Genealogie van Joos Aertsen uit Poppel

Laatst gewijzigd 26 november 2023 (eerste versie 23 augustus 2006)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. U kunt onderstaande formulier invullen of mij mailen op meel.gif


Begraven in de Sint Valentinuskerk te Poppel

In vroeger tijd werd er ook in de Sint Valentinuskerk begraven. Marc Vermeeren schrijft erover in het boek ‘Poppel Toen en Nu’ (1997): “Het begraven in de kerk was een mode die vooral tussen 1660 en 1780 haar hoogtepunt bereikte. Voornamelijk de leden van de lagere adel, de hoge burgerij, geestelijken, schouten en schepenen werden in de St.-Valentinuskerk onder een zerk begraven. De begraafboeken van Poppel vermelden 423 begrafenissen in de kerk, een hoog aantal gezien de beperkte beschikbare oppervlakte van 250 m2 voor de vergroting van de Poppelse kerk in 1906. Bij dekreet werd door de Franse overheersers het begraven in de kerk afgeschaft, omdat deze bewindslieden gelijkberechtiging opdrongen en al wat daar niet mee strookte verboden of deden verwijderen.”

In de begraafboeken werd dit aangetekend als ‘in templo’ of ‘in ecclesia’. Meerdere leden van de gezinnen van Jan Adriaen Joosen (III) en Adriaen Jan Joosen (IVa) werden ‘in templo’ begraven. Ook het gezin van Wijnant Jan Adriaan Joosen (IVb) werd begraven in de kerk ‘in ecclesia sub lapide sepulchrali familie’.


I. Joos Aertsen, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen Joos Aertssen, volgt II.
2. Barbara Joos Aerts, tr. Poppel 18 febr. 1607 Cornelis Jan Hendrick Janss van Scherpenberch, † Poppel 1649.

II. Adriaen Joos Aertssen, begr. Poppel 12 maart 1639, tr. Maria Valentini, begr. Poppel 3 febr. 1646.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Adriaan Joosen, tr. Poppel 16 febr. 1628 Laurens Adam Laurens van Gorp, begr. Poppel (in de kerk) 15 april 1673, zn. van Adam Laurens Hendrik en Adriana Wouter Cornelis Spaepen.
2. Maria, ged. Poppel 4 mei 1605.
3. Henricus, ged. Poppel 28 okt. 1607.
4. Jan Adriaen, volgt III.
5. Engeltken Adriaen Joos Aerts, ged. Poppel 30 mei 1616, tr. Poppel 1642 Antonius Hermans Luyten, zn. van Herman Adriaens en Maeyken Antonis.

III. Jan Adriaen Joosen, ged. Poppel 25 okt. 1609, schepen van Poppel (oud schepen in 1649 en 1652), begr. Poppel (in de kerk) 12 okt. 1684, tr. 1e Poppel 22 jan. 1633 Anna Herman Adriaan Luyten, ged. Poppel 28 okt. 1605, begr. ald. 2 sept. 1638, dr. van Herman Adriaens en Maeyken Antonis; tr. 2e Poppel 14 jan. 1640 Christina Wijnant Janse, ged. Poppel 8 mei 1611, begr. Poppel (in de kerk) 8 aug. 1661, dr. van Winandus Peeters en Elizabetha Johannis; tr. 3e Poppel 23 febr. 1663 Christina Willem Lenert Broeckx, † Poppel 28 dec. 1676, dr. van Willem Leenaert en Catelyn Aert Schats.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maeyken Jan Adriaen Joosen, begijn te Turnhout (1652).
Uit het tweede huwelijk:
2. Adrianus Jan Adriaen, volgt IVa.
3. Catharina (Christina) Joannis Adriaen Joosen, ged. Poppel 6 jan. 1643, begr. ald. 8 dec. 1676.
4. Joanna Jan Adriaan Joosen, ged. Poppel 26 maart 1645, begr. Poppel (in de kerk) 10 april 1688, tr. Poppel 1669 Peter Jan Anton de Jongh, begr. Poppel (in de kerk) 18 juli 1703.
5. Petrus Joannis Adriaen Joosen, ged. Poppel 5 dec. 1647, † ald. 21 sept. 1676.
6. Wijnant Jan Adriaan, volgt IVb.

IVa. Adrianus Jan Adriaen Joosen, ged. Poppel 10 jan. 1641, begr. Baarle 17 maart 1711, tr. 1e Poppel 14 mei 1669 Elisabeth Lambert Adriaan Lemmens (Lijsken Lambregts), begr. Poppel (in de kerk) 19 mei 1671; tr. 2e Baarle 3 nov. 1671 Anna Walteri van Olmen, ged. Baarle 17 febr. 1640, begr. Poppel (in de kerk) 5 maart 1685, dr. van Waltherus Jacobi en Anna Corneli Joannis Dielis; tr. 3e Poppel 30 juni 1685 Cornelia Adriaan van Gils, ged. Poppel 22 mei 1636, begr. Baarle nov. 1707, dr. van Adrianus Joannis en Adriana Jacobi Janssen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Zoon, begr. Poppel (in de kerk) 9 mei 1670.
2. Zoon, begr. Poppel 1 sept. 1671.
Uit het tweede huwelijk:
3. Zoon, begr. Poppel (in de kerk) 3 nov. 1672.
4. Jan Adriaan, volgt Va.
5. Winandus Joosen, ged. Poppel 2 juni 1675, begr. ald. 28 sept. 1676.
6. Petrus Adriani, volgt Vb.
7. Anna Adriaan Jan Joosen, ged. Poppel 11 nov. 1682, begr. Baarle 12 sept. 1729, tr. Baarle 7 jan. 1714 Egidius Adriaan van Hoeck, ged. Baarle 8 juni 1686, begr. ald. 18 maart 1748, zn. van Adriaan en Maria Adriaanse.
8. Winandus Joosen, ged. Poppel 11 nov. 1682.

Va. Jan Adriaan Joosen, ged. Poppel 13 nov. 1673, tr. 1e Baarle 27 sept. 1702 Adriana Adriaens Brosen; tr. 2e Poppel 18 nov. 1714 Maria Dirck Schoot, geb. Weelde.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Joosen, ged. Baarle 9 sept. 1702.
2. Adriana Joosen, ged. Baarle 9 nov. 1704.
3. Adrianus Joosen, ged. Baarle 15 april 1706.
4. Maria Joosen, ged. Baarle 10 okt. 1708.
5. Wijnand Joannes, volgt VIa.
Uit het tweede huwelijk:
6. Adriana Joosen, ged. Baarle 12 jan. 1716.
7. Johannes Jan, volgt VIb.

VIa. Wijnand Joannes Joosen, ged. Baarle 15 febr. 1711, † Riel 9 maart 1785, tr. Hilvarenbeek 9 nov. 1738 Eva van Gils, ged. Rijen 5 aug. 1711, † Riel 11 maart 1773, dr. van Adam en Maria Cornelius Vervoort.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Wijnand, volgt VIIa.
2. Johannes Baptist, volgt VIIb.
3. Adam Joosen, ged. Riel 7 aug. 1742, regent van Riel (1785), begr. Riel 3 jan. 1794.
4. Adriaan Joosen, ged. Riel 27 aug. 1745, begr. Alphen en Riel 1 jan. 1782.
5. Maria Joosen, ged. Riel 10 maart 1747.
6. Antonie Wijnand, volgt VIIc.
7. Petrus Joosen, ged. Riel 13 aug. 1750.
8. Anna Maria Joosen, ged. Riel 23 april 1752, † Alphen en Riel 12 febr. 1753.
9. Maria Joosen, ged. Riel 9 jan. 1758, † Alphen en Riel 24 jan. 1758.

VIIa. Jan Wijnand Joosen, cultivateur (1811), armmeester van Alphen (1783-1785), † Alphen 27 maart 1798, tr. Alphen 2 febr. 1778 Adriana van Opstal, † Alphen 19 nov. 1799, wed. van Gabriel Busio.
Uit dit huwelijk:
1. Eva Joosen, ged. Alphen 21 juni 1780, paijsanne (1811), zonder beroep (1844), † Alphen en Riel 19 febr. 1844, tr. 1e Alphen 20 febr. 1803 Arnoldus Busio, ged. Gilze 27 maart 1778, begr. Alphen en Riel 12 juli 1808, zn. van Sebastiaan en Catharina Ermen; tr. 2e Alphen en Riel 6 febr. 1811 Dionisius (Denis) Hoorevoorts, ged. Alphen en Riel 8 nov. 1777, garcon cultivateur (1811), † 7 juni 1815, zn. van Laurens en Cornelia van de Corput.
2. Peeter, volgt VIIIa.

VIIIa. Peeter Joosen, ged. Alphen 19 maart 1785, garçon menuisier (1812), timmerman (1815), winkelier, † Brussel 28 febr. 1831, tr. Alphen en Riel 15 april 1815 Joanna Maria van der Heijden, ged. Alphen 16 mei 1790, particuliere (1815), sans profession (1842), dr. van Jan en Joanna Maria van Tilburg.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Francus (François), volgt IXa.
2. Alexander (Egidius) Joosen, geb. Alphen en Riel 4 maart 1815, † Geel 31 dec. 1850.
3. Bernardus Petrus Joosen, geb. Turnhout 25 juni 1816.
4. Adrianus Petrus, volgt IXb.
5. Louis, volgt IXc.
6. Jean Michel, volgt IXd.
7. Marie Catherine Joosen, geb. Brussel 13 nov. 1830, journaliere (1857), dagloonster (1885), tr. Brussel 27 juli 1857 Jean Baptiste Aloy, geb. Brussel 1 sept. 1827, journalier (1857), boulanger (1895), zn. van Henri en Catherine Van Wassenhoven.

IXa. Jan Francus (François) Joosen, geb. Alphen en Riel 31 dec. 1813, ouvrier (1841), menuisier (1842, 44, 51, 52), † 30 mei 1853, tr. 1e Brussel 6 april 1842 Catherine Vandenborre, geb. Brussel 2 sept. 1805, ouvriere (1841), couturière (1842), † Brussel 5 juni 1847, dr. van Nicolas Joseph en Françoise Vandenhove en wed. van François André Lebersorg; tr. 2e Brussel 22 okt. 1851 Sophie De Mets, geb. Nazareth 17 juli 1823, couturière (1851, 57), couturière en robes (1857), dr. van Jean Baptiste en Jeanne Catherine Segers; zij hertr. Brussel 2 sept. 1857 Lambert Joseph Husdens.
Uit het eerste huwelijk:
Marie Joosen, geb. Brussel 31 maart 1842, servante (1867), sans profession (1888, 1894, 1900), tr. Brussel 7 jan. 1867 François Philips, geb. Lebbeke 7 aug. 1838, journalier (1867), magasinier (1888), coiffeur (1894), zn. van Jacques en Colette Verhavert.

IXb. Adrianus Petrus Joosen, geb. Turnhout 30 juli 1817, ouvrier (1850, 52), teinturier (1857), † Brussel 3 juli 1863, tr. Brussel 12 aug. 1850 Marie Catherine Verlaet, geb. Brussel 5 nov. 1828, dentelliere (1850, 66), colporteuse (1876, 81), dr. van Guillaume en Genevieve Podeghem; zij hertr. Brussel 3 nov. 1866 Pierre Jean Steenhout.
Uit dit huwelijk:
1. Jeanne Joosen, geb. Brussel 18 febr. 1848, dentelliere (1866), journalière (1898), sans profession (1903), tr. Brussel 29 jan. 1866 Jules Evenepoel, geb. Brussel 29 maart 1846, ouvrier (1866), fondeur en argent (1881), zn. van Jeanne Catherine Evenepoel.
2. Sophie Joosen, geb. Brussel 14 jan. 1855, couturière (1876), tr. Brussel 5 jan. 1876 Pierre Vanderletten, geb. Brussel 22 nov. 1849, ouvrier maçon (1876), zn. van Livin en Marie Schamps.
3. Louis Joosen, geb. Brussel 27 juni 1859, cordonnier (1881), tr. Schaarbeek 12 nov. 1881 (echtsch. uitgespr. Brussel 14 maart 1885) Amélie Victoire Mispelaere, geb. Schaarbeek 13 april 1855, piqueuse de bottines (1881), dr. van François Joseph en Jeanne Catherine Vande Wyngaert.

IXc. Louis Joosen, geb. Brussel 31 okt. 1819, ouvrier (1850), teinturier (1852, 57, 58, 65), journalier (1857), teinturier (1876), tr. Brussel 7 juli 1858 Cornelia van Dun, geb. Alphen en Riel 30 juli 1815, lavandière (1858), dr. van Jan en Johanna Stakenborg.
Uit dit huwelijk:
1. Caroline Joosen, geb. Brussel 5 febr. 1848, tailleuse (1865), sans profession (1890), tr. Brussel 2 aug. 1865 Jean Baptiste Artiges, geb. Brussel 28 juni 1844, employé (1865), † Brussel 29 maart 1885, zn. van Nicolas en Catherine Lefebvre.
2. Jean Louis Joosen, geb. Brussel 25 aug. 1850, ouvrier sculpteur (1881), tr. Brussel 9 febr. 1881 Marie Delphine Vanpoucke, geb. Lochristi 25 jan. 1859, demoiselle de magasin (1881), dr. van Bernard en Thérèse Françoise Debeenhouwer.

IXd. Jean Michel Joosen, geb. Brussel 17 dec. 1821, teinturier (1852, 57), † Brussel 17 sept. 1866, tr. Brussel 21 juli 1852 Rosalie Walraevens, geb. Brussel 1 aug. 1824, dentellière (1852, 71, 76), journaliere (1871), sans profession (1886, 1904), dr. van Augustin en Marie Françoise Renquin; zij hertr. Brussel (België) 20 maart 1871 Jean Pierre Vanderheijden.
Uit dit huwelijk:
1. Louis, volgt Xa.
2. Jean François, volgt Xb.
3. Jacques Joosen, geb. omstr. 1864, menuisier (1886).

Xa. Louis Joosen, geb. Brussel 19 aug. 1853, ouvrier peintre (1876), peintre (1899, 1904), † Brussel 27 febr. 1927, tr. Brussel 8 juli 1876 Isabelle Walschot, geb. Beersel 2 april 1850, ouvrière dentellière (1876), † Brussel 6 nov. 1937, dr. van Jean en Anne Marie Baetens en wed. van Luc Degreef.
Uit dit huwelijk:
1. Jean François Joosen, geb. Brussel 15 juni 1875.
2. Marie Catharine Joosen, geb. Brussel 21 april 1878, ouvriere costumiere (1899), tr. Brussel 14 jan. 1899 (echtsch. uitgespr. Sint-Joost-ten-Node 18 sept. 1929) Michel Goor, geb. Brussel 28 maart 1875, ouvrier doreur sur bois (1899), zn. van Pierre François en Marie Basteens.
3. Rosalie Joosen, geb. Brussel 21 nov. 1880, tailleuse (1904), tr. Brussel 16 april 1904 Albert Emile Billen, geb. Sint-Joost-ten-Node 5 mei 1878, artiste dramatique (1904), zn. van Louis en Sophie Geuffens.
4. Paul Joosen, geb. Brussel 19 sept. 1885, sans profession (1933), † Brussel 13 sept. 1933, tr. Clémentine Strauel.
5. Victor Henri, volgt XIa.

XIa. Victor Henri Joosen, geb. Brussel 30 maart 1892, chef de service à la compagnie P.R. 3 rue du Marquis (1932), † Brussel 1 okt. 1945, tr. Grimbergen 28 okt. 1925 Elisabeth Verstraeten, geb. Grimbergen 15 juni 1897, † Wemmel 23 aug. 1981, dr. van Joannes Baptista en Catharina De Boeck.
Uit dit huwelijk:
Jeannine Louise Joosen, tr. 1e Jacques Jean Georges Parys, zn. van Louis Joseph Philippe en Georgette Jeanne Leclerq; hij hertr. Monique Julienne Macharis; tr. 2e Richard James Langridge, zn. van James Thomas en Lucy Maud Sourbretts.

Xb. Jean François Joosen, geb. Brussel 13 dec. 1861, imprimeur (1886), ouvrier lithographe (1886, 1904), lithographe (1894), tr. 1e Brussel 15 mei 1886 (echtsch. uitgespr. ald. 20 juni 1903) Joséphine Wijckemans, geb. Brussel 22 juli 1867, journaliere (1886), repasseuse (1886), sans profession (1910), dr. van Antoinette Wijckemans; zij hertr. Anderlecht 29 jan. 1910 Paul Cortvrint; tr. 2e Brussel 21 maart 1904 Jeanne Sluijs, geb. Brussel 23 maart 1876, journaliere (1904), dr. van Guillaume en Marie Franck en gesch. echtg. van Pierre Henri Fervers.
Uit het eerste huwelijk:
Joseph Juste Joosen, geb. Sint-Gillis 13 juli 1888, † Charleroi 20 febr. 1894.

VIIb. Johannes Baptist Joosen, ged. Riel 23 nov. 1740, cultivateur (1811,12), † Riel 7 okt. 1811, tr. Alphen 18 okt. 1767 Adriana Antonij van de Corput, ged. Alphen 13 dec. 1737, cultivatrice (1812), particuliere (1821), † Alphen en Riel 25 maart 1821, dr. van Anthonius en Adriana Michailse.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus (Peter), volgt VIIIb.
2. Eva Joosen, ged. Alphen 22 nov. 1773, cultivatrice (1812), zonder beroep (1861), † Alphen en Riel 26 juli 1861, tr. Alphen en Riel 13 mei 1812 Wouter (Waltherus) van Eijck, ged. Alphen 16 maart 1777, cultivateur (1812), landbouwer (1824), † Alphen en Riel 21 juli 1824, zn. van Johannes en Johanna van den Akkerveeken.

VIIIb. Petrus (Peter) Joosen, geb. Alphen 19 juli 1768, bouwman (1814), cultivateur (1812), landbouwer (1836), † Alphen en Riel 8 okt. 1836, tr. Alphen en Riel 29 april 1812 Maria van der Veeken, geb. Riel 7 febr. 1774, journaliere (1812), landbouwster (1857), † Alphen en Riel 12 jan. 1857, dr. van Antonis en Anna Maria Severijns en wed. van Adrianus van Liesdonk.
Uit dit huwelijk:

IXe. Jan Baptist Joosen, geb. Alphen en Riel 4 maart 1814, bouwman (1861-1880), † Alphen en Riel 20 juni 1880, tr. Alphen en Riel 11 mei 1861 Johanna Maria Joosen (IXf).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Joosen, geb. Alphen en Riel 12 febr. 1862, landbouwster (1887), zonder beroep (1937), † Alphen en Riel 25 jan. 1937, tr. Alphen en Riel 23 april 1887 Adriaan Brosens, geb. Alphen en Riel 27 mei 1855, landbouwer (1887, 1925), † Alphen en Riel 20 okt. 1925, zn. van Adriaan en Anna Cornelia Vloeimans.
2. Pitronella Joosen, geb. Alphen en Riel 14 jan. 1864, landbouwster (1898), zonder beroep (1931), † Alphen en Riel 7 maart 1931, tr. Alphen en Riel 10 sept. 1898 Joannes Cornelius Verschueren, geb. Poppel 31 aug. 1861, dienstknecht (1898), landbouwer (1931), † Alphen en Riel 12 maart 1931, zn. van Petrus en Maria Catharina van Gorp.
3. Jan Baptist Joosen, geb. Alphen en Riel 17 april 1865, landbouwer (1898-1926), zonder beroep (1951), † Alphen en Riel 12 sept. 1951, tr. Alphen en Riel 17 okt. 1908 Engelina Botermans, geb. Alphen en Riel 6 april 1867, dienstbode (1908), zonder beroep (1928), † Alphen en Riel 13 juni 1928, dr. van Cornelis en Adriana van Lisdonk.
4. Peter Joosen, geb. Alphen en Riel 17 april 1867, landbouwer (1898, 1910-1926), zonder beroep (1929), † Alphen en Riel 24 febr. 1929.

VIIc. Antonie Wijnand Joosen, ged. Riel 23 dec. 1748, Heilige Geestmeester van Riel (1797-1800), † Riel 30 aug. 1807, tr. Hilvarenbeek 18 mei 1794 Petronella Jan de Groot, geb. Riel 22 aug. 1768, bouweresse (1817), landbouwster (1826, 36, 38), † Alphen en Riel 17 jan. 1838, dr. van Jan en Pitronella Leppers.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Joosen, ged. Riel 27 mei 1795, bouweresse (1817), zonder beroep (1869), † Alphen en Riel 26 maart 1869, tr. Alphen en Riel 3 febr. 1817 Franciscus (Francus) Ooms, geb. Loenhout 15 aug. 1782, dienstknegt (1817), bouwman (1856), † Alphen en Riel 31 okt. 1856, zn. van Wouter en Joanna Goossens.
2. Joannes Baptista Joosen, ged. Riel 29 maart 1797.
3. Joannes Baptista (Jan Baptist), volgt VIIIc.
4. Antonia Maria Joosen, ged. Riel 27 april 1800, spinster (1869), † Alphen en Riel 28 jan. 1869.
5. Petrus (Pieter) Joosen, ged. Riel 25 okt. 1803, landbouwer (1822, 36), † Alphen en Riel 14 aug. 1836.
6. Anthonius (Antonie) Joosen, ged. Alphen en Riel 22 okt. 1807, bouwman (1857), landbouwer (1887), † Oosterhout 30 maart 1887, tr. Oosterhout 12 febr. 1857 Antonetta Leppers, geb. Alphen en Riel 17 juli 1814, zonder beroep (1857, 87), † Oosterhout 28 maart 1887, dr. van Jan Baptist en Adriana Hooijen.

VIIIc. Joannes Baptista (Jan Baptist) Joosen, ged. Riel 13 febr. 1798, landbouwer (1826, 27, 61, 62, 65, 70), daglooner (1829, 31, 32, 36), bouwman (1839, 64), † Alphen en Riel 25 mei 1870, tr. Alphen en Riel 20 mei 1826 Anna in ’t Ven, ged. Riel 4 mei 1797, landbouwster (1826, 61, 62, 64, 65), dagloonster (1831), zonder beroep (1871), † Alphen en Riel 13 nov. 1871, dr. van Michiel Willem en Johanna van Gorcum.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Joosen, geb. Alphen en Riel 27 febr. 1827, zonder beroep (1864, 1909), † Alphen en Riel 19 febr. 1909, tr. Teteringen 25 april 1864 Petrus Wagemakers, geb. Ginneken en Bavel 22 dec. 1828, bouwman (1864), zonder beroep (1890), † Gilze en Rijen 26 april 1890, zn. van Adriaan en Cornelia van Boxel.
2. Michiel Joosen, geb. Alphen 18 juni 1829, † Alphen en Riel 11 dec. 1831.
3. Johanna Maria, volgt IXf.
4. Pieter, volgt IXg.
5. Pitronella Joosen, geb. Alphen en Riel 28 maart 1839, landbouwster (1862), zonder beroep (1917), † Gilze en Rijen 4 febr. 1917, tr. Alphen en Riel 2 aug. 1862 Hubertus Willemen, geb. Alphen en Riel 12 nov. 1833, landbouwer (1862), † Gilze en Rijen 27 maart 1915, zn. van Adriaan en Paulina van Engelen.
Pitronella Joosen (VIIIc-5) en Hubertus Willemen. (Collectie Bert Willemen)

IXf. Johanna Maria Joosen, geb. Alphen en Riel 13 okt. 1832, zonder beroep (1861), landbouwster (1862-1893), † Alphen en Riel 14 jan. 1893, tr. Alphen en Riel 11 mei 1861 Jan Baptist Joosen (IXe).

IXg. Pieter Joosen, geb. Alphen en Riel 31 jan. 1836, dienstplichtig militair (1855-1860), landbouwer (1862-1866), fabrieksarbeider (1868-1880), † Tilburg 15 aug. 1880, tr. Hilvarenbeek 1 mei 1865 Johanna Maria Linkels, geb. Hilvarenbeek 17 maart 1840, landbouwster (1865-1866), arbeidster (1881), zonder beroep (1881-1907), † Goirle 6 dec. 1919, dr. van Jan en Catharina Heestermans; zij hertr. Tilburg 10 jan. 1900 Johannes Peter van Gorp.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Joosen, geb. Alphen en Riel 25 febr. 1866, naaister (1890), zonder beroep (1907), † Tilburg 1 aug. 1907, tr. Tilburg 28 mei 1890 Johannes Cornelis Martinus van de Wouw, geb. Tilburg 14 sept. 1866, dienstplichtig militair 3e Regiment infanterie (1886-1890), wever (1890, 1907), † Tilburg 16 jan. 1950, zn. van Jan Francis en Catharina van Loon; hij hertr. Tilburg 26 febr. 1908 Adriana Maria van der Meijs.
2. Johannes Baptist, volgt Xc.
3. Maria Catharina Joosen, geb. Tilburg 5 april 1870, fabriekswerkster (1894), zonder beroep (1945), † Tilburg 7 dec. 1945, tr. Tilburg 10 jan. 1894 Adrianus Franciscus Smulders, geb. Tilburg 11 juni 1871, dienstplichtig militair 6e Regiment Infanterie (1891-1894), bleeker (1894), zonder beroep (1956), † Tilburg 30 aug. 1956, zn. van Peter en Maria Norberta van Hest.
4. Cornelis Joosen, geb. Tilburg 4 okt. 1872, † ald. 18 okt. 1881.
5. Antonia Maria Joosen, geb. Tilburg 18 aug. 1875, zonder beroep (1896, 1932), † Tilburg 18 jan. 1932, tr. Tilburg 18 nov. 1896 Josephus Petrus Ferdinandus Jansen, geb. Tilburg 9 nov. 1874, bankwerker (1896, 32), machinebankwerker bij de N.S., † Tilburg 16 sept. 1957, zn. van Johannes Cornelis en Anna Cornelia Joris en wedr. van Anna Maria van Berkel.
6. Martinus Joannes Joosen, geb. Tilburg omstr. 1878, † ald. 30 okt. 1881.
Bidprentje van Antonia Maria Joosen (IXg-5). (Collectie Carel Verhagen)

Xc. Johannes Baptist Joosen, geb. Tilburg 7 juli 1868, fabriekswerker (1890, 94, 96, 98, 99, 1900, 01, 30, 33), ruwer (1904, 08), zonder beroep (1936, 40, 46), † Tilburg 5 sept. 1946, tr. 1e Tilburg 25 mei 1898 Henrica van den Hout, geb. Tilburg 12 sept. 1871, fabriekwerkster (1898), zonder beroep (1900), † Tilburg 4 maart 1900, dr. van Peter en Cornelia Vonken; tr. 2e Tilburg 3 okt. 1900 Johanna Maria Josephina van Oudenhoven, geb. Tilburg 11 maart 1872, weefster (1900), zonder beroep (1904, 08, 30, 33, 36, 40, 52), † Tilburg 18 maart 1952, dr. van Johannes en Johanna Dirks en wed. van Henricus van den Boer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Petronilla Joosen, geb. Tilburg 23 maart 1899, † ald. 8 dec. 1900.
Uit het tweede huwelijk:
2. Joannes Petrus Wilhelmus, volgt XIb.
3. Antonius Henricus Joosen, geb. Tilburg 2 sept. 1902, † ald. 4 aug. 1904.
4. Maria Petronella (Miet) Joosen, geb. Tilburg 22 juni 1905, fabrieksarbeidster (1933), † Tilburg 3 sept. 1993, tr. Tilburg 20 febr. 1933 Johannes Antonius Gerardus Maria (Jan) van Berkel, geb. Tilburg 3 mei 1904, wever (1933), † Tilburg 29 sept. 1977, zn. van Cornelis Adrianus en Maria Philomena Josephina Haans.
5. Johanna Maria Wilhelmina Joosen, geb. Tilburg 5 sept. 1906, stopster (1940), † Tilburg 24 juli 1985, tr. Tilburg 22 jan. 1940 Antonius Segerius Liebregts, geb. Tilburg 31 aug. 1902, twener (1940), † Tilburg 25 juni 1984, zn. van Peter Johannes en Johanna Maria Smulders.
6. Antonia Maria Joosen, geb. Tilburg 5 juli 1908, † ald. 10 juli 1908.
7. Catharina Antonia (Toos) Joosen, geb. Tilburg 5 okt. 1909, zonder beroep (1936), † Tilburg 7 febr. 1991, tr. Tilburg 13 jan. 1936 Cornelis Wilhelmus Maria (Cees) Coolen, geb. Tilburg 7 mei 1908, twernersbaas (1936), † Tilburg 28 maart 2002, zn. van Franciscus Wilhelmus en Cornelia Catharina van Hest.

XIb. Joannes Petrus Wilhelmus Joosen, geb. Tilburg 26 juli 1901, wever (1930, 33, 37, 47), fabriekwerker (1936, 40), † Tilburg 1 juni 1974, tr. Tilburg 25 nov. 1930 Adriana Maria Verhoeven, geb. Tilburg 15 sept. 1901, stopster (1930), zonder beroep (1937, 47), † Tilburg 7 juni 1983, dr. van Bernardus Stephanus en Johanna Maria van Huijkelom.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Johanna Antonia Adriana (Riet) Joosen, geb. Tilburg 14 nov. 1931, † ald. 24 nov. 2002, tr. Augustinus Adrianus Johannes (Guus) van de Poel, geb. Tilburg 7 april 1929, † ald. 23 maart 1998, zn. van Johannes Augustinus en Catharina Maria Theresia Verhoof.
2. Bernardus Johannes Josephus (Bertus) Joosen, geb. Tilburg 27 okt. 1933, † Oisterwijk 26 maart 2003, tr. Coby Kuulkers.
3. Johannes Theodorus Henricus Joosen, geb. Tilburg 18 nov. 1936, † ald. 18 juni 1937.
4. Johannes Josephus Bernardus Joosen, geb. Tilburg 8 juli 1938.

VIb. Johannes Jan Joosen, ged. Baarle 2 aug. 1719, † Alphen 17 aug. 1795, tr. Alphen 16 mei 1756 Cornelia Brouwers, ged. Alphen 10 mei 1729, † Chaam 30 maart 1811, dr. van Antonius en Cornelia Voordemans.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Joosen, ged. Alphen 19 juli 1757.
2. Cornelia Joosen, ged. Alphen 29 juni 1759, zonder beroep (1844), † Alphen en Riel 27 febr. 1844, tr. Tilburg 20 febr. 1792 Johannes (Jan) Pijnenburg, ged. Enschot 26 dec. 1748, particulier (1837), † Alphen en Riel 3 mei 1837, zn. van Johannes en Adriana Maria Joost van Eersel.
3. Joannes Baptista, volgt VIId.
4. Adriaan Joosen, ged. Alphen 19 febr. 1763, landbouwer (1819), bierbrouwer en landbouwer (1844), † Chaam 4 juli 1844, tr. Chaam 31 mei 1818 Anna Jansen, ged. Ulicoten 6 aug. 1773, bouweresse (1818), zonder beroep (1834), † Chaam 12 sept. 1834, dr. van Cornelis en Anna Maria Baten en wed. van Pieter Adriaansen.
5. Petrus Joosen, ged. Alphen 2 juni 1765.
6. Anthonij, volgt VIIe.
7. Anna Maria Joosen, ged. Alphen 12 mei 1770.
8. Anna Maria (Maria) Joosen, geb. Alphen 19 febr. 1775, zonder beroep (1860), † Chaam 7 juni 1860, tr. 1e Chaam 13 mei 1810 Dingeman Adriaanssen, † Chaam 17 juni 1814; tr. 2e Chaam 30 april 1815 Wilhelmus (Willem) van Gils, ged. Gilze en Rijen 3 okt. 1773, boerenknegt (1815), bouwman (1815), rentenier (1856, 60), zonder beroep (1865), † Chaam 30 dec. 1865, zn. van Johannes Abraham en Maria Nicolaas Michielsen.

VIId. Joannes Baptista Joosen, ged. Alphen 26 dec. 1760, journalier (1810), cabartier (1812), herbergier (1815), landbouwer (1821), dagloner, † Hoogstraten 5 april 1821, tr. Chaam 24 juni 1804 Cornelia Barbara Pelckmans, ged. Minderhout 26 april 1782, akkervrouw (1823), landbouwster (1829, 44), smoutslageres (1834), pagtersse (1838), herbergierster (1852), huishoudster (1861), † Hoogstraten 19 nov. 1871, dr. van Franciscus en Catharina Claessens; zij hertr. Hoogstraten 7 aug. 1823 Joannes Philippus Geerts.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Joosen, ged. Chaam 22 mei 1805, landbouwer (1829), herbergier (1834), † Hoogstraten 16 aug. 1860, tr. Hoogstraten 19 mei 1829 Joanna Catharina Oomen, geb. Hoogstraten 22 april 1806, dienstbode (1829), landbouwster (1861), dr. van Cornelius en Petronella Maria De Lauwer; zij hertr. Hoogstraten 19 nov. 1861 Joannes Jacobs.
2. Joanna Maria (Annemie) Joosen, ged. Chaam 5 febr. 1808, † Minderhout 7 okt. 1809.
3. Henricus, volgt VIIId.
4. Petrus Martinus (Pieter Merten), volgt VIIIe.
5. Maria Catharina Joosen, geb. Minderhout 6 nov. 1815, zonder beroep (1838), † Antwerpen 10 aug. 1888, tr. Hoogstraten 17 mei 1838 Antonius Jansen, geb. Meerle 9 okt. 1811, cultivateur (1830), pagter (1838), † Antwerpen 31 okt. 1888, zn. van Adrianus en Maria Willemse.
6. Franciscus Victor, volgt VIIIf.
7. Joannes Jacobus Joosen, geb. Hoogstraten 22 sept. 1819, landbouwer (1846), daglooner (1861), tr. Hoogstraten 28 mei 1861 Maria Cornelia Adriaensen, geb. Hoogstraten 20 jan. 1823, winkelierster (1861), dr. van Cornelius en Maria Joanna Deckers.
8. Joanna Cornelia Joosen, geb. Hoogstraten 14 juni 1821, † ald. 6 mei 1822.

VIIId. Henricus Joosen, geb. Minderhout 12 juni 1810, landbouwer (1841, 52, 61, 68), † Minderhout 25 okt. 1890, tr. 1e Minderhout 7 okt. 1841 Maria Theresia Michielsen, geb. Minderhout 23 febr. 1817, landbouwster (1841), † Minderhout 24 nov. 1843, dr. van Joannes Mattheus en Catharina Verhaegen; tr. 2e Minderhout 13 febr. 1852 Adriana de Roover, geb. Minderhout 13 nov. 1812, landbouwster (1852), zonder beroep (1897), † Baarle-Nassau 23 mei 1897, dr. van Franciscus en Dymphna Aerts.
Uit het eerste huwelijk:
Aldegondis Francisca (Gonneke) Joosen (IXh-5) en Arnoldus Philippus Jacobus (Philip Arnold) van Gestel. (Collectie Jan Verhelst)

IXh. Joannes Mattheus Joosen, geb. Minderhout 3 febr. 1842, domestique (1862), landbouwdienstknecht (1868), tapper (1869, 83, 94), daglooner (1872, 74, 76, 98), brouwersgast (1894), werkman (1899), handwerker (1900), landbouwer (1900, 20), herbergier (1900, 04), molenaar (1903, 11), handelaar (1911), mulder (1917), † Oud-Turnhout (België) 5 aug. 1920, tr. Oud-Turnhout 13 juni 1868 Christina Nefkens, geb. Dussen 26 okt. 1843, zonder beroep (1868, 1920), tapster (1894), huishoudster (1898), molenaarster (1903), † Turnhout 12 dec. 1921, dr. van Johannes en Allegonda van Doorn.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Alfonsus (Pegge) Joosen, geb. Oud-Turnhout 31 maart 1869, schoenmaker (1894, 98), molenaar (1903, 20), † Oud-Turnhout 6 maart 1958.
2. Adriana Maria (Mieke) Joosen, geb. Oud-Turnhout 31 okt. 1870, werkvrouw (1894), handwerkster (1894), † Turnhout 14 nov. 1960, tr. Oud-Turnhout 1 aug. 1894 Cornelius (Kees) Verstraelen, geb. Merksplas 1 sept. 1870, wagenmaker (1894, 98), † Oud-Turnhout 3 mei 1946, zn. van Carolus Wilhelmus en Theresia Goetschalckx.
3. Antonius Joannes (Jan), volgt Xd.
4. Florent, volgt Xe.
5. Aldegondis Francisca (Gonneke) Joosen, geb. Oud-Turnhout 10 dec. 1876, zonder beroep (1903), † Antwerpen 18 okt. 1917, tr. Oud-Turnhout 28 okt. 1903 Arnoldus Philippus Jacobus (Philip Arnold) van Gestel, geb. Turnhout 31 aug. 1876, smid (1903), † Turnhout 13 nov. 1938, zn. van Joannes Cornelius en Elisabeth Cornelia Maas.
6. Anna Theresia Leontina (Theresia) Joosen, geb. Oud-Turnhout 9 febr. 1883, † Turnhout 9 mei 1944, tr. Oud-Turnhout 28 sept. 1920 Theophiel Eugeen Alphons (Theophiel) Wauters, geb. Grobbendonk 2 aug. 1892, † Turnhout 11 sept. 1965, zn. van Petrus Henricus Franciscus Eugenius en Angelina Leysen.


N.B.: Jan Verhelst heeft in 2004 een zeer lezenswaardige familiegeschiedenis van het gezin IXh en het verdere nageslacht geschreven: ‘Een stamboom van de familie Van Gestel en Joosen, en een familiekroniek tot ongeveer 1940’.De torens van de veevoederfabriek en bloemmolen Joosen-Luyckx NV in Turnhout. In de jaren twintig richtten Florent Joosen (IXh-4) en zijn vrouw Maria Constantina Luyckx het veevoederbedrijf Joosen-Luyckx op. Tegenwoordig houdt het familiebedrijf zich ook bezig met ondermeer het kweken van steur en produceren van de “Royal Belgian Caviar”.

Xd. Antonius Joannes (Jan) Joosen, geb. Oud-Turnhout 25 dec. 1872, gistverkoper (1894), koopman (1898), kramer (1899), dagloner (1900), winkelier (1903), † Turnhout 24 okt. 1945, tr. Oud-Turnhout 9 dec. 1898 Maria Dymphna Dalen, geb. Oud-Turnhout 13 april 1876, dienstmeid (1898), † Oud-Turnhout 24 aug. 1954, dr. van Joannes en Joanna Philomena Proost.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joosen.
2. Florent Joosen.
3. Jan Joosen.
4. Joannes Matheus (Jan) Joosen, geb. Oud-Turnhout 25 juni 1899, † Turnhout 13 aug. 1975, tr. Oud-Turnhout 11 april 1923 Maria Joanna Van Gauwbergen, geb. Arendonk 1 okt. 1901, † ald. 11 nov. 1985, dr. van Franciscus en Maria Elisabeth Aerts.
5. Leon Joosen, geb. Oud-Turnhout 28 nov. 1900, † Turnhout 24 okt. 1945, tr. Maria Jacobs.
6. Joannes Alphonsus Christianus (Alfons) Joosen, geb. Oud-Turnhout 20 april 1902, † Retie 9 aug. 1988, tr. Anna Hermans, geb. Oud-Turnhout 1 nov. 1904, † Retie 30 dec. 1987.
7. Jan Frans Maria (Jan) Joosen, geb. Oud-Turnhout 1 april 1904, † ald. 3 nov. 1904.
8. Eduard Joosen, geb. Oud-Turnhout 13 april 1905, † ald. 25 april 1905.
9. Maria Anna Joosen, geb. Oud-Turnhout 13 april 1905.
10. Florentijn Jan Pieter Joosen, geb. Oud-Turnhout 21 maart 1907, † ald. 17 nov. 1909.

Xe. Florent Joosen, geb. Oud-Turnhout 29 okt. 1874, † ald. 14 mei 1940, tr. Mol 7 mei 1920 Maria Constantia Luyckx, geb. Mol 3 sept. 1882, † Turnhout 25 febr. 1946, dr. van Peter Jozeph en Maria Catharina Van Heukelom.
Uit dit huwelijk:
Louis Joosen, geb. Oud-Turnhout 2 jan. 1923, gewezen afgevaardigde beheerder van de N.V. Joosen-Luyckx (1997), † Geel 26 juli 1997, tr. Mariette Huysmans, geb. 18 juni 1921, † Turnhout 27 dec. 1989, dr. van Jean en Irène Schelstraete.

VIIIe. Petrus Martinus (Pieter Merten) Joosen, geb. Minderhout 11 nov. 1812, landbouwer (1834), daglooner (1846), arbeider (1858), handwerker (1863), † Hoogstraten 8 aug. 1866, tr. Hoogstraten 21 aug. 1834 Joanna Maria Kampers, geb. Hoogstraten 10 nov. 1813, landbouwster (1834), arbeidster (1858, 74), handwerkster (1863), dagloonster (1867), werkvrouw (1869), zonder beroep (1873, 82, 93), dr. van Joannes Baptista en Elisabeth Cornelissen.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Baptista, volgt IXi.
2. Adrianus, volgt IXj.
3. Joannes Franciscus Joosen, geb. Hoogstraten 28 jan. 1842.
4. Henricus, volgt IXk.
5. Catharina, volgt IX-l.
6. Maria Catharina Joosen, geb. Hoogstraten 30 sept. 1849.
7. Theresia Sophia, volgt IXm.
8. Anna Maria Joosen, geb. Hoogstraten 18 mei 1855, dienstmeid (1882), tr. Antwerpen 20 mei 1882 Bernardus Josephus Vaneynde, geb. Heusden 13 maart 1854, winkelknecht (1882), zn. van Carolus Henricus en Maria Elisabeth Claes.

IXi. Joannes Baptista Joosen, geb. Hoogstraten 10 aug. 1835, domestique (1855), landbouwersknegt gehuijsvest te Wilrijk (1858), werkman (1869), dienstknecht te Deurne (1893), † Hoogstraten 23 maart 1923, tr. Hoboken 4 febr. 1858 Lucia Sophia Verhoogen, geb. Hoboken 27 aug. 1826, arbeidster (1858), dagloonster (1858), hovenierster te Hoboken (1893), dr. van Joannes Henricus en Catharina Huybrechts en wed. van Joannes De Groof.
Uit dit huwelijk:
Joanna Petronella Joosen, geb. Hoboken 19 febr. 1861, hovenierster (1893), † Hoboken 28 febr. 1895, tr. Hoboken 26 aug. 1893 Paulus Carolus (Paul Karel) Van Putte, geb. Brasschaat 26 juli 1849, natiebaas (1893), † Breda 25 sept. 1921, zn. van Joannes Franciscus en Theresia Mertens.

IXj. Adrianus Joosen, geb. Hoogstraten 24 jan. 1838, domestique (1858), dienstknecht (1863), dagwerker (1864), koopman in hout (1873), arbeider (1874, 93), houtkoopman (1878), landbouwer (1889, 1905), daglooner (1892), journalier (1895), tr. 1e Sint-Job-in-’t-Goor (België) 19 mei 1863 Anna Elisabetha Lenaerts, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 17 sept. 1838, handwerkster (1863), houtkoopvrouw (1878), landbouwster (1889), † Sint-Job-in-’t-Goor 16 okt. 1890, dr. van Petrus Joannes en Theresia Goossens; tr. 2e Schoten 16 febr. 1893 Johanna Eenhouts, geb. Zundert en Wernhout 25 mei 1837, arbeidster (1893), dr. van Antonius en Jacoba Suikerbuik en wed. van Joannes Baptista Diels.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Leopoldina Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 11 mei 1864, † ald. 5 juni 1864.
2. Petrus Joannes (Jan Petrus), volgt Xf.
3. Jan Baptist Joosen, geb. omstr. 1869, arbeider (1893).
4. Jacobus (Jacques, Jaak), volgt Xg.
5. Maria Theresia Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 3 febr. 1872, zonder beroep (1892), † Sint-Job-in-’t-Goor 29 maart 1905, tr. Sint-Job-in-’t-Goor 17 aug. 1892 Michael Wouters, geb. Brecht 28 april 1871, dalooner (1892), zn. van Joannes Franciscus en Joanna van den Kieboom.
6. Cornelius Josephus Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 22 okt. 1873, domestique (1895), brouwersgast (1905), † Brecht 8 aug. 1940, tr. Sint-Lenaarts 23 jan. 1905 Joanna Maria van Bavel, geb. Sint-Lenaarts 11 april 1876, dienstmeid (1905), dr. van Franciscus en Anna Cornelia Van Aerde.
7. Zoon, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 26 nov. 1875, † ald. 26 nov. 1875.
8. Cornelius Josephus Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 8 febr. 1877, † ald. 22 nov. 1878.

Xf. Petrus Joannes (Jan Petrus) Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 18 jan. 1866, dagloner (1889, 92), handwerker (1900, 01, 05), jachtwachter (1905), nijverheidsmedaille 2e klas, † Merksem 18 mei 1940, tr. Sint-Job-in-’t-Goor 1 mei 1889 Catharina Bresseleers, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 7 juli 1863, zonder beroep (1889), dr. van Cornelius en Dijmphna Baeten.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Petrus Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 5 febr. 1890.
2. Maria Theresia Cornelia Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 29 nov. 1891.
3. Joanna Maria Cornelia Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 16 dec. 1893.
4. Joanna Josephina Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 20 jan. 1896, † Brasschaat 20 okt. 1973, tr. Petrus Simon Leyssens, geb. Brasschaat 3 febr. 1893, † ald. 21 aug. 1973.
5. Michael Maria Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 11 juni 1898.
6. Petrus Ludovicus Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 21 aug. 1900, † ald. 17 okt. 1900.
7. Maria Rosalia Stephania Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 24 juli 1901, † ald. 30 juli 1901.
8. Adrianus Henricus Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 23 febr. 1903, † Schoten 24 jan. 1952, tr. Elisabeth Maria Van Dievoort.
9. Viktor Hendrik Philip Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 25 april 1905, † Brasschaat 10 dec. 1978, tr. Joanna Petronella Van Hooydonk.

Xg. Jacobus (Jacques, Jaak) Joosen, geb. Sint-Job-in-’t-Goor 29 maart 1870, arbeider (1893), domestique (1895), journalier (1896, 98), charretier (1897), magasinier (1898), vervoerder (1899), dagloner (1899), brouwersgast (1901), koopman in bier (1905), † Evere 22 juli 1913, tr. Leuven 6 juli 1895 Anne Catharine Philippine Magits, geb. Winksele 25 nov. 1868, servante (1895), ménagère (1896, 97, 98), herbergierster (1901), dr. van Guillaume en Marie Mellanie Buelens; zij hertr. Winksele 18 sept. 1924 Petrus Josephus Brabant.
Uit dit huwelijk:
1. Mélanie Gabrielle Joosen, geb. Heverlee 4 mei 1896.
2. Guillaume Emile Joosen, geb. Heverlee 23 okt. 1897.
3. Pierre Jean Joosen, geb. Heverlee 20 dec. 1898.
4. Virginia Julia Joosen, geb. Winksele 16 febr. 1901.

IXk. Henricus Joosen, geb. Hoogstraten 13 aug. 1844, dagloner (1869), landbouwer (1869, 79, 82, 1901, 06), † Hoogstraten 9 nov. 1919, tr. Hoogstraten 27 sept. 1869 Anna Elisabeth Janssens de Vroom, geb. Hoogstraten 3 april 1840, landbouwersdochter (1869), landbouwster (1906), † Hoogstraten 16 maart 1911, dr. van Clemens en Cornelia Joanna Jorissen.
Uit dit huwelijk:
1. Alouïsius Joosen, geb. Hoogstraten 31 maart 1870.
2. Joanna Maria Joosen, geb. Hoogstraten 17 dec. 1871, dienstmeid (1901), tr. Antwerpen 24 aug. 1901 Antonius Josephus Vanhove (IXm,1).
3. Joannes Franciscus Joosen, geb. Hoogstraten 14 sept. 1873.
4. Angelina Maria Josepha Joosen, geb. Hoogstraten 18 aug. 1875.
5. Lucia Joosen, geb. Hoogstraten 22 sept. 1877.
6. Maria Theresia Joosen, geb. Hoogstraten 26 jan. 1879, † Sint-Mariaburg 18 aug. 1963, tr. Joseph Van Thielen.
7. Jaak, volgt Xh.

Xh. Jaak Joosen, geb. Hoogstraten 9 maart 1881, landbouwer (1906), † Turnhout 29 dec. 1954, tr. Meerle 15 jan. 1906 Maria Theresia Michielsen, geb. Meerle 20 jan. 1884, landbouwster (1906), † Hoogstraten 3 jan. 1952, dr. van Jacob Hubert en Dijmphna Kepers.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Joosen, geb. Hoogstraten 24 maart 1907.
2. Jaak Frans Joosen, geb. Hoogstraten 21 mei 1908, na een pijnlijke ziekte overleden, † Hoogstraten 19 mei 1926.
3. Maria Theresia Joosen, geb. Hoogstraten 12 dec. 1909.

IX-l. Catharina Joosen, geb. Hoogstraten 22 nov. 1846, dienstmeid (1867, 73), landbouwster (1880), † Sint-Job-in-’t-Goor 30 juli 1880, tr. Sint-Job-in-’t-Goor 17 juli 1873 Cornelius Aerts, geb. Brecht 15 aug. 1829, landbouwer (1873, 80), † Sint-Job-in-’t-Goor 26 juni 1899, zn. van Andreas en Anna Elisabeth van Dooren en wedr. van 1e Joanna Van Laerhoven en 2e Joanna Schillemans.
Haar zoon:
Adrianus Joosen, geb. Hoogstraten 25 okt. 1867, arbeider (1895), tr. Antwerpen 7 mei 1895 Johanna Maria Meijers, geb. Minderhout 1 juni 1871, dienstmeid (1895), dr. van Henricus Joannes en Carolina van Bergen.

IXm. Theresia Sophia Joosen, geb. Hoogstraten 18 april 1852, dienstmeid (1874), tr. Antwerpen 19 febr. 1874 Joannes Martinus Vanhove, geb. Dessel 5 dec. 1850, smidsgast (1874), winkelier (1882), smid (1901), zn. van Benedictus en Maria Catharina Virginia Ruts.
Uit dit huwelijk:
Antonius Josephus Vanhove, geb. Antwerpen 23 nov. 1874, ajusteerder (1901), tr. Antwerpen 24 aug. 1901 Joanna Maria Joosen (IXk,2).

VIIIf. Franciscus Victor Joosen, geb. Hoogstraten 2 jan. 1818, dienstplichtig milicien reserve du 12e Regiment de ligne (1837-44), landbouwer (1844), smoutslager (1850), maaldersgast te Meir (1871), † Antwerpen 7 okt. 1872, tr. Minderhout 25 mei 1844 Maria Catharina Snoeys, geb. Baarle-Nassau 12 juli 1818, naaister (1844), † Meer 20 juni 1869, dr. van Balthazar en Maria Anna Aerts.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Joosen, geb. Retie 11 juli 1845, † ald. 17 aug. 1855.
2. Joannes Baptista, volgt IXn.
3. Maria Constantina Joosen, geb. Retie 11 sept. 1850, dienstmeid (1891), tr. Antwerpen 5 febr. 1891 Petrus Ferdinandus Eijskens, geb. Arendonk 24 april 1858, spoorwegbediende (1891), zn. van Joannes Baptista en Anna Catharina Bogaerts.
4. Edmondus, volgt IXo.
5. Ludovicus (Louis), volgt IXp.
6. Victor Antonius Joosen, geb. Retie 18 febr. 1859, soldaat bij het 1st Regiment Guides (1879), † Brussel 28 nov. 1879.
7. Maria Mathildis Joosen, geb. Retie 6 juli 1862, † ald. 25 dec. 1863.

IXn. Joannes Baptista Joosen, geb. Retie 5 dec. 1847, bakkersgast (1871), herbergier (1877), employé (1883), † Antwerpen 6 april 1889, tr. Antwerpen 21 sept. 1871 Adriana Maria Sebrechts, geb. Brecht 25 mei 1846, dienstmeid (1871), zonder beroep (1903), dr. van Franciscus en Maria Catharina Denies.
Uit dit huwelijk:
1. Constantinus Joosen, geb. omstr. 1874, spoorwegbediende (1903).
2. Edmundus Joannes Joosen, geb. Antwerpen 1 jan. 1876, spoorwegbediende (1898, 1903), tr. Antwerpen 25 april 1903 Ludovica Derboven, geb. Veerle 26 febr. 1881, dienstmeid (1903), dr. van Carolus en Maria Theresia Briers.
3. Ludovicus Joosen, geb. Antwerpen 4 juni 1877, † ald. 10 juli 1877.
4. Joannes Joosen, geb. Antwerpen 1 aug. 1878, † ald. 18 sept. 1878.

IXo. Edmondus Joosen, geb. Retie 26 febr. 1853, spoorwegbediende (1891), † Borgerhout 24 mei 1893, tr. Bertha Adelaïda Victoria Mattheus, geb. Aarschot 25 juni 1855, zonder beroep (1898, 1902), arbeidster (1901), dr. van Ludovicus Guilielmus en Catharina Verdeyen; zij hertr. Antwerpen 30 juli 1901 Franciscus Joannes Van Tichelt.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Joanna Joosen, geb. Berchem 7 dec. 1877, tabakbewerkster (1898), tr. Antwerpen 2 juli 1898 Guilielmus Dom, geb. Antwerpen 28 nov. 1874, loodgieter (1898), arbeider (1902), zn. van Joannes Leopoldus en Anna Maria Joanna Cormo.
2. Maria Bertha Joosen, geb. Borgerhout 17 dec. 1881, naaister (1902), tr. Antwerpen 22 nov. 1902 Leonardus Joannes Janssen, geb. Antwerpen 12 maart 1882, diamantslijper (1902), zn. van Theodorus en Maria Elisabeth Schuermans.

IXp. Ludovicus (Louis) Joosen, geb. Retie 18 april 1856, journalier (1881, 83, 86, 89), spoorwegbediende (1885, 91, 1903), employé (1886), dagloner (1893), † Leuven 13 maart 1912, tr. 1e Leuven 12 sept. 1883 Hortense Hamels, geb. Lodelinsart 18 mei 1856, journalière (1882, 83), dagloonster (1885), † Leuven 6 mei 1885, dr. van Joseph Félix en Elisabeth Windelinckx; tr. 2e Leuven 11 sept. 1886 Marie Elisabeth Allaerts, geb. Leuven 14 febr. 1865, sans profession (1886), ménagère (1886, 89), huisvrouw (1893), zonder beroep (1912), cabaretière (1914), dr. van Philippe Joseph en Antoinette Dendooven.
Uit het eerste huwelijk:
1. Felix Joseph Joosen, geb. Leuven 5 aug. 1882.
Uit het tweede huwelijk:
2. Virginie Joosen, geb. Leuven 9 nov. 1886, dagloonster (1912), tr. Leuven 13 juli 1912 François Neefs, geb. Leuven 29 febr. 1880, schoenmakersgast (1912), zn. van Victor en Louise Costermans.
3. Joseph Constant, volgt Xi.
4. Antoinette Ferdinande Joosen, geb. Leuven 27 mei 1892, † ald. 30 jan. 1893.

Xi. Joseph Constant Joosen, geb. Leuven 1 febr. 1889, paswerker (1912, 23), ajusteur (1914), tr. Leuven 11 april 1914 (echtsch. uitgespr. ald. 1 okt. 1927) Virginie Augusta Taes, geb. Leuven 6 dec. 1885, sans profession (1914), dr. van Henri en Anne Marie Aloijse Goffau.
Uit dit huwelijk:
1. André Joosen, geb. Leuven 15 jan. 1910.
2. Céline Joosen, geb. Leuven 2 okt. 1911.
3. Edmond Joosen, geb. Leuven 4 febr. 1914.

VIIe. Anthonij Joosen, ged. Alphen 28 okt. 1767, brasseur et cultivateur (1813), bouwman (1818, 20), landbouwer (1823, 40, 41), landbouwer en tapper (1839), † Chaam 8 juni 1841, tr. Chaam 12 jan. 1806 Cornelia Martini Reijntjens, ged. Chaam 7 nov. 1782, landbouwster (1840-56), zonder beroep (1857-66), † Chaam 29 aug. 1866, dr. van Martinus en Anna Maria Noijens.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan) Joosen, ged. Chaam 12 mei 1806, landbouwer (1839, 48, 56, 63, 77), bouwman (1859), † Chaam 25 maart 1877, tr. Chaam 22 jan. 1848 Johanna Muesen, ged. Baarle-Nassau 6 aug. 1797, landbouwster (1848, 77), † Chaam 6 mei 1877, dr. van Adrianus Joannes en Adriana Joannes Jespers en wed. van Adriaan Janssens.
2. Martinus Joosen, ged. Chaam 15 nov. 1807, fuselier bij de vijfde compagnie van het eerste battaillon der vijfde afdeeling infanterie (1828), † Utrecht 13 jan. 1828.
3. Cornelia, volgt VIIIg.
4. Anna Maria Joosen, ged. Chaam 11 dec. 1810.
5. Anna Maria Joosen, geb. Chaam 8 aug. 1813, † ald. 29 aug. 1813.
6. Adriaan, volgt VIIIh.
7. Petronella Joosen, geb. Chaam 11 april 1816, † ald. 28 dec. 1820.
8. Anna Maria Joosen, geb. Chaam 6 aug. 1818, zonder beroep (1840, 42), † Chaam 13 jan. 1842, tr. Chaam 13 juni 1840 Paulus Reijntjens, ged. Chaam 2 jan. 1802, timmerman (1840, 78), † Chaam 15 okt. 1878, zn. van Cornelis en Elisabeth Oomen; hij hertr. Chaam 9 okt. 1843 Johanna van Raak en tr. 3e Chaam 17 nov. 1855 Adriana Mertens.
9. Peter, volgt VIIIi.
10. Antonia Joosen, geb. Chaam 17 jan. 1823, † ald. 6 febr. 1823.
11. Wilhelmina Joosen, geb. Chaam 28 jan. 1827, landbouwster (1850), zonder beroep (1959, 11), † Chaam 6 febr. 1911, tr. Chaam 2 nov. 1850 Johannes van der Westerlaeken, geb. Chaam 21 juli 1823, timmerman (1850, 59, 90), † Chaam 8 jan. 1890, zn. van Johannes en Johanna Ansems.

VIIIg. Cornelia Joosen, ged. Chaam 6 maart 1809, dienstbode (1834), landbouwster (1841, 54), † Chaam 24 maart 1854, tr. Chaam 13 febr. 1841 Johannes Noijens, ged. Chaam 17 maart 1799, landbouwer (1841, 54, 83), bouwman (1859), † Chaam 22 mei 1883, zn. van Adrianus en Johanna Maria Tuijtelaers en wedr. van Maria Boemaers.
Haar dochter:
Maria Martina Joosen, geb. Baarle-Nassau 21 jan. 1834, zonder beroep (1856), landbouwster (1873, 1917), † Chaam 7 jan. 1917, tr. 1e Chaam 6 sept. 1856 Cornelis van Raak, geb. Chaam 11 jan. 1828, dienstbode (1856), landbouwer (1872), † Chaam 25 okt. 1872, zn. van Cornelis en Wilhelmina Brouwers; tr. 2e Chaam 10 dec. 1873 Adrianus Michielsen, geb. Chaam 21 jan. 1836, arbeider (1873), landbouwer (1883), † Chaam 17 juni 1883, zn. van Peter en Johanna Gorissen.

VIIIh. Adriaan Joosen, geb. Chaam 11 okt. 1814, landbouwer (1856, 57, 58, 64, 66, 68, 95), bouwman (1859), † Chaam 19 sept. 1895, tr. Chaam 21 febr. 1857 Elisabeth van Opstal, geb. Meerle 3 april 1830, landbouwster (1857, 58, 64, 66, 68, 1909), † Chaam 25 nov. 1909, dr. van Cornelis en Maria Franken.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Joosen, geb. Chaam 27 jan. 1858, landbouwer (1932), † Chaam 7 juli 1932.
2. Zoon, geb. Chaam 10 okt. 1864, † ald. 10 okt. 1864.
3. Zoon, geb. Chaam 3 nov. 1866, † ald. 3 nov. 1866.
4. Cornelis Joosen, geb. Chaam 18 april 1868, landbouwer (1932), † Chaam 27 mei 1932.

VIIIi. Peter Joosen, geb. Chaam 11 febr. 1821, dienstplichtig militair 2e Regiment dragonders (1840-1845), landbouwer (1856-91), † Chaam 11 juli 1891, tr. Chaam 18 okt. 1856 Johanna van de Heijning, geb. Alphen en Riel 9 juli 1831, dienstbode (1856), landbouwster (1858, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 72, 83, 1901, 05), zonder beroep (1909, 12), † Alphen en Riel 18 maart 1912, dr. van Peter en Johanna Maria Pijnenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Joosen, geb. Chaam 3 mei 1858, † ald. 10 mei 1858.
2. Maria Wilhelmina Joosen, geb. Chaam 31 mei 1859, landbouwster (1883), † Chaam 17 dec. 1883.
3. Zoon, geb. Chaam 11 aug. 1862, † ald. 11 aug. 1862.
4. Zoon, geb. Chaam 24 aug. 1863, † ald. 24 aug. 1863.
5. Anna Cornelia (Kee) Joosen, geb. Chaam 30 juli 1864, landbouwster (1901), zonder beroep (1944), † Chaam 11 dec. 1944, tr. Chaam 25 april 1901 Adrianus Schoenmakers, geb. Chaam 17 febr. 1865, landbouwer (1900, 05), zonder beroep (1943), † Chaam 26 febr. 1943, zn. van Adriaan en Anna Florus.
6. Zoon, geb. Chaam 26 sept. 1867, † ald. 26 sept. 1867.
7. Zoon, geb. Chaam 11 aug. 1868, † ald. 11 aug. 1868.
8. Zoon, geb. Chaam 11 aug. 1868, † ald. 11 aug. 1868.
9. Antonius Joosen, geb. Chaam 11 aug. 1868, † ald. 15 aug. 1868.
10. Antonius, volgt IXq.
11. Jan Baptist (Johan) Joosen, geb. Chaam 16 dec. 1872, geestelijke (1894, 96), kloosterbroeder in België, Frankrijk en Spanje, † 1940.
12. Adrianus (Adriaan) Joosen, geb. Chaam 11 maart 1876, geestelijke (1893), Broeder van Scheppers/OLV van Barmhartigheid (uitgetreden op 6 maart 1905), onderwijzer (1905), bleeker (1920), zonder beroep (1939, 47, 51, 58), † Antwerpen 23 aug. 1964, tr. Antwerpen 20 mei 1905 Maria Catharina (Marie) Bongaarts, geb. Ohé en Laak 19 aug. 1858, dienstmeid (1878), zonder beroep (1905, 47), † Antwerpen 11 dec. 1948, dr. van Mathijs en Maria Anna Jaspers en wed. van Victor Nietvelt.
Adriaan Joosen (VIIIi-12) vanuit Antwerpen op bezoek bij zijn familie in Alphen in 1915, gedurende de Eerste Wereldoorlog. Midden op de foto Antonius Joosen (IXn) met zijn zoons Piet en Jacobus, achter het paard staat zijn vrouw Maria Theresia Wouters. Op de bok zitten Adriaan Joosen en Marie Bongaarts. (Collectie Isabella Joosen)
Adriaan Joosen (VIIIi-12). (Collectie Isabella Joosen)

IXq. Antonius Joosen, geb. Chaam 27 sept. 1869, landbouwer (1901-1933), zonder beroep (1942), † Chaam 4 jan. 1942, tr. Baarle-Nassau 6 nov. 1909 Maria Theresia Wouters, geb. Gilze en Rijen 20 aug. 1872, landbouwster (1909, 12, 15), † Alphen en Riel 29 aug. 1915, dr. van Jacobus en Maria Catharina van Gool.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Bernardus Jacobus (Piet), volgt Xj.
2. Adrianus Joannes Baptist Joosen, geb. Alphen en Riel 20 febr. 1912, † ald. 20 maart 1912.
3. Jacobus Antonius Franciscus (Jacques) Joosen, geb. Alphen en Riel 20 febr. 1912, student (1933), schrijver bij de posterijen (1945), † Heerlen 7 april 2003, tr. Breda 23 aug. 1945 Antonia Maria Francisca (Zus) Thiellier, geb. Breda 26 jan. 1919, typiste (1945), † Munstergeleen 19 okt. 1977, dr. van Jacobus Johannes en Josephina Maria Sips.
4. Adrianus Johannes Antonius Joosen, geb. Alphen en Riel 9 juli 1913, † Tilburg 22 nov. 1918.
5. Maria Johanna Cornelia (Marietje) Joosen, geb. Alphen 16 sept. 1914, † Gilze en Rijen 7 jan. 1927.
Piet Joosen (Xj) en Jacques Joosen (IXq-3) uit de tijd dat zij verbleven bij de Broeders van Huijbergen van 1918 tot 1924. (Collectie Isabella Joosen)
Het gezin van Jac Joosen (IXq-3) en Zus Thiellier in 1954. De kinderen (vlnr): Michel, Tony, Ine, Isabella, Marie Therese († 10 februari 2001) en Jose. (Collectie Isabella Joosen)

Xj. Petrus Bernardus Jacobus (Piet) Joosen, geb. Alphen en Riel 15 sept. 1910, landbouwer (1933, 45), † Breda 1 maart 1992, tr. Chaam 30 aug. 1933 Wilhelmina Elisabeth (Mina) van Ginneken, geb. Chaam 1 maart 1907, landbouwster (1933), zonder beroep (1945), † Chaam 11 juni 1987, dr. van Willem en Maria Elisabeth Michielsen.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Wilhelmus (Toon, Antoon) Joosen, geb. Chaam 25 aug. 1934, † 23 febr. 1982, tr. Alberdina Hendrika Adriana Josten.
2. Maria Theresia (Riet) Joosen, geb. Chaam 7 okt. 1935, tr. C. (Kees) van den Hout, geb. Gilze en Rijen 24 april 1930, † ald. 22 maart 2007.
3. Theresia Wilhelmina (Trees) Joosen, geb. Chaam 29 dec. 1936, tr. C.A. (Kees) Verdaasdonk.
4. Johanna Petronella (Jo) Joosen, geb. Chaam 14 april 1938, tr. 1965 H.A.P. (Dré) Bol, geb. Oosterhout 19 nov. 1938, † Overloon 21 aug. 2014.
5. Elisabeth Maria (Bets, Betsie) Joosen, geb. Chaam 11 juli 1939, tr. P.B.J. (Piet) Verheijen.
Het gezin van Piet Joosen (Xj) en Mina van Ginneken. De kinderen zijn Bets, Trees, Jo, Wil, Wim, Toon († 23 februari 1984) en Riet. (Collectie Isabella Joosen)

Vb. Petrus Adriani Joosen, ged. Poppel 15 nov. 1676, tr. Poppel 20 okt. 1703 Elisabeth Huybrechts.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Joosen, ged. Poppel 21 dec. 1704.
2. Wijnant Peeter Joosen, ged. Poppel 7 febr. 1708, keuter (1754), tr. Poppel 23 juni 1740 Apollonia Peter van Raeck, ged. Weelde 9 febr. 1699, begr. Poppel 25 jan. 1776, dr. van Peter Adriaan Mathijs en Maria Govert Stroobants en wed. van Peter Adriaan Anton de Jongh.
3. Anna Joosen, ged. Poppel 14 okt. 1711.
4. Joanna Joosen, ged. Poppel 21 juni 1715.
5. Catharina Joosen, ged. Poppel 27 sept. 1719, † ald. 14 mei 1793, tr. Poppel 27 sept. 1750 Adrianus Coppens, † Poppel 9 juli 1769.

IVb. Wijnant Jan Adriaan Joosen, ged. Poppel dec. 1650, begr. Poppel (in de kerk) 5 okt. 1706, tr. Poppel 3 febr. 1677 Catharina Anton Janssen, dr. van Anthonie Janssen en Jenneken van Gestel.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Venantii Joosen, begr. Poppel (in de kerk) 20 jan. 1725.
2. Petronilla Wijnant Joosen, geb. omstr. 1678, begr. Poppel (in de kerk) 14 dec. 1688.
3. Jan Wijnant Joosen, ged. Poppel 15 juni 1685.
4. Joanna Wijnant Joosen, ged. Poppel 11 sept. 1690, begr. ald. 16 juli 1730, tr. Poppel 8 mei 1712 Petrus Hesselmans, ged. Poppel 22 maart 1687, begr. ald. 2 mei 1724, zn. van Jan Jan en Maria Adriaan van Raeck.
5. Jan Baptist Wijnant Joosen, ged. Poppel 24 juni 1697, begr. Poppel (in de kerk) 14 aug. 1730, tr. Ravels 5 nov. 1726 Elisabeth Goris Lurinx.