 14 sept. 1836 Adriana van Drunen, ged. Elshout 7 febr. 1807, zonder beroep (1836, 40, 65), † Oudheusden 15 okt. 1872, dr. van Gerrit en Henrica van Heugten.
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna Catharina Joosen, geb. Heesbeen, Eethen en Genderen 3 aug. 1837.
2. Gerdina Joossen, geb. Heesbeen, Eethen en Genderen omstr. 1838, † Oudheusden en Elshout 29 juli 1849.
3. Johannes Jacobus Joosen, geb. Heesbeen, Eethen en Genderen 25 jan. 1840, † ald. 28 jan. 1840.
4. Johannes Jakobus, volgt VIIg.

VIIg. Johannes Jakobus Joosens, geb. Elshout 1 okt. 1841, schoenmaker (1860, 65, 91, 97, 1903, 05, 06, 08), zonder beroep (1916, 19), † Elshout 17 dec. 1922, tr. Oudheusden 8 mei 1865 Maria Brok, geb. Elshout 24 febr. 1838, zonder beroep (1865, 91, 97, 1903, 05, 06, 08), † Elshout 9 dec. 1914, dr. van Adriaan en Wilhelmina de Kruijff.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 13 juni 1866, zonder beroep (1891), † Oudheusden en Elshout 27 sept. 1958, tr. Oudheusden 30 mei 1891 Johannes Biekens, geb. Oudheusden en Elshout 4 juli 1856, dienstplichtig militair (1876-1881), schoenmaker (1891), † Drunen 3 juli 1939, zn. van Pieter en Geertruij Verkuijl.
2. Gerdina Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 26 sept. 1867, † ald. 27 febr. 1872.
3. Adrianus, volgt VIIIf.
4. Johannes, volgt VIIIg.
5. Adriana Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 9 febr. 1874, zonder beroep (1908), † Drunen 16 mei 1937, tr. Oudheusden 11 mei 1908 Martinus de Hart, geb. Drunen 8 april 1861, schoenmaker (1908), † Drunen 15 maart 1942, zn. van Adrianus en Wilhelmina van Beijnen en wedr. van Wilhelmina Brok.
6. Willem, volgt VIIIh.
7. Gerardus, volgt VIIIi.
8. Theodorus, volgt VIIIj.
9. Cornelis Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 9 jan. 1882, schoenmaker (1905, 16), † Oisterwijk 16 mei 1961, tr. Nieuwkuijk en Onsenoort 1 maart 1916 Hendrika Dikmans, geb. Nieuwkuijk en Onsenoort 1 jan. 1884, zonder beroep (1916), † Oisterwijk 7 dec. 1937, dr. van Gerrit en Wilhelmina van de Leur.

VIIIf. Adrianus Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 2 april 1869, dienstplichtig militair (1889-1896), schoenmaker (1897, 1905, 24), † Drunen 19 sept. 1933, tr. 1e Nicola Allegonda Nijs; tr. 2e Drunen 4 nov. 1897 Maria Dielissen, geb. Drunen 22 dec. 1874, zonder beroep (1897), † Drunen 20 okt. 1920, dr. van Michiel en Cornelia Lamberta Willemze.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerardus Hendrikus Jozen, † Drunen 25 okt. 1908.
2. Cornelius Lambertus Jozen, † Drunen 24 maart 1906.
3. Cornelia Lamberta Jozen, † Drunen 5 aug. 1905.
4. Johannes Jozen, † Drunen 5 nov. 1901.
5. Pieternella Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 27 aug. 1898.
6. Maria Jozen, geb. Drunen 19 dec. 1899, † Rosmalen 2 febr. 1968, tr. Martinus de Munnik, geb. Waalwijk 30 sept. 1894, schoenmaker (1924), † Waalwijk 20 maart 1966.
7. Johannes Jozen, geb. omstr. 1902, huisknecht te Sint Oedenrode (1924).
8. Michiel Adriaan Jozen, geb. Drunen 27 sept. 1903, schoenmaker (1924), behaalde het politiediploma van de Algemeenen Nederlandschen Politie Bond en vervolgens van de R.K. Politiebond ’St Michael’ in september 1927, rijksveldwachter (1941), officier van het Regiment Stoottroepen (1947), † Roosendaal en Nispen 8 jan. 1979, tr. Waalwijk 2 okt. 1924 Adriana Catharina Heeffer, geb. Geertruidenberg 19 juni 1902, schoenstikster (1924), † Roosendaal en Nispen 15 april 1977, dr. van Josephus Petrus en Adriana Catharina van Es.

VIIIg. Johannes Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 1 nov. 1870, schoenmakersknecht (1900), schoenmaker (1903, 05), tramconducteur (1908, 32), zonder beroep (1935), † Tilburg 19 febr. 1969, tr. Drunen 20 juli 1903 Hendrika van de Wiel, geb. Drunen 25 juli 1876, dienstbode (1903), zonder beroep (1932, 35), † Tilburg 24 okt. 1967, dr. van Andries en Hendrika van Krugten.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Antonius (Jan) Jozen, geb. Drunen omstr. 1905, kantoorbediende (1932, 35), † Oisterwijk 24 jan. 1978, tr. Tilburg 26 april 1932 Maria Henrica Josephina Juliana (Miet) van der Weegen, geb. Tilburg 5 juni 1909, fabriekwerkster (1932), † Oisterwijk 28 juli 1995, dr. van Antonius Henricus Marie en Johanna Maria Smeulders.
2. Andries Leonardus (Fr. Emiliaan) Jozen, geb. Drunen 28 juni 1906, behaalde 16 juni 1927 het akte L.O. aan de R.K. Kweekschool te Tilburg, onderwijzer Tharcisiusschool Vogelwijk, mede-oprichter RKJVV, ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1962), † Tilburg 14 maart 1995.
3. Maria Henrica Jozen, geb. Drunen omstr. 1909, naaister (1935), tr. Tilburg 8 mei 1935 Hubertus Franciscus Kiesebrink, geb. Tilburg omstr. 1909, magazijnbediende (1935), zn. van Joannes en Maria Carolina Suijs.
4. Marie Jozen, geb. Drunen 16 maart 1909, † Tilburg 21 april 2000, tr. Huub Kiesebrink.
5. Henrica Maria (Rika) Jozen, geb. Drunen 22 sept. 1910, † Tilburg 4 mei 2008.
6. Petrus Franciscus (Fr. Walterus) Jozen, geb. Drunen 14 maart 1913, Fraters van Tilburg (lid 8 september 1930, geloften 15 augustus 1935, vertrok op 13 december 1939 voor de missie naar Curaçao), ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1981), † Tilburg 11 jan. 1992.

VIIIh. Willem Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 20 dec. 1875, schoenmaker (1905, 33), † Elshout 12 aug. 1967, tr. Oudheusden en Elshout 8 mei 1905 Petronella Biekens, geb. Oudheusden en Elshout 3 jan. 1879, zonder beroep (1905, 33), † Elshout 19 aug. 1950, dr. van Johannes en Cornelia van de Langenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia (Cor) Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 14 maart 1906, † Tilburg 14 nov. 1992, tr. 1e Cornelis van de Zanden; tr. 2e Drunen 20 sept. 1926 Cornelis de Vaan, geb. Vlijmen 16 april 1902, † Tilburg 7 april 1963, zn. van Adrianus en Antonia van Engelen.
2. Johannes Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 1 april 1907, schoenmaker (1933), † ’s-Hertogenbosch 25 febr. 1933.
3. Johannes Marinus Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 11 nov. 1908, † ’s-Hertogenbosch 21 april 1920.
4. Maria (Marie) Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 16 jan. 1910, † Oisterwijk 14 febr. 1994, tr. 1e Antonius Johannes (Toon) van der Wensch, geb. Heusden 2 okt. 1906, † Oisterwijk 11 mei 1960; tr. 2e Kees van den Braak.
5. Gerardus Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 23 maart 1911, † ald. 26 sept. 1911.
6. Geertruda (Truus) Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 3 okt. 1912, † Tilburg 28 mei 1988, tr. Jan van de Braak.
7. Pieter Marinus Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 9 okt. 1913, † ald. 6 mei 1914.
8. Johanna (An) Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 24 dec. 1914, † Udenhout 25 april 1988, tr. Drunen 25 april 1936 Johannes van der Wensch, geb. Nieuwkuijk 18 aug. 1911, † Avereest 9 mei 1957, zn. van Adrianus Wilhelmus en Johanna Petronella Marcé.
9. Maria (Mina) Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 26 april 1916, tr. Elshout 23 okt. 1941 Constantinus Paulus (Stan) van Rijn, geb. ’s-Hertogenbosch 28 febr. 1913, † Drunen 15 aug. 1980.
10. Johannes Marinus Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 9 maart 1921, † 16 juli 2003, tr. Riek de Munnik.

VIIIi. Gerardus Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 22 nov. 1877, schoenmaker (1905, 08, 19), † Vlijmen 15 april 1955, tr. 1e Nieuwkuijk 25 nov. 1905 Johanna van de Wiel, geb. Nieuwkuijk 25 juni 1877, zonder beroep (1905), † Oudheusden 11 nov. 1918, dr. van Adriaan en Hendrika van Engelen; tr. 2e Vlijmen 24 juni 1919 Huiberdina Heesbeen, geb. Vlijmen 26 febr. 1882, zonder beroep (1919), † Vlijmen 19 juni 1960, dr. van Migchiel en Adriana van den Hoven.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrika Maria Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 26 sept. 1906, † Waalwijk 24 dec. 1971, tr. Vlijmen 8 juni 1933 Cornelis Theodorus van de Wiel, geb. Oudheusden 30 nov. 1903, † Waalwijk 15 aug. 1995.
2. Maria Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 28 nov. 1907, † 12 okt. 1981.
3. Adriana Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 21 maart 1909, † 29 mei 1978, begr. Almelo, tr. Gerhardus Johannes Hergers, geb. 30 maart 1908, † 10 aug. 1988, begr. Almelo.
Uit het tweede huwelijk:
4. Johanna Maria Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 4 juni 1921.

VIIIj. Theodorus Jozen, geb. Oudheusden en Elshout 1 jan. 1880, schoenmaker (1906, 38, 39), fabrieksarbeider (1929, 37), zonder beroep (1935), in de oorlog werkte hij als mijnwerker in de kolenmijnen in Duitsland, † Goirle 1 mei 1972, tr. 1e Rosmalen 7 mei 1906 Maria (Mieke) van Uden, geb. Rosmalen 20 april 1878, zonder beroep (1906, 29), † Goirle 26 april 1934, dr. van Antonie en Hendrika de Veer; tr. 2e Bladel 26 mei 1939 Maria (Mie) Moors, geb. Eersel 8 juni 1872, † Eindhoven 9 mei 1965, begr. Bladel 12 mei 1965, wed. van 1e Martinus van Poppel, 2e Peter Johannes Das, 3e Antonie Schepens en 4e Hendricus van den Oever.
Uit het eerste huwelijk:
1. Henrika Jozen, geb. Rosmalen 15 febr. 1907, fabrieksarbeidster (1929), zonder beroep (1938), † Goirle 30 mei 1979, tr. 1e Goirle 19 aug. 1929 Wilhelmus Cornelis Verhagen, geb. Goirle omstr. 1908, fabrieksarbeider (1929), † Goirle 19 okt. 1931, zn. van Martinus Franciscus en Johanna Maria Adriana van Boxtel; tr. 2e Goirle 10 okt. 1935 Johannes Antonius (Jan) Schellekens, geb. Heerlen 23 juli 1915, fabrieksarbeider (1938), † Goirle 9 dec. 1987, zn. van Petrus en Maria Keusters.
2. Johanna Maria (Anna) Jozen, geb. Altlünen (Duitsland) 20 mei 1908, fabrieksarbeidster (1935), † Goirle 27 febr. 1997, tr. Goirle 3 juni 1935 Adrianus Martinus Leonardus (Adriaan) van Beurden, geb. Tilburg 5 dec. 1910, wever (1935, 38), † Goirle 4 okt. 1976, zn. van Henricus Joannes en Helena Margarita de Regter.
3. Maria Franziska (Riet) Jozen, geb. Bork (Duitsland) 30 mei 1909, spoelster (1937), † Tilburg 4 juni 1986, begr. Breda 7 juni 1986, tr. Goirle 24 mei 1937 Petrus Jacobus Johannes (Pierre) Eijsermans, geb. Goirle 12 nov. 1912, fabrieksarbeider (1937), † Tilburg 20 okt. 1989, zn. van Adrianus Franciscus Cornelis (Janus) en Joanna Vinckx.
4. Johannes (Jan) Jozen, geb. Altlunen (Duitsland) 22 nov. 1910, wever (1935), fabrieksarbeider (1937, 39), sjouwer (1938), † Tilburg 24 juli 1965.
5. Friedrich Antonius (Frits) Jozen, geb. Altlünen (Duitsland) 20 nov. 1912, metaalbewerker (1939), † Goirle 8 dec. 1990, tr. Goirle 3 juli 1939 Johanna Maria Antonia (Jana) Hendriks, geb. Goirle 16 aug. 1914, zonder beroep (1939), † Goirle 4 juni 2001, dr. van Peter Cornelis en Anna Maria Maes.

Vd. Adriaen Joosen, ged. Ravels 23 okt. 1737, tr. Ravels 30 juni 1766 Petronella Van Doren.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Joosen, ged. Ravels 10 okt. 1769, † ald. 7 febr. 1858, tr. Ravels 4 dec. 1786 Petrus Beijens, geb. Oud-Turnhout, landbouwer (1796), † Ravels 2 jan. 1823.
2. Maria Catharina Joosen, ged. Ravels 6 april 1774.

IIb. Jan Gijs Joosen, tr. Ravels 4 mei 1666 Mayken Pauwels Cornelis Schroevers.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, ged. Ravels 25 sept. 1665.
2. Ghijsbertus, ged. Ravels 24 jan. 1668.
3. Anna Jan Gijs Joosen, ged. Ravels 18 okt. 1670, tr. 1e Walterus Dirick Thijs Aertse; tr. 2e Ravels 1 dec. 1714 Cornelis Jan Sneyders.