Genealogie van Joost Danielse uit Kattendijke

Laatst gewijzigd 26 november 2023 (eerste versie 31 maart 2006)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. U kunt onderstaande formulier invullen of mij mailen op meel.gif


Verantwoording

De gegevens van generatie I t/m III zijn grotendeels ontleend aan de kwartierstaat van Maria Pieternella van Kleunen, samengesteld door Klaasjan Visscher, gepubliceerd in april 2007. De genealogie volgt vooralsnog enkel de nakomelingen die de naam Joosen dragen, en niet Joosse of Joossen.


I. Daniel Joosse, geb. Kapelle, † vóór 29 juni 1716, tr. Kapelle (ondertrouw) 15 okt. 1708 Maria Janse Sokke, geb. ’s-Heerenhoek, † vóór 19 juni 1739; zij hertr. Kapelle dec. 1716 Pieter Bosman.
Uit dit huwelijk:

II. Joost Danielse (alias Joost Danielse van der Steep), ged. Kapelle 6 juli 1710, sluiswachter te Kattendijke (1767-1771), tr. 1e vóór 1751 Adriana Adriaanse van Annewijk, ged. Kattendijke 25 dec. 1710, † ald. vóór 25 aug. 1751, dr. van Adriaan Peters van Annewijck en Martina Cornelisse Veele; tr. 2e Kattendijke 16 sept. 1751 Johanna Janse van Bokstal, geb. Kattendijke omstr. 1707.
Uit het eerste huwelijk:

III. Daniel Joosse (alias Daniel Joosts Daniels van der Steep), ged. Kattendijke 11 dec. 1740, schepen van Schore (1779-1808), tr. Schore en Vlake 9 febr. 1763 Jacomijntje Crijns Ferdinandusse, ged. Vlake 26 aug. 1745, dr. van Krijn Ferdinandusse en Pieternella Pieterse Zandijk.
Uit dit huwelijk:

IV. Joos Danielse Joosen (alias Joos Joosse), geb. Yerseke 11 aug. 1764, arbeider (1797, 1846), laboureur (1811), landman (1822, 32), particulier (1835), landbouwer (1834), schepen en lid gemeenteraad Kattendijke (1801-44), † Kattendijke 24 aug. 1846, tr. 1e Kattendijke 23 juli 1791 Adriana Wabeke, geb. Wemeldinge 12 juni 1763, cultivatrice, landvrouw (1822, 32), landbouwster (1834), † Kattendijke 11 mei 1834, dr. van Jacobus Jacobse en Elisabeth Jans de Bat en wed. van Johannes Meulbroek; tr. 2e Kattendijke 17 sept. 1835 Johanna Boutense, geb. Wemeldinge 28 aug. 1791, particuliere (1835), † Kattendijke 30 nov. 1859, dr. van Laurus en Maatje Meeuwsen en wed. van Jan Pot.
Uit het eerste huwelijk:
1. Daniel Joosen (alias Daniel Joosse), volgt Va.
2. Jacomina Joose, geb. Kattendijke 9 juni 1793, boeremeid (1814), arbeidster (1838), † Kattendijke 1 april 1838, tr. Kattendijke 29 juli 1814 Abraham van Belois, geb. Wemeldinge omstr. 1795, boereknegt (1814), arbeider (1822, 32), zn. van Franke en Jannetje Potappel.
3. Jacoba Joosse, ged. Kattendijke 26 juli 1794, boeremeid (1815), † Arnemuiden 12 okt. 1855, tr. Kattendijke 19 okt. 1815 Adriaan van Zweden, geb. Kruiningen 25 jan. 1789, wagenmakersknegt (1815), † Arnemuiden 22 jan. 1854, zn. van Cornelis en Jacoba Molhoek.
4. Leuntje Joosse, geb. Kattendijke omstr. 1796, particuliere (1816), tr. Kattendijke 15 febr. 1816 Jacobus de Corne, geb. ’s-Gravenpolder omstr. 1789, landbouwer (1816), zn. van Boudewijn en Maatje Vermaire.
5. Pieternella Joosse, geb. Kattendijke 5 juni 1797, landbouwster (1822), particuliere (1840), † Kattendijke 15 dec. 1840, tr. Kattendijke 7 nov. 1822 Bartel van Kleunen, geb. ’s-Heerenhoek 20 dec. 1797, boereknegt (1822), † Kattendijke 3 okt. 1853, zn. van Jacob en Pieternella Ossewaarde.
6. Adriaan (alias Adriaan Joosse), volgt Vb.
7. Krijna Joose (alias Krijna Danielsen), geb. Kattendijke 6 okt. 1803, particuliere (1832), landbouwster (1836), † Kattendijke 31 okt. 1836, tr. Kattendijke 13 dec. 1832 Jan Feijtel, geb. Kattendijke 10 maart 1806, boerenknecht (1832), landbouwer (1859), † Kattendijke 21 juli 1859, zn. van Kornelis en Helena Kuijpers en wedr. van Cornelia Grootemaat.

Va. Daniel Joosen (alias Daniel Joosse), geb. Kattendijke 5 juni 1792, valet de laboureur (1811), landman (1815), landbouwer (1820), † Kattendijke 11 april 1820, tr. Kattendijke 15 nov. 1811 Jannetje Pieterse, geb. Wemeldinge omstr. 1791, domestique (1811), arbeidster (1854), dr. van Pieter Centse en Jannetje Geluk.
Uit dit huwelijk:

VI. Joos Joosen (alias Joos Joosse), geb. Kattendijke 22 okt. 1815, boereknecht (1854), herbergier, † Krabbendijke 19 sept. 1881, tr. Nisse 8 dec. 1854 Willemina Ruissaard, geb. Baarland 10 jan. 1828, boeremeid (1854), arbeidster (1883), winkelierster (1883), veldarbeidster (1893), † Krabbendijke 7 mei 1915, dr. van Hendrik de Haze en Maria Ruijsaard.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel, volgt VIIa.
2. Marinus, volgt VIIb.
3. Jannetje Joossen, geb. Krabbendijke 7 maart 1861, particuliere (1883), † Krabbendijke 11 april 1951, tr. Krabbendijke 6 dec. 1883 Bartel de Goffau, geb. Rilland 28 juli 1860, boerenknecht (1883), † Krabbendijke 1 juli 1941, zn. van Josephus en Jacoba Meeuwsen.
4. Maria Joossen, geb. Krabbendijke 30 maart 1864, † ald. 9 okt. 1865.
5. Adriaan, volgt VIIc.
6. Jacob Joossen, geb. Krabbendijke 2 april 1871, † Goes 3 dec. 1957.

VIIa. Daniel Joossen, geb. Kapelle 13 maart 1855, arbeider (1883), veldarbeider (1911, 12, 19), † Krabbendijke 5 april 1932, tr. Krabbendijke 10 mei 1883 Maria Witte, geb. Rilland 15 dec. 1858, dienstbode (1883), zonder beroep (1911, 12, 19), † Krabbendijke 7 maart 1934, dr. van Johannis en Maatje Welleman.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Joossen, geb. Krabbendijke 31 dec. 1883, † ald. 2 jan. 1884.
2. Maatje Joossen, geb. Krabbendijke 7 juni 1885, dienstbode (1912), tr. Krabbendijke 9 mei 1912 Cornelis Harthoorn, geb. Kruiningen 12 okt. 1886, veldarbeider (1912), zn. van Jacob en Adriana Noussen.
3. Wilhelmina Joossen, geb. Krabbendijke 12 maart 1888, zonder beroep (1911), tr. Krabbendijke 4 mei 1911 Jan de Bat, geb. Kruiningen 11 febr. 1890, dienstplichtig militair (1910-1911), veldarbeider (1911), † Krabbendijke 16 april 1963, zn. van Marinus en Johanna Kraak.
4. Johannes Joossen, geb. Krabbendijke 20 juni 1890, † ald. 5 dec. 1890.
5. Jozina Joossen, geb. Krabbendijke 29 dec. 1892, veldarbeidster (1912), † Rilland-Bath 26 dec. 1984, begr. Krabbendijke 29 dec. 1984, tr. Krabbendijke 14 maart 1912 Abraham Hendrik Lagendijk, geb. Kapelle 24 febr. 1888, veldarbeider (1912), † Krabbendijke 14 okt. 1967, zn. van Jan en Jacoba Maria de Lange.
6. Johanna Joossen, geb. Krabbendijke 23 jan. 1896, zonder beroep (1919), tr. Krabbendijke 23 jan. 1919 Teunis Cornelis Zwartbol, geb. Strijen 9 juni 1891, schippersknecht (1919), zn. van Florus en Maria Elisabeth van Bruggen.

VIIb. Marinus Joosen, geb. Krabbendijke 21 aug. 1858, arbeider (1883, 86, 87), veldarbeider (1893, 98), † Krabbendijke 12 april 1909, tr. Kruiningen 6 sept. 1883 Jacomina de Rijder, geb. Kruiningen 7 sept. 1862, arbeidster (1883), zonder beroep (1886, 87, 93, 98), † Krabbendijke 16 okt. 1901, dr. van Jacobus en Maria Brandt.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Joosen, geb. Kruiningen 26 febr. 1884, zonder beroep (1912, 45), † Kruiningen 12 sept. 1945, tr. Krabbendijke 10 okt. 1912 Johannes Ruijsaard, geb. Baarland 22 april 1869, veldarbeider (1912), zonder beroep (1944), † Bergen op Zoom 19 nov. 1944, zn. van Marinus en Henrica Louisse.
2. Maria Joosen, geb. Krabbendijke 4 april 1885, † ald. 28 maart 1886.
3. Jozina Joosen, geb. Krabbendijke 20 mei 1886, † ald. 12 okt. 1886.
4. Jacobus Joosen, geb. Krabbendijke 7 aug. 1887, † ald. 19 aug. 1887.
5. Josina Joosen, geb. Krabbendijke 8 okt. 1888, veldarbeidster (1911), † Krabbendijke 11 maart 1976, tr. Krabbendijke 28 dec. 1911 Jacobus Zweedijk, geb. Krabbendijke 31 maart 1890, veldarbeider (1911), zn. van Marina Zweedijk.
6. Jacobus Joosen, geb. Krabbendijke 19 sept. 1890, veldarbeider (1911, 17, 19, 22), landarbeider op het landbouwbedrijf van A.A. Visser (1958), ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1958), † Reimerswaal 2 dec. 1983, tr. Kruiningen 15 mei 1919 Cornelia Harthoorn, geb. Krabbendijke 19 juli 1892, zonder beroep (1919), † 1931, dr. van Jacob en Adriana Noussen.
7. Joos Joosen, geb. Krabbendijke 4 dec. 1891, † ald. 13 febr. 1893.
8. Maria Joosen, geb. Krabbendijke 10 juli 1894, zonder beroep (1917), tr. Krabbendijke 8 nov. 1917 Nehemia Andries van der Reest, geb. Sint Philipsland 14 april 1894, veldarbeider (1917), † 8 aug. 1985, begr. Anna Jacobapolder, zn. van Nehemia en Johanna Jansje Neele.
9. Joos Daniel Joosen, geb. Krabbendijke 22 aug. 1895, veldarbeider (1919, 22), † Krabbendijke 4 mei 1974, tr. Krabbendijke 18 sept. 1919 Jacomina van Baren, geb. Krabbendijke 15 okt. 1894, zonder beroep (1919), † Krabbendijke 17 mei 1984, dr. van Pieter Marinus en Elizabeth Benou.
10. Johannes Joosen, geb. Krabbendijke 31 dec. 1896, † ald. 21 april 1898.
11. Jannetje Joosen, geb. Krabbendijke 27 dec. 1898, zonder beroep (1922), † Breda 7 april 1971, tr. Krabbendijke 4 mei 1922 François Stevense, geb. Waarde 21 jan. 1898, veldarbeider (1922), landarbeider (1942), † Kruiningen 6 april 1942, zn. van Steven en Christina Levijn.
12. Zoon, geb. 16 okt. 1901, † 16 okt. 1901.

VIIc. Adriaan Joossen, geb. Krabbendijke 29 jan. 1869, veldarbeider (1893), werkman (1920), klein landbouwer (1923), † Krabbendijke 26 juli 1943, tr. Krabbendijke 4 mei 1893 Cathalina Lamper, geb. Krabbendijke 13 okt. 1872, veldarbeidster (1893), zonder beroep (1920, 23), † Amersfoort 4 april 1944, dr. van Jacobus en Jacoba de Fouw.
Uit dit huwelijk:
1. Joos Joossen, geb. Krabbendijke 31 dec. 1894, vrachtrijder (1920, 23), tr. Kruiningen 23 sept. 1920 Marina Sinke, geb. Kruiningen 17 jan. 1899, zonder beroep (1920), dr. van Jacobus en Pieternella Maria Stevense.
2. Jacobus Joossen, geb. Krabbendijke omstr. 1900, vrachtrijder (1923), tr. Krabbendijke 18 okt. 1923 Cornelia Pieternella Engelse, geb. Krabbendijke omstr. 1900, zonder beroep (1923), dr. van Pieter en Jacoba Benou.

Vb. Adriaan (alias Adriaan Joosse) Joosen, geb. Kattendijke 18 dec. 1800, landman als boerezoon (1822), landbouwer (1822), arbeider (1828), boereknegt (1832, 34), † ’s-Gravenpolder 9 mei 1842, tr. 1e Wemeldinge 19 juli 1822 Johanna Oudeman, geb. Wemeldinge omstr. 1799, boeredogter (1822), arbeidster (1828), † Wemeldinge 22 jan. 1829, dr. van Huijbregt en Adriana van Loo; tr. 2e Wemeldinge 8 maart 1834 Johanna Bustraan, geb. Wemeldinge omstr. 1805, arbeidster (1834), dr. van Pieter en Jacoba Schouwenaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriaana Joosen, † Wemeldinge 8 jan. 1828.
2. Joos Adriaanse Joosen, geb. Wemeldinge 2 aug. 1823, arbeider (1852, 85), boereknecht (1858), † Driewegen 13 dec. 1885, tr. 1e Driewegen 26 febr. 1852 Geertruid Nijsse, geb. Driewegen 1 okt. 1827, arbeidster (1852), † Driewegen 30 juli 1855, dr. van Paulus en Catharina de Broekert; tr. 2e Borssele 25 maart 1858 Willemina Hoogerheide, geb. ’s-Heer Arendskerke 1 april 1826, boeremeid (1858), arbeidster (1885), dr. van Marinus en Cornelia Breewegt.