Genealogie van Joos Cornelis Jan Thijssen uit Baarle

Laatst gewijzigd 26 november 2023 (eerste versie 11 april 2006)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. U kunt onderstaande formulier invullen of mij mailen op meel.gif


De boerderij van Joos Cornelis Jan Thijssen

Bij archeologische opgravingen rond Baarle in de jaren 2015-2019 werd voor deze familie een bijzondere vondst gedaan. Ter hoogte van de kruising van de Fransebaan met Boschoven werd de boerderij gevonden van Joos Cornelis Jan Thijssen en zijn directe nakomelingen. De boerderij was gesloopt in 1885.

In 1769 werd het als volgt beschreven: “huur huijsinge schuur stal hoff landerijen driesen weijde en heijde staende ende gelegen onder Baerle Nassau op den gehugte van Bosschoven groot int geheel aan lant en wijde ontrent de ses buijnderen.”

Achtereenvolgens werd de boerderij bewoond door Joos Cornelis Jan Thijs (I, 1684-1697), Jan Joos Cornelissen (IIb, vanaf 1697), Cornelis Jan Joosen (III) en Anna Joosen (III-6, vanaf 1769), en daarna haar dochter Adriana Jansen.

Bij de opgravingen werden naast de boerderij en vijf waterputten ook aardewerk en een 17e eeuws pijpaarden Christus-beeldje gevonden. Meer informatie over de opgraving (bekend als vindplaats 1) is te vinden op de site van de heemkundekring Amalia van Solms.


I. Joos Cornelis Jan Thijssen, borgemeester van Baarle-Hertog tot Sondereijgen (1668), † na 1688, tr. Baarle 16 jan. 1657 Petronilla Joannis.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Joos Jan Thijs, volgt IIa.
2. Jan Joos Cornelis Jan Thijs, volgt IIb.

IIa. Cornelis Joos Jan Thijs, ged. Baarle 13 sept. 1657, tr. Baarle 1 febr. 1682 Margareta Jaspers Verheijden, dr. van Jaspaer Mathijs en Tanneken Jan Jacob Reijns.
Uit dit huwelijk:
1. Petronilla, ged. Baarle 14 jan. 1683.
2. Anna Cornelis Joos Cornelissen, ged. Baarle 13 april 1688, † Merksplas 21 april 1753, tr. Mattheus Matthe, ged. Merksplas 15 sept. 1687, † ald. 20 april 1733, zn. van Franciscus Matthei en Anna Vermeiren.

IIb. Jan Joos Cornelis Jan Thijs, ged. Baarle 30 okt. 1659, † ald. 20 aug. 1712, tr. Baarle 15 mei 1689 Anna Adriani Thomassen, geb. Merksplas, † Baarle 11 jan. 1720.
Uit dit huwelijk:
1. Petronilla, ged. Baarle 18 sept. 1690.
2. Cornelius Jan Judoci Cornelissen, volgt III.
3. Josijn Jan Joost Cornelisse, ged. Baarle 5 juli 1693, begr. ald. 15 april 1748, tr. Baarle 11 juni 1715 Joannes Adriaan van den Houtgoor, ged. Baarle 1 aug. 1685, begr. ald. 26 mei 1751, zn. van Adriaen Jan en Magdalena Adriani Smekens.
4. Adriana, ged. Baarle 25 april 1695.
5. Joanna, ged. Baarle 21 april 1697.

III. Cornelius Jan Judoci Cornelissen, ged. Baarle 1 okt. 1691, opperdeken St.-Ambrosiusgilde (1734), begr. Baarle 14 april 1753, tr. Adriana Georgii Meijvis, ged. Baarle 17 nov. 1695, dr. van Gregorius en Barbara Jacobi Petri Borsten.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Cornelis Joannis Joosen, volgt IVa.
2. Georgius, ged. Baarle 24 sept. 1723, begr. ald. 7 dec. 1723.
3. Georgius (Joris) Cornelli Joosen, volgt IVb.
4. Barbara Cornelii Joosen, ged. Baarle 13 febr. 1728, begr. ald. 30 jan. 1747.
5. Cornelis Cornelis Joannis Joosen, ged. Baarle 27 aug. 1729, opperdeken St.-Ambrosiusgilde (1776).
6. Anna Joosen, ged. Baarle 4 nov. 1731, tr. Baarle 16 mei 1768 Peter Aart Jansen, geb. Ginneken.
7. Jacobus, ged. Baarle 7 jan. 1735, begr. ald. 30 sept. 1736.

IVa. Joannes Cornelis Joannis Joosen, ged. Baarle 27 dec. 1721, gezworene Baarle Eijkelenbosch (1752), tr. Baarle 18 okt. 1751 Adriana Walteri van Ham, ged. Chaam 9 okt. 1729, dr. van Walther Laureijsen en Adriana Michaelis Voeten.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Joosen, ged. Baarle 27 sept. 1752.
2. Adriaan Jan, volgt Va.
3. Cornelia Joosen, ged. Baarle 15 juli 1755.
4. Cornelius Joosen, ged. Baarle 27 jan. 1757, voiturier (1812), † Breda 3 mei 1812.
5. Wouter (Walterus) Johannes, volgt Vb.
6. Laurentius Joosen, ged. Baarle 3 maart 1762.
7. Joannes Joosen, ged. Baarle 1 aug. 1765.
8. Christianus Joosen, ged. Baarle 30 juli 1768.
9. Christianus Joosen, ged. Baarle 15 april 1771.

Va. Adriaan Jan Joosen, ged. Baarle 8 jan. 1754, vertrok 4 november 1786 van Baarle naar Breda, laboureur (1812), † Breda 28 dec. 1790, tr. 1e Baarle 18 april 1778 Anna Catharina Stakenburg, geb. Oud-Turnhout, begr. Baarle 21 okt. 1778; tr. 2e Teteringen 26 nov. 1786 Petronelle Vermeulen, geb. Bavel omstr. 1768, † Breda 26 mei 1811; zij hertr. Breda 13 mei 1792 Joannes Palbach.
Uit het tweede huwelijk:

VIa. Johannes Joosen, ged. Ginneken 6 febr. 1788, ouvrier cordier (1812, 13), touwslager (1814, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 47), touwslagersknecht (1845), † Breda 6 okt. 1847, tr. Breda 20 dec. 1812 Anna Cornelia Simons, ged. Breda 28 febr. 1792, journaliere (dagloonster) (1812), zonder beroep (1823, 24, 27, 29, 31, 33, 39, 45, 48), † Breda 7 febr. 1848, dr. van Gerardus en Adriana Steenbak.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Joosen, geb. Breda 5 juli 1813, zonder beroep (1881), † Breda 13 juni 1881.
2. Jacobus, volgt VIIa.
3. Helena Joosen, geb. Breda 2 sept. 1816, zonder beroep (1845, 82), † Breda 1 dec. 1882, tr. Breda 21 aug. 1845 Antonie de Rooij, geb. Etten-Leur 6 okt. 1816, schippersknecht (1845), zn. van Jan en Johanna Franken.
4. Johanna Joosen, geb. omstr. 1818, † Breda 28 dec. 1821.
5. Johannes, volgt VIIb.
6. Pieternella Johanna Joosen, geb. Breda 14 jan. 1822, naaister (1854), zonder beroep (1874), † Breda 27 maart 1874, tr. Breda 22 juni 1854 Johannes Balzli, geb. Breda 11 juli 1825, dienstplichtig militair 1e Regiment infanterie (1844-1849), metselaar (1854), daglooner (1854, 74), zn. van Johannes en Maria Kamermans.
7. Adrianus, volgt VIIc.
8. Gerardus, volgt VIId.
9. Christiaan Joosen, geb. Breda 1 mei 1827.
10. Antonius Joosen, geb. Breda 8 juni 1829.
11. Laurens Joosen, geb. Breda 8 juli 1831, † ald. 7 sept. 1831.
12. Willem, volgt VIIe.
13. Cornelia Joosen, geb. Breda 18 nov. 1835, dienstbode (1871), zonder beroep (1919), † Breda 30 april 1919, tr. Breda 9 aug. 1871 Joseph Balzli, geb. Breda 5 nov. 1840, sigarenmaker (1871), zn. van Johannes en Maria Kamermans.
14. Johanna Joosen, geb. Breda 10 juni 1839, dienstmeid (1865), zonder beroep (1913), † Breda 2 juli 1913, tr. Breda 3 mei 1865 Adrianus Huijskens, geb. Breda 16 juni 1840, dienstplichtig militair (1860-1861), meubelmaker (1865, 71, 1913), zonder beroep (1917, 27), † Breda 17 april 1927, zn. van Jacobus en Goverdina Kuijlaars.

VIIa. Jacobus Joosen, geb. Breda 18 nov. 1814, timmermansknecht (1855), timmerman (1839, 48, 56, 58, 59, 62, 64, 71, 83), † Breda 4 mei 1883, tr. 1e Princenhage 8 nov. 1855 Anna Denissen, geb. Princenhage 6 febr. 1824, arbeidster (1855), zonder beroep (1856, 58, 59, 62, 64), † Breda 29 okt. 1870, dr. van Cornelis en Johanna van den Broek; tr. 2e Breda 6 sept. 1871 Maria van Bree, geb. Besoijen 12 dec. 1821, zonder beroep (1871), dr. van Antonie en Pietronella Teunissen en wed. van Petrus Berkelmans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Johannes Joosen, geb. Breda 17 okt. 1856, † ald. 8 nov. 1856.
2. Cornelis Johannes, volgt VIIIa.
3. Antonius Adrianus, volgt VIIIb.
4. Wilhelmus Joosen, geb. Breda 30 juni 1862, † ald. 16 aug. 1864.

VIIIa. Cornelis Johannes Joosen, geb. Breda 9 maart 1858, militair (1877), gepensioneerd militair (1890, 98), sjouwer (1893), † Breda 21 jan. 1898, tr. Breda 20 febr. 1890 Lambertina Josephina van Dongen, geb. Teteringen 1 maart 1863, naaister (1890), zonder beroep (1890), dr. van Arnoldus en Francijna Stam.
Uit dit huwelijk:

IXa. Cornelis Petrus Joosen, geb. Breda 8 sept. 1889, dienstknecht (1912), huisknecht (1912), arbeider (1915, 18, 22), controleur nachtveiligheidsdienst (1947), zonder beroep (1965), † Breda 7 mei 1965, tr. Antwerpen 23 juli 1912 Jenneke de Heus, geb. Eck en Wiel 8 okt. 1889, arbeidster (1912), werkvrouw (1912), zonder beroep (1915, 18, 47), dr. van Jan en Antje Doornenbal.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Breda 20 okt. 1915, † ald. 20 okt. 1915.
2. Cornelis Petrus Joosen, geb. Breda 22 juli 1918, dienstplichtig huzaar bij het 1e Eskadron Pantserwagens, werd in 1949 gedecoreerd met het Bronzen Kruis voor dapperheid bij de verdediging van het vliegveld Ypenburg in 1940, chauffeur (1947), † Breda 26 mei 1993, tr. Breda 10 april 1947 Agnes van Zandvoort, geb. Zaltbommel omstr. 1922, zonder beroep (1947), dr. van Franciscus Johannes en Helena Meijer.
3. Josephina Lambertina Joosen, geb. Purmerend 13 febr. 1923, zonder beroep (1947), tr. Breda 24 april 1947 Adriaan Sinke, geb. Ginneken en Bavel omstr. 1924, tuinman (1947), zn. van Adriaan en Adriana Cornelia Aerts.
4. Anna Marie Joosen, geb. Purmerend 7 juli 1926.

VIIIb. Antonius Adrianus Joosen, geb. Breda 22 juni 1859, millitair (1879-1893), gepensioneerd militair (1897), zonder beroep (1925, 30, 33, 41), † Breda 28 april 1941, tr. Breda 5 juli 1897 Elisabeth van Dongen, geb. Breda 25 okt. 1859, zonder beroep (1897, 1925), † Breda 7 okt. 1925, dr. van Hendrik en Petronella van den Elshout.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Jacobus, volgt IXb.
2. Cornelia Johanna Petronella Joosen, geb. Breda omstr. 1900, zonder beroep (1933), tr. Breda 26 juni 1933 Cornelis Nuitermans, geb. Bergen op Zoom 12 juli 1908, loopknecht (1933), † Breda 10 jan. 1992, zn. van Johannes en Johanna Cornelia Wijten.

IXb. Henricus Jacobus Joosen, geb. Breda 10 sept. 1898, letterzetter (1925, 30, 33), tr. Breda 25 sept. 1930 Louise Bernadette Catherine Benoist, geb. Zundert 10 sept. 1900, naaister (1930), dr. van Janvier Ferdinand en Anna Cornelia Wouters.
Uit dit huwelijk:
Anna Antoinette Louisa Joosen, geb. ’s-Gravenhage 24 juli 1934.

VIIb. Johannes Joosen, geb. Breda 7 aug. 1820, dienstplichtig militair 9e afdeling infanterie (1839-1845), als militair gelegen hebbende te Utrecht (1845), werkman (1845), verwersknecht (1845), verwer (1852, 53, 54), † Breda 22 sept. 1854, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 30 aug. 1845 Mechelina van Osch, geb. Alem, Maren en Kessel 16 mei 1812, zonder beroep (1845), naaister (1845), † Breda 13 april 1852, dr. van Pierre en Marie Petronelle Hendriks; tr. 2e Oudenbosch 8 aug. 1852 Anna Maria Jongenelen, geb. Oudenbosch 23 maart 1827, zonder beroep (1852, 53, 54, 82, 84), werkvrouw (1878), † Oudenbosch 3 maart 1890, dr. van Johannes en Elisabeth Buijs en wed. van Antonius Konings; zij hertr. Oudenbosch 30 nov. 1856 Gommarus de Deugd.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus, volgt VIIIc.
2. Jacobus Antonius, volgt VIIId.

VIIIc. Johannes Wilhelmus Joosen, geb. Breda 5 juni 1853, arbeider (1872, 81, 82, 83, 1913), kamerbehangersknecht (1878), daglooner (1888, 89, 91, 1903), winkelier (1896), gasfitter (1905), opperman (1910), † Breda 5 juli 1913, tr. Oudenbosch 27 mei 1878 Carolina van Vlimmeren, geb. Oudenbosch 3 nov. 1852, arbeidster (1878, 81, 83), zonder beroep (1888, 89, 91, 1903), † Breda 24 jan. 1908, dr. van Johannes en Cornelia Schrauwen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Antonius, volgt IXc.
2. Antonius Gommarus Joosen, geb. Oudenbosch 20 aug. 1880, † ald. 7 okt. 1881.
3. Anna Maria Joosen, geb. Oudenbosch omstr. 1882, † Breda 10 nov. 1889.
4. Cornelis Joosen, geb. Oudenbosch 12 okt. 1883, † ald. 18 dec. 1883.
5. Anna Cornelia Joosen, geb. Oudenbosch 2 nov. 1884, zonder beroep (1910, 59), † Utrecht 28 dec. 1959, tr. Breda 31 jan. 1910 Cornelis Adrianus Verbeek, geb. Utrecht 13 dec. 1878, (dienstplichtig) militair (1897-1910), sergeant fourier (1910), zn. van Albertus en Jacoba Margaretha de Jongh.
6. Antonius Joosen, geb. Breda 31 okt. 1887, † ald. 8 aug. 1888.
7. Maria Anna Joosen, geb. Breda 10 sept. 1890, † ald. 17 dec. 1891.

IXc. Johannes Antonius Joosen, geb. Oudenbosch 9 dec. 1878, ouvrier (1903), journalier (1903, 06), daglooner (1903, 10), fabriekswerker (1912), arbeider (1913, 29), daglooner in de gasfabriek in de Van Kerkhovenstraat (1914), gasfabriekwerker (1914), sjouwer (1923), zonder beroep (1950), † Breda 29 dec. 1950, tr. Breda 20 april 1903 Elisabeth Maanders, geb. Breda 10 juli 1877, zonder beroep (1903, 13, 23, 29), † Breda 22 juli 1958, dr. van Franciscus en Dingena Tielemans.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Franciscus, volgt Xa.
2. Antonius Joosen, geb. Antwerpen 26 okt. 1907, arbeider (1929), † Breda 12 mei 1929.
3. Salomon Henri Joosen, geb. Antwerpen omstr. dec. 1912, † Breda 14 juni 1913.

Xa. Johannes Franciscus Joosen, geb. Breda 14 aug. 1904, sjouwer (1923), grondwerker (1935, 42), fabrieksarbeider (1967), † Breda 21 sept. 1967, tr. Breda 6 sept. 1923 Barbara Catharina Claassen, geb. Princenhage omstr. 1903, zonder beroep (1923, 35, 42, 66), † Breda 24 febr. 1966, dr. van Johannes en Catharina van de Corput.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Elisabeth Joosen, geb. Breda 20 okt. 1923, zonder beroep (1942), tr. Breda 9 april 1942 Martinus Christiaan Janssen, geb. Ginneken en Bavel 15 sept. 1918, hulpfittter (1942), hoofdagent van politie (1972), † Breda 11 nov. 1972, zn. van Adrianus en Johanna Jordaans.
2. Johannes Antonius Joosen, geb. Princenhage 20 jan. 1925.
3. Antonius Marinus Joosen, geb. Breda 5 sept. 1928.
4. Zoon, geb. Breda 10 april 1935, † ald. 10 april 1935.
5. Marinus Johannes Joosen, geb. Breda 23 juni 1936, fabrieksarbeider in preservenbedrijf te Oosterhout (1957), tr. Maria Louisa Josephina Oomen, zonder beroep (1957).

VIIId. Jacobus Antonius Joosen, geb. Breda 30 sept. 1854, milicien bij het 2de Regiment Hussaren (1880-1882), tuinier (1882), arbeider (1882, 84, 1910, 20, 21, 24, 25), tuinman (1898, 1905, 07, 10, 13), werkman (1915, 18, 19, 20), † Princenhage 16 juni 1925, tr. Etten-Leur 8 juni 1882 Anna Maria Hermes, geb. Etten-Leur 23 nov. 1855, zonder beroep (1882, 98, 1905, 07, 10, 13, 15, 18, 29), † Princenhage 18 juni 1936, dr. van Paulus en Petronella Dingenouts.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gommarius, volgt IXd.
2. Paulus Adrianus (Paul), volgt IXe.
3. Gomarius Christianus, volgt IXf.
4. Petrus Adrianus, volgt IXg.
5. Cornelius Jacobus, volgt IXh.
6. Anna Maria Joosen, geb. Breda 30 maart 1893, naaister (1915), † Breda 1 dec. 1976, tr. Princenhage 22 nov. 1915 Adrianus Wilhelmus van Dongen, geb. Princenhage 25 maart 1891, metselaar (1915), † Breda 26 sept. 1965, zn. van Adrianus Franciscus en Jacomijna Dirven.
7. Machiel Josephus, volgt IXi.
8. Cornelia Elisabeth Joosen, geb. Princenhage 28 mei 1898, † ald. 6 sept. 1898.

IXd. Johannes Gommarius Joosen, geb. Oudenbosch 17 juli 1882, sigarenmaker (1905), stoker (1910), arbeider (1910-1915), opperman (1913-1915), werkman (1915), bankwerker (1918-1944), loopknecht (1925), zonder beroep (1969), † Breda 6 april 1969, tr. Princenhage 18 mei 1905 Catharina Michielsen, geb. Princenhage 22 dec. 1880, zonder beroep (1905-1944), † Breda 9 juni 1957, dr. van Antonius en Elisabeth Vlemmix.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Antonius Joosen, geb. Princenhage 17 nov. 1905, blikbewerker (1931), fabrieksarbeider (1944), † Roosendaal en Nispen 29 mei 1981, tr. Roosendaal en Nispen 28 juli 1931 Anna Cornelia Aerts, geb. Roosendaal en Nispen omstr. 1908, dienstbode (1931), dr. van Cornelis en Adriana Cornelia Koeijvoets.
2. Antonius Cornelis Joosen, geb. Princenhage 11 sept. 1908, sigarenmaker (1931), courantenbezorger (1944), † Breda 19 mei 1974, tr. Breda 20 april 1944 Elisabeth Anna Rijvers, geb. Breda 7 dec. 1904, zonder beroep (1944), † Breda 27 juni 1985, dr. van Adrianus en Maria Feskens.
3. Elisabeth Anna Maria Joosen, geb. Princenhage 19 sept. 1910, strijkster (1931), † 15 april 2001, tr. Breda 8 okt. 1931 Petrus van den Enden, geb. Princenhage omstr. 1906, houtbewerker (1931), zn. van Wilhelmus en Adriana Foesenek.
4. Anna Maria Joosen, geb. Princenhage 26 jan. 1913, † ald. 24 juni 1913.
5. Cornelis Franciscus Joosen, geb. Princenhage 20 juni 1914, † ald. 6 april 1915.
6. Anna Maria Joosen, geb. Princenhage 4 juli 1920, † ald. 6 febr. 1923.
7. Zoon, geb. Princenhage 22 juni 1924, † ald. 22 juni 1924.

IXe. Paulus Adrianus (Paul) Joosen, geb. Oudenbosch 25 nov. 1884, smid (1904), blikslager (1907, 10, 15, 16, 18, 20, 24), koperslager (1910, 13), arbeider (1910, 29), † Breda 12 sept. 1929, tr. Princenhage 2 sept. 1907 Catharina (Kaat) Digners, geb. Breda 9 nov. 1886, dienstbode (1907), zonder beroep (1916, 20, 32, 33, 34, 37, 40, 43), † Breda 10 okt. 1965, dr. van Christiaan en Maria Clasina Remie.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Antonius (Koos) Joosen, geb. Princenhage 14 sept. 1908, arbeider (1932), fabrieksarbeider (1933, 37, 40), † Breda 22 aug. 1994, tr. Breda 18 mei 1933 Anna Gerarda A. Brugel, geb. Princenhage 13 juni 1911, fabrieksarbeidster (1933), † Breda 4 sept. 1995, dr. van Cornelis en Johanna van de Water.
2. Christianus Martinus Johannes, volgt Xb.
3. Maria Clasina Joosen, geb. Princenhage 24 nov. 1911, zonder beroep (1937), tr. 1e N.N. Bain; tr. 2e Breda 15 juli 1937 (echtsch. uitgespr. ald. 8 okt. 1946) Cornelis Franciscus Jozef Kuijten, geb. Breda omstr. 1909, kantoorbediende (1937), zn. van Cornelis en Maria Lucia Adriana Thomas.
4. Catharina Paulina Joosen, geb. Princenhage 27 sept. 1913, zonder beroep (1934), † Breda 23 febr. 1994, tr. Breda 6 dec. 1934 (echtsch. uitgespr. ald. 29 aug. 1944) Hendrik van de Pol, geb. Princenhage omstr. 1900, surveillant (1934), zn. van Willem en Maria Tuffer en wedr. van Johanna Cornelia Heukeshoven.
5. Johanna Joosen, geb. Princenhage 8 aug. 1916, † ald. 10 sept. 1916.
6. Paulus Joosen, geb. Princenhage 29 okt. 1917, winnaar amateurs Ronde van Etten (1937), emaillesmelter (1940), fabrieksarbeider (1943), † Breda 3 sept. 1990, tr. Princenhage 22 aug. 1940 Trijntje Lijntje van Dijnsen, geb. Breda omstr. 1922, dienstbode (1940), dr. van Adrianus en Catharina Jaspers.
7. Johanna Joosen, geb. Princenhage 21 maart 1920, kunstzijdebewerkster (1943), tr. Breda 30 aug. 1943 Hendrikus Antonius Versluijs, geb. Breda omstr. 1916, electrisch lasscher (1943), zn. van Johannis Pieter en Pieternella Johanna Carolina Verlind.
8. Johannes Gommarius (Jan) Joosen, geb. Princenhage 19 juli 1923, † Breda 25 nov. 2013, tr. Catharina Josephina (Toos) Cornelissen, geb. Breda 12 mei 1924, † ald. 26 mei 2011, dr. van Cornelius Augustinus en Elisabeth Nijssen.
9. Cecilia Maria Joosen, geb. Breda 25 juni 1927, tr. A. de Klerk.

Xb. Christianus Martinus Johannes Joosen, geb. Princenhage 11 jan. 1910, arbeider (1932), broodbakker (1933), stoker (1934), tr. Breda 25 jan. 1932 Maria Johanna van Elewout, geb. Gendringen omstr. 1912, zonder beroep (1932), † Breda 21 jan. 2001, dr. van Aloysius Joannes Marie en Maria van der Sanden.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus Adrianus (Paul) Joosen, geb. Breda 3 juni 1932.
2. Aloisius Johannes Maria (Aloys) Joosen, geb. Breda 7 april 1936, † Amsterdam 26 jan. 1987, tr. Riny Reijnders.

IXf. Gomarius Christianus Joosen, geb. Diepenveen 10 nov. 1886, loopknecht (1913, 39), arbeider (1921), sjouwer (1923), broodbakker (1942), zonder beroep (1955), † Breda 14 nov. 1955, tr. Breda 2 juni 1913 Anna Wilhelmina van de Wiel, geb. Princenhage 3 jan. 1885, zonder beroep (1913, 21, 23), † Breda 19 april 1923, dr. van Antonie en Cornelia Luijten.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Antonius Joosen, geb. Princenhage 9 nov. 1913, grondwerker (1942), concierge (1967), † Breda 21 okt. 1967, tr. Breda 23 febr. 1942 Lena Neus, geb. Breda omstr. 1917, werkster (1942), dr. van Jacob en Lena Leesmans.
2. Cornelia Antonia Joosen, geb. Princenhage 24 maart 1915, † Breda 20 april 1921.
3. Antonius Joosen, geb. Princenhage 19 jan. 1917, zonder beroep (1939), † Breda 20 april 1939.
4. Gommarius Johannes Joosen, geb. Princenhage 31 maart 1918.
5. Anna Wilhelmina Joosen, geb. Breda 28 maart 1921, † Gilze en Rijen 18 okt. 1986, tr. Petrus Johannes Elands, geb. Gilze en Rijen 29 okt. 1911, slager, † Breda 30 dec. 1985, zn. van Cornelis en Adriana Wagemakers.

IXg. Petrus Adrianus Joosen, geb. Deventer 4 okt. 1888, dienstplichtig militair (1908-1910), arbeider (1910), opperman (1918), werkman (1918), betonwerker (1920, 24), chauffeur (1937, 39), † Etten-Leur 30 jan. 1939, tr. Princenhage 3 okt. 1910 Petronella van Praet, geb. Hoeven 6 dec. 1886, zonder beroep (1910-1968), † Breda 9 sept. 1968, dr. van Marijn en Helena van Haperen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Marinus Joosen, geb. Princenhage 10 nov. 1910, † ald. 27 nov. 1918.
2. Helena Maria Joosen, geb. Princenhage 18 mei 1913, zonder beroep (1940), † Breda 15 sept. 1992, tr. Breda 25 april 1940 Laurentius Willems, geb. Breda omstr. 1907, koopman (1940), zn. van François en Helena Deijkers.
3. Anna Maria Joosen, geb. Breda 25 maart 1916, dienstbode (1937), zonder beroep (1943), tr. Breda 29 juli 1937 (echtsch. uitgespr. ald. 2 maart 1943) Siers van der Woude, geb. Breda omstr. 1916, fabrieksarbeider (1937), soldaat bij de Waffen-SS (1943), zn. van Klaas Bernard en Barradina Johanna Brood.
4. Wilhelmina Joosen, geb. Princenhage 2 juli 1918, † ald. 3 juli 1918.
5. Jacobus Marinus Joosen, geb. Princenhage 7 mei 1920, † Breda 1 juli 1981, tr. Cornelia Maria Anna van den Heijkant, geb. Made 17 okt. 1919, † Breda 12 dec. 2007, dr. van Petrus en Johanna Maria van Bragt.
6. Wilhelmina Joosen, geb. Princenhage 17 juni 1922, dienstbode (1944), tr. Breda 27 juli 1944 Antonius van der Corput, geb. Breda 1 april 1922, fabrieksarbeider (1944), ziekenfondsbode van het A.Z.B.O., † Breda 11 sept. 1988, zn. van Adrianus Petrus en Antonetta van Poppel.
7. Dochter, geb. Princenhage 24 april 1924, † ald. 24 april 1924.

IXh. Cornelius Jacobus Joosen, geb. Ermelo 21 juni 1890, arbeider (1911), dagloner (1912), koperslager (1919), bankwerker (1938), lasscher (1939), zonder beroep (1961), † Breda 12 juni 1961, tr. Breda 19 okt. 1911 Anna Margaretha Lammerse, geb. Breda 15 sept. 1892, zonder beroep (1910-1939), dr. van Pieter Carel en Anna Margaretha Maijer.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Antonius Joosen, geb. Breda 5 mei 1912, reiziger (1938), magazijnbediende (1955).
2. Anna Margaretha Joosen, geb. Princenhage 30 juni 1914, fabrieksarbeidster (1938), zonder beroep (1939), tr. Breda 27 okt. 1938 Gerardus Adrianus van Duuren, geb. Breda omstr. 1910, koopman (1938), zn. van Gerardus en Johanna Maria Verhulst.
3. Maria Joosen, geb. Princenhage 17 mei 1917, cartonnagebewerkster (1939), tr. Breda 16 nov. 1939 Antonius van Loon, geb. Datteln (Noordrijn-Westfalen, Duitsland) omstr. 1915, stoffenverver (1939), zn. van Franciscus en Adriana Lambrechts.
4. Petronella Joosen, geb. Princenhage 27 nov. 1919.

IXi. Machiel Josephus Joosen, geb. Princenhage 24 febr. 1895, schoenmaker (1918, 20), melkventer (1926, 28), zonder beroep (1946), † Breda 6 febr. 1972, tr. Princenhage 28 jan. 1918 Gertrude Elise Auguste Ketz, geb. Kleef (Duitsland) 27 juni 1892, zonder beroep (1918, 20, 26, 28, 46), † Breda 7 okt. 1986, dr. van Carl en Maria Winterberg.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Karel Joosen, geb. Princenhage 22 dec. 1918, † ald. 23 aug. 1926.
2. Maria Anna (Riet) Joosen, geb. Princenhage 1 juli 1920.
3. Anna Maria (Annie) Joosen, geb. Princenhage 25 febr. 1922, tr. Jan Witte.
4. Karel Johannes Joosen, geb. Princenhage 12 aug. 1923, fabrieksarbeider (1946), losarbeider (1946), tr. Breda 7 febr. 1946 Dimphena Wilhelmina Wolfs, geb. Princenhage omstr. 1926, inpakster op een chocoladefabriek (1946), zonder beroep (1946), dr. van Henricus Eduardus Wilhelmus en Petronella Wilhelmina Hennekam.
5. Johanna Catharina Joosen, geb. Princenhage 10 dec. 1924, † Breda 24 juli 2009, tr. Adrianus Pieter Herman (Janus) de Ruijter, geb. 14 febr. 1927, † 10 dec. 1986, zn. van Eduard Phillippus en Johanna Maria Hollanders.
6. Jacoba Gertrude Joosen, geb. Breda omstr. aug. 1927, † ald. 6 jan. 1928.
7. Machiel Wilhelmus (Chiel) Joosen, geb. Breda 30 juni 1933.

VIIc. Adrianus Joosen, geb. Breda 24 okt. 1823, dienstplichtig militair 3e Regiment infanterie (1843-1848), touwslagersknecht (1851, 53), touwslager (1848-1900), † Breda 11 juni 1900, tr. 1e Breda 25 juli 1850 Elisabeth Bodet, geb. Breda 29 dec. 1822, zonder beroep (1850, 51, 53, 54, 56, 59), † Breda 4 april 1860, dr. van Petrus Josephus en Maria Sophia Soomers; tr. 2e Breda 6 mei 1861 Wilhelmina van der Heijden, geb. Breda 18 jan. 1824, dienstmeid (1861), zonder beroep (1862, 64, 66), † Breda 7 dec. 1880, dr. van Ruthgerus en Johanna Raboe.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Johannes, volgt VIIIe.
2. Petrus Hubertus Joosen, geb. Breda 9 juli 1853, † ald. 1 nov. 1854.
3. Johannes Gerardus, volgt VIIIf.
4. Petrus Hubertus Joosen, geb. Breda 24 maart 1859, (dienstplichtig) militair (1879-1891), sigarenmaker (1896, 1908), † Breda 23 aug. 1932, tr. Breda 27 april 1896 Hendrica Bataille, geb. Breda 17 maart 1869, zonder beroep (1896), † Breda 9 nov. 1919, dr. van Johannes Rudolph en Johanna Snijders.
Uit het tweede huwelijk:
5. Laurentius Joosen, geb. Breda 11 aug. 1862, † ald. 2 febr. 1864.
6. Dochter, geb. Breda 8 mei 1864, † ald. 8 mei 1864.
7. Antonius Adrianus, volgt VIIIg.

VIIIe. Jacobus Johannes Joosen, geb. Breda 4 mei 1851, dienstplichtig militair 6e Regiment infanterie (1871-1875), smid (1875-1921), zonder beroep (1923-1929), † Breda 13 maart 1929, tr. Breda 26 mei 1875 Dijmphena van Laarhoven, geb. Dongen 3 juli 1851, dienstbode (1875), zonder beroep (1887-1925), † Breda 20 maart 1929, dr. van Johannes en Maria van der Wee.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Johannes Joosen, geb. Breda 24 okt. 1875, dienstplichtig militair (1895-1904), oberkellner (1904), restaurateur Rotterdamsch Leeskabinet (1919), restaurateur (1920, 21, 22), † Rotterdam 30 nov. 1920, tr. Amsterdam 3 febr. 1904 Johanna Zuurwelle, geb. Amsterdam 17 juni 1879, zonder beroep (1904), dr. van Christianus Georgius en Geertruida Elisabeth Kortman.
2. Johanna Maria Joosen, geb. Breda 7 sept. 1877, zonder beroep (1901, 44), † Breda 2 sept. 1944, tr. Breda 11 febr. 1901 Adrianus Antonius Sprangemeijer, geb. Breda 7 dec. 1876, borstelmaker (1895), smid (1901), zonder beroep (1944), zn. van Wilhelmus en Johanna Elisabeth van Loon.
3. Pieternella Elisabeth Joosen, geb. Breda 14 april 1880, zonder beroep (1957), † Breda 3 mei 1957.
4. Petronella Johanna Joosen, geb. Breda 10 jan. 1882, † Rotterdam 12 juni 1954, tr. Rotterdam 9 jan. 1924 Cornelis Adrianus Bernardus Nadorp, geb. Rotterdam omstr. 1874, zonder beroep (1960), † Rotterdam 15 maart 1960, zn. van Marinus Bernardus en Elisabeth Maria Karseboom en gesch. echtg. van Christina Johanna Louisa van Kooij.
5. Wilhelmus Johannes, volgt IXj.
6. Johannes Antonius Egidius Joosen, geb. Breda 18 dec. 1883.
7. Joseph Johannes Wilhelmus (Sjef), volgt IXk.
8. Catharina Johanna Joosen, geb. Breda 18 nov. 1886, † ald. 4 nov. 1887.
9. Antonius Adrianus Petrus Joosen, geb. Breda 21 nov. 1887, reiziger (1912), winkelbediende (1913), magazijnmeester (1916), chocoladewerker (1920, 21), kantoorbode (1925), zonder beroep (1962), † Breda 11 juni 1962, tr. Breda 10 aug. 1925 Anna Maria de Krom, geb. Bergen op Zoom omstr. 1890, zonder beroep (1925), dr. van Theodorus en Helena Musters.
10. Anna Antonia Joosen, geb. Breda 9 nov. 1889, zonder beroep (1914, 48), † Breda 13 dec. 1948, tr. Breda 9 nov. 1914 Theodorus Johannes Veldkamp, geb. Breda 24 juli 1882, boekbinder (1914), † Breda 18 maart 1958, zn. van Gerrit en Petronella de Glas.
11. Catharina Johanna Joosen, geb. Breda 20 dec. 1891, zonder beroep (1958), † Breda 21 maart 1958.

IXj. Wilhelmus Johannes Joosen, geb. Breda 18 dec. 1883, rijksklerk (1912-1929), bureelchef parket officier van justitite (1944), zonder beroep (1967), † Breda 26 sept. 1967, tr. Breda 3 juni 1912 Cornelia Adriana Vosselmans, geb. Breda 10 mei 1891, zonder beroep (1912-1944), † Breda 5 dec. 1977, dr. van Petrus en Anna Maria Musters.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Jacoba Dijmphna Joosen, geb. Breda 25 april 1913, † ald. 31 mei 1919.
2. Wilhelmus Arnoldus Maria Joosen, geb. Breda 4 aug. 1916, econ. drs. (propedeutisch examen te Tilburg in december 1937; candidaatsexamen aldaar in juli 1940), rijksambtenaar Ministerie Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, officier in de Orde van Oranje-Nassau (1967), † ’s-Gravenhage 22 maart 1997, tr. Breda 7 febr. 1944 Maria Anna Antonia Klünnen, geb. Breda 3 sept. 1921, zonder beroep (1944), dr. van Gerard Maria Heinrich en Adriana Petronella van Gurp.
3. Jacobus Dymphinus Maria Joosen, geb. Breda 10 jan. 1921, architect (1944), † Rotterdam 21 jan. 1977, tr. W. Hogervorst.

IXk. Joseph Johannes Wilhelmus (Sjef) Joosen, geb. Breda 9 sept. 1885, smid (1908-1945), † Breda 24 aug. 1979, tr. 1e Breda 14 sept. 1908 Theresia (Trees) Vermeulen, geb. Oosterhout 23 maart 1888, zonder beroep (1908-1922), dr. van Cornelis en Antonia Catharina Boosten; tr. 2e Breda 17 mei 1923 Catharina Cornelia Boudewijns, geb. Breda 25 april 1900, zonder beroep (1923, 36), † Breda 18 sept. 1971, dr. van Adriaan en Maria Michielsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Cornelis Joosen, geb. Breda 23 okt. 1909, † ald. 27 dec. 1910.
2. Catharina Cornelia Maria (zuster Florentiana) Joosen, geb. Breda 14 april 1911, kloosterlinge, † Roosendaal en Nispen 20 aug. 1997.
3. Dimphna Jacoba Johanna Joosen, geb. Breda 1 jan. 1913, zonder beroep (1939), tr. Breda 24 juli 1939 Franciscus Johannes Antonius Gladdines, geb. Breda omstr. 1914, timmerman (1939), zn. van Cornelis Adrianus en Sophia Maria van Schie.
4. Anna Cornelia Joosen, geb. Breda 18 juni 1914, † ald. 25 febr. 1915.
5. Jacobus Adrianus Johannes Joosen, geb. Breda 17 okt. 1915, † ald. 27 dec. 1916.
6. Cornelis Maria Joosen, geb. Breda 22 okt. 1917, kellner (1939), distributieambtenaar (1945), † Breda 5 aug. 1970, tr. 1943 Cornelia Verdoorn.
7. Jacobus Adrianus Johannes (Sjaak) Joosen, geb. Breda 11 febr. 1920, smid (1945), † Breda 24 febr. 1996, tr. Breda 17 nov. 1945 Wilhelmina Johanna Huberdina Maria (Mimi) van Nijnatten, geb. Teteringen 7 jan. 1921, zonder beroep (1945), † 21 aug. 2017, dr. van Petrus Cornelis en Cornelia Wilhelmina van de Wijngaart.
8. Sibrandus Johannes Joosen, geb. Breda 4 okt. 1921, † Oost Europa (tijdens W.O. II).
9. Zoon, geb. Breda 23 okt. 1922, † ald. 23 okt. 1922.
Uit het tweede huwelijk:
10. Wilhelmus Cornelis Maria Joosen, geb. Breda 13 sept. 1930, † ald. 31 mei 1971.
Een strandfoto gemaakt tussen 1910 en 1919. In de strandstoelen op deze foto zitten Johannes Gerardus Joosen (VIIIf) en Catharina Maria Magdalena Tebbe. Op de voorgrond zitten dochters van een zus van Catharina Tebbe: links Ankie van der Ploeg en rechts Betsy van der Ploeg met haar echtgenoot Theo. (Collectie Joost van der Meer)

VIIIf. Johannes Gerardus Joosen, geb. Breda 30 april 1856, tafelbediende (1887), passementwerker (1887), winkelier (1887, 88, 92-94, 96), kok (1915), cuisinier (1936), † Ginneken en Bavel 4 okt. 1936, tr. Breda 20 jan. 1887 Catharina Maria Magdalena Tebbe, geb. Amsterdam 12 jan. 1850, zonder beroep (1887, 88, 92, 93, 1915), † ’s-Gravenhage 7 sept. 1919, dr. van Dirk en Maria Magdalena Hallie.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Wilhelmus Johannes, volgt IX-l.
2. Antonius Bernardus (Jan) Joosen, geb. Breda 5 juli 1892, † ald. 6 jan. 1893.

IX-l. Adrianus Wilhelmus Johannes Joosen, geb. Breda 27 okt. 1888, kok (1915), zonder beroep (1965), † Breda 1 nov. 1965, tr. Breda 22 april 1915 Helena (Hélène Sophie) Lenaers, geb. ’s-Hertogenbosch 7 dec. 1892, winkeljuffrouw (1915), dr. van Adrianus Franciscus en Cornelia Ponci.
Uit dit huwelijk:
Johannes Gerardus (Jean) Joosen, geb. Ginneken en Bavel 5 juli 1917, kok (1954), traiteur (1971), † Breda 3 febr. 1971, tr. 1e vóór 1954 Maria Christina Jacoba de Mulder, geb. Antwerpen 16 febr. 1913, zonder beroep (1963), † Breda 17 april 1963, dr. van Gerrit en Catharina Adriana Jansen; tr. 2e Solothurn (Zwitserland) 23 febr. 1967 Magdalena Elisabeth Gröflin.

VIIIg. Antonius Adrianus Joosen, geb. Breda 8 juni 1866, smid (1889, 97, 1900, 20), ouvrier forgeron (1907), plaatwerker (1912, 19), bankwerker (1915, 20), zonder beroep (1941, 44), † Breda 23 sept. 1944, tr. Breda 7 febr. 1889 Anna van der Linden, geb. Breda 8 aug. 1868, dienstbode (1889), zonder beroep (1912, 15, 19, 20, 41, 47), † Amersfoort 26 maart 1947, dr. van Dirk en Maria Verlaten.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Adriana Dymphna Joosen, geb. Breda 8 aug. 1889, zonder beroep (1912), tr. Princenhage 6 mei 1912 Bertus Gesinus Johannes de Vries, geb. Zutphen 10 jan. 1879, wachtmeester der veldartillerie (1912), zn. van Evert Jan en Elisabeth Alberdina Voskamp.
2. Adrianus Johannes, volgt IXm.
3. Augustinus Gijsbertus (August), volgt IXn.
4. Maria Gijsberta Augustina Joosen, geb. Breda 16 aug. 1894, zonder beroep (1920), tr. Princenhage 23 dec. 1920 Hendrikus Arnoldus Van Mierlo, geb. Alphen en Riel 11 april 1890, wachtmeester der huzaren (1920), wachtmeester (1923), zonder beroep (1957), † Amersfoort 21 okt. 1957, zn. van Nicolaas en Wilhelmina de Bruijn.
5. Henrica Petronella Huberta Joosen, geb. Breda 2 april 1897, zonder beroep (1920), † Gilze en Rijen 9 dec. 1981, tr. Princenhage 14 jan. 1920 Johannes Martinus Andrik, geb. Princenhage 1 aug. 1886, schoensnijder (1920), † Valkenburg 17 maart 1969, zn. van Christiaan en Elisabeth Couvreur en wedr. van Petronella Hendrika van de Klundert.

IXm. Adrianus Johannes Joosen, geb. Breda 1 juni 1891, passementwerker (1915, 17, 20), portier aan de Paleis Bioscoop (1922), trampoetser (1941), zonder beroep (1966), † Rotterdam 22 maart 1966, tr. 1e Princenhage 10 mei 1915 (echtsch. uitgespr. Breda 14 maart 1922) Petronella Suijkerbuijk, geb. Etten-Leur 6 maart 1895, zonder beroep (1915, 17, 22), dr. van Joannes en Catharina Hijnings; tr. 2e Rotterdam 29 okt. 1941 Marina Josina van der Graaf, geb. Kralingen omstr. 1879, zonder beroep (1941), dr. van Pieter en Bertje Lijnte Hogendoorn en wed. van Christiaan Pieter Gerhardt.
Uit het eerste huwelijk:
Antonius Johannes Adrianus Joosen, geb. Breda 27 sept. 1917, reserve 2e luitenant ere-compagnie Garde Regiment Jagers, gedecoreerde inhuldigingsmedaille 1948.

IXn. Augustinus Gijsbertus (August) Joosen, geb. Breda 19 dec. 1892, timmerman (1915), wagenmaker (1917, 19), zonder beroep (1966), † Rotterdam 30 maart 1966, tr. Breda 16 juni 1919 Anna Maria Govaers, geb. Zevenbergen 8 dec. 1892, zonder beroep (1919), dr. van Andries en Elizabeth de Jongh.
Uit dit huwelijk:
Elizabeth Anna Maria Joosen, geb. Rotterdam 5 dec. 1924.

VIId. Gerardus Joosen, geb. Breda 23 dec. 1824, passementwerker (1848, 54, 55, 59, 61, 62), galonwerker (1878), zonder beroep (1884, 93), † Breda 21 jan. 1893, tr. Breda 8 juni 1854 Joanna van Kastel, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 sept. 1823, naaister (1854), zonder beroep (1855, 59, 61, 62, 78, 84), † Breda 27 maart 1892, dr. van Pieter en Cornelia van der Velde.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Adrianus, volgt VIIIh.
2. Antonius Cornelis Joosen, geb. Breda 13 mei 1859, † ald. 24 juli 1861.
3. Wilhelmus Antonius (Willem Antoon Aloyse) Joosen, geb. Breda 15 sept. 1862, priester gewijd 31 mei 1888, kapelaan van Lommel (1899), † Lommel 30 nov. 1899.

VIIIh. Johannes Adrianus Joosen, geb. Breda 27 juli 1855, galonwerker (1878), passementwerker (1882, 90, 94), galonnier (1883), fabrijkant (1884, 92), winkelier (1891, 98, 99, 1904), passementfabrikant (1916), baatte uit een fabriek van militaire passementen, borduurwerk en modeartikelen in de Lange Brugstraat t, † Breda 7 okt. 1916, tr. 1e Breda 20 mei 1878 Cornelia Elisabeth (Elisa Cornelia) de Haan, geb. Breda 21 juni 1853, zonder beroep (1878, 81, 82), † Breda 25 okt. 1882, dr. van Cornelis en Antonia Magchielse; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 11 nov. 1884 Elisabeth Henrica Maria Lambermont, geb. ’s-Hertogenbosch 8 april 1859, zonder beroep (1884, 90, 91, 92, 98, 99), † Breda 30 okt. 1916, dr. van Antoine en Wilhelmina Verberne.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Maria Antoinetta Joosen, geb. Breda 8 maart 1879, zonder beroep (1904, 63), † ’s-Gravenhage 20 febr. 1963, tr. Breda 25 april 1904 Herman Cornelis Johannes Theodorus van Gool, geb. Breda 16 aug. 1879, gemeente ontvanger te Ginneken (1904), † ’s-Gravenhage 3 nov. 1932, zn. van Cornelis Johannes en Anna Maria Theresia Zijlmans.
2. Antonia Maria Johanna Joosen, geb. Breda 24 aug. 1880, zonder beroep (1916, 63), † Bussum 19 sept. 1963, tr. ’s-Gravenhage 1 sept. 1916 Ir. Antoine Gerard Paul Harting, geb. Dordrecht 4 aug. 1876, ingenieur van het stoomwezen der spoorwegendiensten (1916), werktuigkundig ingenieur (1916), † Bussum 30 juli 1936, zn. van Paul en Antonetta Gerardina Schuurman.
3. Wilhelmus Emile Leon Joosen, geb. Breda 11 okt. 1881, † ald. 5 dec. 1883.
4. Dochter, geb. Breda 14 okt. 1882, † ald. 14 okt. 1882.
Uit het tweede huwelijk:
5. Wilhelmus Johannes Joosen, geb. Breda 19 dec. 1885, passementwerker (1920), zonder beroep (1961), † Breda 4 april 1961, tr. Theresia Johanna Maria Jansen.
6. Franciscus Antonius Maria, volgt IXo.
7. Josephus Antonius Maria Joosen, geb. Breda 13 juli 1888, † ald. 20 febr. 1890.
8. Jacqueline Elise Marie Joosen, geb. Breda 29 jan. 1890, † ald. 20 mei 1891.
9. Josephus Antonius Franciscus Joosen, geb. Breda 19 maart 1891, † ald. 24 jan. 1892.
10. Wilhelmina Johanna Elise Joosen, geb. Breda 18 april 1893, zonder beroep (1920), tr. 1e Breda 12 jan. 1920 Hendrik Wiel, geb. Haarlem 7 maart 1882, inspecteur van politie (1920), zn. van Antonie Johannes en Catharina Hubertina Metzemakers; tr. 2e Maastricht 13 juli 1938 Franciscus Bernardus Engbersen, geb. Klundert 4 aug. 1864, gemeentedeurwaarder (1893), zonder beroep (1947), † Breda 1 sept. 1947, zn. van Antonius Franciscus en Pieternella Johanna Bosmans en wedr. van Petronella Wilhelmina Adriana de Jong.
11. Maria Johanna Elisabeth Joosen, geb. Breda 19 juli 1896, † ald. 11 okt. 1898.
12. Maria Elisa Joosen, geb. Breda 26 aug. 1899, tr. Penang (Nederlands-Indië) 8 okt. 1920 Johannes Anton Hendrik (Henk) van Griethuijsen, geb. Wonseradeel 6 juli 1886, administrateur, zonder beroep (1951), † Delft 23 sept. 1951, zn. van Hendrik en Elisabeth Honig.

IXo. Franciscus Antonius Maria Joosen, geb. Breda 30 juni 1887, waarnemend beheerder/administrateur Hessa Rubber Maatschappij (1923-1924), tr. Wilhemina Elisabeth Gerarda van Ierssel, geb. Ginneken en Bavel 3 nov. 1899.
Uit dit huwelijk:
1. Agnes Joosen, geb. Medan (Nederlands-Indië) 22 febr. 1926.
2. Franciscus Joosen, geb. Binjai (Nederlands-Indië) 7 maart 1927.
3. Gerardus Joosen, geb. Padang (Nederlands-Indië) 9 juli 1931.

VIIe. Willem Joosen, geb. Breda 25 sept. 1833, verwer (1854, 56, 58, 60), passementwerker (1859, 61-64, 66, 68), † Breda 28 april 1869, tr. Breda 27 juli 1854 Pieternella Clerx, geb. Breda 6 maart 1833, zonder beroep (1854, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 68), † Breda 12 jan. 1885, dr. van Johannes Cornelis en Hendrika Kamermans.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrica (Zuster Maria Hubertina) Joosen, geb. Breda 6 dec. 1854, religieuze (Franciscanes) (geprofest 15 mei 1881), zonder beroep (1936), † Aalten 7 febr. 1936.
2. Johannes Jacobus, volgt VIIIi.
3. Adrianus Joosen, geb. Breda 4 nov. 1858, † ald. 16 mei 1860.
4. Maria Adriana Joosen, geb. Breda 30 april 1861, zonder beroep (1894, 1935), † Breda 7 okt. 1935, tr. Breda 21 mei 1894 Maarten Braanker, geb. Giesen-Nieuwkerk 20 juni 1865, dienstplichtig militair (1885-1892), schipper (1894), zn. van Arie en Neeltje Rietveld.
5. Johanna Martina Joosen, geb. Breda 30 juni 1863, † ald. 13 aug. 1863.
6. Gerardus Johannes Joosen, geb. Breda 21 sept. 1864, † ald. 30 aug. 1866.
7. Dochter, geb. Breda 17 nov. 1866, † ald. 17 nov. 1866.
8. Antonius Leonardus, volgt VIIIj.
Gouden professiefeest van Zr. Maria Hubertina (Hendrika Joosen) (VIIe-1) in 1931. (Collectie Veenhuijzen, Centraal Bureau voor Genealogie)

VIIIi. Johannes Jacobus Joosen, geb. Breda 5 dec. 1856, passementwerker (1888-1927) bij de firma J.A. Joosen (zijn neef) te Breda, ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1927), zonder beroep (1938-45), † Breda 13 dec. 1945, tr. Breda 15 nov. 1888 Jacoba Johanna Kuijlaars, geb. Breda 17 dec. 1865, dienstbode (1888), zonder beroep (1912, 15, 18, 22, 24), † Breda 9 mei 1935, dr. van Henricus en Johanna Huiberdina Gerrissen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Antonius Joosen, geb. Breda 30 okt. 1889, fourier der veldartillerie (1915), fourier der infanterie (1918), wachtmeester der veld-artillerie (1922), zonder beroep (1967), † Bergen op Zoom 11 nov. 1967, tr. Bergen op Zoom 7 juni 1915 Anna Maria Roosenboom, geb. Bergen op Zoom 14 febr. 1888, zonder beroep (1915), † Bergen op Zoom 8 okt. 1959, dr. van Cornelis en Johanna Hagenaars.
2. Hendrikus Hubertus, volgt IXp.
3. Johanna Maria Joosen, geb. Breda 14 april 1894, zonder beroep (1924), tr. Breda 20 okt. 1924 Gerardus Cornelis van den Winkel, geb. Breda omstr. 1896, schoensnijder (1924, 26), † Tilburg 24 febr. 1926, zn. van Martinus en Maria Petronella van Reuth.
4. Antonius Hendricus, volgt IXq.
5. Hendrika Pieternella (Rika) Joosen, geb. Breda 24 dec. 1898, zonder beroep (1922), † Breda 23 juli 1983, tr. Breda 22 mei 1922 Casper Wilhelmus (Willem) Frickel, geb. Breda 24 dec. 1896, timmerman (1922), † Breda 1965, zn. van Jan Emanuel en Bertha Heijskens.
6. Maria Antonia Joosen, geb. Breda 25 juni 1900, fabrieksarbeidster (1938), † Breda 7 febr. 1986, tr. Princenhage 7 juli 1938 Johannes Petrus van Beckhoven, geb. Princenhage omstr. 1907, lasarbeider (1938), zn. van Joannes Cornelis en Johanna Cornelia van Hooft.

IXp. Hendrikus Hubertus Joosen, geb. Breda 25 dec. 1891, schoenmaker (1912, 13), arbeider (1914, 18, 22, 24, 38, 40), fabrieksarbeider (1938), chocoladebewerker (1939, 47, 51), transportarbeider (1945), † Breda 20 mei 1951, tr. Breda 5 aug. 1912 Maria Puffer, geb. Breda 30 nov. 1888, zonder beroep (1912-1964), † Breda 26 jan. 1964, dr. van Machiel Joseph en Maria Christina de Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Josephina Joosen, geb. Breda 3 febr. 1912, zonder beroep (1940), tr. Breda 28 okt. 1940 Christoffel Baelemans, geb. Leeuwarden 2 juni 1913, fabrieksarbeider (1940), † Breda 20 maart 1955, zn. van Adrianus Cornelis Antonius en Antje Nijp.
2. Jacoba Johanna Joosen, geb. Breda 14 april 1913, zonder beroep (1938), tr. Breda 21 nov. 1938 Adrianus Jozef Beckers, geb. Rijsbergen 9 jan. 1901, kleermaker (1938), † 22 dec. 1982, zn. van Adrianus Hendrikus en Ludovica van Dun.
3. Machiel Josephus (Sjef) Joosen, geb. Breda 19 aug. 1914, chocoladebewerker (1938, 39, 45), fabrieksarbeider (1947), tr. Breda 30 okt. 1939 Dina Hendrika Plasman, geb. Breda omstr. 1913, zonder beroep (1939), dr. van Gerardus Antonius en Barbara Paulina van Berkel.
4. Wilhelmina Antonia Joosen, geb. Breda 10 febr. 1918, fabrieksarbeider (1945), tr. Breda 24 mei 1945 Henricus Andreas Adrianus Clement, geb. Breda omstr. 1918, metselaar (1945), zn. van Adrianus Johannes Maria en Maria Anna Catharina van Tetering.
5. Theresia Joosen, geb. Breda 25 okt. 1919, zonder beroep (1947), † Zevenbergen 12 juni 2003, tr. Breda 14 juli 1947 Bartholomeus Petrus van Eggermond, geb. Teteringen omstr. 1920, ambtenaar rijkspolitie (1947), zn. van Cornelis Johannes en Maria Sweep.
6. Helena Cornelia Joosen, geb. Breda 1 dec. 1922, † 12 juni 1973, tr. Herman Hendrik Gerard Mangé.

IXq. Antonius Hendricus Joosen, geb. Breda 21 sept. 1896, slager (1918), arbeider (1919), † Breda 7 sept. 1983, tr. Breda 27 juni 1918 Francisca Maria Johanna Schoonens, geb. Ginneken en Bavel 6 april 1897, zonder beroep (1918, 19), † Breda 18 febr. 1977, dr. van Paulus Marinus en Antonetta Gibeli.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacobus Joosen, geb. Breda 15 april 1919.
2. Antonetta Paulina Joosen, geb. Breda 16 mei 1923, † Raleigh (North Carolina, Verenigde Staten) 31 mei 1997.
3. Paulus Marinus (Paul) Joosen, geb. Breda 2 okt. 1925, † 22 febr. 2004.
4. Wilhelmus Pieter Bernardina Joosen, geb. Breda 12 april 1929.
Het gezin van Antonius Leonardus Joosen (VIIIj) en Petronella Maria Zeijlmans. (Collectie Peter Joosen)

Bovenste rij vlnr: Johannes (1902), Joseph (1904), Adrianus (1905)
Middelste rij vlnr: Wilhelmus (1894), Hendrikus (1908), Antonius (1898), Petronella Maria Zeijlmans (1871), Pieternella (1899), Antonius Leonardus Joosen (1868)
Zittend op de grond vlnr: Petrus (1910), Maria (1911)

VIIIj. Antonius Leonardus Joosen, geb. Breda 31 aug. 1868, dienstplichtig militair 6e Regiment Infanterie (1888-1894), timmerman (1893-1932), † Breda 28 nov. 1932, tr. Breda 29 jan. 1894 Petronella Maria Zeijlmans, geb. Geertruidenberg 21 sept. 1871, zonder beroep (1894-1957), † Breda 29 mei 1957, dr. van Wilhelmus en Petronella Verweijmeren.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Martinus Maria, volgt IXr.
2. Hendrikus Cornelis Joosen, geb. Breda 10 maart 1896, † ald. 8 juli 1896.
3. Antonius Johannes Joosen, geb. Breda 21 mei 1897, † ald. 17 sept. 1898.
4. Antonius Hendrikus, volgt IXs.
5. Pieternella Wilhelmina Joosen, geb. Breda 15 dec. 1899, zonder beroep (1928, 64), † Breda 28 jan. 1964, tr. Breda 11 juni 1928 Cornelis Petrus van den Muijsenberg, geb. Breda 30 juli 1900, koffiebrander (1928), arbeider (1928), zn. van Adrianus Alphonsius en Johanna Maria Ortelman.
6. Johannes Hendrikus Joosen, geb. Breda 21 aug. 1901, † ald. 22 febr. 1902.
7. Johannes Maria, volgt IXt.
8. Joseph Maria, volgt IXu.
9. Adrianus Maria Joosen, geb. Breda 25 dec. 1905, magazijnbediende (1936, 37), † Breda 14 okt. 1985, tr. Breda 29 okt. 1936 Antonia Catharina Walthera Spijkers, geb. Tilburg 26 dec. 1912, zonder beroep (1936), † Breda 18 jan. 1994, dr. van Wilhelmus en Adriana Schoones.
10. Maria Johanna Joosen, geb. Breda 22 nov. 1907, † ald. 5 jan. 1908.
11. Hendrikus Martinus Joosen, geb. Breda 30 dec. 1908, schilder (1936), † Breda 5 mei 1983, tr. Ginneken en Bavel 6 mei 1936 Maria Johanna Musters, geb. Ginneken en Bavel 4 juni 1911, zonder beroep (1936), † Breda 8 juni 2001, dr. van Antonius en Adriana Jansen.
12. Petrus Johannes Joosen, geb. Breda 28 jan. 1910, rijwielhersteller (1945-1961), † Breda 27 juni 1961, tr. Breda 21 sept. 1945 Geertruida Wilhelmina Catharina Alvers, geb. Breda 16 maart 1910, naaister (1945), zonder beroep (1949), † Breda 11 mei 1973, dr. van Adrianus Johannes en Catharina Wilhelmina van Dongen.
13. Maria Johanna Joosen, geb. Breda 3 juli 1911, zonder beroep (1955), † Breda 14 aug. 1955.
14. Johanna Johannes Joosen, geb. Breda 1 dec. 1912, † ald. 8 juni 1914.

IXr. Wilhelmus Martinus Maria Joosen, geb. Breda 20 dec. 1894, lijnwerker (1920, 27, 28), monteur (1932), monteur bij een telefoondienst (1933), ambtenaar bij de gemeente telephoon (1936), ambtenaar PTT (1950), zonder beroep (1963), † ’s-Gravenhage 19 dec. 1963, tr. ’s-Gravenhage 18 febr. 1920 Jacobje Maring, geb. Warffum 4 sept. 1895, dienstbode (1920), † Rijswijk 28 febr. 1990, dr. van Frederikus en Johanna Postema.
Uit dit huwelijk:
Johanna Petronella Joosen, geb. ’s-Gravenhage 25 aug. 1924, tr. 23 jan. 1946 Hendericus Lambertus van der Vet, geb. 6 mei 1917.

IXs. Antonius Hendrikus Joosen, geb. Breda 19 nov. 1898, bankwerker (1927, 33), kruidenier (1943, 45), uitbater levensmiddelenzaak (1965), zonder beroep (1968), † Breda 21 mei 1968, tr. Breda 21 april 1927 Johanna Adriana van Dorst, geb. Oosterhout 20 dec. 1901, dienstbode (1927), † Breda 15 sept. 2000, dr. van Pieter Bernardus en Antonia van den Elshout.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Petrus (Toon) Joosen, geb. Breda 17 mei 1930, tr. 1e Elisabeth G.M. (Bets) van Kastel, dr. van Petrus en Geertruida (Trui) van den Broek; tr. 2e Breda 14 juni 1955 Huberdina Johanna Maria (Ineke) van Eijnatten, geb. Breda 7 mei 1930, † ald. 30 maart 2002, dr. van Cornelis Adrianus en Antonia Maria van Gageldonk.
2. Petrus Wilhelmus (Piet) Joosen, geb. Ginneken en Bavel 5 april 1936, tr. Ineke Schoone, geb. 1946.

IXt. Johannes Maria Joosen, geb. Breda 28 sept. 1902, timmerman (1928, 32), winkelier (1943), kruidenier (1943), † Geertruidenberg 6 maart 1986, tr. Breda 16 aug. 1928 Bertha Louisa de Beijn, geb. Clinge 8 april 1905, dienstbode (1928), zonder beroep (1943), † Breda 16 dec. 1974, dr. van Joannes en Maria Wilhelmina van Eetvelt.
Uit dit huwelijk:
Antonius Joannes Petronella Joosen, geb. Breda 5 jan. 1933.

IXu. Joseph Maria Joosen, geb. Breda 2 sept. 1904, kleermaker (1928, 33, 43), † Breda 12 nov. 1983, tr. 1e Breda 24 april 1933 Akke Homminga, geb. Wonseradeel 8 dec. 1905, zonder beroep (1933, 37), † Breda 2 juli 1937, dr. van Douwe en Neeltje Vogelzang; tr. 2e Breda 4 maart 1943 Johanna Wilhelmina Elisabeth van Bavel, geb. Rotterdam omstr. 1903, verpleegster (1943), † Breda 28 mei 1997, dr. van Petrus Adrianus en Anna Eva van Loenhoud.
Uit het eerste huwelijk:
Antonius Leonardus Joosen, geb. Breda 2 okt. 1934, tr. M.M.T. van Hoeckel.

Vb. Wouter (Walterus) Johannes Joosen, ged. Baarle 10 okt. 1759, vertrok 25 maart 1784 van Baarle naar Princenhage, arbeider (1814, 20, 21, 22), dagloner (1821), † Princenhage 3 sept. 1822, tr. Princenhage 2 mei 1784 Anna Maria Jacobus Jongenelis, ged. Princenhage 13 maart 1761, zonder beroep (1821), arbeidster (1821, 24), dagloonster (1825), † Princenhage 29 juli 1847, dr. van Jacobus Joannis en Anna Arnoldi van Hoeijdonck.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (Joanna), volgt VIb.
2. Adrianus (Adriaan) Wouters, volgt VIc.
3. Cornelia Joosen, ged. Princenhage 23 nov. 1788, dienstmijt (1821), zonder beroep (1859), † Teteringen 6 dec. 1859, tr. Teteringen 24 nov. 1821 Adriaan Verhoeven, ged. Teteringen 7 april 1801, boumansknegt (1821), bouwman (1859), zn. van Jacobus en Adriana de Hoon.
4. Anna Joosen, ged. Princenhage 21 juli 1794.
5. Catharina Joosen, ged. Princenhage 28 sept. 1795, dienstmeid (1821), zonder beroep (1861), † Breda 5 aug. 1861, tr. Breda 24 juni 1821 Cornelis van den Broek, ged. Princenhage 11 febr. 1792, bouwman (1815), dagloner (1821), zn. van Joannes en Anna Oomen.
6. Maria Joosen, geb. Princenhage 19 okt. 1798, dienstmeid (1825), arbeidster (1854), † Teteringen 11 maart 1854, tr. Teteringen 30 april 1825 Nicolaas Marijnissen, geb. Teteringen 7 okt. 1803, arbeider (1825, 54), zn. van Godefridus en Maria van der Reijden.
7. Jacobus Joosen, ged. Princenhage 3 okt. 1804, fuselier bij het derde battaillon der dertiende afdeeling nationale infanterie (1825), † Doesburg 12 juni 1825.

VIb. Johanna (Joanna) Joosen, ged. Princenhage 21 april 1785, boerenmeid (1814), arbeidster (1824, 39, 60, 63), † Princenhage 7 aug. 1863, tr. Princenhage 11 nov. 1824 Hendrikus Verdaasdonk, ged. Princenhage 5 jan. 1801, arbeider (1824), † Princenhage 18 okt. 1861, zn. van Antonius en Jacoba Spijkers.
Haar zoon:

VIIf. Adriaan Joosen, geb. Princenhage 6 aug. 1814, bouwmansknecht (1839), arbeider (1840, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60), † Princenhage 31 jan. 1860, tr. Princenhage 18 april 1839 Elizabeth Verdonk, geb. Princenhage 6 sept. 1818, dienstmeid (1839), arbeidster (1845-90), zonder beroep (1885), † Princenhage 9 sept. 1891, dr. van Johannes en Cornelia Peemen; zij hertr. Princenhage 5 juli 1866 Cornelis Graauw.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt VIIIk.
2. Cornelia Joosen, geb. Princenhage 4 aug. 1841, dienstmeid (1870), arbeidster (1890), † Princenhage 2 dec. 1890, tr. Princenhage 4 mei 1870 Josephus van Praat, geb. Etten-Leur 22 april 1845, dienstknecht (1865), bouwmansknecht (1870), arbeider (1890), zn. van Joannes en Adriana Maasmans.
3. Johannes, volgt VIII-l.
4. Adriana Joosen, geb. Etten-Leur 20 nov. 1845, dienstmeid (1873), zonder beroep (1914), † Princenhage 23 nov. 1914, tr. Princenhage 30 april 1873 Matheus Lodewijk, geb. Princenhage 13 febr. 1849, knecht (1868), dienstplichtig militair 6e Regiment infanterie (1869-1873), arbeider (1873), † Princenhage 21 mei 1932, zn. van Mathewis en Petronella Faas.
5. Adrianus, volgt VIIIm.
6. Antonia Joosen, geb. Princenhage 20 juni 1851, dienstmeid (1872), zonder beroep (1934), † Princenhage 4 maart 1934, tr. Princenhage 13 nov. 1872 Antonius Wildhagen, geb. Princenhage 22 mei 1842, arbeider (1861), winkelier (1872), † Princenhage 3 okt. 1927, zn. van Henricus en Jacoba Taks.
7. Walterus (Wouter), volgt VIIIn.
8. Johanna Joosen, geb. Princenhage 4 aug. 1855, zonder beroep (1913), † Princenhage 13 sept. 1913.
9. Cornelis Joosen, geb. Princenhage 24 juni 1857, † ald. 5 febr. 1859.
10. Cornelis Joosen, geb. Princenhage 4 juli 1859, landbouwer (1913), zonder beroep (1930), † Princenhage 11 okt. 1930.

VIIIk. Jacobus Joosen, geb. Princenhage 8 jan. 1840, arbeider (1866, 67, 68, 77, 80, 86), † Princenhage 7 juni 1886, tr. 1e Princenhage 3 mei 1866 Elisabeth de Graauw, geb. Princenhage 25 febr. 1841, arbeidster (1866, 67, 68, 77), † Princenhage 6 sept. 1879, dr. van Cornelis en Cornelia Stuijs; tr. 2e Princenhage 14 april 1880 Barbara van Dijk, geb. Etten-Leur 20 dec. 1837, arbeidster (1880, 1905), † Princenhage 15 juni 1907, dr. van Joannes en Anna Oomen en wed. van Adrianus van Tilburg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus Joosen, geb. Princenhage 15 mei 1867, † ald. 19 sept. 1868.
2. Adrianus, volgt IXv.
3. Cornelia Joosen, geb. Princenhage 25 okt. 1870, dienstbode (1895), zonder beroep (1922), † Princenhage 15 okt. 1922, tr. Princenhage 1 mei 1895 Petrus Bervoets, geb. Princenhage 14 mei 1863, bouwmansknecht (1882), dienstknecht (1895), arbeider (1922), zonder beroep (1944), † Prinsenbeek 31 dec. 1944, zn. van Cornelis en Helena le Beau.
4. Cornelis (Kees), volgt IXw.
5. Elisabeth (Zuster Maria Hugolina) Joosen, geb. Princenhage 27 nov. 1874, intrede 5 mei 1896, professie 28 aug. 1898, † Bergen op Zoom 20 febr. 1918.
6. Dochter, geb. Princenhage 25 jan. 1877, † ald. 25 jan. 1877.
7. Johannes, volgt IXx.
Uit het tweede huwelijk:
8. Wilhelmus, volgt IXy.

IXv. Adrianus Joosen, geb. Princenhage 18 nov. 1868, dienstknecht (1896), arbeider (1898, 1904-06, 17, 27), gemeentewerkman (1923), gemeentearbeider (1926), zonder beroep (1929, 31, 41), † Breda 12 febr. 1941, tr. Princenhage 1 mei 1895 Anna Petronella van Mechelen, geb. Chaam 4 maart 1867, zonder beroep (1896), arbeidster (1898, 1904, 1905), zonder beroep (1906-1944), † Breda 29 juni 1951, dr. van Christiaan Joannes Baptista en Anna Maria Ermen.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Joosen, geb. Princenhage 27 nov. 1897, zonder beroep (1917, 27), † Princenhage 16 april 1927, tr. Princenhage 30 juli 1917 Cornelis van Nispen, geb. Etten-Leur 7 mei 1895, arbeider (1917, 23), losarbeider (1927), † Breda 29 nov. 1971, zn. van Petrus en Adriana de Bont en wedr. van Jeannetta Maria Cornelia de Ruijter.
2. Johanna Maria Joosen, geb. Princenhage 25 nov. 1898, zonder beroep (1923, 67), † Schiedam 29 juni 1967, tr. Princenhage 26 juli 1923 Jacobus van der Meer, geb. Schiedam 19 aug. 1895, vuurwerker (1923), † Schiedam 8 juni 1976, zn. van Arij en Geertruida Jacoba Holierhoek.
3. Christianus Johannes Joosen, geb. Princenhage 16 jan. 1901, † ald. 12 april 1904.
4. Jacobus, volgt Xc.
5. Christianus Johannes Joosen, geb. Princenhage 3 mei 1905, † ald. 9 mei 1905.
6. Johanna Joosen, geb. Princenhage 12 juni 1906, fabrieksarbeidster (1929), zonder beroep (1958), † Breda 25 dec. 1958, tr. Breda 16 mei 1929 Antonius Nooren, geb. Princenhage omstr. 1907, arbeider (1929), † Oosterhout 2 juni 1970, zn. van Marijn en Catharina Aarts.
7. Christianus Johannes, volgt Xd.

Xc. Jacobus Joosen, geb. Princenhage 22 dec. 1902, fabrieksarbeider (1926-1944), caféhouder (1945, 1946), losarbeider (1947), tr. Princenhage 15 juli 1926 Catharina de Kok, geb. Breda 21 febr. 1907, zonder beroep (1926, 27, 35, 45, 46, 47), † Breda 8 okt. 1982, dr. van Willem en Deliana Raedemakers.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Princenhage 13 febr. 1927, † ald. 13 febr. 1927.
2. Duliana Anna Petronella Joosen, geb. Breda 1 mei 1928, zonder beroep (1947), tr. Breda 7 aug. 1947 Adrianus Aloijsius van Puijfelik, geb. Utrecht omstr. 1921, chauffeur (1947), zn. van Josephus Norbertus en Maria Wilhelmina Heijmans.
3. Anna Petronella Deliana Joosen, geb. Breda 7 nov. 1930, † ald. 8 aug. 1935.
4. Anna Petronella Deliana Joosen, geb. Breda 17 nov. 1936.

Xd. Christianus Johannes Joosen, geb. Princenhage 17 aug. 1908, timmerman (1931, 41, 44, 47), † Breda 30 dec. 1993, tr. 1e Breda 22 juni 1931 Maartje Francisca van Heerden, geb. Breda omstr. 1910, zonder beroep (1931), dr. van Arend en Petronella van Halteren; tr. 2e Breda 16 maart 1944 Adriana Johanna Maria Viellevoye, geb. Teteringen 13 mei 1909, zonder beroep (1944), † 8 aug. 2003, dr. van Henricus Laurentius en Joanna Maria Aarts en wed. van Johannes Marinus de Vooght.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus (Ad) Joosen, geb. Breda 18 sept. 1931, † ald. 29 okt. 1995, tr. Breda 31 mei 1955 Riki Aartsen.
2. Arend Joosen, geb. Breda 24 mei 1934.

IXw. Cornelis (Kees) Joosen, geb. Princenhage 28 april 1873, bouwman (1899, 1904), landbouwer (1906, 08, 31), arbeider (1911, 24), zonder beroep (1942), † Prinsenbeek 9 maart 1942, tr. Princenhage 26 april 1899 Johanna Timmers, geb. Princenhage 17 nov. 1869, landbouwster (1899, 1904, 06, 08, 31), arbeider (1911), † Princenhage 24 nov. 1933, dr. van Marijnus en Joanna van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt Xe.
2. Elisabeth Joosen, geb. Princenhage 24 maart 1901, † Breda 13 aug. 1974.
3. Marinus Joosen, geb. Princenhage 17 maart 1902, landbouwer (1931), † Breda 24 maart 1971.
4. Johanna Joosen, geb. Princenhage 25 juni 1903, † Breda 13 juni 1978.
5. Adrianus (Jos) Joosen, geb. Princenhage 29 nov. 1904, landbouwer (1942), † Prinsenbeek 7 juni 1987.
6. Petronella Joosen, geb. Princenhage 19 jan. 1906, † ald. 29 juni 1906.
7. Petrus (Piet) Joosen, geb. Princenhage 17 aug. 1908, landbouwer (1953), † Prinsenbeek 9 april 1988, tr. Jacomina Cornelia (Mien) van der Velden, zonder beroep (1953).
8. Barbara (Bertha) Joosen, geb. Princenhage 7 maart 1910, naaister, † Etten-Leur 5 april 1991.
9. Cornelis Joosen, geb. Princenhage 23 mei 1911, † ald. 2 aug. 1911.
10. Cornelis (Cees) Joosen, geb. Princenhage 20 okt. 1913, † Prinsenbeek 28 maart 1988.

Xe. Jacobus Joosen, geb. Princenhage 5 maart 1900, landbouwer (1931), land- en tuinbouwer (1959), † Prinsenbeek 17 dec. 1981, tr. Etten-Leur 29 jan. 1931 Maria Oomen, geb. Etten-Leur 5 sept. 1899, dienstbode (1931), zonder beroep (1959), † Breda 20 nov. 1980, dr. van Johannes en Antonia van Nijnatten.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Joosen, geb. Princenhage 31 dec. 1931, land- en tuinbouwer (1959), landmeetassistent (1967), tr. Maria Petronella Huberdina Frishert, zonder beroep (1967).
2. Johannes Marinus Joosen, geb. Princenhage 3 maart 1933.
3. Marinus Hendrikus Joosen, geb. Princenhage 19 maart 1934, land- en tuinbouwer (1959), † Breda 12 aug. 1959.
4. Jacobus Petrus (Jack) Joosen, geb. Princenhage 24 juni 1935, † Prinsenbeek 19 okt. 1997, tr. Annie Simons.
5. Hendrikus Adrianus (Henk) Joosen, geb. Princenhage 10 juli 1936, † Breda 14 juli 1998.
6. Johanna Antonia Joosen, geb. Princenhage 9 juli 1937.
7. Antonia Elisabeth (Toos) Joosen, geb. Princenhage 18 febr. 1939, † Etten-Leur 7 febr. 1992.

IXx. Johannes Joosen, geb. Princenhage 25 mei 1878, arbeider (1904-06, 09, 13-18, 28), magazijnknecht (1918, 24, 27), zonder beroep (1944), † Breda 5 aug. 1944, tr. Princenhage 20 juli 1904 Johanna Norbart, geb. Made en Drimmelen 23 juni 1881, zonder beroep (1904, 09, 13-17, 24, 27, 28), arbeidster (1905, 06, 18), dr. van Pieter Norbert en Christina van Zwol.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Christina Joosen, geb. Princenhage 5 febr. 1905, † ald. 12 aug. 1905.
2. Petrus Johannes Joosen, geb. Princenhage 29 april 1906, † ald. 13 sept. 1906.
3. Petrus Johannes Joosen, geb. Breda 22 juni 1907, zonder beroep (1928), † Breda 12 juni 1928.
4. Elisabeth Barbara Joosen, geb. Princenhage omstr. jan. 1909, † ald. 12 sept. 1909.
5. Elisabeth Barbara Joosen, geb. Breda 11 mei 1910, † Princenhage 16 jan. 1927.
6. Jacobus Embrecht Joosen, geb. Breda 6 dec. 1911, † Princenhage 14 febr. 1924.
7. Christiaan Adrianus Joosen, geb. Breda 21 juni 1913, fabrieksarbeider (1944), machinist (1970), tr. Breda 8 mei 1944 Dorothea Josephina Buijs, geb. Roosendaal omstr. 1922, werkster (1944), zonder beroep (1970), dr. van Franciscus en Catharina de Bruijn.
8. Adrianus Wilhelmus Joosen, geb. Breda 1 sept. 1914, † ald. 11 jan. 1916.
9. Johannes Antonius Joosen, geb. Princenhage 12 dec. 1915, † ald. 28 maart 1924.
10. Adrianus Wilhelmus Joosen, geb. Princenhage 26 april 1917, † ald. 15 nov. 1918.
11. Barbara Adriana Joosen, geb. Princenhage 10 nov. 1918, † ald. 25 april 1924.

IXy. Wilhelmus Joosen, geb. Princenhage 8 dec. 1881, dienstplichtig militair (1901-1905), arbeider (1905-1912), portier (1917), landbouwer (1921-1934), zonder beroep (1932), herbergier (1933-1938), caféhouder (1938), koffiehuishouder (1941), fabrieksarbeider (1947), zonder beroep (1958), † Dongen 29 maart 1958, tr. Princenhage 7 sept. 1905 Jacoba de Vooght, geb. Princenhage 13 dec. 1883, arbeidster (1905-1912), landbouwer (1921-1922), zonder beroep (1926-1952), † Breda 11 juli 1952, dr. van Cornelis en Anna Maria van Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Maria (Zuster Salesia) Joosen, geb. Princenhage 17 juli 1906, religieuze (geprofest 17 september 1930), lid van de congregatie van de zuster Franciscanessen van de H. Elisabeth, † 26 jan. 1995.
2. Barbara Joosen, geb. Princenhage 24 nov. 1907, zonder beroep (1933, 64), † Breda 2 jan. 1964, tr. Princenhage 4 mei 1933 Adrianus Meeuwissen, geb. Princenhage 11 nov. 1905, landbouwer (1933), † Prinsenbeek 13 maart 1990, zn. van Adrianus en Cornelia Bulkmans.
3. Jacobus, volgt Xf.
4. Petronella Joosen, geb. Princenhage 8 nov. 1909, zonder beroep (1936), † Breda 15 okt. 1991, tr. Princenhage 28 mei 1936 Johannes Jacobus de Ceuster, geb. Ginneken en Bavel 24 april 1909, smid (1936), † Breda 8 maart 1984, zn. van Johannes en Johanna Renard.
5. Cornelis Joosen, geb. Princenhage 9 juni 1911, † ald. 17 aug. 1911.
6. Cornelia (Zuster Bernadette) Joosen, geb. Princenhage 23 juli 1912, Norbertines van Sint-Catharinadal te Oosterhout, begon haar kloosterleven 8 sept. 1936 en vierde haar professie 8 sept. 1938, † Oosterhout 7 mei 2007.
7. Antonia (Toke) Joosen, geb. Princenhage 8 sept. 1913, zonder beroep (1938), † Princenhage 25 juni 2001, tr. Princenhage 12 mei 1938 Christiaan Johannes (Christ) Termohlen, geb. Ginneken en Bavel 28 dec. 1905, poelier (1938), fabrieksarbeider (1947), † Princenhage 8 april 1959, zn. van Franciscus Hendrikus en Adriana Maria Kools.
8. Cornelis Joosen, geb. Princenhage 2 jan. 1915, arbeider (1936), fuselier (1938), tr. Bemmel 30 juni 1938 Johanna Cornelia Hendriks, geb. Bemmel omstr. 1910, zonder beroep (1938), dr. van Johannes en Janna Johanna Reijn.
9. Adrianus Joosen, geb. Princenhage 28 febr. 1916, kapper (1938, 41), † Princenhage 9 juni 1993, tr. Breda 20 okt. 1941 Mathilda Maria Herrijgers, geb. Roosendaal en Nispen omstr. 1922, zonder beroep (1941), dr. van Jacobus en Maria Louisa van Hal.
10. Petrus Joosen, geb. Princenhage 21 aug. 1917, † ald. 2 sept. 1917.
11. Johanna (Zuster Hugolina) Joosen, geb. Princenhage 22 mei 1919, lid van congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten (ingetreden 4 mei 1945, professie 8 december 1946), † Etten-Leur 9 mei 2013.
12. Elisabeth Joosen, geb. Princenhage 8 sept. 1920, zonder beroep (1947), tr. Breda 23 mei 1947 Johan Hendrik Rademaker, geb. Amsterdam omstr. 1915, soldaat luchtartillerie (1947), zn. van Hendrik Nicolaas en Maria Christina Sijmons.
13. Johannes Petrus Joosen, geb. Princenhage 6 nov. 1921, † ald. 22 jan. 1922.
14. Petrus, volgt Xg.
15. Adriana Joosen, geb. Princenhage 13 april 1925, † ald. 13 mei 1926.
16. Zoon, geb. Princenhage 7 juni 1928, † ald. 7 juni 1928.

Xf. Jacobus Joosen, geb. Princenhage 21 nov. 1908, chauffeur (1932), tr. Etten-Leur 1 april 1932 Elisabeth Brouwers, geb. Etten-Leur 30 dec. 1908, zonder beroep (1932), † Roosendaal en Nispen 17 maart 1986, dr. van Adrianus en Maria Luijkx.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Maria Joosen, geb. Hoeven 29 aug. 1932.

Xg. Petrus Joosen, geb. Princenhage 29 aug. 1923, electrisch lasser (1952), lasser (1955), † Calgary (Canada) 22 dec. 2010, tr. Megen, Haren en Macharen 7 april 1953 Henrica Arnolda Driessen, geb. Megen, Haren en Macharen omstr. 1923, dr. van Leonardus Hubertus en Geertruida Francisca van Daalwijk.
Uit dit huwelijk:
Zoon, geb. Eindhoven 7 april 1955, † ald. 7 april 1955.

VIII-l. Johannes Joosen, geb. Princenhage 10 jan. 1843, dienstplichtig militair 6e Regiment infanterie (1863-1868), arbeider (1868-70), † Princenhage 5 sept. 1870, tr. Princenhage 26 maart 1868 Adriana Baremans, geb. Princenhage 22 febr. 1845, arbeidster (1868-71, 96), † Princenhage 10 dec. 1925, dr. van Marijnus en Geertruida Govers.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus (Jaan), volgt IXz.
2. Marijnus Joosen, geb. Princenhage 11 juni 1870, † ald. 21 april 1871.
Foto ter gelegenheid van het gouden bruiloft van Adrianus Joosen (IXz) en Catharina Balemans in 1946. Ze zijn te zien midden op de foto. Catharina is de rechter vrouw met witte muts met rechts naast haar Adrianus. (Links van haar, haar zus met man die op de zelfde dag getrouwd zijn).
Op dezelfde rij uiterst links Dien Oomen en Wout Joosen (IXz-3), uiterst rechts in dezelfde rij Jan Joosen (IXz-1), links daarnaast Tonna Ros. Enkele kinderen van Jan Joosen en Tonna Ros zijn te zien in de bovenste rij.
Bovenste rij van links naar rechts: 2de van links Sjaan Poppelaars, 3de haar echtgenoot Rinus Joosen, zoon van Jan Joosen, 4de To Joosen, dochter van Jan Joosen en 5de haar man Piet Roovers, 6de Marie van Batenburg en 7de haar echtgenoot Janus Joosen, zoon van Jan Joosen, 9de Jo Joosen, zoon van Jan Joosen.
Onderste rij: tweede van rechts zit Jos Joosen, zoon van Wout Joosen, uiterst rechts Piet Joosen, zoon van Wout Joosen. (Collectie Ad Joosen)

Mocht u iemand op de foto herkennen, laat het me weten!

IXz. Adrianus (Jaan) Joosen, geb. Princenhage 24 jan. 1869, dienstplichtig militair 6e Regiment Infanterie (1889-1896), arbeider-landbouwer (1896-1929), voorwerker in de boschwachterij Liesbosch te Princenhage (1933), ontving de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1933), † Prinsenbeek 29 jan. 1948, tr. Princenhage 6 mei 1896 Catharina (Kaatje) Balemans, geb. Princenhage 7 juni 1872, arbeidster (1896-1916), zonder beroep (1924-1950), † Beek 21 jan. 1950, dr. van Waltherus en Maria Fasen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan), volgt Xh.
2. Maria (Mieke) Joosen, geb. Princenhage 17 febr. 1899, † Breda 8 juni 1990.
3. Waltherus (Wout), volgt Xi.
4. Marinus (Rien), volgt Xj.
5. Antonius (Toon), volgt Xk.
6. Adriana (Jaantje) Joosen, geb. Princenhage 11 febr. 1908, † Breda 23 mei 1987.
7. Cornelia (Corrie) Joosen, geb. Princenhage 30 juni 1909, zonder beroep (1936), † Breda 2 jan. 1992, tr. Princenhage 4 juni 1936 Cornelis Johannes (Kees) Bastiaansen, geb. Princenhage 8 nov. 1906, landbouwer (1936), † Breda 2 juni 1982, zn. van Adrianus en Adriana Cornelia Matthijsen.
8. Johanna (Janske) (Zuster Corona) Joosen, geb. Prinsenbeek 10 nov. 1910, religieuze (Zusters Franciscanessen van Etten), † Etten-Leur 17 sept. 1984.
9. Helena (Leentje) (Zuster Nicephora) Joosen, geb. Prinsenbeek 20 maart 1912, religieuze (Franciscanes) (geprofest 1937), † Etten-Leur 31 maart 1994.
10. Catharina Geertruida (Toos) Joosen, geb. Princenhage 22 maart 1913, zonder beroep (1940), † Breda 24 mei 1999, tr. Princenhage 9 mei 1940 Petrus Cornelis (Piet) Driessen, geb. Ginneken 2 sept. 1915, meubelmaker (1940), zn. van Antonius Josephus Adrianus en Maria van der Muuren.
11. Cornelis (Kees) Joosen, geb. Princenhage 1 maart 1915, boscharbeider (1939), voorwerker bij het Staatsbosbeheer (1973), ontving de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1973), † Prinsenbeek 19 febr. 1982, tr. Princenhage 14 sept. 1939 Antonia (Toos) Wildhagen, geb. Princenhage 9 maart 1918, zonder beroep (1939), † Prinsenbeek 20 maart 1995, dr. van Jacobus en Elisabeth Hereijgers.
12. Dochter, geb. Princenhage 26 sept. 1916, † ald. 26 sept. 1916.
13. Wilhelmina (Mien) Joosen, geb. Princenhage 28 juli 1918, zonder beroep (1945), † Breda 6 juni 2006, tr. Prinsenbeek 8 febr. 1945 Adrianus Petrus (Jos) Roovers, geb. Princenhage 29 maart 1916, landarbeider (1945), hovenier bij de plantsoendienst van de gemeente Prinsenbeek, † Breda 22 jan. 1990, zn. van Antonius en Johanna Oprins.
Jan Joosen (1897-1947, Xh) aan het werk bij de spoorwegen omstreeks 1945. Hij bedient hier met de hand de bomen van een spoorovergang. (Collectie Ad Joosen)

Xh. Johannes (Jan) Joosen, geb. Princenhage 20 juni 1897, spoorwegarbeider (1924-1947), vierde in 1945 zijn 25-jarig jubileum bij de Nationale Spoorwegen, wachter Nederlandse Spoorwegen (1947), † Etten-Leur 25 aug. 1947, tr. Etten-Leur 13 nov. 1924 Antonia (Tonna) Ros, geb. Etten-Leur 5 aug. 1893, landbouwster (1924), zonder beroep (1931, 35, 47), † Etten-Leur 4 aug. 1967, dr. van Marijn en Joanna Hofkens.
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Maria (Rinus) Joosen, geb. Vught 9 juni 1925, machinebankwerker (1947), † Veldhoven 21 april 1999, tr. 1951 Sjaan Poppelaars, geb. Princenhage 18 sept. 1926.
2. Catharina Maria (To, Toke) Joosen, geb. Vught 19 juli 1926, zonder beroep (1947), † Etten-Leur 28 mei 2009, tr. Etten-Leur 12 juni 1947 Petrus Adrianus (Piet) Roovers, geb. Etten-Leur 8 dec. 1924, tuinder (1947), † Breda 1 sept. 1991, zn. van Antonius en Cornelia Nooijens.
3. Adrianus Waltherus Maria (Janus) Joosen, geb. Etten-Leur 10 sept. 1927, † Prinsenbeek 10 dec. 1989, tr. Maria Elisabeth (Marie) van Batenburg, geb. Etten-Leur 5 aug. 1925, † Prinsenbeek 12 maart 2005.
4. Jo Joosen, geb. 24 nov. 1928.
5. Waltherus Joosen, geb. Etten-Leur 1 aug. 1933.

Xi. Waltherus (Wout) Joosen, geb. Princenhage 17 maart 1900, landbouwer (1924, 26), gemeentearbeider (1940, 42, 48, 50), † Prinsenbeek 11 mei 1981, tr. Etten-Leur 29 april 1926 Gerardina Maria (Dien) Oomen, geb. Etten-Leur 27 febr. 1901, landbouwster (1926), zonder beroep (1942), medeoprichtster en eerste voorzitter Beekse Vrouwenraad, † Prinsenbeek 28 dec. 1999, dr. van Petrus en Johanna Maria Geerts.
Uit dit huwelijk:
1. Maria (Riet) Joosen, geb. Princenhage 27 febr. 1927, † 2007, tr. 1952 Kees van Gool, geb. Princenhage 3 juli 1927, amanuensis op de HTS, † Prinsenbeek 7 juli 2010.
2. Catharina (Toos) Joosen, geb. Princenhage 10 april 1928, tr. Toon Maas, geb. 24 maart 1928.
3. Cornelia (Cor, Corrie) Joosen, geb. Princenhage 19 okt. 1929, † 19 aug. 2003, tr. Christ van Poppel, geb. Teteringen 5 okt. 1927, brugwachter, sluiswachter, † Oosterhout 7 febr. 1988.
4. Adriana (Sjan) Joosen, geb. Princenhage 9 sept. 1931, tr. Theo Mol, geb. 10 sept. 1933.
5. Wilhelmina (Mien) Joosen, geb. Princenhage 3 juli 1933, tr. Kees Struys, geb. 26 febr. 1934.
6. Johanna (Jo) Joosen, geb. Princenhage 6 juli 1935, tr. Toon de Raaff, geb. Ginneken en Bavel 6 juni 1933, † Eersel 3 mei 2014.
7. Piet Joosen, geb. Princenhage 19 juli 1936, tr. Bets Schalk, geb. 24 aug. 1942.
8. Helena (Lenie) Joosen, geb. Princenhage 6 maart 1937, tr. Jan van Riel, geb. 25 jan. 1939.
9. Jos Joosen, geb. Prinsenbeek 19 juli 1939, † ald. 30 juni 2002, tr. Annie de Visser, geb. 28 juni 1943.

Xj. Marinus (Rien) Joosen, geb. Princenhage 20 okt. 1902, landbouwer (1924, 26, 29), arbeider (1935), † Prinsenbeek 4 okt. 1977, tr. Princenhage 2 mei 1929 Wilhelmina Johanna (Mien) de Graaf, geb. Princenhage 2 jan. 1903, zonder beroep (1929, 35), † Prinsenbeek 20 okt. 1988, dr. van Johannes en Cornelia van de Lindeloof.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan) Joosen, geb. Princenhage 2 aug. 1930, tr. Maria Wilhelmina Wagemakers, geb. 6 febr. 1937.
2. Adrianus (Jos) Joosen, geb. Princenhage 18 sept. 1931, † 3 aug. 2011, tr. Johanna (Jo) Martens, geb. Princenhage 14 aug. 1938, † Breda 12 dec. 2011.
3. Waltherus (Wout) Joosen, geb. Princenhage 17 nov. 1933, boerenknecht, medewerker preservenfabriek, † Prinsenbeek 8 april 2004.
4. Antonius Joosen, geb. Princenhage 30 dec. 1934, † ald. 26 febr. 1935.
5. Antonius (Toon) Joosen, geb. Princenhage 24 dec. 1935, † Breda 14 juni 2007, tr. Catharina Maria Petronella (Rina) Voermans, geb. 28 nov. 1941.
6. Cornelia (Cor) Joosen, geb. Princenhage 22 nov. 1937, tr. Cornelius Jacobus (Kees) van Groesen, geb. 2 nov. 1935.
7. Catharina (To) Joosen, geb. Princenhage 31 dec. 1938, tr. Andreas Johannes Marinus (André) van Harperen, geb. 24 maart 1939.
8. Jacobus (Ko) Joosen, geb. 27 okt. 1940.

Xk. Antonius (Toon) Joosen, geb. Princenhage 26 febr. 1906, arbeider (1929), landbouwer (1931, 39, 50), † Breda 31 dec. 1982, tr. Princenhage 28 mei 1931 Adriana (Naan) de Graaf, geb. Princenhage 13 dec. 1904, zonder beroep (1931, 39, 50), † Prinsenbeek 7 dec. 1980, dr. van Johannes en Cornelia van de Lindeloof.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina (To) Joosen, geb. 6 maart 1932, tr. Johannes Cornelis (Jan) Verhoeven, geb. 1 juli 1927.
2. Cornelia (Cor) Joosen, geb. 27 april 1933, tr. Petrus Johannes (Peter) Brouwers, geb. 12 april 1931.
3. Maria (Riet) Joosen, geb. 30 maart 1934, tr. 1958 Petrus Josephus Abraham (Piet) Baremans, geb. Etten-Leur 30 mei 1933, † Prinsenbeek 17 maart 2009.
4. Elisabeth (Bets) Joosen, geb. 2 nov. 1935, tr. Sjef Bogers, geb. 23 okt. 1938.
5. Johannes (Jan) Joosen, geb. Princenhage 9 mei 1937, glassnijder, † Tilburg 11 nov. 1980.
6. Dochter, geb. Princenhage 15 jan. 1939, † ald. 15 jan. 1939.
7. Adrianus (Ad) Joosen, geb. 8 dec. 1939.

VIIIm. Adrianus Joosen, geb. Princenhage 6 jan. 1849, dienstknecht (1885), landbouwer (1912), zonder beroep (1927), † Terheijden 30 juni 1927, tr. Terheijden 29 april 1885 Adriana Verdaas, geb. Terheijden 1 okt. 1849, landbouwster (1885), zonder beroep (1912, 25), † Terheijden 20 maart 1925, dr. van Petrus en Adriana Verhoeven.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Josephus Joosen, geb. Terheijden 17 maart 1886, landbouwer (1912), † Terheijden 20 juli 1912.
2. Adriana Joosen, geb. Terheijden 17 febr. 1887, zonder beroep (1930, 50), † Breda 21 nov. 1950, tr. Terheijden 28 okt. 1930 Waltherus Johannes Jacobus Moonen, geb. Terheijden omstr. 1883, broodbakker (1930), † Breda 4 nov. 1970, zn. van Walterus en Maria van den Noort.
Broeder Hroznata, Adrianus Joosen (VIIIn-2) was lekebroeder van de abdij van Tongerlo.

VIIIn. Walterus (Wouter) Joosen, geb. Princenhage 2 mei 1853, dienstknecht (1877), koopman (1880, 81), venter (1884), landbouwer (1878, 1898, 1909, 11), zonder beroep (1914, 26), † Ginneken en Bavel 28 dec. 1926, tr. 1e Etten-Leur 24 april 1877 Anna Cornelia Jongenelen, geb. Oud en Nieuw Gastel 18 juni 1839, zonder beroep (1880, 81, 84, 1909), landbouwster (1877, 78, 98, 1911), † Etten-Leur 10 febr. 1911, dr. van Cornelis en Adriana Aarts en wed. van Martinus Smits; tr. 2e Ginneken en Bavel 6 mei 1914 Johanna Susanna Bakkeren, geb. Leiden 21 febr. 1854, zonder beroep (1914), † Ginneken en Bavel 24 febr. 1924, dr. van Cornelia Bakkeren en wed. van Roeland Weterings.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth Joosen, geb. Etten-Leur 27 jan. 1878, † ald. 26 okt. 1878.
2. Adrianus (Broeder Hroznata) Joosen, geb. Etten-Leur 25 april 1879, lekebroeder van de abdij van Tongerlo (ingetreden 10-9-1902, priester gewijd 10-9-1903, missionaris Uele 21-12-1905, vertrek Manchester 7-10-1913, vertrek naar Rome 18-10-1921), † Tongerlo 16 nov. 1941.
3. Jacobus Joosen, geb. Etten-Leur 24 maart 1880, † ald. 15 mei 1880.
4. Jacobus Joosen, geb. Etten-Leur 2 maart 1881, † ald. 25 mei 1881.
5. Walterus, volgt IXaa.
6. Jacobus Joosen, geb. Etten-Leur 1 sept. 1884, † ald. 13 sept. 1884.
Het gezin van Walterus Joosen (IXaa) en Louisa Maria den Ouden. (Collectie Karina van Gent)

IXaa. Walterus Joosen, geb. Etten-Leur 19 sept. 1882, hulparbeider (1906-08) en rangeerder (1909-40) bij de Spoorwegen, † Bergen op Zoom 12 dec. 1957, tr. 1e Woensdrecht 24 mei 1909 Louisa Maria den Ouden, geb. Ossendrecht 21 mei 1888, dienstmeid (1909), zonder beroep (1910-1935), † Bergen op Zoom 22 maart 1937, dr. van Anthonij en Anna Dimphena Ooms; tr. 2e Bergen op Zoom 18 okt. 1937 Cornelia Hopmans, geb. Bergen op Zoom 29 sept. 1881, zonder beroep (1937), † Bergen op Zoom 10 jan. 1957, dr. van Johannes en Cornelia Johanna Musters en wed. van Wouter van den Boom.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Cornelia Joosen, geb. Woensdrecht 18 maart 1910, tr. Woensdrecht 3 nov. 1926 Petrus Johannes Hack, geb. Woensdrecht.
2. Dimphna Maria Joosen, geb. Woensdrecht 19 mei 1911, † ald. 31 mei 1911.
3. Adrianus Antonius Joosen, geb. Woensdrecht 24 nov. 1912, kruidenier (1935), arbeider (1937), spoorwegambtenaar (1938), tr. Bergen op Zoom 7 juli 1938 Catharina Geertruida Fenna Peters, geb. Borne 9 juni 1918, zonder beroep (1938), † Bergen op Zoom 29 maart 1977, dr. van Hermannes Johannes en Johanna Hermina Lammersen.
4. Josephus Gijsbertus Joosen, geb. Woensdrecht 25 okt. 1913, slager (1935), fietsenmaker, † Bergen op Zoom 6 okt. 1986, tr. Bergen op Zoom 21 nov. 1935 Louisa Cornelia (Wies) Denissen, geb. Bergen op Zoom 22 april 1914, zonder beroep (1935), † Enschede 10 juli 1990, dr. van Adrianus en Martina Cornelia Bakx.
5. Cornelis Joosen, geb. Woensdrecht 15 sept. 1914, slager (1935, 38), vertegenwoordiger (1937), slagersknecht (1939), tr. 1e Halsteren 3 nov. 1937 Isabella Dijmphna Karremans, geb. Halsteren omstr. 1917, dienstbode (1937), † Bergen op Zoom 18 sept. 1938, dr. van Petrus Johannes en Petronella Sebregts; tr. 2e Woensdrecht 12 sept. 1939 (echtsch. uitgespr. ald. 28 febr. 1975) Philomena Disco, geb. Hoogerheide 12 maart 1912, zonder beroep (1939), † Hoogerheide 27 aug. 1993, dr. van Josephus en Maria Catharina Lambregts en wed. van Cornelis Jacobus Dekkers.
6. Leonardus Joosen, geb. Woensdrecht 15 febr. 1916, † ald. 26 febr. 1917.
7. Martinus Johannes Joosen, geb. Woensdrecht 22 febr. 1917, kruidenier (1935), rijwielhersteller (1937), magazijnmeester (1947), tr. Bergen op Zoom 14 nov. 1935 (echtsch. uitgespr. Breda 25 maart 1947) Cornelia Maria Ooms, geb. Roosendaal en Nispen 23 mei 1911, zonder beroep (1935, 47), dr. van Johannes Franciscus en Johanna Maria Oerlemans.
8. Helena Joosen, geb. Woensdrecht 7 juni 1918, † ald. 14 aug. 1918.
9. Marinus Cornelis (Rienus) Joosen, geb. Woensdrecht 20 nov. 1919, leerling slager (1933-1938), slager (1938-1941), vrachtwagenchauffeur (1941-1952), dienstplichtig militair (1945), † Mount Gambier (Australië) 5 maart 2005, tr. Bergen op Zoom 6 aug. 1941 Antonia Maria (Toni) de Bruin, geb. Steenbergen 22 okt. 1920, † Mount Gambier (Australië) 13 aug. 2019, dr. van Adrianus en Johanna Hussaarts.
10. Zoon, geb. Woensdrecht 10 mei 1921, † ald. 10 mei 1921.
11. Maria Cornelia Joosen, geb. Woensdrecht 10 mei 1921, † ald. 3 aug. 1921.

VIc. Adrianus (Adriaan) Wouters Joosen, ged. Princenhage 9 nov. 1786, journalier (1811, 12), arbeider (1814, 17, 20, 21, 24, 37, 40, 48, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67), dagloner (1842), † Princenhage 9 april 1867, tr. 1e Princenhage 25 febr. 1810 Johanna Josephs Hendriks, ged. Breda 8 febr. 1790, arbeidster (1820, 37, 40, 48), dagloonster (1842), † Princenhage 5 jan. 1848, dr. van Josephus en Elisabeth Kasman; tr. 2e Princenhage 27 juli 1848 Joanna van Daesdonk, ged. Princenhage 21 mei 1798, arbeidster (1848, 57), † Princenhage 17 juni 1857, dr. van Antonius Verdaasdonk en Jacoba Spijkers; tr. 3e Princenhage 30 juli 1857 Maria Poppelaars, geb. Princenhage 14 juni 1833, arbeidster (1855, 58, 61, 64, 67, 71, 80, 88, 92, 94, 97), † Princenhage 27 dec. 1915, dr. van Adriaan en Catharina Luijken.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Joosen, geb. Princenhage 16 maart 1811, † ald. 14 april 1811.
2. Johannes, volgt VIIg.
3. Willemijna Joosen, geb. Princenhage 25 dec. 1814, arbeidster (1837, 71), † Princenhage 5 nov. 1871, tr. Princenhage 3 mei 1837 Jacobus Nuijten, ged. Etten 6 juli 1807, bouwmansknecht (1837), † Princenhage 5 juli 1859, zn. van Joannis en Cornelia Jansen.
4. Cornelia Joosen, geb. Princenhage 27 jan. 1817, dienstmeid (1842), arbeidster (1858), zonder beroep (1889), † Etten-Leur 12 aug. 1889, tr. 1e Etten-Leur 10 april 1842 Marinus Roovers, ged. Oudenbosch 7 dec. 1810, bouwmansknecht (1842), arbeider (1857), † Etten-Leur 23 nov. 1857, zn. van Theodorus en Lucia van Sundert; tr. 2e Etten-Leur 10 nov. 1858 Antonij van der Linden, geb. Etten-Leur 24 maart 1822, arbeider (1858, 89), † Etten-Leur 5 juni 1889, zn. van Maria van der Linden.
5. Jozefus Jozen, geb. Princenhage 18 jan. 1820, † ald. 19 nov. 1820.
6. Catharina Joosen, geb. Princenhage 7 sept. 1821, arbeidster (1844), zonder beroep (1900), † Princenhage 16 febr. 1900, tr. Princenhage 2 mei 1844 Marijn Nuijten, geb. Etten-Leur 7 nov. 1813, dienstplichtig militair 5e afdeling infanterie (1833-1838), bouwmansknecht (1844), † Princenhage 13 maart 1893, zn. van Adriaan Gerard en Antonia van den Berg.
7. Johanna Joosen, geb. Princenhage 5 okt. 1824, arbeidster (1848, 65), † Princenhage 1 mei 1865, tr. Princenhage 28 dec. 1848 Adriaan Vriendts, geb. Etten-Leur 23 april 1823, arbeider (1848, 58), † Etten-Leur 12 nov. 1858, zn. van Jan en Antonia Jordaens.
Uit het derde huwelijk:
8. Catharina Joosen, geb. Princenhage 29 april 1858, arbeidster (1880, 88), zonder beroep (1897, 1909), † Princenhage 16 juni 1909, tr. 1e Princenhage 25 febr. 1880 Johannes Graauwmans, geb. Ginneken en Bavel 10 juni 1851, arbeider (1880), † Princenhage 30 aug. 1886, zn. van Franciscus en Cornelia Vroegrijk; tr. 2e Princenhage 10 okt. 1888 Hendrikus Rijken, geb. Princenhage 18 okt. 1844, arbeider (1888), † Princenhage 30 sept. 1895, zn. van Johannes en Elizabetha van Dorst en wedr. van Lucia Mouwen; tr. 3e Princenhage 25 aug. 1897 Hendricus Matthias Stadegaart, geb. Alkmaar 15 aug. 1846, gepensioneerd militair (1897), zonder beroep (1909), † Halsteren 14 juli 1916, zn. van Johannes en Maria Goossens.
9. Maria Joosen, geb. Princenhage 5 nov. 1861, arbeidster (1894), zonder beroep (1936), † Breda 10 febr. 1936, tr. Princenhage 31 jan. 1894 Adrianus Nuiten, geb. Princenhage 20 aug. 1859, militair (1885), arbeider (1894), zonder beroep (1936), zn. van Petrus en Adriana Maria van den Ouweland.
10. Adrianus Joosen, geb. Princenhage 2 april 1864, † ald. 15 mei 1871.
11. Walterus, volgt VIIh.

VIIg. Johannes Joosen, geb. Princenhage 12 april 1812, arbeider (1840, 42, 44, 58, 60), † Princenhage 5 maart 1860, tr. Princenhage 7 mei 1840 Hendrina Beenhakkers, ged. Ginneken 10 dec. 1806, dienstmeid (1840), arbeidster (1860, 65, 67), † Princenhage 30 nov. 1867, dr. van Adriaan en Cornelia Verdiesen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Joosen, geb. Princenhage 21 april 1842, arbeidster (1865), † Rucphen 23 juni 1924, tr. Princenhage 19 jan. 1865 Jacobus Balemans, geb. Zundert en Wernhout 8 mei 1836, dienstknecht (1855), dienstplichting militair (1858-1863), arbeider (1865), zn. van Cornelis en Catharina Schrauwen.
2. Adrianus, volgt VIIIo.

VIIIo. Adrianus Joosen, geb. Princenhage 10 jan. 1844, milicien 6e Regiment infanterie (1864-1867), arbeider (1868, 70, 76, 80), † Princenhage 16 maart 1893, tr. Princenhage 20 febr. 1868 Helena van Dongen, geb. Princenhage 18 sept. 1845, dienstmeid (1868), arbeidster (1868, 70, 76, 80, 93, 97), landbouwster (1901, 02), zonder beroep (1902), † Princenhage 2 febr. 1905, dr. van Cornelis en Cornelia van Halteren.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Johannes, volgt IXab.
2. Cornelia Joosen, geb. Princenhage 23 juli 1870, † ald. 3 nov. 1870.
3. Cornelia Joosen, geb. Princenhage 9 nov. 1872, landbouwster (1902), zonder beroep (1923, 35), † Princenhage 7 april 1935, tr. 1e Princenhage 16 april 1902 Cornelis Floren, geb. Princenhage 14 april 1868, bouwman (1902), † Princenhage 5 nov. 1918, zn. van Hendrik en Petronella Bastiaansen; tr. 2e Princenhage 31 jan. 1923 Alexander van Es, geb. Princenhage 13 juli 1876, landbouwer (1923), zonder beroep (1935), † Etten-Leur 10 nov. 1959, zn. van Guilliam en Anna Maria Meeuwissen.
4. Hendrika Joosen, geb. Princenhage 10 sept. 1874, arbeidster (1897), zonder beroep (1902), † Breda 19 juli 1902, tr. Princenhage 3 febr. 1897 Antonius Maas, geb. Princenhage 24 aug. 1861, bouwmansknecht (1880), arbeider (1897), zn. van Petrus en Elisabeth van Beek.
5. Elisabeth Joosen, geb. Princenhage 24 mei 1876, † ald. 16 dec. 1876.
6. Elisabeth Joosen, geb. Princenhage 1 nov. 1879, † ald. 1 maart 1880.
7. Cornelis, volgt IXac.
8. Gerardus, volgt IXad.
9. Adriana Joosen, geb. Princenhage 5 jan. 1886, dienstbode (1909), zonder beroep (1953), † Breda 4 dec. 1953, tr. Princenhage 23 aug. 1909 Walterus Jansen, geb. Standdaarbuiten 2 april 1880, voerman (1909), † Breda 9 okt. 1959, zn. van Johannes en Cornelia Vergouwen.
10. Pieternella Joosen, geb. Princenhage 12 sept. 1888, zonder beroep (1960), † Breda 18 jan. 1960.
Jacobus Johannes Joosen (IXab) en Johanna Marijnissen bij hun boerderij op Effen. (Collectie familie De Graauw)

IXab. Jacobus Johannes Joosen, geb. Princenhage 24 sept. 1868, dienstplichtig militair (1888-1895), arbeider (1893, 1901), landbouwer (1925, 28, 35, 36, 41), zonder beroep (1943), † Breda 16 febr. 1943, tr. Ginneken en Bavel 13 febr. 1901 Johanna Marijnissen, geb. Terheijden 24 juli 1872, werkster (1901), zonder beroep (1925, 28, 35, 36, 41), † Breda 20 maart 1956, dr. van Gerardus en Cornelia van Oers.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Cornelis, volgt X-l.
2. Cornelia Johanna Joosen, geb. Princenhage 17 nov. 1903, dienstbode (1928), † Breda 22 nov. 1980, tr. Princenhage 10 mei 1928 Christianus Adrianus de Graauw, geb. Princenhage 1 sept. 1901, voerman (1928), † Breda 24 nov. 1991, zn. van Christianus en Willemijna Wagemakers.
3. Helena Adriana Joosen, geb. Princenhage 17 aug. 1908, zonder beroep (1936), † Putte 13 juli 1989, tr. Princenhage 23 april 1936 Petrus van Nijnatten, geb. Etten-Leur 15 jan. 1908, arbeider (1936), stoker stoomtram, † Breda 8 maart 1999, zn. van Petrus en Johanna Wagemaker.
4. Gerardus Johannes (Gerrit) Joosen, geb. Princenhage 18 aug. 1913, landbouwer (1936, 43, 47), arbeider (1941), houtkapper (1942), tuinder (1945), † Breda 20 juni 2000, tr. Princenhage 8 mei 1941 Maria Cornelia Roovers, geb. Princenhage omstr. 1914, dienstbode (1941), zonder beroep (1942), dr. van Christianus en Adriana Gommers.

X-l. Adrianus Cornelis Joosen, geb. Ginneken en Bavel 9 jan. 1902, arbeider (1925, 35), † Princenhage 21 jan. 1935, tr. Princenhage 30 april 1925 Elisabeth Johanna Herrijgers, geb. Princenhage 5 okt. 1903, dienstbode (1925), zonder beroep (1945, 47), dr. van Antonij en Catharina Neven.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Johanna Joosen, geb. Princenhage 19 febr. 1926, dienstbode (1947), † Breda 7 april 1991, tr. Breda 10 april 1947 Antonius Jacobus Daemen, geb. Rijsbergen omstr. 1913, soldaat mijnopruimingsdienst (1947), † 1986, zn. van Johannes Antonius en Dimphena Lochten.
2. Johanna Catharina Joosen, geb. Princenhage 6 mei 1927, dienstbode (1945), tr. Breda 3 dec. 1945 Petrus Cornelis Koevoets, geb. Rijsbergen omstr. 1925, landbouwer (1945), zn. van Michiel en Anna Cornelia de Pijper.
3. Cornelia Johanna Joosen, geb. Princenhage 12 mei 1929.
4. Helena Elisabeth Joosen, geb. Princenhage 13 april 1933.

IXac. Cornelis Joosen, geb. Princenhage 11 jan. 1882, dienstknecht (1908), arbeider (1915), landbouwer (1919, 36, 39, 42, 45), zonder beroep (1963), † Breda 15 febr. 1963, tr. Princenhage 26 nov. 1908 Johanna Maria Kerstens, geb. Zundert 22 nov. 1882, dienstbode (1908), arbeider (1915), landbouwster (1919), zonder beroep (1936, 39, 42), dr. van Cornelis en Petronella van Overveld.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Cornelis Joosen, geb. Princenhage 27 juni 1909, landbouwer (1936), † Breda 25 mei 1992, tr. Rijsbergen 12 mei 1936 Johanna Wouters, geb. Princenhage omstr. 1911, zonder beroep (1936), dr. van Jacobus en Johanna Rombouts.
2. Cornelis Gerardus (Kees) Joosen, geb. Princenhage 16 aug. 1910, landbouwer (1936, 39), † Breda 17 jan. 2006, tr. Rijsbergen 12 mei 1936 Cornelia Wouters, geb. Princenhage 26 okt. 1912, zonder beroep (1936), † Breda 9 maart 1991, dr. van Jacobus en Johanna Rombouts.
3. Petronella Helena Joosen, geb. Princenhage 20 april 1912, † ald. 26 aug. 1915.
4. Helena Catharina Joosen, geb. Princenhage 4 juni 1914, zonder beroep (1936, 42), † Breda 7 mei 1986, tr. Breda 19 okt. 1942 Antonius Johannes Lips, geb. Princenhage omstr. 1913, landbouwer (1942), zn. van Jacobus Marinus en Anna Cornelia Antonia Hendrikx.
5. Petronella (Pieta) Joosen, geb. Princenhage 3 dec. 1915, zonder beroep (1939), † Breda 5 dec. 1994, tr. Princenhage 25 mei 1939 Jacobus Johannes (Jos) van Aert, geb. Princenhage omstr. 1915, landbouwer (1939), zn. van Petrus en Maria Catharina van Riel.
6. Catharina Joosen, geb. Princenhage 7 dec. 1918, zonder beroep (1945), tr. Breda 31 mei 1945 Karel Corneel Jochems, geb. Meer omstr. 1912, landbouwer (1945), zn. van Corneel Adriaan en Elisabeth Catharina Huijbrechts.
7. Johannes Joosen, geb. Princenhage 2 okt. 1919, tuinder (1945), landbouwer (1942, 45), † Breda 8 dec. 1999, tr. Etten-Leur 11 juli 1945 Cornelia Petronella Roovers, geb. Etten-Leur omstr. 1920, zonder beroep (1945), dr. van Antonius en Cornelia Nooijens.

IXad. Gerardus Joosen, geb. Princenhage 9 nov. 1883, dienstknecht (1913), landbouwer (1916, 21, 46), arbeider (1920), zonder beroep (1957), † Breda 6 mei 1957, tr. Princenhage 5 mei 1913 Elisabeth Voesenek, geb. Princenhage 7 febr. 1887, dienstbode (1913), zonder beroep (1916, 20, 21, 46, 68), † Breda 5 jan. 1968, dr. van Petrus en Johanna Schalk.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus (Jaan) Joosen, geb. Princenhage 1 juni 1916, landbouwer (1946, 57, 68), † 1997, tr. Breda 20 mei 1946 Helena (Leentje) Wouters, geb. Princenhage 22 aug. 1910, zonder beroep (1946), † Breda 21 febr. 2001, dr. van Antonius en Cornelia van Gool.
2. Johanna Joosen, geb. Princenhage 15 febr. 1920, landbouwster (1946), † Breda 29 jan. 1994, tr. Breda 20 mei 1946 Cornelis Wouters, geb. Princenhage omstr. 1912, landbouwer (1946), zn. van Antonius en Cornelia van Gool.
3. Helena Joosen, geb. Princenhage 26 maart 1921, zonder beroep (1946), † Breda 22 febr. 1998, tr. Breda 12 aug. 1946 Cornelis Antonius (Nil) de Vooght, geb. Princenhage 18 nov. 1917, landbouwer (1946), † Breda 3 juli 1998, zn. van Adrianus en Catharina van der Velden.
Een foto van Jaan Joosen (IXad-1) en Leentje Wouters versiert sinds 2020 een elektriciteitskastje op de Raamschoorseweg in de wijk De Rith in Breda. De orginele foto is in 1994 genomen door Johan van Gorp voor hun boerderij aan het Vaartwegje. (Collectie Stadsarchief Breda)

VIIh. Walterus Joosen, geb. Princenhage 2 april 1867, arbeider (1892, 96, 1929), werkman (1919), lijnwerker (1921), tramwegarbeider (1922), zonder beroep (1933, 35, 38), † Princenhage 27 aug. 1938, tr. Oosterhout 3 nov. 1892 Maria Petronella Aartsen, geb. Teteringen 21 maart 1873, zonder beroep (1892, 96, 1919, 21, 22, 29, 33, 35), dr. van Martinus en Adriana Sprenkels.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Martinus, volgt VIIIp.
2. Franciscus Adrianus Martinus Joosen, geb. omstr. 1894, tuinman (1922).
3. Martinus Johannes, volgt VIIIq.
4. Adriana Petronella Joosen, geb. Teteringen 3 okt. 1896, dienstbode (1921), † Maastricht 18 dec. 1970, tr. Breda 1 aug. 1921 Wilhelmus Jansen, geb. Princenhage 16 maart 1895, conducteur der spoorwegen te Heerlen (1921), conducteur te Alkmaar (1927), † Maastricht 23 jan. 1949, zn. van Antonie en Johanna Vissers.
5. Petrus Martinus, volgt VIIIr.
6. Maria Johanna, volgt VIIIs.
7. Marinus Cornelis Joosen, geb. Princenhage omstr. 1909, machinebankwerker (1935), tr. Princenhage 15 aug. 1935 Germania Augusta de Ceuster, geb. Mechelen omstr. 1909, dienstbode (1935), dr. van Julius en Paulina Sidonia Van den Ouden.

VIIIp. Adrianus Martinus Joosen, geb. Breda 10 okt. 1893, tuinman te Teteringen (1919), tuinbaas te Oirschot (1920, 21, 23), tuinman te Oirschot (1921, 22), tuinbaas te Barneveld (1929), tuinman te Barneveld (1935, 38), jachtopziener, † Ede 7 jan. 1952, tr. Princenhage 28 mei 1919 Elisabeth Andrik, geb. Princenhage 4 mei 1890, zonder beroep (1919, 20, 21, 23), dr. van Christiaan en Elisabeth Couvreur.
Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Oirschot 21 juni 1920, † ald. 21 juni 1920.
2. Elisabeth Johanna Juliana Joosen, geb. Oirschot 18 juli 1921.
3. Waltherus Christianus Joosen, geb. Oirschot 8 juli 1923, † ald. 20 aug. 1923.
4. Maria Petronella Joosen, geb. Oirschot 1 febr. 1925.

VIIIq. Martinus Johannes Joosen, geb. Teteringen 29 jan. 1895, hulparbeider (1916), arbeider (1917-18), remmer (1918-21), hoofdgeleider (1921-33) en conducteur (1934-44) bij de Spoorwegen, tr. Rotterdam 22 maart 1922 Albertha Johanna van Lent, geb. Rotterdam 17 dec. 1899, zonder beroep (1922), dr. van Johannes Christiaan en Hendrika Driessen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Petronella Joosen, geb. Groningen 20 okt. 1923.
2. Hendrika Waltera Joosen, geb. Rotterdam 2 sept. 1926.
3. Walterus Joosen, geb. Rotterdam 1 dec. 1927, † ald. 15 dec. 1944.

VIIIr. Petrus Martinus Joosen, geb. Teteringen omstr. 1899, overlader (1929), petroleumventer (1934), † Breda 23 juni 1981, tr. 1e Vera Regina Westenberg; tr. 2e Breda 12 aug. 1929 Henrica Johanna Maria Josephina van Aalst, geb. Breda omstr. 1898, werkster (1929), zonder beroep (1934), dr. van Antonie en Johanna Theresia Dolné.
Uit het tweede huwelijk:
1. Antonie Waltherus Johannes Petrus Joosen, geb. Oosterhout 26 aug. 1930, tr. C. Poppelaars.
2. Walterus Martinus Joosen, geb. Princenhage 12 mei 1933, † ald. 7 febr. 1934, tr. G. Pelikaan.
3. Johanna Maria Catharina Theresia Joosen, geb. Breda 15 april 1936, tr. M. Hofkens.

VIIIs. Maria Johanna Joosen, geb. Teteringen omstr. 1900, dienstbode (1922), zonder beroep (1923, 33), tr. Princenhage 18 mei 1933 Petrus Jacobs, geb. Oudenbosch omstr. 1912, schoenmaker (1933), zn. van Johannes en Engelina Johanna van Dorst.
Haar zoon:
Willem Adriaan Joosen, geb. Breda 1 juni 1922, † ’s-Gravenhage 14 okt. 1923.

IVb. Georgius (Joris) Cornelli Joosen, ged. Baarle 28 sept. 1724, opperdeken St.-Ambrosiusgilde (1779), tr. Baarle 8 aug. 1751 Elisabeth Petri Christiaense, ged. Baarle 11 aug. 1726, begr. ald. 8 jan. 1798, dr. van Petrus en Josina Adriana van Reuth.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Joosen, ged. Baarle 22 juli 1752, † Baarle-Nassau 26 dec. 1814, tr. 1e Baarle 2 nov. 1778 Nicolaus Cable; tr. 2e Baarle 12 nov. 1798 Jan de Jong, geb. Alphen omstr. 1750, arbeider (1814).
2. Josepha Joosen, ged. Baarle 5 dec. 1754.
3. Josina Joosen, ged. Baarle-Nassau 8 dec. 1755, † Baarle-Hertog 5 april 1833, tr. Adriaen Klaasen, geb. omstr. 1765, lindewever (1833).
4. Cornelius Joosen, ged. Baarle 29 maart 1757.
5. Pitronella Joosen, ged. Baarle 10 juli 1761, bouweres (1821), † Baarle-Nassau 2 juli 1821, tr. Baarle 24 jan. 1785 Jan Sprangers, geb. Baarle 16 aug. 1754, bouman (1822), † Baarle-Nassau 16 dec. 1822, zn. van Cornelius Joannis en Anna Maria Verheijen.
6. Johannes (Jan), volgt Vc.

Vc. Johannes (Jan) Joosen, ged. Baarle 9 dec. 1764, bouwman (1823, 29, 33), † Baarle-Nassau 10 aug. 1833, tr. Baarle-Nassau 14 juli 1800 Adriana Maria Operins, ged. Hilvarenbeek 9 maart 1764, bouweres (1823), † Baarle-Nassau 23 aug. 1823, dr. van Jan en Catharina Cornelia Timmermans.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus (Jan Peter), volgt VId.
2. Cornelis Joosen, geb. Baarle-Nassau omstr. 1803, landbouwer (1833), † Baarle-Nassau 6 jan. 1833.
3. Maria Catharina Joosen, ged. Baarle-Nassau 18 juli 1804, dienstmeijt (1834), landbouwster (1858), † Baarle-Nassau 20 sept. 1858, tr. Westmalle 20 jan. 1834 Cornelius Josephus Goelen, geb. Westmalle 11 febr. 1800, domestique (1819), stroodekker en arbeider (1834), landbouwer (1858), zn. van Gerardus en Anna Catharina de Herdt.

VId. Johannes Petrus (Jan Peter) Joosen, ged. Baarle-Nassau 29 juni 1801, bouwman (1829, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 46, 63, 65, 68, 70, 81, 82, 85), landbouwer (1831, 33, 55, 68, 70, 85), † Baarle-Nassau 2 dec. 1885, tr. Baarle-Nassau 15 febr. 1829 Johanna Catharina Jorissen, ged. Baarle-Nassau 28 febr. 1804, arbeidster (1829), landbouwster (1855, 68, 70), bouwvrouw (1863, 65, 68, 70, 81, 82, 85), zonder beroep (1890), † Baarle-Nassau 16 mei 1890, dr. van Joannes Baptista Baptist en Johanna Kerremans.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Baptist, volgt VIIi.
2. Adriana Maria Joosen, geb. Baarle-Nassau 16 sept. 1830, landbouwster (1855), zonder beroep (1865), † Baarle-Nassau 4 okt. 1865, tr. Baarle-Nassau 22 sept. 1855 Hendrik Boeren, geb. Baarle-Nassau 7 sept. 1827, dienstplichtig militair 6e Regiment infanterie (1846-1851), voerman (1855), tapper (1865), arbeider (1886), † Tilburg 17 april 1886, zn. van Johannes (Jan) en Anna Schoenmakers; hij hertr. Baarle-Nassau 19 febr. 1869 Johanna Maria Verheijen.
3. Johannes Cornelis Joosen, geb. Baarle-Nassau 29 aug. 1832, bouwman (1885), landbouwer (1885), veearts (1894, 97), zonder beroep (1915), † Baarle-Hertog 23 juni 1915, tr. Turnhout 5 juli 1897 Carolina Debacker, geb. Gierle 6 jan. 1851, mutsenmaakster (1897), zonder beroep (1915), dr. van Ludovicus en Sophia Coninckx en wed. van 1e Daniel Dierickx, 2e Adrianus Augustinus Kuppens en 3e Joannes Joris.
4. Johannes Josephus, volgt VIIj.
5. Johanna Catharina Joosen, geb. Baarle-Nassau 24 dec. 1836, † ald. 2 febr. 1840.
6. Joannes Petrus (Proke), volgt VIIk.
7. Johanna Catharina Joosen, geb. Baarle-Nassau 30 jan. 1841, landbouwster (1863), tr. Baarle-Nassau 11 juli 1863 Petrus Herrijgers, geb. Meer 29 juni 1832, daglooner (1863), zn. van Antonius en Cornelia Geerts.
8. Johanna Cornelia Joosen, geb. Baarle-Nassau 11 dec. 1843, landbouwster (1881), zonder beroep (1918), † Tilburg 24 jan. 1918, tr. Baarle-Nassau 19 febr. 1881 Godefridus Robben, geb. Tilburg 12 april 1846, dienstplichtig militair (1866-1871), fabrieksarbeider, werkman (1881), wever (1905), † Tilburg 11 aug. 1905, zn. van Wilhelmus en Maria Antonia Hertroijs en wedr. van Joanna Maria Noijen.
9. Johannes Adrianus Joosen, geb. Baarle-Nassau 13 dec. 1846, leerlooijer (1894), zonder beroep (1922, 26), † Tilburg 8 aug. 1926, tr. Tilburg 24 juli 1894 Johanna Maria Doomen, geb. Tilburg 1 mei 1845, winkelierster (1894), zonder beroep (1922), † Tilburg 12 april 1922, dr. van Cornelis en Wilhelmina van Iersel en wed. van Adriaan van Dooren.

VIIi. Johannes Baptist Joosen, geb. Baarle-Nassau 9 mei 1829, dienstplichtig militair (1848-1853), landbouwer (1855, 69, 85), boswachter (1868), arbeider (1871), zonder beroep (1903, 16), † Ginneken en Bavel 26 april 1916, tr. Baarle-Hertog 4 jan. 1868 Jacoba Wouters, geb. Baarle-Hertog 31 jan. 1831, landbouwster (1868), zonder beroep (1871, 1900, 03, 11), † Baarle-Nassau 4 juli 1911, dr. van Bernardus en Maria Theresia Engelen.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus, volgt VIIIt.
2. Felix, volgt VIIIu.
Schoolfoto van de Openbare Lagere School in Baarle-Nassau uit 1899. Links op de foto ‘meester’ Henricus Joosen (VIIIt). (Baarle’s Fotoarchief)

VIIIt. Henricus Joosen, geb. Baarle-Nassau 16 maart 1869, dienstplichtig militair 3e Regiment veldartillerie (1889-1896), onderwijzer (1892, 1903, 11, 14) en hoofd (1894-1920) van de Openbare Lagere School in Baarle-Nassau, hoofd van de Openbare Lagere School in Castelré (1915-26), wethouder Baarle-Nassau (1935), † Breda 23 sept. 1947, tr. Baarle-Nassau 5 mei 1903 Maria Cornelia Vaarten, geb. Baarle-Nassau 16 april 1877, landbouwster (1903), zonder beroep (1914, 56), † Baarle-Nassau 2 jan. 1956, dr. van Arnoldus en Maria Theresia Verhoeven.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hubertina Josephina (Mies) Joosen, geb. Baarle-Nassau 8 juni 1904, behaalde met haar zuster Emma in oktober 1922 te Roermond het Examen Vrije en Ordeoefeningen, in juli 1924 het onderwijzersexamen aan de Kweekschool H. Hart van de Zusters Dominicanessen te Reuver, in juli 1925 te Eindhoven het Examen Nuttige handwerken, † Tilburg 28 nov. 1978.
2. Emma Jacoba Arnolda (Emma Maria Jacoba) Joosen, geb. Baarle-Nassau 12 nov. 1905, behaalde in juni 1926 aan Maasoord in Poortugaal het aanvullingsexamen Krankzinnigenverpleging, in juni 1929 aldaar het tweede examen, verpleegster te Amsterdam (1931), zonder beroep (1941), † Tilburg 13 maart 2004, tr. Baarle-Nassau 31 juli 1941 Antonius Maria (Antoon) van Vliet, geb. Mijdrecht 2 mei 1912, landbouwkundig ingenieur (1941), hoofd dienst grond- en pachtzaken bij de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, † Tilburg 11 dec. 1993, zn. van Hubertus en Johanna Egbers.
3. Constant August Marie (Stan) (Pater Dominicus OP) Joosen, geb. Baarle-Nassau 14 okt. 1907, Dominicaan (professie 1929, priester gewijd te Nijmegen 25 juli 1934), van 1936 tot 1945 in Transvaal Zuid-Afrika, † Klerksdorp (Zuid-Afrika) 27 juli 1945.
4. Aloijsius Franciscus Maria (Alouis Franciscus Marie) (Louis) Joosen, geb. Baarle-Nassau 27 aug. 1909, onderwijzer te Maarheeze (1941), hoofd van de Sint Antoniusschool, † Weert, tr. Catharina Joanna Henrica Crins, geb. Beesel 24 aug. 1911, † Budel-Schoot 21 sept. 1990, dr. van Hendrikus Hubertus en Johanna Pastors.
5. Johannes Cornelis Marie Joosen, geb. Baarle-Nassau 5 mei 1912, architect (1947, 50, 56, 69), † Breda 10 jan. 1969, tr. Anna Maria Magdalena (Anne-Marie) van Roey, geb. Beerse 1914, † Baarle-Nassau 11 mei 1984, dr. van Franciscus en Maria Catharina Irma Van Liempt.
6. Henricus Adrianus Carolus (Harry) Joosen, geb. Baarle-Nassau 26 febr. 1914, oud-meubelmaker (1985), † Tilburg 27 okt. 1986, tr. Elst 20 okt. 1953 (echtsch. uitgespr. ald. 23 jan. 1968) Beatrix Antoinette Marie Terwindt, geb. Oosterbeek 12 maart 1928, verpleegster (1985), dr. van Ernest Constant Anton Marie en Hubertina Josephina Maria Bollaers.
7. Alberta Adriana Petronella (Bep) Joosen, geb. Baarle-Nassau 24 jan. 1917, † Turnhout 6 juni 2007.
Foto bij gelegenheid van de eerste Mis van Pater Dominicus OP (Constant August Marie Joosen) (VIIIt-3) op 29 juli 1934 te Baarle-Nassau, Parochie O.L.V. van Bijstand. (Collectie Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen)

VIIIu. Felix Joosen, geb. Baarle-Nassau 30 mei 1871, boschwachter (1900, 05), landbouwer (1925, 27, 31, 37), zonder beroep (1940, 52), † Tilburg 12 juni 1952, tr. Baarle-Nassau 16 juni 1900 Anna Maria van Beers, geb. Baarle-Nassau 3 jan. 1867, landbouwster (1900, 31, 37), zonder beroep (1905, 25, 40), † Baarle-Nassau 27 sept. 1948, dr. van Hendrikus en Johanna Maria Poulissen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia (Marié-Thérèse) Joosen, geb. Baarle-Nassau 24 sept. 1901, naaister (1925), † Bergen op Zoom 19 maart 1995, tr. Baarle-Nassau 4 aug. 1925 Petrus Antonius Franciscus (Piet) van Ierlant, geb. Tilburg 26 febr. 1897, koopman (1925, 40), bedrijfsleider in een hoedenfabriek, eigenaar dameshoedenzaak (1923), wielermanager en chef d’equipe Tour de France (1950, 1951), wethouder Tilburg (1954-1961), lid Provinciale Staten Noord-Brabant (1958), ridder Orde van Oranje-Nassau, † Tilburg 27 nov. 1973, zn. van Antonius Franciscus en Maria Agnes Van den Heuvel.
2. Henricus Joannes Joosen, geb. Baarle-Nassau 15 juli 1903, landbouwer (1925), † Baarle-Nassau 23 maart 1975.
3. Alphonsus Henricus, volgt IXae.
4. Adrianus Johannes, volgt IXaf.
5. Antonius Cornelis (Antonius) Joosen, geb. Baarle-Nassau 12 sept. 1909, slagersknecht (1927), † Baarle-Nassau 25 nov. 1927.
6. Maria Carolina Joosen, geb. Baarle-Nassau 17 maart 1912, zonder beroep (1940), † ’s-Hertogenbosch 19 aug. 1989, tr. Tilburg 2 aug. 1940 Johannes Gerardus Josephus de Bont, geb. Tilburg omstr. 1912, leraar (1940), zn. van Henricus Adriaan en Maria Anna de Laat.
Moeder Johanna Cornelia Everts met twee heerzonen: Pater Calasanctius Joosen OFM Cap (links) (priester gewijd 24 maart 1928) (VIIIu-3) en Pater Werenfridus Joosen OFM Cap (rechts) (priester gewijd 16 maart 1930) (VIIIu-4). (Collectie Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen)
Bericht in ‘De Gelderlander’ van zaterdag 15 februari 1941 over de promotie van Pater Calasanctius O.F.M. Cap (Josephus Adrianus Joosen, 1902-1970, VIIIu-3).

IXae. Alphonsus Henricus Joosen, geb. Baarle-Hertog 3 okt. 1904, landbouwer (1937), † Breda 16 aug. 1977, tr. Baarle-Nassau 8 jan. 1937 Juliana Maria Jacobs, geb. Baarle-Nassau omstr. 1908, landbouwster (1937), dr. van Adrianus Constantinus en Joanna Michielsen.
Uit dit huwelijk:
Antonia Joanna Dymphna Joosen, geb. Turnhout 12 dec. 1937.

IXaf. Adrianus Johannes Joosen, geb. Baarle-Nassau 29 dec. 1905, handelsreiziger (1931), † Baarle-Nassau 26 jan. 1989, tr. Baarle-Nassau 31 okt. 1931 Catharina Albertina (Cato) Sprangers, geb. Baarle-Nassau omstr. 1909, zonder beroep (1931), dr. van Johannes en Anna Maria Hapers.
Uit dit huwelijk:
1. Felix Maria Theresia (Fik) Joosen, geb. Baarle-Nassau 17 nov. 1932, † ald. 8 maart 2014, tr. 1971 Jeanne Riggeling, geb. Tilburg 8 aug. 1946, † Baarle-Nassau 24 april 2004.
2. Maria Johanna Antonia (Ria) Joosen, geb. Baarle-Nassau 6 juli 1935.

VIIj. Johannes Josephus Joosen, geb. Baarle-Nassau 21 jan. 1835, dienstplichtig militair (1854-1859), landbouwer (1870, 82, 83, 85), arbeider (1871, 73), bouwman (1885), † Baarle-Nassau 11 juni 1885, tr. 1e Baarle-Nassau 19 nov. 1870 Maria Elisabeth Baeten, geb. Alphen en Riel 7 mei 1843, dienstmeid (1870), zonder beroep (1873), † Baarle-Nassau 18 april 1873, dr. van Willem en Cornelia van Loon; tr. 2e Baarle-Nassau 6 mei 1882 Carolina Verhulst, geb. Merksplas 19 aug. 1846, landbouwster (1882), zonder beroep (1926), † Baarle-Nassau 2 jan. 1926, dr. van Joannes Baptista en Anna Maria Pelckmans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmus Petrus Josephus, volgt VIIIv.
Uit het tweede huwelijk:
2. Constantinus Joannes Joosen, geb. Baarle-Nassau 21 maart 1883, landbouwer (1915, 26), zonder beroep (1937, 54), bestuurslid van de cooperatieve stoomzuivelfabriek De Hoop (1954), ontving de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1954), † Baarle-Nassau 30 april 1954.
3. Augustinus Josephus Joosen, geb. Baarle-Nassau 23 febr. 1885, zonder beroep (1937), † Baarle-Nassau 12 dec. 1937.

VIIIv. Wilhelmus Petrus Josephus Joosen, geb. Baarle-Nassau 14 okt. 1871, leerlooier (1899, 1901, 05), overleden aan miltvuur, † Gilze en Rijen 12 mei 1905, tr. Gilze en Rijen 30 jan. 1899 Johanna Cornelia Everts, geb. Gilze en Rijen 20 febr. 1875, zonder beroep (1899, 1901, 05, 21, 33), † Gilze en Rijen 11 aug. 1933, dr. van Cornelis Gerardus en Johanna Godes.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth Joosen, geb. Gilze en Rijen 1 nov. 1899, zonder beroep (1921), † Gilze en Rijen 13 dec. 1971, tr. Gilze en Rijen 21 nov. 1921 Peter Gerardus Michiel Hubertus Kusters, geb. Venraij 16 maart 1896, onderwijzer (1921), † Gilze en Rijen 29 nov. 1991, zn. van Johannes Theodorus en Anna Maria Vullings.
2. Josephus Cornelis Joosen, geb. Gilze en Rijen 4 dec. 1900, † ald. 28 juli 1901.
3. Josephus Adrianus (Pater Calasanctius OFM Cap) Joosen, geb. Gilze en Rijen 13 april 1902, Kapucijner pater (ingetreden 3 okt 1920, priester gewijd 24 maart 1928), pater-docent Serafijns Seminarie te Langeweg (1937-1944), Seminarie P.P. Capucijnen te Voorschoten (1945-1954), Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout (1955-1967), Prefect van de studie, † IJmuiden 15 dec. 1970.
4. Cornelis Petrus (Pater Werenfridus OFM Cap) Joosen, geb. Gilze en Rijen 23 aug. 1903, Kapucijner pater (ingetreden 7 sept 1922, priester gewijd 15 maart 1930), pastoor te Pematangsiantar (Sumatra) (naar de missie vertrokken 24 feb 1931), † Pematangsiantar (Nederlands-Indië) 12 sept. 1954.
5. Augustinus Johannes Joosen, geb. Gilze en Rijen 19 sept. 1904, † ald. 13 juli 1905.

VIIk. Joannes Petrus (Proke) Joosen, geb. Baarle-Nassau 14 jan. 1839, landbouwer (1870, 78, 79, 89, 90, 94), bouwman (1885, 89), arbeider (1872, 75), zonder beroep (1921), † Dongen 17 jan. 1921, tr. Weelde 29 jan. 1870 Maria Carolina Baelemans, geb. Weelde 16 dec. 1836, landbouwster (1870, 78, 79, 89, 90, 94), arbeidster (1872, 75), bouwvrouw (1885, 89), † Baarle-Hertog 24 jan. 1905, dr. van Jacobus en Maria Elisabeth Schenkels.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Joosen, geb. Weelde 6 mei 1864, dienstbode, landbouwster (1885), zonder beroep (1939), † Tilburg 16 maart 1939, tr. Baarle-Nassau 11 april 1885 Cornelis Frijters, geb. Baarle-Nassau 13 juni 1864, arbeider, voerman, voermansknecht, besteller, landbouwer (1885), stalbaas (1925), † Tilburg 3 okt. 1925, zn. van Hendrik en Elisabeth van der List.
2. Josepha Joosen, geb. Weelde 3 dec. 1870, servante (1889), arbeidster (1885), landbouwster (1889), zonder beroep (1914), † Breda 25 juli 1917, begr. Wagenberg, tr. Baarle-Nassau 5 jan. 1889 Joannes Petrus Dickens, geb. Baarle-Hertog 22 mei 1864, arbeider (1889), straatmaker (1889, 1924), wegwerker (1914, 21), † Hank 6 april 1959, zn. van Antonius en Joanna van Sas.
3. Maria Elisabeth Joosen, geb. Baarle-Nassau 4 sept. 1872, landbouwster (1890), zonder beroep (1930, 56), † Breda 3 jan. 1956, tr. Baarle-Nassau 6 okt. 1890 Cornelis Besems, geb. Oosterhout 25 mei 1862, wegwerker (1890), aannemer (1930), zn. van Balthazar en Maria Tempelaars.
4. Constantia Cornelia Joosen, geb. Baarle-Nassau 1 juni 1875, landbouwster (1894), † Gilze 28 jan. 1969, tr. Baarle-Nassau 27 okt. 1894 Hendrikus Matheus van Tilburg, geb. Hilvarenbeek 6 jan. 1862, landbouwer (1894), zn. van Franciscus Xaverius en Petronella Willemsen.
5. Ludovicus Cornelis Joosen, geb. Baarle-Nassau 2 sept. 1878, † ald. 14 jan. 1879.


  

Bidprentjes van Cornelis Frijters en Maria Catharina Joosen (VIIk-1). (Collectie Regionaal Archief Tilburg)


  

Joannes Petrus Dickens en Josepha Joosen (VIIk-2). (Collectie Niels Dickens)